De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Lezingenreeks: Opbrengstgericht werken, must of mode Hengelo, 8 maart 2012 Ellen van den Berg.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Lezingenreeks: Opbrengstgericht werken, must of mode Hengelo, 8 maart 2012 Ellen van den Berg."— Transcript van de presentatie:

1 Lezingenreeks: Opbrengstgericht werken, must of mode Hengelo, 8 maart 2012 Ellen van den Berg

2 Opbrengstgericht werken: twee zijden van een medaille

3 Meetgestuurd Datafeedback Systematisch Een must!! Schoon genoeg van Datateams Verbeteren kwaliteit Performance feedback Maximaal

4 Opbrengstgericht werken: Gebruik maken van data om het onderwijs te verbeteren  Systematisch analyseren  van aanwezige data binnen de school  en de informatie gebruiken  om het onderwijs te verbeteren

5 Opbrengstgericht Werken Doelen formuleren Informatie verzamelen Registreren informatie Analyseren informatie Verbeteringen formuleren en uitvoeren

6 Informatie bij opbrengstgericht werken  Data: relevante gegevens die binnen een school beschikbaar zijn en betrekking hebben (direct of indirect) op het leren van leerlingen (Kim Schildkamp, 2010).  Objectieve gegevens over vorderingen leerlingen (Anouke Bakxs, 2010).

7 Onderwerpen  Internationaal perspectief: Finland & Nederland  Welke opbrengsten?  Kwaliteit van leraren

8 Finland Nederland Program International Student Assessment 15 jarigen Lezen Wiskunde Science 2009: 65 landen

9 Finland-Nederland 200320062009 Lezen1 (543) 9 (513) 2 (547) 10 (507) 3 (536) 11 (508) Wiskunde2 (544) 4 (538) 2 (548) 5 (531) 6 (541) 11 (526) Science1 (548) 8 (524) 1 (563) 9 (525) 2 (554) 10 (522)

10 Verklaringen voor hoge ranking?  Homogene populatie leerlingen  Alle leraren een masteropleiding  Alleen de besten toelaten tot de lerarenopleiding  Overheid en samenleving hebben veel vertrouwen in leraren  Leraren hebben tijd voor overleg en curriculumontwikkeling

11 Homogenere populatie leerlingen  Klopt, maar verandert snel  Allochtone leerlingen scoren hoger dan in andere landen  Correctie brengt Nederland dichter bij Finse scores

12 Masteropleiding + selectie aan de poort  Bijna alle leraren starten met een masteropleiding (kleutergroepen niet)  Slecht 10% van potentiële studenten wordt aangenomen

13 De roep om masters………….. “De Onderwijsraad stelt voor het opleidingsniveau van leraren te verhogen. Voor nieuwe leraren in de onderbouw van het voortgezet onderwijs zou een opleiding op bachelorniveau de startkwalificatie moeten zijn. Binnen vijf jaar dienen ze een opleiding op masterniveau te hebben voltooid.”

14 Vertrouwen!  Geen onderwijsinspectie  Leraar is een beroep met aanzien  Leraren maken verantwoordelijkheid voor onderwijskwaliteit waar

15 Curriculum- en toetsontwikkeling  2 tot 4 uur per week structureel tijd  Taak van leraren en niet van externen

16 Pasi Sahlberg Van een middelmatig presteren top-down gestuurd systeem met nationaal curriculum en dito toetsing Naar een toppresteerder met een hoge autonomie voor leraren en scholen

17 Verplichte lesuren

18 Verschillen tussen en binnen scholen

19 Wereldwijde trends vs Finland Accent op kernvakken Standaardiseren Verantwoording op basis van toetsen Management Data en controle Breed pakket en creatief leren Personaliseren Professionele verantwoordelijkheid Onderwijskundig leiderschap Samenwerken en vertrouwen

20 Accent op kernvakken versus breed pakket  Van Bijsterveldt: 'Terug naar de kern in het onderwijs'  Met minder profielen in de bovenbouw en meer aandacht voor Nederlands, Engels, wiskunde en science

21 Standaardiseren versus personaliseren  Meer aandacht voor standaardopbrengsten en minder voor individuele ontplooiing

22 Toetsen versus professionele verantwoordelijkheid Toetsing en met name performance feedback krijgen vorm via de verplichting in beide sectoren van een leerlingvolgsysteem en de invoering van de eindtoets PO en de tussentijdse toets VO.

23 Controle versus vertrouwen  Beleid: toenemende controle  Hoe krijg en geef je vertrouwen?

24 Finse paradoxale lessen  Teach less, learn more  Test less, learn more  Nederland …………………. ?!

25 Nederlandse onderwijs: Zorg om opbrengsten Kees Vernooy  25% van de leerlingen heeft in het 1e jaar VMBO ((basis- en kaderberoepsgerichte leerweg) moeite met het lezen van teksten  18% havo en vwo: hetzelfde probleem  15% van de 15-jarigen kan vrijwel niet lezen Jan van de Craats: Waarom Daan en Sanne niet kunnen rekenen Zwartboek

26 Hoe goed is het Nederlandse onderwijs?  Nederlands onderwijs doet het goed in internationaal vergelijkend onderzoek  Uit periodiek peilingonderzoek (PPON CITO) blijkt dat kwaliteit constant is.  Verwachtingen zijn hoger dan feitelijke prestaties

27 Centraal Planbureau Op de drie domeinen zien we verder dat de onderkant relatief goed presteert, terwijl de bovenkant van de vaardigheidsverdeling onderpresteert.

28 Afstand tot best presterende OECD- land in punten(PO)

29 Daling wiskunde grootst bij meisjes & beste leerlingen

30 PO groter verschil dan VO Nederlandse onderwijsprestaties in perspectief 6 juni 2011 TIMSS 2007 vs PISA 2009 PIRLS 2006 vs PISA 2009 Natuurwetenschappen Lezen

31 Leerresultaten basics  Dalen (iets) absoluut  Dalen relatief  Azië (s)tijgers  Vooral betere leerlingen presteren relatief minder  Leerlingen relatief sterker in eenvoudige reken opgaven dan in complexere bewerkingen  Naarmate de complexiteit van de (lees)taak stijgt, presteren Nederlandse leerlingen relatief minder goed  Verwachtingen zijn hoger dan resultaten  Zorg om resultaten bij taal en rekenen

32 Welke opbrengsten: Visies  Back-to-basics  Traditionele kennisbasis  Verbetering samenleving  Ontwikkeling van het kind/leerling/student  Competentiegericht  Futuristisch

33 Back-to-basics vs (brede) ontwikkeling

34 Positieve geluiden het werkt! …. het werkt! Scholen die systematisch hun toetsgegevens analyseren en gebruiken hebben betere resultaten, zo blijkt uit onderzoek van de Inspectie. geheim Het geheim van Zeewolde!! Leesverbeterplan Enschede Leesverbeterplan Enschede een succes Succes is gegarandeerd De unieke CPS-werkwijze heeft zich in de praktijk bewezen. Succes is gegarandeerd; zowel voor zeer zwakke als voor excellente scholen.

35 Kritische geluiden  ‘Afmageren’ van het onderwijs  Op welke leeftijd beginnen?  Teveel aan toetsen?

36 ‘Afmageren’ van het onderwijs  Accent op eenvoudige cognitieve taken die makkelijk te toetsen zijn  Teaching to the test VWO-advies (hoge CITO-score), maar ….

37 Op welke leeftijd? ……aan kleuterleidsters ben ik wat allergisch geworden voor het woord opbrengstgericht werken! Ik vraag mij steeds meer af wat er met opbrengst wordt bedoeld? De leerkrachten zijn er zo mee bezig dat kijken naar kinderen als een ‘totaal’ wezen erbij inschiet....

38 Teveel toetsen? Basisonderwijs: 10-15% onderwijstijd (schatting) Secondair onderwijs in Vlaanderen: van 6 jaar 1 jaar toetsen (Valcke, 2010) Heeft een goede leraar objectieve toetsgegevens nodig om vorderingen van leerlingen te kunnen beoordelen?

39 Kwaliteit van de leraar

40 Leraren en leerresultaten Students Teachers Home Peers Schools Principal

41 Effectief onderwijs  leraren

42 Effecten op leerprestaties  Storend gedrag in de klas reduceren  Huiswerk  Formatieve evaluatie programma’s  Feedback  Zitten blijven  Wisselen van school  Leren leren

43 Effecten op leerprestaties 1.Formatieve evaluatie.90 2.Storend gedrag in de klas reduceren.86 3.Feedback.72 4.Leren leren.69 5.Huiswerk.30 6.Zitten blijven -.16 7.Wisselen van school -.34

44 Kenmerken excellente leraren 1.Vakinhoud en vakdidactiek 2.Specifieke context waarin leren plaatsvindt 3.Inzicht leerprocessen, feedback en onderzoekende houding 4.Passie beroep en respect leerling 5.Feitenkennis én inzichtelijk en samenhangend leren

45 De roep om masters………….. terecht? 45 Ja! Effectieve interventie ontwerpen: Maatwerk en complex Samenwerkende professionals

46 De leraar als ontwerper Data-informed én evidence-informed Verbeteringen formuleren en uitvoeren

47 Analyse  Wetenschappelijke inzichten  Praktijkkennis  Curriculum  Overtuigingen  Data (in brede zin)

48 Ontwerp: Van denkkracht naar daadkracht  Prioriteit  Passen binnen context  Evidence informed

49 Evaluatie  Aandacht voor uitproberen en verbeteren (formatieve evaluatie)  Doelen en neveneffecten

50 Voorbeelden  Referentieniveaus MBO  Excellente rekenaars PO  Metacognitieve vaardigheden VO  Rendement lerarenopleiding  Planning in het VMBO  I-Pad in de klas

51 Gemeenschappelijk Van slaaf van naar ‘master’ over het leerplan Gedeeld leiderschap schoolleiders én teacher leaders Minder administratie en meer professioneel overleg

52 Masteropleiding Leren en Innoveren  Op donderdag 22 maart, dinsdag 10 april of maandag 23 april ben je van 19.00 tot 21.00 uur van harte welkom bij onze voorlichting in Hengelo (Hogeschool Edith Stein/OCT).  www.masterlereninnoveren.nl www.masterlereninnoveren.nl

53 How Smarter Data Can Save U.S. Education Professional Teachers


Download ppt "Lezingenreeks: Opbrengstgericht werken, must of mode Hengelo, 8 maart 2012 Ellen van den Berg."

Verwante presentaties


Ads door Google