De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Informatiebijeenkomst voor TIW 3 e jaar Wil Kuijpers (studieadviseur vanaf 2 e jaar) Pav. C13, tel. 247 4650/2428 Ted Clarkson (adj. OD TIW) Monique Jansen-Vullers.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Informatiebijeenkomst voor TIW 3 e jaar Wil Kuijpers (studieadviseur vanaf 2 e jaar) Pav. C13, tel. 247 4650/2428 Ted Clarkson (adj. OD TIW) Monique Jansen-Vullers."— Transcript van de presentatie:

1 Informatiebijeenkomst voor TIW 3 e jaar Wil Kuijpers (studieadviseur vanaf 2 e jaar) Pav. C13, tel. 247 4650/2428 Ted Clarkson (adj. OD TIW) Monique Jansen-Vullers (adj. OD PT + SI) Juni 2013 (update)

2 Programma  Programma 3 e jaar TIW  Wat betekent het ‘Bachelorcollege’ voor mij?  Hoe hard is de ‘harde knip’?  Welke masters kan ik kiezen?  Hoe kan ik verplichte vakken vervangen?  Wat betekent het ‘Leenstelsel’ voor mij?

3 Programma 3 e jaar - 1 e semester 2013-2014 Kwartiel A1Kwartiel A2 Jaar 3 / P-instroom 2011 0A5316Human perception & performance 0A5363Human perception & performance - OGO 0A6216Technologische innovaties: creatie, protectie en diffusie 0A6263TI: creatie, protectie en diffusie - OGO 18 BOUWTECHNOLOGIE 7S4X05Bouwfysisch en installatietechnologisch ontwerpen ******keuzevakken Bouwtechnologie ENERGIETECHNOLOGIE 0C9003Technologie & Duurzaamheid 5EE203Inleiding Elektriciteitsvoorziening ******keuzevakken Energietechnologie ICT 2ID505Datamodeling & Databases ******keuzevakken ICT

4 Programma 3 e jaar - 2 e semester 2013-2014 Kwartiel B3Kwartiel B4 Jaar 3 / P-instroom 2010 0A6316Technologische innovaties: leren innoveren 0A6323Technologische innovaties: leren innoveren - OGO 0A6113AMMBR - Advanced MMBR 0BT029Bachelor Eindproject 21 BOUWTECHNOLOGIE ******keuzevakken Bouwtechnologie ENERGIETECHNOLOGIE 4S5803Chemistry & Transport in Energy Conversion processes 4B6803Warmteoverdracht ******keuzevakken Energietechnologie ICT 5JJ903Computernetwerken ******keuzevakken ICT

5 Bouwtechnologie - keuzevakken (17 ects)Keuzevakken Bouwtechnologie keuze FAGO 7S2802Stedenbouwfysica Wind & ZonQ1 7S2922Stedenbouwfysica GeluidQ1 7S4102Gebouwprestatie simulatieQ2 7S5103GeluidsisolatieQ2 7S6302VerlichtingskundeQ3 7S6321Verlichtingskunde laboratoriumoefeningQ4 7S6703Gevels & DakenQ2 7Y4203Climatic designQ1 keuze Bouwtechniek 7R6103Basic European building proces managementQ2 7R9992Innovatie op locatieQ3 7N3703BouweconomieQ3 7S6703Gevels & DakenQ2 7T2053Bouwsystemen en productontwikkelingQ1 7T7706Building product and process designQ1-Q2 7T8604Building technology in extreme climates and conditionsQ2 keuze Stedenbouw 7M6903(Steden)bouwkundig ontwerpen met CADQ2 7N3703BouweconomieQ3 7S2802Stedenbouwfysica Wind & ZonQ2 7S2922Stedenbouwfysica GeluidQ1 7U3553Management van commercieel vastgoedQ2 7W4003Geografische informatiesystemenQ1 7W5503Verkeerstechnisch ontwerpenQ2

6 Energietechnologie - keuzevakken (9 ects)Keuzevakken Energietechnologie 3F0114Fusion on the back of an envelope Q1 3P2503Energie & duurzaamheid Q1-Q4 3SE253Solar Cells Q3-Q4 4AT003Aandrijfcomponenten Q1 4K5403Micro- en nanotechnologie Q4 4M0503Design for heat & flow Q1 4P5103Duurzame Energiebronnen Q1 4P5703Energieconversie Q1 4P7303Thermal Energy Storage Q1 4S6104Energie uit Biomassa Q2 5EE404Elektrische Energietechniek en Systeemintegratie Q2 5L2204Pulsed Power Technology Q3 5MJ103Planning & operation of power systems Q2 5N5104Decentrale Energieopwekking Q3-Q4 5P4254Windenergie (Master) Q3-Q4 7S4102Gebouwprestatie simulatie Q2 7S8203Basis building performance simulation for integrated solution Q1 7S8153Design of sustainable energy systems for the built environment Q2 7T6443Duurzaam bouwen Q4

7 ICT - keuzevakken (14 ects)keuzevakken ICT 2AC105Information Security BasicsQ2 2IF176Hacker's HutQ1-Q2 2IIC75BedrijfsinformatiesystemenQ1 2IP253Software EngineeringQ4 2IW805Software specification and testingQ3BC 2IC605Computer Networks & SecurityQ4BC 2ID605Web technologyQ2BC 5LL753Communicating SystemsQ1

8 Gevolgen van Bachelorcollege ?  Het TIW-Bachelordiploma kun je nog halen tot 1-9-2016  Studiejaar 2013-2014: tentamens + passend onderwijs 2 e jaar TIW  Studiejaar 2013-2014: laatste keer regulier 3 e jaar TIW  Studiejaar 2014-2015: tentamens + passend onderwijs 3 e jaar TIW  Loop je achter: TIW-opleiding afmaken met passend onderwijs en/of vervangende vakken uit Bachelorcollege - overleg met studieadviseur!  Let op! Tenminste 15 werkdagen vóór kwartiel aanmelden voor deelname aan vakken uit Bachelorcollege. Hou rekening met de bijzondere regelingen van Bachelorcollege-vakken!

9 Hoe hard is de ‘harde knip’? Je krijgt één extra hertentamen per openstaand Bachelorvak, ALS  je max. 3,5 jaar* studeert en max. 6 sp mist, OF  je erkende persoonlijke omstandigheden hebt De Examencommissie beslist uiteindelijk hierover. * Bestuurstijd wordt van studietijd afgetrokken

10 Welke masters kan ik kiezen?  Innovation Sciences (alle technische richtingen, directe toelating)  Human Technology Interaction (alle technische richtingen, directe toelating)  Innovation Management (alle technische richtingen, schakelprogramma*)  Construction Management & Engineering (bouwrichting, directe toelating)  Sustainable Energy Technology (energierichting, directe toelating)  Electrical Engineering – Energietechniek (energierichting, schakelprogramma*)  Business Information Systems (ICT-richting, schakelprogramma*)  Andere master binnen of buiten TU/e * (geheel/grotendeels) inpasbaar in TIW-programma

11 Verplichte vakken vervangen?  Vanaf je 3 e studiejaar  Maximaal 3 vakken uit 2 e of 3 e jaar.  Vervangen door soortgelijk vak op tenminste hetzelfde niveau (mastervak kan ook).  Verzoek doen aan Examencommissie: s.floris@tue.nl s.floris@tue.nl  Reden kan o.a. zijn: masterkeuze na TIW

12 Wat betekent het Leenstelsel voor mij?  Als je vanaf 1-9-2014 start met master: geen basisbeurs meer.  Als je bijv. op 1-8-2014 in master inschrijft: wel basisbeurs.  Als je vóór 1-9-2014 al 4 of 5 jaar beurs hebt gehad tijdens je Bachelor, mag je die houden mits je een master afmaakt.  Daarnaast wordt de OV-kaart per 1-9-2014 omgezet in een kortingkaart. Beide wetten moeten nog door de Eerste Kamer. Volg het nieuws hierover !

13 http://onderwijs.ieis.tue.nl/


Download ppt "Informatiebijeenkomst voor TIW 3 e jaar Wil Kuijpers (studieadviseur vanaf 2 e jaar) Pav. C13, tel. 247 4650/2428 Ted Clarkson (adj. OD TIW) Monique Jansen-Vullers."

Verwante presentaties


Ads door Google