De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Design4all, 26 maart Maastricht 2008 Met LEERkracht naar leerKRACHT Hans Schaepkens, School voor de Toekomst Frans Jansen, Ruud de Moorcentrum.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Design4all, 26 maart Maastricht 2008 Met LEERkracht naar leerKRACHT Hans Schaepkens, School voor de Toekomst Frans Jansen, Ruud de Moorcentrum."— Transcript van de presentatie:

1 Design4all, 26 maart Maastricht 2008 Met LEERkracht naar leerKRACHT Hans Schaepkens, School voor de Toekomst Frans Jansen, Ruud de Moorcentrum

2 School voor de Toekomst Innovatie- en professionaliseringscentrum van het ROC Koning Willem I College Met LEERkracht naar leerKRACHT

3 Het Ruud de Moorcentrum in opdracht van OCW: Ontwikkeling tot kennis en expertisecentrum voor professionalisering onderwijsgevenden met accent op werkplekleren Producten en diensten ontwikkelen om scholen te ondersteunen bij deze professionalisering Focus is de onderwijsgevende die zelf zijn/haar ontwikkeling ter hand neemt

4 RELATIE KW1C EN RdMC Samenwerking in project: Opleiden in de school Expertsessies met assessoren en teams van het KW1C om competentiekaarten te ontwikkelen Klankbordgroepbijeenkomsten met managers en leraren Gegeven beider ambities tot professionaliseren van onderwijsgevenden: Het vraagsturingsproject: blijvend bekwamen: werken aan eigen professie

5 PROJECTKADER VAN DE PILOT Uitdagingen voor het MBO: beter onderwijs en betere resultaten Via professionalisering van docenten IPB van KW1C zoals vastgesteld door CvB Bekwaamheidsdossier geordend langs de zeven SBL-competenties Persoonlijk ontwikkelplan passend bij team

6 PILOT Blijvend bekwamen: werken aan eigen professie Doelen KW1C - Borgen van en investeren in de kwaliteit van onderwijsgevenden -Vormgeven aan implementatie van IPB en professionalisering van personeel -Antwoorden krijgen (mede door onderzoek) op vragen over in te zetten instrumenten, procedures en interventies, alsmede op de effecten daarvan op duurzame professionaliteit en functioneren op individueel en teamniveau

7 PILOT Blijvend bekwamen: werken aan eigen professie Doelen Ruud de Moorcentrum -Implementatie van ontwikkelde instrumenten -Ontwikkeling nieuwe vraaggestuurde instrumenten -Verzamelen van en rapporteren over onderzoeksgegevens met betrekking tot processen, resultaten en producten

8 PILOT Blijvend bekwamen: werken aan eigen professie Doelen docenten -Beantwoorden van vragen als: - hoe hou ik mijn kwaliteiten op peil - waar wil ik de komende jaren aan werken in mijn beroep - wat vind ik zelf waardevolle ontwikkelingen in vakgebied en beroep - welke rol wil ik spelen in mijn team - hoe maak ik een pop en hoe voer ik dat uit?

9 PILOT Blijvend bekwamen: werken aan eigen professie Gezamenlijke doelen - Ontwikkelen van expertise rondom de professionalisering van onderwijsgevenden -Ontwikkelen en beschrijven van succesvolle scenario’s voor professionalisering -Kennisdeling mbt ervaringen en onderzoek -Kennis en ervaringen beschikbaar stellen aan derden

10 UITGANGSPUNTEN VAN DE AANPAK Kritische beroepssituaties Geanalyseerd in gedrag en resultaat Op basis van kennis, vaardigheden en houding Persoonlijkheidsmodel van Korthagen Zeven SBL-competenties en vier kerntaken

11 AANPAK Sessies voor docenten en teams gericht op ontwikkeling van pop en pap Aanbieden van begeleiding Voorgestructureerd pop- en papformulier Diverse instrumenten Randvoorwaardelijke voorzieningen

12 AANPAK: sessies voor docenten Intake plus bijeenkomsten (januari-april ) Wie ben ik: persoonlijke kwaliteiten Wat kan ik (nog niet) in kritische beroepssituaties Wat wil ik (motivatie voor onderwijs en visie) Wat kies ik (popformulier) Hoe doe ik het (papformulier)

13 AANPAK: begeleiding Zoeken en aanstellen begeleiders Training geven Gesprekken voeren met deelnemers aan de sessies aan de hand van eigen agenda Tijdens de sessies ook begeleiding

14 AANPAK: voorgestructureerd pop- en papformulier Formulieren bieden ordening en ondersteuning Activiteiten in sessies corresponderen met vragen in popformulier Uitgewerkte voorbeelden beschikbaar Een papieren werkversie in te vullen tijdens de sessies

15 AANPAK: diverse instrumenten Een feedbackscan De LAP-test (leerkracht als persoon) De competentiematrix, proformas CD-Rom in bekwame handen; lerarenweb.nl Het Smart-instrument “De Flat van Juul”

16 AANPAK: randvoorwaarden Garantie voor inzet van pop en pap voor eigen loopbaan Onderzoeksgegevens anoniem verwerkt Samenwerking met PZ Akkoord van CvB Samenwerkingsovereenkomst CvB en Ruud de Moorcentrum (vraagsturingsproject)

17 RESULTATEN 36 docenten in de eerste sessies 66% heeft een pop gemaakt Kwaliteit varieert Verbeterde opzet sessies Verbeterde begeleiding

18 RESULTATEN Uitgeteste instrumenten Diversiteit aan werkvormen Verbeterde formats voor pop en pap Verbeterde tijdsplanning Eerste tussenevaluatie met voorlopige onderzoeksgegevens

19 TOEKOMSTIGE ONTWIKKELINGEN Interactief digital pop- en papformulier “Definitieve” formule begeleidingsopzet “Definitieve” opzet van de sessies Onderzoeksrapport Verbeterde assessmentinstrumenten Nieuwe instrumenten

20 Edward de Bono Controlerende kijk: samenvatten, analyseren, filteren, beslissen Optimistisch: positief denken, voordelen opsommen, dus een poging tot rechtvaardiging Emotioneel: gebruik van intuïtie, meer een gevoelsoordeel dan beargumenteerde rechtvaardiging Kritisch: focus op zwakke plekken en risico's, ‘advocaat van de duivel’, het onderkennen van de gevaren Informatief: feiten, cijfers, informatie verzamelen zonder interpretatie Creatieve kijk: associatief, lateraal denken, nieuwe mogelijkheden zien De Zes Hoeden.

21 REACTIES In groepen van 5 tot 10 mensen bespreekt u de onderstaande vraag ( 5 minuten per hoed) in carrouselvorm: –Wat is de betekenis van een POP voor de professionele ontwikkeling van de leerkracht? De rode hoed De zwarte hoed De gele hoed

22 REFLECTIE Ideeën uitwisseling Aanvullingen Commentaren

23 CONTACTEN Koning Willem 1 College www.svdt.org www.kw1c.nl Hans Schaepkens: h.schaepkens@kw1c.nlh.schaepkens@kw1c.nl Ruud de Moorcentrum www.rdmc.nl projecten en producten assessmentwww.rdmc.nl Frans Jansen: frans.jansen2@ou.nlfrans.jansen2@ou.nl


Download ppt "Design4all, 26 maart Maastricht 2008 Met LEERkracht naar leerKRACHT Hans Schaepkens, School voor de Toekomst Frans Jansen, Ruud de Moorcentrum."

Verwante presentaties


Ads door Google