De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Met LEERkracht naar leerKRACHT Design4all, 26 maart Maastricht 2008

Verwante presentaties


Presentatie over: "Met LEERkracht naar leerKRACHT Design4all, 26 maart Maastricht 2008"— Transcript van de presentatie:

1 Met LEERkracht naar leerKRACHT Design4all, 26 maart Maastricht 2008
Hans Schaepkens, School voor de Toekomst Frans Jansen, Ruud de Moorcentrum

2 Met LEERkracht naar leerKRACHT
School voor de Toekomst Innovatie- en professionaliseringscentrum van het ROC Koning Willem I College

3 Het Ruud de Moorcentrum in opdracht van OCW:
Ontwikkeling tot kennis en expertisecentrum voor professionalisering onderwijsgevenden met accent op werkplekleren Producten en diensten ontwikkelen om scholen te ondersteunen bij deze professionalisering Focus is de onderwijsgevende die zelf zijn/haar ontwikkeling ter hand neemt

4 RELATIE KW1C EN RdMC Samenwerking in project: Opleiden in de school
Expertsessies met assessoren en teams van het KW1C om competentiekaarten te ontwikkelen Klankbordgroepbijeenkomsten met managers en leraren Gegeven beider ambities tot professionaliseren van onderwijsgevenden: Het vraagsturingsproject: blijvend bekwamen: werken aan eigen professie

5 PROJECTKADER VAN DE PILOT
Uitdagingen voor het MBO: beter onderwijs en betere resultaten Via professionalisering van docenten IPB van KW1C zoals vastgesteld door CvB Bekwaamheidsdossier geordend langs de zeven SBL-competenties Persoonlijk ontwikkelplan passend bij team

6 PILOT Blijvend bekwamen: werken aan eigen professie
Doelen KW1C - Borgen van en investeren in de kwaliteit van onderwijsgevenden Vormgeven aan implementatie van IPB en professionalisering van personeel Antwoorden krijgen (mede door onderzoek) op vragen over in te zetten instrumenten, procedures en interventies, alsmede op de effecten daarvan op duurzame professionaliteit en functioneren op individueel en teamniveau

7 PILOT Blijvend bekwamen: werken aan eigen professie
Doelen Ruud de Moorcentrum Implementatie van ontwikkelde instrumenten Ontwikkeling nieuwe vraaggestuurde instrumenten Verzamelen van en rapporteren over onderzoeksgegevens met betrekking tot processen, resultaten en producten

8 PILOT Blijvend bekwamen: werken aan eigen professie
Doelen docenten Beantwoorden van vragen als: - hoe hou ik mijn kwaliteiten op peil - waar wil ik de komende jaren aan werken in mijn beroep - wat vind ik zelf waardevolle ontwikkelingen in vakgebied en beroep - welke rol wil ik spelen in mijn team - hoe maak ik een pop en hoe voer ik dat uit?

9 PILOT Blijvend bekwamen: werken aan eigen professie
Gezamenlijke doelen - Ontwikkelen van expertise rondom de professionalisering van onderwijsgevenden Ontwikkelen en beschrijven van succesvolle scenario’s voor professionalisering Kennisdeling mbt ervaringen en onderzoek Kennis en ervaringen beschikbaar stellen aan derden

10 UITGANGSPUNTEN VAN DE AANPAK
Kritische beroepssituaties Geanalyseerd in gedrag en resultaat Op basis van kennis, vaardigheden en houding Persoonlijkheidsmodel van Korthagen Zeven SBL-competenties en vier kerntaken

11 AANPAK Sessies voor docenten en teams gericht op ontwikkeling van pop en pap Aanbieden van begeleiding Voorgestructureerd pop- en papformulier Diverse instrumenten Randvoorwaardelijke voorzieningen

12 AANPAK: sessies voor docenten
Intake plus bijeenkomsten (januari-april ) Wie ben ik: persoonlijke kwaliteiten Wat kan ik (nog niet) in kritische beroepssituaties Wat wil ik (motivatie voor onderwijs en visie) Wat kies ik (popformulier) Hoe doe ik het (papformulier)

13 AANPAK: begeleiding Zoeken en aanstellen begeleiders Training geven
Gesprekken voeren met deelnemers aan de sessies aan de hand van eigen agenda Tijdens de sessies ook begeleiding

14 AANPAK: voorgestructureerd pop- en papformulier
Formulieren bieden ordening en ondersteuning Activiteiten in sessies corresponderen met vragen in popformulier Uitgewerkte voorbeelden beschikbaar Een papieren werkversie in te vullen tijdens de sessies

15 AANPAK: diverse instrumenten
Een feedbackscan De LAP-test (leerkracht als persoon) De competentiematrix, proformas CD-Rom in bekwame handen; lerarenweb.nl Het Smart-instrument “De Flat van Juul”

16 AANPAK: randvoorwaarden
Garantie voor inzet van pop en pap voor eigen loopbaan Onderzoeksgegevens anoniem verwerkt Samenwerking met PZ Akkoord van CvB Samenwerkingsovereenkomst CvB en Ruud de Moorcentrum (vraagsturingsproject)

17 RESULTATEN 36 docenten in de eerste sessies 66% heeft een pop gemaakt
Kwaliteit varieert Verbeterde opzet sessies Verbeterde begeleiding

18 RESULTATEN Uitgeteste instrumenten Diversiteit aan werkvormen
Verbeterde formats voor pop en pap Verbeterde tijdsplanning Eerste tussenevaluatie met voorlopige onderzoeksgegevens

19 TOEKOMSTIGE ONTWIKKELINGEN
Interactief digital pop- en papformulier “Definitieve” formule begeleidingsopzet “Definitieve” opzet van de sessies Onderzoeksrapport Verbeterde assessmentinstrumenten Nieuwe instrumenten

20 De Zes Hoeden. Edward de Bono
Emotioneel: gebruik van intuïtie, meer een gevoelsoordeel dan beargumenteerde rechtvaardiging Kritisch: focus op zwakke plekken en risico's, ‘advocaat van de duivel’, het onderkennen van de gevaren Edward de Bono Informatief: feiten, cijfers, informatie verzamelen zonder interpretatie Optimistisch: positief denken, voordelen opsommen, dus een poging tot rechtvaardiging Hoe zorgt De Bono er nu voor dat we parallel gaan denken. Kort aangeven hoe de 6 Hoeden werken en illustreren wat parallel denken inhoudt. Daarna DVD laten zien met uitleg van Edward de Bono over de Zes Hoeden. Creatieve kijk: associatief, lateraal denken, nieuwe mogelijkheden zien Controlerende kijk: samenvatten, analyseren, filteren, beslissen 20

21 REACTIES In groepen van 5 tot 10 mensen bespreekt u de onderstaande vraag ( 5 minuten per hoed) in carrouselvorm: Wat is de betekenis van een POP voor de professionele ontwikkeling van de leerkracht? De rode hoed De zwarte hoed De gele hoed

22 REFLECTIE Ideeën uitwisseling Aanvullingen Commentaren

23 CONTACTEN Koning Willem 1 College www.svdt.org www.kw1c.nl
Hans Schaepkens: Ruud de Moorcentrum projecten en producten assessment Frans Jansen:


Download ppt "Met LEERkracht naar leerKRACHT Design4all, 26 maart Maastricht 2008"

Verwante presentaties


Ads door Google