De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

College 13 mei 2011 Appel & Vermeer Hst 8

Verwante presentaties


Presentatie over: "College 13 mei 2011 Appel & Vermeer Hst 8"— Transcript van de presentatie:

1 College 13 mei 2011 Appel & Vermeer Hst 8
Onderwijs NT2 College 13 mei 2011 Appel & Vermeer Hst 8

2 Wat is er vorige keer besproken?
Wat waren de hoofdpunten uit de literatuur voor vandaag? (of: wat sprak je aan, wat verbaasde je, of misschien: waar ergerde je je aan?)

3 Onderwerpen vandaag: Stilstaan bij een paar punten uit Hst 8
Schakelklassen, Kopklas Posterproject Victorian School of Languages, Melbourne, Australië

4 Dit boek: eerder voor docent dan voor onderzoeker!
Bl 225: interactie is belangrijk maar gebeurt te weinig. Damhuis! Blz 226: mondelinge communicatie levert niet veel nieuwe woorden. Taalverwerven is meer! Aansluitend bij bl 231: receptieve meertaligheid

5 Uitspraakonderwijs Bl 241: enige plaats in het boek? Wel trucjes, geen achtergrond. Wetenschap: oa Flege. Recent boek (2009) over uitspraak: Ines Blomme, Annelies Nordin en Johanna Potargent: Nu versta ik je! Uitspraak Nederlands voor Anderstaligen (uitgeverij ACCO) 1e in zijn soort(?)

6 Apart vs. geïntegreerd NT2 onderwijs
Voorbeeld van een mengvorm: de kopklas

7 De Internationale Kopklas
Utrecht heeft twee kopklassen (van Lieflandlaan) Havo/vwo mogelijk, vaardigheid Nederlands slecht (wel: capaciteiten, inzet en motivatie) Basisonderwijs Locatie: voortgezet onderwijs 80% Nederlands Aanmeldingen door leerkrachten basisschool

8 Vervolg Kopklas Maximaal 17 kinderen per klas.
Max. leeftijd: 14 jaar (tijdens schooljaar) Februari: meedoen met cito toets: enorme stijging t.o.v. het jaar ervóór 1e kopklas: Leiden. Daarna Utrecht ( ). Almere, Den Haag, Amsterdam, Rotterdam, Eindhoven, Delft volgden.

9 Welke vakken komen aan bod komen in de Utrechtse kopklas?
- Niet alle vakken komen tegelijk aan de orde. - Het schooljaar is verdeeld in vier perioden. Ontleden: laatste periode; spelling: vooral periode 1 en 2 - Woordenschat en begrijpend lezen: het hele schooljaar

10 Rekenen cijferen redactiesommen
Engels uitspraak woordenschat Wereldoriëntatie aardrijkskunde geschiedenis biologie Andere vakken computergebruik tekenen gymnastiek Nederlands spreken luisteren technisch lezen begrijpend lezen woordenschat spelling van de woorden spelling van de werkwoorden ontleden schrijven spreekwoorden en gezegden informatieverwerking

11 Voorbeeld van een kopklas
En kijk ook eens op

12 Wat zijn schakelklassen?
In de Wet op het Primair Onderwijs (artikel 166 en 166a) staan schakelklassen als volgt omschreven: 'Ten behoeve van leerlingen van wie op grond van door burgemeester en wethouders vast te stellen criteria is vastgesteld dat zij een grote achterstand in de Nederlandse taal hebben, kunnen uitsluitend op scholen die na overleg met de bevoegde gezagsorganen van de scholen in de gemeente door burgemeester en wethouders daartoe zijn aangewezen, in vormen van daartoe speciaal ingerichte groepen of groepjes, activiteiten ter bevordering van de beheersing van de Nederlandse taal worden verricht die zijn gericht op een betere doorstroming in het onderwijs indien dit van belang is in het kader van het voorkomen en bestrijden van onderwijsachterstanden'.

13 Voorbeeld van een schakelklas
(BO) Taalschool ‘Het Mozaïek’: direct na aankomst. Klaarstomen voor instroom in regulier onderwijs. Schakelen tussen in- en uitstroomniveau Vnl taalles Populatie: laag opgeleide arbeidsmigranten --> Oost-Europeanen/hoger opgeleide (getraumatiseerde) vluchtelingen

14 VO: ISK: lln te oud voor BO
Utrecht: In juni 2007 waren er 130 leerlingen tussen 12 en 21 jaar ingeschreven. Duur: 6 maanden tot 3 jaar voor doorstroom naar regulier onderwijs

15 Schakelklassen: som voltijd (als in voorbeelden) en soms in deeltijd of verlengde schooldag.
Ouderparticipatie: CED-groep ontwikkelde Alle Ouders Doen Mee Niet specifiek voor lln met leer- of gedragsproblemen, alleen voor lln (óók autochtoon!!) met problemen met het Ndls.

16 Posterpoject NT2 en NT1: soms vergelijkbare problemen. Eén van de oplossingen: posterproject

17 Posterproject “Kampen uw leerlingen regelmatig met een geringe woordenschat? En wilt u het er niet bij laten? Dan heeft u de gelegenheid om de woordenschatuitbreiding van uw leerlingen in het vervolg systematisch aan te pakken met Het Posterproject basisonderwijs.” De onderstreepte (schooltaal-)woorden hierboven zijn opgenomen in Het Posterproject voor het basisonderwijs.

18 Gatentekst met 70% dekking
We moeten…, zei een… uit Singapore tegen… We hebben geen… meer. Singapore is maar een klein… met een sterk…… We … met zo’n …dat we niet anders kunnen. … … ik … een huis met een … aan beide …, het … er … Voor de … mensen is dit nog steeds de … … van wonen, maar dat is een niet meer te … … geworden.

19 Posterproject Voor het vergroten van de woordenschat
Alle vakken. BO en VO Zie ook internet. Voor een indruk van wat stagiaires (mede) hebben ontwikkeld:

20

21 Victorian School of Languages, Melbourne
Onderwijs in 44 talen Voornamelijk home languages Scholieren Face to face en distance education Gefinancierd door de overheid Officieel erkende en gestandaardiseerde examens en certificaten/diploma’s

22 Een paar getallen: Er werken 44 fulltime en 800 parttime docenten voor VSL. leerlingen gaan naar de zaterdagscholen 1400 leerlingen volgen distance onderwijs. Veel is te vinden op de website:

23 Victorian School of Languages, Melbourne
Albanian Dutch Khmer Serbian Amharic Filipino Korean Sinhala Arabic French Latin Somali Auslan German Lithuanian Spanish Bengali Greek Macedonian Swahili Bosnian Hebrew Maltese Syriac Bulgarian Hindi Persian Tamil Chinese - Cantonese Hungarian Polish Tigrinya Chinese - Mandarin Indonesian Portuguese Turkish Croatian Italian Punjabi Vietnamese Dari Japanese Romanian Dinka Karen Russian  

24 Vragen/Opdrachten Wat is het verschil tussen immersie en submersie?
Impliciet vs expliciet onderwijs, bl : impliciet = geen echte regels aanbieden; expliciet = wel regels aanbieden. Welke typen methoden in Hst 5 sluiten hierop aan? Verschil tussen top-down en bottom-up leren? Uitleggen in eigen woorden! Zijn beide methodes voor alle soorten leerders even goed? (bl 239 en 235) Bl 243 onderaan: ze zitten vaak aan het schriftbeeld gebakken. Welke in Hst 5 besproken methode haakt in op dat probleem? (Bl 250:) Wat is deductief en inductief leren?


Download ppt "College 13 mei 2011 Appel & Vermeer Hst 8"

Verwante presentaties


Ads door Google