De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

InspiratieSOS - Succes Ontmoet Succes 'Kwaliteit SLB en Reflectie in het Onderwijs'- Mark Gellevij & Jolise ‘t Mannetje - 23 mei 2013.

Verwante presentaties


Presentatie over: "InspiratieSOS - Succes Ontmoet Succes 'Kwaliteit SLB en Reflectie in het Onderwijs'- Mark Gellevij & Jolise ‘t Mannetje - 23 mei 2013."— Transcript van de presentatie:

1 InspiratieSOS - Succes Ontmoet Succes 'Kwaliteit SLB en Reflectie in het Onderwijs'- Mark Gellevij & Jolise ‘t Mannetje - 23 mei 2013

2 In deze workshop… 1.De waarderende benadering: appreciative inquiry - Wat is het? Hoe werkt ‘t? Wat doen wij? 2.Uitkomsten van ons onderzoek: 2 voorbeelden 3.Toepassing in SLB: InspiratieSOS 4.Jullie ideeën en wensen!

3 Een persoonlijke succeservaring… Doen wat je leuk vindt… Wat goed is wordt gezien… Positieve reacties als versterker… Van bewustwording naar verbetering… …met als doel: veranderen/verbeteren. 1. Appreciative Inquiry – Wat is het? Hoe werkt ‘t? Wat doen wij?

4 Innoveren obv AI: Zelf gestuurde verandering 1.Reality and Ideal: beslissen wie je bent en wie je wilt zijn  Articuleren: erover praten  Durf te denken zonder obstakels! 2.Change and continuity: wat wil je behouden en wat wil je veranderen Articuleer je kracht en je ideaal Houdt kracht en ideaal in balans: geen van twee mag overheersen 3.Beslissen te veranderen Persoonlijke veranderagenda ‘mensen leren alleen wat ze willen leren’ Maak ruimte voor verandering. ‘Te vol’ is realiteit, maar ook ‘bad excuse’ Kies je eigen manier, je eigen favoriete (leer)stijl. ‘Demotivatie leidt tot mislukking’ 4.Beslissen te acteren - Committeer jezelf……en elkaar! 1. Appreciative Inquiry – Wat is het? Hoe werkt ‘t? Wat doen wij?

5 Doelen en aanpak  Vaak: aandacht voor ‘problemen’ = deficiency benadering  Zoek balans, dus ook: Aandacht voor de positieve realiteit Delen van positieve realiteit  Proces: ‘Appreciative Inquiry’ Waarderend Onderzoeken ipv Probleemaanpak 1. Appreciative Inquiry – Wat is het? Hoe werkt ‘t? Wat doen wij?

6 Appreciative Inquiry Appreciative Inquiry (AI) zoekt naar:  Wat goed werkt…  Waar je energie van krijgt…  Het beste in mensen… Uitgaan van dat wat goed gaat, en juist niet benadrukken wat (nog) niet goed gaat. Uitbuiten en versterken van wat werkt en motiveert! 1. Appreciative Inquiry – Wat is het? Hoe werkt ‘t? Wat doen wij?

7 1. Appreciative Inquiry – Wat is het? Hoe werkt ‘t? Wat doen wij?

8 Innoveren obv AI: Vier fasen Discovery – inventarisatie van succeselementen: -> interviews naar succesverhalen, inventarisatie op succesmuur Dream - ideaalplaatje, wat zouden we willen: -> voorpagina van een krant in de toekomst Design - hoe ziet dat ideaal er uit, welke interventies zijn nodig -> van provocatieve stellingen naar onderwijsinterventies Delivery - welke interventies gaan we toepassen -> afspraken maken, uitvoeren en commitment realiseren 1. Appreciative Inquiry – Wat is het? Hoe werkt ‘t? Wat doen wij?

9 Innoveren obv AI AI-principes Sociaal constructionistisch principe ‘Eigen en gemeenschappelijke werkelijkheid delen en creeren’ Poetisch principe ‘continu (her)schrijven van het (gemeenschappelijke) verhaal’ Simultaniteitsprincipe ‘onderzoeken is veranderen’ Anticipatoire principe ‘toekomstvisie verandert bestaand gedrag’ Positieve principe ‘positieve vragen leiden tot positieve verandering’ 1. Appreciative Inquiry – Wat is het? Hoe werkt ‘t? Wat doen wij?

10 Onderzoek: Twee * ai vergeleken Adoptie-participatiemodel:  Kijken en (mee) werken in de ‘natuurlijke’ onderwijspraktijk  Praktijkproces is leidend, onderzoek ondergeschikt  Objectieve bepaling én subjectieve beleving  Gericht op meten en weten én gaan bewegen Twee ‘natuurlijke’ groepen:  Docentenkring  Docententeam Methode:  Observatie, interviews en vragenlijsten 2. Uitkomsten van ons onderzoek

11 Innoveren obv AI – resultaten: Onderzoeksvragen Onderzoeksvragen:  Evaluatie bijeenkomsten en methode  Toepassing/zichtbaarheid AI-principes  Bereikte doelen 2. Uitkomsten van ons onderzoek

12 Innoveren obv AI – resultaten: 1. Evaluatie bijeenkomsten en methode  Grote waardering voor de positieve aanpak  Prettige ‘andere’ manier van reflecteren en denken  Werkt beter dan denken vanuit het negatieve  Analyse-fase ontbreekt  Focus komt (te?) laat  Risico op kanteling in sfeer van ‘dream’ naar ‘design’  Ongemak over onbekende uitkomst  Werken vanuit een gedeeld gedragen thema (teams) 2. Uitkomsten van ons onderzoek

13 Innoveren obv AI – resultaten: 2. Toepassing/zichbaarheid AI principes  Sociaal constructionistisch principe ‘Eigen en gemeenschappelijke werkelijkheid delen en creeren’  Poetisch principe ‘continu (her)schrijven van het (gemeenschappelijke) verhaal’  Simultaniteitsprincipe ‘onderzoeken is veranderen’  Anticipatoire principe ‘toekomstvisie verandert bestaand gedrag’  Positieve principe ‘positieve vragen leiden tot positieve verandering’ 2. Uitkomsten van ons onderzoek

14 Innoveren obv AI – resultaten: 3. Bereikte doelen  Helft van docentenkring verandert onderwijs  Tijd genomen voor reflectie en bewustwording  Reflectie als drijfveer voor verandering  Docententeam is gestart met veranderen  Helft van docentenkring verandert onderwijs niet  Follow-up docententeam: alsnog een probleemanalyse!  Docententeam: eerste stap in de goede richting  Sturing/begeleiding lectoraat cruciaal voor vervolg 2. Uitkomsten van ons onderzoek

15 Onderzoek: Classroom of preference (LED) Wie: Groep van 10-15 LED studenten Tijdsbesteding: 16.00-20.00uur Opdracht: Ideeën genereren voor je ‘Classroom of Preference’ Methode: Discoverfase (waarderende interviews en succesmuur) Dreamfase (voorpagina krant van ideale situatie) 2. Uitkomsten van ons onderzoek

16 Onderzoek: Classroom of preference (LED) Discover – Succeselementen: (1)druk, dwang en beloning (2)zelfstandigheid en samenwerken (3)nuttig werk, professionaliteit (4)creëren van mogelijkheid tot aha-erlebnissen- inzichten (5)open problemen aanpakken (6)sfeer en acceptatie (7)begeleiding en docenten 2. Uitkomsten van ons onderzoek

17 Onderzoek: Classroom of preference (LED) Dream – Ideeën: 1.oplossen en onderzoeken van ‘echte’ problemen 2.begeleiding door ouderejaars 3.projectmatig werken, keuzemogelijkheden en samenwerking met andere opleidingen, theorie en praktijk meer gecombineerd, online colleges, colleges aan Massachusets Inistute for Technology 4.ontspanning door pauzes in het rooster, meer contact met (internationale) studenten, toenemende deelname studievereniging 5.bijscholing/participatie aan onderzoek docenten, enthousiast blijven voor vak 6.nieuwe technologieën, vernieuwde technische (duurzame) materialen, ruime collegezalen en meer projectruimtes 7.afschaffen langstudeerders regeling, minder collegegeld bij behalen van meer vakken, lagere kantine prijzen 2. Uitkomsten van ons onderzoek

18 Toepassing in SLB: InspiratieSOS Wat weten we nu: Uitgaan van op succes ondersteunt en inspireert voor veranderen …in/door interactie …bij docenten en studenten! Idee: AI veranderaanpak inzetten in regulier onderwijs Ondersteunt door een ‘tool’ Toepassingsgebied: Studieloopbaanbegeleiding?! Initiatief: InspiratieSOS.nl 3. Toepassing in SLB: InspiratieSOS

19 Delen en analyseren van succes! Toepassingsgebieden:  Ter algemene inspiratie!  In slb trajecten als reflectietool  Als startfase in een veranderproces  Voor communityvorming: Student Docent, begeleider, mentor Werkveld, alumni, stagebegeleider 3. Toepassing in SLB: InspiratieSOS

20 Wat is een succesverhaal? Je eigen succes, groot of klein, alles is goed! Kenmerken:  Eenvoud kort en snel te vertellen  Onverwachtiets buitengewoons  Concreetwie, wat waar: details  Echtniet bedacht, het is!  Emotiehet ‘raakt’jezelf (en anderen) 3. Toepassing in SLB: InspiratieSOS

21 Het succes van InspiratieSOS?! Volgens de waarderende benadering, aan jullie enkele positief gerichte vragen: Waar/waarvoor in SLB kunnen jullie InpiratieSOS gebruiken? Welke specifieke aanvullende zaken zou je graag in inspiratieSOS zien/hebben om het (beter) te kunnen gebruiken in SLB? 4. Jullie ideeën en wensen!

22 Waarderend interview (fase 1) Fase 1: ‘De kracht van het verhaal’ - Tweegesprek: verteller en luisteraar Opdracht: ‘Beschrijf een concrete, aansprekende gebeurtenis, in je eigen onderwijssituatie, waarin je als docent voor jouw gevoel krachtig en succesvol was.’ Gespreksregels: -de verteller vertelt een concrete, authentieke situatie -de luisteraar stelt vragen om het zo concreet mogelijk te begrijpen -de luisteraar stelt positieve of neutrale, waardevrije vragen -de luisteraar ‘parkeert’ zijn eigen verhaal -oprechte interesse, veiligheid, respect, vertrouwelijkheid! Een gesprek over wat er gebeurde! (dus (nog) niet analyseren).

23 Waarderend interview (fase 2) Fase 2: ‘De analyse van de kracht uit het verhaal’ Tweegesprek: verteller en luisteraar Opdracht: ‘onderzoek, analyseer en inventariseer, de succeselementen uit het verhaal’ Voorbeeldvragen en suggesties voor de luisteraar: -‘Wat maakte de gebeurtenis nou zo bijzonder?’ -‘Hoe kwam het dat je enthousiast werd?’ -‘Waarom voelde je zo krachtig?’ -‘Wat droeg je er aan bij wat je deed of zei dat het een succes werd?’ -‘Hoe speelden anderen en de omgeving een rol?’ Een gesprek over waarom dit een positieve ervaring was! Met als resultaat een lijst van de succeselementen.


Download ppt "InspiratieSOS - Succes Ontmoet Succes 'Kwaliteit SLB en Reflectie in het Onderwijs'- Mark Gellevij & Jolise ‘t Mannetje - 23 mei 2013."

Verwante presentaties


Ads door Google