De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Linnaeus modernisering VBN-coderingen

Verwante presentaties


Presentatie over: "Linnaeus modernisering VBN-coderingen"— Transcript van de presentatie:

1 Linnaeus modernisering VBN-coderingen
‘Carolus Linnaeus (1707–1778) verzamelde en onderzocht planten. Zijn grootste verdienste was dat hij alle tot dan toe beschikbare kennis over planten onderbracht in een classificatiesysteem voor planten en dieren. Deze onderverdeling wordt wereldwijd nog steeds gebruikt, verfijnd en aangevuld. Kortom, Linnaeus heeft een voorbeeldfunctie voor het project modernisering VBN-coderingen.

2 Waarom Linnaeus? Modernisering VBN-Coderingen
Eenduidige en volledige beschrijving van de bloemen en planten die verhandeld worden, is een voorwaarde voor het goed functioneren van de sierteeltsector. Mede door de opkomst van nieuwe in- en verkoopsystemen worden er hogere eisen gesteld aan de productinformatie. Aanvoerders, veilingen en handelaren werken intensief samen in Linnaeus.

3 Nieuw coderingsysteem omdat:
Huidige systeem bevat te weinig informatie. Door beperkingen van het huidige coderingsysteem kan de informatie niet goed in de keten worden meegegeven. De kweker is hierdoor niet in staat om ‘alles’ over zijn product te vertellen. De koper heeft daardoor onvoldoende mogelijkheden om volledig genoeg geïnformeerd te worden over het product, waardoor hij verkoop naar eigen klanten niet goed kan uitvoeren. Een van de gevolgen is bijvoorbeeld dat in de productcodes ‘overig’ steeds vaker wordt gebruikt. De rubriek ‘overig’ levert ruis op en vergroot de kans op fouten in de informatieoverdracht. Onvoldoende informatie is ook een van de belangrijkste redenen voor kopers om producten die zij niet fysiek hebben gezien niet te kopen. Hierdoor dreigen ontwikkelingen rond e-commerce te stagneren. Uitleg bij tekening: Trotse teler wil heel veel over zijn product vertellen.

4 Nieuw coderingsysteem omdat:
Aanvoerder kan slechts vier kenmerken invoeren….. Uitleg bij tekening: Op dit moment kan een aanvoerder bij een partij slechts 3 of 4 sorteerkenmerken (bloemen/planten) en maximaal 3 positieve keuropmerkingen meegeven. In de praktijk blijkt dit te weinig. Bij bijvoorbeeld Phalaenopsis is het essentieel voor een maximale opbrengst om het aantal bloemstelen én het aantal bloemen door te kunnen geven aan de koper ! Door de huidige beperking in 4 sorteerkenmerken is dat niet mogelijk. Hierdoor wordt steeds vaker gekozen voor productcodes met kenmerken (bijv. Ficus mosstok) of productgroepen met kenmerken (bijv. Chrysanten Tros buiten per bos). Een gevolg is dat op dit moment jaarlijks meer dan productcodes worden aangevraagd. Na modernisering systematiek zal de toevoeging van kenmerken deze aanvragen beperken en ook zorgen voor betere informatie richting kopers. Daarnaast kan een kweker zijn product beter onderscheiden van zijn collega’s.

5 Huidige coderingsysteem
Inhoud en structuur Toe- passing Commer- cieel Geslacht O.a., Veileenh. 1 01 006 Groepscode Product- code 10588 Plaats 1 Afwijking 06 Keurcode Sorteercode Gewicht 01 Lengte Potmaat Hoogte/ Diameter Overig 006 Aantal Botanisch Huidige codering geeft duidelijk weer waar de aanvoerder van de vorige tekening tegen aan loopt. Er is slechts ruimte voor vier kenmerken in de sorteercode. Daarnaast loopt in de groepscode botanische en commerciële productinformatie door elkaar heen. Samen met de positieve keurkenmerken heeft de kweker met aparte productcodes nog iets meer mogelijkheden om zijn product te onderscheiden, maar door het ontbreken van structuur zijn dit soort oplossingen in aanbods-, verkoop- en statistieksystemen niet voldoende. Voorbeelden van starheid / inflexibiliteit: - overgang van verkoop van amaryllis per kelk naar amaryllis per steel betekende dat er voor 100 bestaande amarylliscultivars nieuwe productcodes aangemaakt moesten worden. Dit omdat het kenmerk ‘verkoopwijze (per steel of per kelk) in een productgroep is ondergebracht. - een trosroos die ook als kleinbloemige wordt aangevoerd moet nu 2x geregistreerd worden om 2 verschillende productcodes te krijgen. Eén code voor de groep ‘kleinbloemige roos’, en één voor de groep ‘trosroos’. - Zelfde als hierboven maar dan voor allerlei kamerplanten die ook een aparte productcode voor tuinplantengebruik kennen. Commercieel Star Inflexibel Vervuild

6 Nieuw coderingsysteem omdat:
Een paar voorbeelden van knelpunten waar een handelsbedrijf tegen aan loopt! Uitleg bij tekening: De inkoper voor de klok ziet de verpakking, hoogte, bloeiwijze etcetera én leest alle losse briefjes met extra informatie op de kar. Maar hoe kan dit worden over gebracht naar zijn collega in de box of nog beter, direct naar klanten via de computer ????? Door schaalvergroting en e-commerce bij kopers is het verschaffen van deze informatie middels standaardcoderingen een absolute must geworden om hun logistieke (de box !) en verkoopprocessen goed te organiseren. Klein voorbeeld hierbij is inzicht in het aantal stelen per bos. Rozen worden in 10 verpakt en in 20 verpakt aangeboden. Deze informatie wordt echter niet doorgegeven aan kopers. Als een klant van een koper 70 stuks wil kopen kan dit betekenen dat er opnieuw ingerold moet worden. De koper kan deze handeling voorkomen door er 60 of 80 aan te bieden. Gebrek aan informatie zorgt voor onnodige handelingen …………...

7 Nieuw coderingsysteem omdat:
Ook zonder het product met eigen ogen te zien moet de handelaar volledige productinformatie hebben. Productcodering is een noodzakelijk hulpmiddel om informatie over te brengen zonder dat je het product ziet. Hoe weet een koper echter wat hij koopt als de productcode, inclusief sorteerkenmerken, het artikel op belangrijke onderdelen niet volledig beschrijven ? Neem een mengkar Kalanchoe. Mocht de koper door de productcode al weten hoeveel kleuren er in zitten, dan weet hij nog niet of de kleuren per laag of per tray gemengd zijn, of om wélke kleuren het gaat; en wat is de kleur en vorm van de pot? Krijgt hij plastic of stenen potten? Een hoes of geen hoes? Wel of geen steek-etiket? Er blijft veel te raden over….. Ander voorbeeld uit de huidige KOA-praktijk is dat rijpheidscodering voor inkoop een must is. Veel snijbloemen worden nu nog aangeboden zonder rijpheidscodering……….. In de BB-systemen (aanbodsbanken, e.d) zie je dat dit soort kenmerken noodzakelijk zijn voor kopers om hun inkoop te kunnen doen en dus al gebruikt worden. Dat is niet voor niets !! Uitleg bij tekening: Hoe weet de inkoper die niet bij de klok zit ‘alles’ van het product, zonder het te zien?

8 Nieuw coderingsysteem omdat:
Zojuist gekocht in Parijs ! Uitleg bij tekening: Een voorbeeld van een knelpunt waar een koper in het buitenland voortdurend tegen aan loopt: informatie over het product wordt nu alleen in het Nederlands gegeven. Dit stelt de klant nogal eens voor verrassingen! Wat te denken van nota’s met ‘kleurbehandeld 19%’, ‘overig met bes’, ‘decoratiegroen overige per kar’ of ‘mosstok’. ……… Een aantal kopers houdt nu zelf talenversies bij. Naast het werk dat dit oplevert voor deze kopers, zorgt dit ook nog eens voor verschillen bij klanten die bij diverse kopers inkopen. De vertaling wordt namelijk niet altijd consistent uitgevoerd.

9 Nieuw coderingsysteem omdat:
Uiitleg bij tekening: Nu wordt in een codering alleen de commerciële hoogte aangegeven. Dit is de minimale hoogte die de planten van een partij hebben. Commercieel is groter= beter. Logistiek is groter= slechter. Als er onverwacht planten bijzitten die niet passen binnen de geplande belading, levert dit problemen op. De koper moet dus de maximale hoogte van een plant weten. Bij de snijbloemen worden regelmatig karren zeer goed beladen, door bijvoorbeeld op een 3de stapelwagenblad nog eens een partij met een hoogte van 80 cm. aan te bieden. Totale hoogte van de kar kan net in de vrachtwagen van de collectief vervoerder. Of deze kar ook past in de vrachtwagen van de koper is de vraag. Overpakken / herladen is vaak noodzakelijk.

10 Wat is de gewenste eindsituatie?
De aanvoerder kan alle informatie over zijn product kwijt; De handelaar weet wat hij koopt, waar hij zich ook bevindt; ‘Alle informatie’ moet niet te letterlijk worden genomen. Het beeld bestaat wel dat net als met het huidige gebruik rond sorteer- en keurkenmerken er regels nodig zijn. Regels die ook over alle VBN-veilingen heen gelijk zijn. Deze regels zijn nodig om de informatie-aanlevering aan kopers te structureren en standaardiseren, omdat zij anders deze informatie weer niet kunnen gebruiken in hun inkoop- en verkoopprocessen.

11 -vervolg- Wat is de gewenste eindsituatie?
De buitenlandse koper weet wat hij koopt.

12 Wat betekent dit concreet ?
Uniforme coderingen voor aanvoerder, veiling en handelaar; Unieke productcodes voor cultivars, met voldoende kenmerken om ‘artikel’ te beschrijven; Opsplitsing in botanische, artikel en partijkenmerken; Afnemers kunnen in hun eigen taal geïnformeerd worden (eerst Engels, Duits en Frans, later misschien nog meer talen).

13 -vervolg- Wat betekent dit concreet?
Geschikt voor nieuwe in- en verkoopsystemen; Geschikt voor FlorEcom en LAB; Conversie naar eigen systeem handel wordt een stuk eenvoudiger. Beheer en distributie Eén loket voor beheer productcodering (VBN); Eén loket voor distributie referentiegegevens; Distributie sluit aan op wensen van de ketenpartijen. Dit betekent dat codes geautomatiseerd ingelezen kunnen worden; zonder menselijke tussenkomst. Nu wordt nog veel productinformatie in de artikelomschrijving geplaatst.

14 Assortimentsuitbreiding zet door, waardoor een logische structuur
Huidige situatie Productcode Omschr. productcode groepscode Omschr. groepscode Sorteerkenmerken Ilex verticillata Ilex S 20 (verplicht = J) Ilex verticillata per bs Overig decogroen per bos S 20 (J), S 21 (N) Ilex per tak Kerstartikel per stuk S 20 (niet verplicht =N) Hulst Rode Bes/kilo Kerstartikel per kg. S 20 (N), S 21 (N) Hulst bs Rode bes Kerstartikel per bs. S 20 (N) Ilex verticillata Ilex S 1 (J), S2 (J) Visie Coderingen Botanische groep Artikelkenmerken Transactie Productcode Oms. .Prod.code Toepassing bloemvorm Bloemkleur Bewerkt Prijseenheid Sorteerkenmerke Ilex Verticillata Snijbloem Met bes Rood n.v Stuk S 20 (J) 2 Snijbloem Met bes Rood n.v.t. Bos S 20 (J), S 21 (N) 3 Snijbloem Met bes Goud Gespoten Stuk S 20 (N) 4 Snijbloem Met bes Goud Gespoten Kilo S 20 (N), S 21 (N) 5 Snijbloem Met bes Goud Gespoten Bos S 20 (N) Plantvorm Bloemkleur 6 Plant Vertakt Rood n.v.t. Stuk S 1 (J), S2 (J) Wildgroei heeft geleid tot een onoverzichtelijk en niet logisch geheel. Assortimentsuitbreiding zet door, waardoor een logische structuur noodzakelijk wordt om in de toekomst de processen van veiling en handelaren te kunnen blijven ondersteunen. Codes worden opgeschoond; Krijgen een betere ordening; Extra kenmerken worden toegevoegd.

15 Project afbakening, uitsluitend productinformatie, dus geen:
Teler codering (telernummer, MPS, BI); Verpakking codering (fustcode, fustkleur); Logistieke codering (partijnummer, aantal); Ladingdrager codering (nummer, afleverlocatie); Transactie coderingen (datum, prijs per stuk); Tracking & Tracing (barcodes); Koper codering (kopernummer, locatie). De productinformatie wordt anders opgezet en anders gestructureerd. Alle andere coderingen worden niet meegenomen in Linnaeus zoals: teler codering (MPS, betrouwbaarheidsindex), verpakking codering, logistieke coderingen, ladingdrager codering, tracking & tracing-informatie (barcodes) en kopercodering. De verwachting daarbij is wel dat toevoeging van dergelijke kenmerken na invoering van dit project eenvoudiger kan plaatsvinden.

16 Op toekomst voorbereid
Linnaeus is de noodzakelijke voorbereiding op nieuwe verkoopwijzen en kwaliteitsprojecten Stapsgewijze investeringen NU kunnen grote en vergaande ingrepen in de toekomst voorkomen.

17 Hoe nu verder? Begin 2004 ligt er een plan hoe het nieuwe coderingsysteem ingevoerd wordt; De implementatie zal stap voor stap worden uitgevoerd; Softwareleveranciers van handel en aanvoerders worden hierbij betrokken; Mogelijke veranderingen voor úw werkzaamheden of in de gegevens die u verwerkt, verneemt u in een zo vroeg mogelijk stadium.

18 Hoe lang gaat Linnaeus duren?
2004/2005 2005 2006 distributie productcodes en referentietabellen verbeterd twee extra kenmerken vrije tekstregel (eventueel) vier talen beschikbaar flexibele distributie onbeperkt aantal kenmerken tien talen beschikbaar eindresultaat opgeleverd Dit is een voorlopige planning en moet nog getoetst worden op haalbaarheid.

19 Wat gaat het kosten? Vrijwel alle computerprogramma’s bij aanvoerders, veilingen en handelaren dienen aangepast te worden; Aanvoerders, veilingen en handelaren nemen elk eigen kosten voor hun rekening; Door geleidelijke invoering blijven kosten beperkt; Wijzigingen worden in gezamenlijk vastgestelde fasen uitgevoerd; Na elke fase een GO/NO GO voor vervolg.

20 Meer informatie? Stuurgroep: Projectgroep: F.Hollinger vz (VON)
D. Hogervorst (VBA) G. Kok (FH) R. Roodenburg (VGB) P. van Ostaijen (HBAG) H. van Rijnberk (VBN) J. Holtkamp (programmamanager) Projectgroep: J. Holtkamp (programmamanager) F. van Andel (VBA) J. Ratterman (VBA) R. van Ruiten (FH) A. Oud (VON) N. Reichenbach (VBN) H. van Rijnberk (VBN) Vertegenwoordiger handelsbedrijven

21 Resultaat


Download ppt "Linnaeus modernisering VBN-coderingen"

Verwante presentaties


Ads door Google