De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Innovatie is onze 2de Natuur – Het hybride concept

Verwante presentaties


Presentatie over: "Innovatie is onze 2de Natuur – Het hybride concept"— Transcript van de presentatie:

1 Innovatie is onze 2de Natuur – Het hybride concept
Goedmiddag, Ik zou het verhaal graag iets breder trekken.

2 Waarom Aanscherping Nederlandse en Europeese regelgeving.
Gebruik verbrandingsmachine binnen aan banden gelegd. Reeds diesel t/m 4.0 ton binnen verboden Boven 4.0 ton toegestaan mits voorzien van roetfilter Toekomst? Niet ondenkbaar dat verbrandingsmachine binnen wordt verbannen. Dat ook de regelgeving in europa en ook nederland word aangescherp zal geen onbekend feit zijn. Steeds meer tracht men het gebruik van verbrandingsmachine binnen terug te dringen.Dat dat ook succesvol gelukt is blijkt uit het verbod van dieselmachines in omsloten omgevingen tot en met 4000 kilo. Ook machines boven deze 4000 kilo mogen niet zondermeer binnen lopen, hier is verplichtgesteld dat deze voorzien moeten zijn van een roetfilter. En wie weet hoe de toekomst er uit ziet. Het is immers niet ondenkbaar dat het gebruik van verbrandingsmachines iin binnenruimten geheel wordt verboden.

3 Waarom Waarom zoeken we naar alternatieven.
CO2, CH4 zijn stoffen die vrijkomen bij verbanding van fossiele brandstoffen en bijdragen aan het broeikaseffect Maar dan nog de Vraag waarom. Waarom zoeken we naar alternatieven voor de conventionele aandrijvingen voor vorkheftrucks. Dit heeft als grondslag dat de schadelijk stoffen een bijdrage leven aan het broeikaseffect. Schadelijke stoffen die vrijkomen bij het gebruik van de vorkheftrucks. Dan wel bij de heftruck zelf, in het geval van een verbrandermachine, of bij de energieleverancier,de energiecentrale.

4 Waarom Vorkheftrucks kennen twee soorten aandrijvingen
Verbrandingsmachine (LPG / Diesel) Elektrisch Allereerst kunnen we ons de vraag stellen waarom. Waarom moeten we op zoek naar andere vormen van aandrijving dan de huidige bestaande principes. We hebben vorkheftrucks en die kun je op tweerlei manieren aandrijven. Dat kan met een verbrandingsmotor ( LPG of diesel) en het kan elektrisch. Nu heeft elke aandrijving zijn eigen voor en nadelen.

5 Waarom Verbrandingsmachines hebben uitstoot van diverse schadelijke stoffen Elke machines is een bron van uitstoot Uitstoot minder efficiënt verwerkt. Zo hebben verbrandingsmachines het nadeel dat ze uitstoot hebben van schadelijke stoffen. Nou kun je dat met een katalysator wel beperken, maar je voorkomt er niet mee dat je in Nederland duizenden bronnen van schadelijke stoffen hebt. Ook in je bedrijf, is elke unit een bron van schadelijke stoffen. Zeker als je met diesel te maken hebt is de uitstoot schadelijk. Dat blijkt alleen al uit het feit dat er met dieselmachines tot en met 4 ton niet meer binnen gereden mag worden. Boven 4 ton geldt die roetfilterverplichting.

6 Waarom Elektrische machines hebben op de plek van gebruik geen uitstoot Energie wordt onttrokken uit het netwerk. Centrales hebben ook uitstoot Betere controle en beheersing van schadelijke stoffen Kijken we naar de elektrische machines, dan moeten we concluderen dat deze machines op de plaats van gebruik een stuk schoner zijn dan hun verbranderequivalent. Het houdt echter wel in dat het energieverbruik van het bedrijf toeneemt. Immers de batterijen moeten geladen worden en aan het energienetwerk wordt meer stroom onttrokken. De centrales moeten deze energie weer opwekken en ook deze hebben een enorme uitstoot van verschillende (schadelijke) stoffen. Voordeel is wel dat er op veel minder plaatsen uitstoot plaatsvindt, en dat de uitstoot beter controleerbaar en beheersbaarder is.

7 Daarom Temperatuurstijging als gevolg
Totale klimaatverandering, verhoging van de zeespiegel, verschuiven van klimatologische gebieden Die broeikasgassen zorgen er op hun beurt weer voor dat de gemiddelde temperaturen op de aarde en dus ook in Nederland stijgen. Hierdoor vindt er een verschuiving plaats van de klimatologische gebieden, verhoging van de zeespiegel met alle vervelende gevolgen in Nederland van dienuitsterven van diverse planten en dieren enz enz. vrij heftig dus.

8 Innovatie is onze 2de Natuur – Het hybride concept
Waarmee zullen we in de toekomst rekening moeten houden? Contineu inzet Lage emissie Geluid Trillingen Ergonomie Totale running cost Energie verbruik Aanschafkosten brandstofprijzen Gebruik van op oliegebaseerde brandstoffen Beschikbare technologie Recyclebaar- heid Beschikbaarheid van nieuwe brandstoffen Beschikbare infrastructuur Als we dan gaan kijken naar alternatieven moeten we wederom rekening houden met verschillende zaken. Zo hebben we een aantal externe en interne aangelegenheden, en die heb ik even in een overzicht gezet. Als we extern kijken moeten we rekening houden met zaken als techniek, m.a.w. wat is er beschikbaar, maar ook de brandstofprijzen en infrastructuur. Daarnaast moeten we ook kijken of we niet te milieubelastend bezig zijn. Daarnaast zijn ook een aantal andere zaken belangrijk. Dan moeten we denken aan productiviteit, aanschafkosten comfort en inzet.

9 Innovatie is onze 2de Natuur – Het hybride concept
Diesel benzine waterstof (gasvormig) waterstof (vloeibaar) Methanol Aardgas veilgheidscriteria redelijk hoog rafineerbaar erg moeilijk moeilijk n.v.t. makkelijk beschikbaarheid goed erg goed slecht erg slecht gaat wel infrastructuur milieuvriendelijkheid niet Als we dan kijken wat we op dit moment ter beschikking hebben en hoe zich deze brandstoffen verhouden ten opzichte van kriterea zoals verkrijgbaarheid infrastructuur, brandveiligheid enz enz, Dan krijgen we het volgende overzicht. Vervolgens stelt Toyota het volgende, Hybride is niet dé oplossing……… het is een oplossing !

10 Het Hybride Concept - Milieu
Milieu: Hoe kunnen we de uitstoot verminderen zonder concessies te doen aan interne aangelegenheden ( comfort / productiviteit / cost of ownership) en rekening te houden meet externe aangelegenheden (brandstofprijzen / bestaande bedrijfstoepassingen)? Één oplossing die we onderzocht hebben is het hybride systeem Sinds 1997 beschikbaar op Toyota auto's… Meer dan 1 miljoen Toyota hybride auto’s verkocht. Hoe zou dit toegepast kunnen worden op Vorkheftrucks.?

11 Toyota Hybrid Forklift Concept – How?
De vorkheftruck is aangedreven met verbrandingsmotor en elektrisch… De hydraulische pomp is aangedreven met verbrandingsmotor óf elektrisch De wielen zijn elektrisch aangedreven ( batterij of generator) Motor Motor/generator Motor/Generator Koppeling Batterij Invertor Pomp Wiel

12 “Stationair” Motor Motor/Generator Pomp Batterij Wiel Motor/Generator

13 Lichte belasting, heffen en/of rijden
Motor Motor/Generator Pomp Batterij Wiel Motor/Generator

14 zware belasting of volle batterij, heffen en/of rijden
Motor Motor/Generator Pomp Batterij Wiel Motor/Generator

15 Maximale belasting, heffen en/of rijden
Motor Motor/Generator Pomp Batterij Wiel Motor/Generator

16 Regeneratief remmen en heffen
Motor Motor/Generator Pomp Batterij Wiel Motor/Generator

17 Regeneratief remmen Motor Motor/Generator Pomp Batterij Wiel

18 Binnen gebruik, elektrisch heffen en rijden
Motor Motor/Generator Pomp Batterij Wiel Motor/Generator

19 Toyota Hybride vorkheftruck Concept – Wat zijn de voordelen?
De heftruck is zowel elektrisch als IC aangedreven.… De productiviteit ligt hierdoor op een gelijk niveau als de IC aangedreven machine Continudienst is mogelijk (3 shifts / dag) Reductie van brandstofverbruik Reductie van uitlaatgasemissie (indoors)

20 Hoe ziet het er dan uit? Verbrandingsmotor ( Atkinson / Miller principe) Elektromotoren Accupack

21 Principes Verbrandingsmotor (atkinson / miller)
Groot gedeelte van vermogen gaat verloren aan compressieslag Compressieslag gereduceerd Minder vermogen verlies Hoger rendement

22 Principes Elektromotor 1/ generator (MG1)
AC synchrone borstelloze wisselstroommotor. maximum toerental van rpm.  Vermogen: 25 Kw (34 pk) bij rpm. Eerste functie : dynamo Tweede functie : starten van de motor.

23 Principes Elektromotor 2 / generator (MG2)
AC synchrone borstelloze wisselstroommotor. maximum toerental van rpm.  Vermogen: 50 Kw (68 pk) bij ca rpm. Eerste functie : aandrijving Tweede functie : opwekken van energie in het regeneratief remsysteem.

24 Nikkel metaal hydride (NiMH). Gewicht is 45 Kg.
De THS II accuset Nikkel metaal hydride (NiMH). Gewicht is 45 Kg. De HV accuset bestaat uit: 28 Modules 6 Cellen per Module 168 Cellen totaal 1.2 Volts per Cel 201.6 Volts totaal 6,5 A/h (3h)

25 Toyota Hybride vorkheftruck concept – Volgende stap ?
Product beschikbaarheid: Het basis productconcept is gereed. Marktbeschikbaarheid: …is de Europeese markt klaar?

26 Toyota Hybrid Forklift Concept
Ultieme Eco - Forklift Ultieme Vorkheftruck Brandstofcel Hybride Geavanceerde batterijsystemen Gereduceerd brandstofverbruik TOYOTA Hybride technologie Verhogen van inzetbaarheid Vorkheftruck verbranding Elektrische vorkheftruck

27 Dank voor uw aandacht.


Download ppt "Innovatie is onze 2de Natuur – Het hybride concept"

Verwante presentaties


Ads door Google