De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Inhoud Inleiding Over het onderwijs in Singapore Wijze lessen Een masterplan Het vervolg.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Inhoud Inleiding Over het onderwijs in Singapore Wijze lessen Een masterplan Het vervolg."— Transcript van de presentatie:

0 Singapore achteraf Frans Schouwenburg

1 Inhoud Inleiding Over het onderwijs in Singapore Wijze lessen Een masterplan Het vervolg

2 Inleiding Reis door Kennisnet georganiseerd Op verzoek van de VO-raad ICT-focus naast de International Principals Convention

3 Stedelijk Lyceum Enschede
Ad van der Wiel KLG-SKOG&E Sjoerd Slagter Vo-raad Pieter Hendrikse OMO Peter Lucas Vo-raad Toine Maes Kennisnet John Monsewije SVO/PL Erik Verhulp Digischool Marjan Freriks Hogeschool A’dam Arend Runia Landstede/SSCO Jan van den Akker SLO Hans Reiber Stedelijk Lyceum Enschede Kees Blokland Landstede Leo van Beek Quadraam Wim Blok BOOR Frans Schouwenburg Kennisnet Jos Kusters Ruud de Moor Stephan de Valk GEU/Noordhoff Jan Wiegers Cito Pieter Hettema Cedergroep

4 Het onderwijs in Singapore
Sinds 1965 Centrale sturing (“democratuur”) Geen hulpbronnen, dus investeren in kennis Blik naar de wereld Docenten gerekruteerd uit top 30% studenten Masterplan 1: Building the foundation Masterplan 2: Seeding innovation Masterplan 3: Strengthening and scaling Gebrek aan creativiteit oplossen: Investeren in autonome scholen (“funded to be different”), eigenaarschap, self-assessment Nauwe samenwerking ministerie en scholenveld (job rotation) Op maandagochtend zijn we ontvangen door het Ministerie van Onderwijs. Singapore is een jong land, dat weliswaar in naam een democratie is, maar zeer centraal gestuurd wordt. Van de ruim tachtig zetels in het parlement zijn er 3 in handen van de oppositie. Singapore is ook een land zonder natuurlijke hulpbronnen en met veel natuurlijke vijanden in haar omgeving. Dit heeft geleid tot de conclusie, dat investeren in kennis het verschil moest maken. En dat doen ze dus ook. In allerlei rankings staat Singapore hoog.  Docenten worden gerekruteerd uit de top 30% van alle studenten. Ruim tien jaar geleden is Singapore gestart met het eerste masterplan for ICT in Education. Inmiddels wordt het derde masterplan uitgerold. Titel van het eerste plan was: building the foundation. Het tweede plan heette: seeding innovation en het derde heet: strengthening and scaling. Er zit een ontzettende drive, doelgerichtheid en systematiek in alles wat de Singaporezen doen. We zijn zeer onder de indruk en soms zelfs een beetje jaloers. Zoveel overtuiging. In de presentaties op de eerste ochtend was ook de zeer nauwe samenwerking tussen het Ministerie en het scholenveld voor ons, Nederlanders, een bron van verbazing. In Singapore is het bijvoorbeeld heel gewoon, dat mensen uit het veld afwisselend werkzaam zijn voor het Ministerie en voor de scholen. Een mooie vorm van jobrotation, waardoor mensen wederzijds van elkaar weten wat er speelt en waarom dingen soms lopen zoals ze lopen. Opmerkelijk is hoe de Singaporezen hun multiculturele context, terwijl er een Chinese dominantie van ruim 70% is, als kracht van het land benadrukken. De sfeer in Nederland is momenteel op dit punt wel anders.

5 vervolg Carrièrepad docenten: Master track Specialist track Leadership track Trend: Teach less,learn more Compacter nationaal curriculum, vrijheid, maar resultaat Values: respect, responsibility Always remember your size, your population Inspiratie uit Denemarken vanwege goed gebruik schoolruimte

6 Teach less,learn more Eigenaarschap bewerkstelligen
Compacter curriculum Curriculum 2015: self-directed and collaborative learning through effective use of ict Cyber Wellness Teach less,learn more Compacter nationaal curriculum, vrijheid, maar resultaat

7

8 Opvallende schoolbeelden

9 Overeenkomsten in strategie
Equip the teacher Professional development Integration into curriculum Action research

10

11 13.000 leermiddelen vrij beschikbaar
DIGISCHOOL leermiddelen vrij beschikbaar

12 OPEN LEERMIDDELENDATABASE
leermiddel.org gratis leermiddelen 200 nieuwe p. mnd. downloads p. mnd. Digischool en Kennisnet beheren 35 communities voor docenten PO en VO Totaal leden Lidmaatschap gratis

13 NODIG LEERLIJNEN DOELEN FEATURES LESSENMAKER COMMUNITY SOLIDE DATABASE
MAKEN, ARRANGEREN SOLIDE DATABASE FEATURES LEERMIDDEL.ORG COMMUNITY

14 LEERLING BETERE RESULTATEN COMMUNITY BETER ONDERWIJS
OPTIMALE BEGELEIDING ALTERNATIEVE LEERWEGEN LEERMIDDEL.ORG COMMUNITY

15 Wens scholen Flexibiliteit Maatwerk Actueel Aanpasbaar Tijd- en plaats ongebonden Gevarieerd ‘Just in time’

16 Waarom lukt het ons niet?

17 Bezuinigingen en leraartekort als kans!
Verhaal voor bestuurders IPVO en rectoren/bestuurders Concept Disruptive innovations Toegepast op onderwijs  - zoek non-consumption - zet alternatieven neer - doe dit wel grondig met teams en investeringen op functie en rol - nader onderzoek -landelijke initiatieven voor virtuele schoolprogramma's waarvan school en individu klant zijn - We willen anders, ontkomen aan het systeemgerichte en het docentgerichte Onderzoeken richt zich op verschillende zaken: Stand van zaken - uitlichten de discrepantie tussen docent en manager Impact van ict en van veranderingen Vier in balans conclusies staan - leiderschap in Balans kan dit voor uw situatie verfijnen als begin voor innovatieve trajecten Nieuwe werkelijkheid: De wereld is veranderd - communication by  the crowds alles in netwerken - mooiste voorbeeld in meest onverwachte sector: veeteelt Kenniseconomie vs opkomende landen - scholen stellen hier niets tegenover Aanstaande bezuinigingen op onderwijs Lerarentekort Eisende consument? Als school moeten we die  koesteren! Oplossende denkrichtingen: Voorbeelden uit andere landen - video, afstandleren Voorbeelden uit eigen land - leermiddelen, digischool, voorbeelden erik Zoeken naar mogelijkheden in eigen situatie, landelijk ondersteunen

18 user-generated content
leerling- gerichte technologie kansen voor virtueel aanbod non-consumption lerarentekort bezuinigingen gebruikersplatforms eisende klanten

19 Wijze lessen Overeenkomsten tussen Nederland en Singapore
Inspiratie uit de gedrevenheid, planmatigheid Op iedere school werden de plannen herkend en uitgevoerd Duidelijke en ambitieuze missies voelen goed Scholen kunnen en moeten zich duidelijk presenteren naar buiten In Nederland moeten we het niet van de politiek hebben, dus zelf eigenaarschap ontwikkelen Urgentie is hoog: aardgas is op, kennis = nieuwe aardgas Airco maakt de docent onverstaanbaar…

20 Masterplan 4 nl Create your targets…yourself
Poverty is no excuse for failure (Andy Hargreaves)

21 mp4nl model macro uitgewerkt mensen waartoe wat hoe processen
visie implementatie- strategie incentives wat hoe processen curriculum macro uitgewerkt

22 Macro: Waar willen we nationaal naar toe?
waartoe Goed zijn is niet meer goed genoeg In sociaal – (welzijn) en economisch opzicht (welvaart) is TOP de standaard aan het worden (Kennis in brede zin als nieuwe aardgas) Context: …de tijd dringt (urgentie) …in een internationaal perspectief (anderen wachten niet) … we snappen dat we knelpunten hebben; mag geen rem op ambitie zijn

23 Macro: Wat kan onderwijs bijdragen?
Geen potentieel onbenut laten (streven naar hoogst haalbare) Stimuleren van onbegrensde nieuwsgierigheid Verspilling is onacceptabel Iedereen betrekken Karaktervorming van belang Eigentijds onderwijs is de trend! Vertrouwen is altijd beter Brug slaan naar omgeving (public engagement) Powerful professionalism (vanuit eigen kracht standaard bepalen) Richtinggevende eisen stellen (wat moeten leerlingen goed kunnen en kennen) : schots model Urgentie zelf voelen en daarna anderen betrekken waartoe wat

24 Macro: Wat kan onderwijs bijdragen?
waartoe Visie ontwikkelen Ambities stellen Ambities realiseren In tempo In partnership wat

25

26 Macro: hefbomen waartoe wat hoe Non-consumption
Voorbeeldgedrag (rolmodel) Sturen op verbinden grote initiatieven Focus op bestuursniveau Flexibele en individuele leerroutes zijn niet: “nice to have” maar “need to have” Technologie faciliteert onderwijsuitdagingen Activeren eisende consument Docenttalent benutten (functiedifferentiatie) De leerling als kracht en change agent (onderwijspartner) Leren doe je overal Kennis, kunde en karakter in samenhang Eigenaarschap goed beleggen Schaamte als veranderingsmotor waartoe wat hoe

27 MP4VO Model: maar hoe dan: uitgewerkt?!
mensen waartoe visie implementatie- strategie incentives wat hoe processen curriculum macro uitgewerkt

28 Maar hoe dan? Focus: wat gezamenlijk op te pakken (op gebied van ICT)
Behapbare stappen Geen snelle fix mogelijk; alle elementen moeten worden meegenomen

29 Hoe verder? Er komt een MP4VO
Eigenaarschap/initiatief: VO-raad (heeft dus regie) Legitimeren: besluit dat we dit gaan doen. Voorleggen binnen bestuur (public engagement en corporate responsibility) Beweging voor Droom vinden bij ook bonden, ouders, leerlingvakbonden, lero’s 18 maart vo-congres met hargreaves, in teken van dit idee

30 Hoe verder? VO-raad erkent dat ze dit niet alleen kan
Krachtenbundeling noodzaak Partners worden uitgenodigd te participeren Gezamenlijk worden afspraken gemaakt over doelen, inzet expertise en middelen Versnippering in initiatieven wordt tegengegaan

31 Let’s make it happen!


Download ppt "Inhoud Inleiding Over het onderwijs in Singapore Wijze lessen Een masterplan Het vervolg."

Verwante presentaties


Ads door Google