De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Taxonomie Cultureel Erfgoed

Verwante presentaties


Presentatie over: "Taxonomie Cultureel Erfgoed"— Transcript van de presentatie:

1 Taxonomie Cultureel Erfgoed

2 Definitie “Cultureel erfgoed zijn sporen uit het verleden in het heden, die zichtbaar en tastbaar aanwezig zijn. Dat kunnen voorwerpen zijn in musea, archeologische vondsten, archieven, monumenten en landschappen. Maar ook de daaraan verbonden gebruiken, verhalen en gewoonten."

3 Dynamisch begrip, elke generatie maakt eigen keuzes
Globalisering maakt ons bewust van belang van behoud van onze eigen geschiedenis Betekenisgeving gaat vooral om het construeren van verhalen

4 Verschijningsvormen

5 Folklore Industrieel Erfgoed Monumenten Wereld Erfgoed De betekenis die cultureel erfgoed heeft kan van maatschappelijke, wetenschappelijke of persoonlijke betekenis zijn. Daarbij kan iets op zichzelf weinig betekenis hebben, maar als onderdeel van een collectie wel waardevol zijn.

6 Object als informatiedrager
Vier identiteitsniveau’s Structurele identiteit van het object : het fysieke voorwerp, vorm, kleur, tekst, materiaal e.d. Functionele identiteit van het object : functie en betekenis, zowel praktisch als persoonlijk. Contextuele identiteit : het geheel waarbinnen een object functioneert. Conceptuele identiteit: de tijd waarin het idee van het object is geschapen en gemaakt, dit vormt een weerspiegeling van de ideeën van de maker, maar ook van de culturele opvattingen en technologische mogelijkheden waarvan de maker deel uitmaakt. Dit samen bepaalt de informatiewaarde van een object.

7 Betekenisniveau’s Functionele betekenis: stoel voorwerp om op te zitten Esthetische betekenis: vormgeving van de stoel, materiaalkeuze, stofferig, kleur Symbolische betekenis: betekenis buiten het voorwerp: wapen en schild op stoel = troon “Paul Hekkert over Senseo: het koffieapparaat vertegenwoordigd door de licht gekromde cilinder een voorovergebogen kelner, die de koffie aanbiedt, nederig en betrouwbaar” Maatschappelijke betekenis ontwikkelt zich via een persoonlijke emotionele betekenis. SEMIOFOREN: Voorwerpen die binnen een samenleving een symbolische betekenis hebben toegewezen gekregen die uitstijgt boven de andere betekenissen. Daarbinnen heb je Cult-objecten: gebruiksvoorwerpen die een bepaalde collectieve emotionele waarde toegeschreven hebben gekregen, die maakt dat zij aan de eigenaar een bepaalde status of maatschappelijke identiteit verlenen (Volkswagen Kever). Metafysische betekenis: voorwerpen die als doel hebben een verbinding tot stand te brengen tussen aardse en spirituele wereld. Vaak onderdeel van rituelen en ceremoniën: amuletten, ingestraalde flesjes water van Jomanda

8 Betekenisslijtage Functioneel: mensen begrijpen niet meer welke bedoeling de maker van het voorwerp had, of het voorwerp is niet meer relevant (Grammofoonspeler – CDspeler) Esthetische (Mode) Symbolisch (Griekse en Romeinse mythologie, symboliek in Stillevens, De Bijbel)

9 De beleving van het object op het niveau van de praktische betekenis, op het niveau van de esthetische betekenis, maar vooral ook op het niveau van de symbolische betekenis kan door multimedia-applicaties worden gemanipuleerd.

10 eCultuur In 2003 schreef de Raad voor Cultuur de nota eCultuur, van i naar e, een advies over de digitalisering van cultuur en de implicaties daarvan voor cultuurbeleid.

11 Constateringen Raad voor Cultuur
We leven steeds meer in een beeldcultuur We zijn van digitalisering, naar medialisering, naar een netwerksamenleving gegaan binnen een groeiende kenniseconomie

12 eCultuur is: Informatisering – digitaliseren van werkwijzen en collecties Innovatie – betekenisgeving, combineren van tekst beeld, geluid, interactiviteit Rolverandering van organisaties en makers door digitalisering

13 Innovatie - informatie aan elkaar koppelen
(vb. digitale kanalen - virtuele tentoonstelling over de geschiedenis van het water van Amsterdam – Combinatie objecten musea en archieven met kennis en materiaal uit gemeentelijke diensten).

14

15 Innovatie cross-overs en kruisbestuivingen tussen domeinen en disciplines vb. Teylers adventure game: interactieve zoektocht die zich deels in zalen van museum afspeelt en deels op computers in museum. Museumobjecten krijgen nieuwe betekenis in de context van een spannend verhaal.

16 eCultuur is:

17 Innovatie nieuwe vormen van expressie en reflectie: het ontstaan van vormen van expressie en reflectie die niet kunnen bestaan buiten het digitale domein Vb. Identiteitsfabriek Zuidoost: bewoners van Zuidoost Brabant konden middels een gps tocht de culturele biografie van hun streek lezen.

18

19 Sectoren In museum en archiefsector is digitalisering aan de orde van de dag. In monumentenzorg en archeologie staat digitalisering nog in de kinderschoenen.

20 Voorwaarden voor digitalisering
Kennisontwikkeling Stimuleren van experiment en creativiteit Financiering (vaak doormiddel van subsidies)

21 Huidige situatie: Innovatie, Participatie!
eCultuur leeft meer dan ooit in de samenleving; verdere ontwikkeling en potentie van digitale kunst en cultuur zijn van belang; Culturele instellingen verhouden zich op nieuwe manier tot publiek en samenleving; eCultuur staat pas aan het begin, onderzoek van belang, waarbij artistieke mentaliteit als belangrijk wordt gezien.

22 Inventaristatie eCultuur-onderzoek
Vormonderzoek (technologie) Contextonderzoek (demo’s prototypes) Transformatieonderzoek( bereik en implementatie van produkten breder dan ecultuurinstelling zelf) Alledrie manieren maken gebruik van CREATIVE RESEARCH: Vanuit een artistieke mentaliteit wordt gewerkt aan daadwerkelijk transformeren en opschalen van experimenten naar een levensvatbare praktijk.

23 De Raad constateert dat de e-cultuursector vooral doet aan het vormonderzoek en in mindere mate aan contextonderzoek, en helaas nauwelijks toekomt aan het transformatieonderzoek.

24 Omroepen, erfgoedinstellingen en bibliotheken hebben moeite met het vinden van een nieuwe rol in het veranderende medialandschap.

25 De behoefte van traditionele instellingen bestaat niet alleen uit ‘nieuwe media’, maar vooral uit een nieuwe relatie met de samenleving, nieuwe waarden, nieuwe manieren van werken, en nieuwe (of ‘vernieuwde’) professionals.

26 Vaak worden wel de mogelijkheden van de technologie onderzocht maar wordt te weinig ingegaan op de manier waarop die in de buitenwereld kan functioneren. De techniek is er, de nieuwe voorbeelden zijn er, maar wat nu? Deze laatste vorm van onderzoek, het transformatieonderzoek, is naar de mening van de Raad momenteel ondervertegenwoordigd in de sector.

27 Experience branding Het transformatie onderzoek waar de Raad van Cultuur het over heeft heeft alles te maken met mijn minor.

28 Ontwikkelinstellingen met subsidies van OCen W
Digitaal Erfgoed Nederland All Media Locomotief Mediamatic Steim (studio voor electro-instrumentale muziek) V2 _Organisatie Waag Society Worm Z25.Org Submarine Media

29 Sector instituut met OCenW subsidie
Virtueel Platform

30 Internationaal festival met OCenW subsidie
The Generator

31 Andere instellingen bezig met eCultuurprojecten.
Kissthefrog.nl (games/ applicaties voor museum en tentoonstellingen) IJsfontein (installaties en games) Northernlight.nl (inrichting tentoonstellingen) Hypsos.com (inrichting tentoonstellingen)

32 Vervolgtraject Q3 Niet alleen musea en erfgoedinstelligen maar ook film- en televisiewereld moeite met inzetten nieuwe media Interessegebied verbreden, het gaat bij beide om het vertellen van een verhaal. Hoe kan dat het best online?

33 Studie naar Digital Storytelling
Vergelijking van inzetvormen van digital media in musea.


Download ppt "Taxonomie Cultureel Erfgoed"

Verwante presentaties


Ads door Google