De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De overgang van het secundair naar het hoger onderwijs

Verwante presentaties


Presentatie over: "De overgang van het secundair naar het hoger onderwijs"— Transcript van de presentatie:

1 De overgang van het secundair naar het hoger onderwijs
Kulak, DvW 22 november 2008 Guido Herweyers en Dominiek Ramboer

2 KHBO: 4 departementen Gezondheidszorg
Campus Brugge (Xaverianenstraat 10) Handelswetenschappen en Bedrijfskunde Campus Brugge Lerarenopleiding Industriële wetenschappen en Technologie Campus Oostende (Zeedijk 101) De departementen komen overeen met “studiegebieden”, de naam spreekt voor zichzelf KHBO telt ongeveer 3400 à 3500 studenten Gezondheidszorg: 850 Lerarenopleiding: 800 Handelswetenschappen: 1000 IW&T: 800 studenten

3 Katholieke Hogeschool Brugge-Oostende
Open deur: zaterdag 7 maart – 17 u

4 Campus Oostende Subtitel Vccmsan vulluptat. Ut accillup
Bouwkunde & Landmeten (Bio-)Chemie Subtitel Vccmsan vulluptat. Ut accillup Jlkpojsan vcillup oeiruo jljlk Accumsan vulluptat. Ut accil Accumsan vulluptat. Ut accillup Elektronica& ICT Elektromech. & Kunststoffen Luchtvaart (VLOC) Administratie & Directie Studentenverblijf 4 4

5 Lid Associatie K.U.Leuven
KHBO = Lid Associatie K.U.Leuven

6 Opleidingsstructuur Beroepsveld Secundair Onderwijs Schakel Schakel
Bachelor in de “Technologie” 3 jr. Voortg. opl. Master in de IW Master in de ing.-wet. 2 jr. Schakel Schakel Bachelor in de Industr. Wet. 3 jr. Bachelor in de ing.- wet. 3 jr. Geel: KHBO Campus Oostende Wit: universiteit (elders) Secundair Onderwijs

7 Professionele Bachelor: situatieschets
1ste week september: vakantiecursus wiskunde Eerste semester (12 weken): 2,5 uur hoorcollege per week, 5 oefeningensessies om de veertien dagen waarin 3 tests worden afgenomen.

8 Situatieschets Examen (3stp): 40 % basisvaardigheden multiple choice zonder rekenmachine, 60 % open vragen met rekenmachine. Oefeningen (1stp)

9 Inhoud vakantiecursus
4 dagen (24 u.) : Algebra: machten, breuken, vergelijkingen oplossen, merkwaardige producten, ontbinding in factoren en uitwerken en vereenvoudigen van algebraïsche uitdrukkingen

10 Inhoud vakantiecursus
Goniometrie: goniometrische getallen, formules verwante hoeken, grondformules, som- en verschil-formules, verdubbelingsformules en formules van Simpson, eenvoudige goniometrische vergelijkingen en ongelijkheden oplossen, driehoeksmeting en cyclometrische functies

11 Inhoud vakantiecursus
Reële functies: definitie functie, grafiek, tabel en voorschrift, even en oneven, periodiek, samenstelling van functies en inverse, eerste- en tweedegraadsfuncties, goniometrische en cyclometrische functies, machtfuncties, exponentiële en logaritmische functies.

12 Inhoud vakantiecursus
Meetkunde: hoeken en eigenschap-pen, stelling van Thales, congruentie en gelijkvormigheid van driehoeken. Oefeningen Studievaardigheden (2 uur) TI-Nspire CAS (software) Test

13 Test einde vakantiecursus
Vraag 1: Hier volgen de 10 vragen van de test op het einde van de vakantiecursus (eerste week september 2008, voor studenten die de studies van professionele bachelor in de technologie zullen aanvatten). De test is op vrijwillige basis, 29 studenten namen deel. De antwoorden (juiste in het rood) worden telkens vermeld.

14 Test einde vakantiecursus

15 Test einde vakantiecursus
Vraag 2: 15

16 Test einde vakantiecursus
16

17 Test einde vakantiecursus
Vraag 3:

18 Test einde vakantiecursus

19 Test einde vakantiecursus
Vraag 4

20 Test einde vakantiecursus

21 Test einde vakantiecursus
Vraag 5:

22 Test einde vakantiecursus

23 Test einde vakantiecursus
Vraag 6: 23

24 Test einde vakantiecursus
24

25 Test einde vakantiecursus
Vraag 7: 25

26 Test einde vakantiecursus
26

27 Test einde vakantiecursus
Vraag 8: 27

28 Test einde vakantiecursus
28

29 Test einde vakantiecursus
Vraag 9: 29

30 Test einde vakantiecursus
30

31 Test einde vakantiecursus
Vraag 10:

32 Test einde vakantiecursus

33 Cursus toegepaste wiskunde 1 & 2
Basisvaardigheden rekenen Oplossen van driehoeken, studie van rechten en cirkels Getallenstelsels Matrices, determinanten en stelsels van lineaire vergelijkingen Complexe getallen en poolcoördinaten Toegepaste wiskunde 1: eerste jaar professionele bachelor, semester 1 Toegepaste wiskunde 2: eerste jaar professionele bachelor, semester 2

34 Cursus toegepaste wiskunde 1 & 2
Functies: soorten, eigenschappen en transformaties Afgeleiden Integralen Context: technische toepassingen

35 Test oefeningen De test op deze en volgende pagina werd afgenomen op het einde van de vijfde lesweek (na herhaling van o.a. algebra en goniometrie, cfr. inhoud vakantiecursus). Zie verder (dia’s 38 tot 41) voor de bespreking van het resultaat van de 137 studenten eerste jaar professionele bachelor (elektromechanica – elektronica – chemie – (bio)medische laboratoriumtechnologie – luchtvaart)

36 Test oefeningen Twee krachten hebben hetzelfde aangrijpingspunt en maken een hoek van 120. F1= 500 N en F2 = 600 N. Hoe groot is dan de resultante van beide krachten en welke hoek maakt de resultante met de eerste kracht? Enkel voor de laatste vraag mocht een rekentoestel (TI-84 Plus) worden gebruikt.

37 Aantallen prof. bach. 1ste jaar per afstudeerrichting SO
Studentenaantallen professionele bachelor eerste jaar per afstudeerrichting in het secundair onderwijs

38 Resultaten test oefeningen op 10, dotplot
Resultaten van de test op 10 (dotplot)

39 Resultaten test oefeningen op 10, boxplot
Resultaten van de test op 10 (boxplot) Let op de mediaanposities en de meest linkse boxplot van de groep elektrische installatietechnieken

40 De statistieken van de test.

41 Resultaten test oefeningen, 137 studenten
Een overzicht van alle resultaten (lijndiagram en boxplot).

42 Conclusies Slordigheid bij het rekenwerk. Kritisch reflecteren?
Goniometrie blijft moeilijk. Manipuleren van wiskundige uitdrukkingen gaat stroef, zeker met breuken. 42 42

43 Conclusies Pleiten voor een evenwicht tussen oefeningen rekenvaardigheden en contextvraagstukken. De mogelijkheden van de grafische rekenmachine worden niet ten volle benut. Geen of weinig creativiteit. 43

44 Aantallen acad. bach. 1ste jaar per afstudeerrichting SO
Tot slot nog een overzicht van de 81 (nieuwe) eerstejaarsstudenten academische bachelor (industriële wetenschappen) Al de wiskundevakken worden gegeven in het eerste jaar: Semester 1: 2,5 uur/week analyse 0,5 uur/week algebraïsche structuren Semester 2: 3,5 uur/week aanvullingen analyse 2 uur/week lineaire algebra In het tweede jaar komt kansrekening en statistiek aan bod (eerste semester, 2,5 uur/week)


Download ppt "De overgang van het secundair naar het hoger onderwijs"

Verwante presentaties


Ads door Google