De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Voorstellen Mathijs van der Beek Erik Boot Erik Evers.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Voorstellen Mathijs van der Beek Erik Boot Erik Evers."— Transcript van de presentatie:

1 Voorstellen Mathijs van der Beek Erik Boot Erik Evers

2 De kerntaak van een gymleerkracht is kinderen beter leren bewegen

3 Differentiatie gymles
Ingerichte gymzaal Motorisch leren iPad instructie Speel-gedrag Kind Differentiatie gymles

4 Jaarplanning invullen

5 Actief werken in 3 groepen
Jongleren, soleren werken met de leerlijnkaart en kijkwijzers Freerunnen met filmpjes en time delay Honkloopspel, werken met de leskaart en app coach's eye

6

7 Wet Passend Onderwijs september 2013
De wet Passend Onderwijs vereist van de gymdocent om met een LVS te werken, zodat "Passend Onderwijs" bij de mogelijkheden van het kind verzorgd kan worden. Zorgplicht kinderen bewegingsonderwijs Motorisch Gezondheid Sociaal emotioneel

8 Uitdaging is LVS Kans is tablet
De wet Passend Onderwijs biedt het bewegingsonderwijs een uitdaging, maar ook een grote kans Uitdaging is LVS Kans is tablet Kracht: lvs is gekoppeld is aan vakwerkplan. Er zijn leerdoelen geformuleerd. Bij een leervak horen een lesplan, te realiseren leerdoelen en monitoring van de resultaten. Nu krijgen scholen de ruimte om keuzes te maken wat betreft de invulling van de kerndoelen. Eén lesplan (vakwerkplan) past niet bij alle scholen, noch bij alle gymdocenten. Het is de uitdaging een leerlingvolgsysteem te maken dat aansluit bij een vakwerkplan waar binnen grenzen keuzevrijheid Begin en eindsituatie zijn te beoordelen (leerlijn gympedia) Goudenstandaard dcd is movement abc2 Andere testen zoals bijv van Gelder en Baecke Fassaert mt correleren matig met movement abc2 Een pilot-study is uitgevoerd naar de toepassing van tablet computers in de gymles. Het ging hierbij vooral om het beoordelen van de usability en het invlechten van het gebruik van de tablet in de workflow. Hoewel er aan het begin van het onderzoek een zekere aarzeling onder collega’s verwacht werd, bleek het tegendeel het geval. Na enig zoeken naar de juiste toepassing bleek de tablet snel een goede plaats in te nemen in de workflow. Met niet speciaal er voor geschikt gemaakte software was het al goed mogelijk leervordering voor de leerlingen bij te houden, zodat de docent bij de vol- gende les daar de draad weer op kan pakken Het gebruik werkt aanstekelijk en de conclusie van het onderzoek is dat wanneer de tablet eenmaal is benut, de gymdocent eigenlijk niet zonder kan (Hen- driks & Toussaint, 2011). De pilot-studies vormen de opmaat voor het onderzoek dat in dit project wordt voorgesteld. De partners waarmee is samengewerkt (de Kroon van AW JGZ NH en Savels- bergh van FBW VU) maken onderdeel uit van het consortium. TNO goedgekeurd 0 LVS Gympedia wordt onderzocht Multomap is omslachtig en wordt zelden gebruikt

9 Toepassing ict technologie op een tablet maakt LVS hanteerbaar
Verwachting Toepassing ict technologie op een tablet maakt LVS hanteerbaar DCD is developmental coordination disorder Meer dan nu kunnen kinderen met DCD effectiever doorverwezen worden naar externe zorg (JGZ, kinderfysiotherapie enzovoorts)

10 Gymdocenten geven aan graag een motoriek beoordeling en leerlingvolgsysteem te gebruiken. Die zijn er wel maar niet gebruiksvriendelijk op een tablet computer geïmplementeerd (van der Knaap & Stubbe, 2012). Pas dan wordt het mogelijk er echt mee te werken en de ontwikkeling van kinderen geprotocolleerd te monitoren waardoor docenten meer dan nu coachend kunnen optreden vooral ook omdat dan onder verwijzing naar normtabellen en afkapwaarden inzichtelijk kan worden gemaakt dat er sprake is van een ontwikkelingsachterstand van de motoriek. Dit is zeker van belang wanneer motorische ontwikkeling ongezond is en extra begeleiding of doorgeleiding naar de JGZ nodig is. Gymdocenten in dienst van Sportservice Noord-Holland hadden reeds vergelijkbare plannen om een leerlingvolgsysteem met een tablet vorm te geven. Zij hebben aangehaakt en dragen bij aan de planvorming en uitvoering. (Raak pro) Consortium Vanuit de HvA is een consortium samengesteld bestaande uit de volgende partners: - Hogeschool van Amsterdam: dr. J. Ravensbergen (Voorzitter domein Bewegen, Sport en Voe- ding) en dr. H. Toussaint (lector Bewegingswetenschappen) - Scholen die deel uit maken van de Stichting Openbaar Onderwijs Westelijke Tuinsteden (STWT): J. van der Aa (algemeen directeur ad interim) - De Amsterdamse afdeling van de Koninklijke Vereniging van Leraren Lichamelijke Opvoeding KVLO (AGOV): drs. P. Snijders Blok (voorzitter) - kvlo - TNO: dr. N. van Meeteren (Innovatiedirecteur) en dr. J. Stubbe (senior onderzoeker) - VU Faculteit Bewegingswetenschappen: prof. dr. G Savelsbergh (hoogleraar Desmund Tutu leerstoel Jeugd, Sport en Verzoening) - SportService Noord-Holland en JGZ afdeling GGD HollandsNoorden: Erik Evers en Matthijs van der Beek (SSNH) en Maaike Koerhuis - Universiteit Gent (UGent), Vakgroep Bewegings- en Sportwetenschappen: prof. dr. M. Lenoir (hoogleraar motorische ontwikkeling) - Academische werkplaats Jeugdgezondheidszorg (JGZ) Noord-Holland : dr. M.L.A. de Kroon (Coördinator Academische Werkplaats JGZ Noord-Holland) - De gemeente Amsterdam, afdeling Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling (DMO): drs. B. Bout- hoorn (senior beleidsadviseur)

11 LVS

12

13 Kleurenloop

14 Erik Boot

15 COLORFUL

16 BAS KAN.... OM DE BEURT SPELEN HEEFT ELKE 2 MINUTEN BEVESTIGING NODIG
Wel Soms Niet KAN 6 MINUTEN, ZELFSTANDIG RUIMTE GEVEN AAN ANDEREN IN 3-4 TAL X HEEFT ELKE 2 MINUTEN BEVESTIGING NODIG

17

18 Partners VU Amsterdam TNO ALO Groningen JGZ ALO Amsterdam

19 gympedia gympedia!


Download ppt "Voorstellen Mathijs van der Beek Erik Boot Erik Evers."

Verwante presentaties


Ads door Google