De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

En opeens wist ik het, ik word:

Verwante presentaties


Presentatie over: "En opeens wist ik het, ik word:"— Transcript van de presentatie:

1 En opeens wist ik het, ik word:
Piloot Politicoloog Nieuwslezer Artiest Tramconducteur Professor Bioloog Verpleger Schilder Geograaf Bedrijfsleider Fysiotherapeut Vader Schrijver

2 Welkom Profielkeuzevoorlichting Afd.hoofd: Dhr.W. Huysmans
Decaan: Dhr. C.T. van’t Oever Mentoren: Dhr. Gongrijp, Mevr. Van Donselaar en Mevr.Grundel

3 Hoe kies ik ??? Wat wil ik later worden? Wat vind ik nu leuk?
Wat zijn mijn sterke/zwakke kanten? Waar wil ik studeren? Wil ik eerst een jaar werken? Is het financieel mogelijk?

4 Programma keuzeklassen
Mentor start met keuzegids. Studiebeursbezoek Interesse-test Economie/MO lesje Keuzegesprekje met mentor Voorlopige profielkeuze Aanlegtest Ouderavond Definitieve keuze voor 3e rapport. (26maart.). Rapportvergadering met advies 22 April Eindrapport juni vastgestelde keuze. Externe bemiddeling

5 Ballonnen en actuele vragen
Voorstel minister: Examens moeten (veel) zwaarder, weg met de zesjescultuur! Pubers zijn fysiek niet in staat te kiezen. Nieuwe onderzoeken wijzen uit…. Minors en Majors veranderen de verhouding tussen hogeschool en universiteit

6 Een nieuw studiehuis? Een studiewijze waarbij:
Zelfstandigheid, probleemoplossend leren en vaardigheden centraal staan. Minder versnippering Verbreding/verdieping Wiskunde c en nlt

7 Enkele begrippen Studielast uur= 1000 uur op school en 600 thuis (15 uur per week) Het examendossier: CE en SE (schoolexamen) m.b.v. het p.t.a. (Programma van toetsing en afronding) Mentoruren en studiebegeleiding: Per week is er een mentoruur. Met 10 – 15 leerlingen wordt de voortgang besproken.

8 Welke nieuwe vakken/onderdelen?
Algemene natuurwetenschappen anw Culturele Kunstzinnige Vorming ckv Klassieke Culturele Vorming kcv Maatschappijleer maat Profielwerkstuk Orientatie op Studie en Beroep osb Filosofie Management en Organisatie mo Maatschappijwetenschappen maw Natuur, leven en technologie nlt

9 Onderwerpen maw Politieke besluitvorming Massamedia
Criminaliteit en rechtstaat Multiculturele samenleving Internationale betrekkingen Ontwikkelingssamenwerking Mens en werk Milieu en beleid

10 Organisatie 440 sbu 11 modules van 40 sbu Schoolexamen (SE)
NLT vwo Organisatie 440 sbu 11 modules van 40 sbu Schoolexamen (SE)

11 Onderwerpen forensische technieken wiskunde D
invloed van alcohol in het verkeer numeriek modelleren programmeren medicijnen op maat dynamisch modelleren klimaatveranderingen moderne fysica 3D-visualisatie meten aan melkwegstelsels

12 Waarom NLT kiezen? Goede voorbereiding op een β-studie
Beter voorbereid een vervolgstudie kiezen Verband tussen de β-vakken Toepassing van wiskunde in de β-vakken

13 WO vervolgopleidingen
biomedische technologie elektrotechniek geneeskunde meteorologie chemische technologie natuurkunde wiskunde informatica lucht- en ruimtevaarttechniek geologie

14 Docententeam mw. dr. A. Groen (biol) mw. drs. M. van der Gulik (wis)
mw. drs. J. Mik (biol) ing. H. Plekker (info) dr. G.A.Q. Salvati (natl) drs. B. van Ulden (schk)

15 Welke profielen zijn er ?
Cultuur en Maatschappij CM Economie en Maatschappij EM Natuur en Gezondheid NG Natuur en Techniek NT

16 Hoe zijn de profielen opgebouwd?
Een gemeenschappelijk deel Een Profieldeel Verbreding/verdieping Een vrij deel Het vrije deel bestaat uit: Minimaal een examenvak Schooleigen onderdelen (320 uur).

17 Schoolkeuzes Het aanbod van vakken in de vrije ruimte versmallen i.v.m. roostertijden Het keuzevak ligt in het verlengde van een profiel. (b.v. NT met biologie) Het keuzevak past bij het profiel van de school (b.v. muziek, tekenen, frans, duits, spaans)

18 Wat kiezen ze ? 2007/8 8/9 09/10 NT 16 18 21 NG 6 15 12 EM 28 21 19
2007/8 8/9 09/10 NT NG EM CM

19 Vragen ? Tot wanneer kan ik het profiel nog veranderen ?
Antw: Moeilijk. Je kunt wel twee profielen openhouden (b.v. NT met biol) Is de studielast gelijk over alle jaren verdeeld ? Antw: In principe wel. Toch starten er een paar vakken pas in de 5e, sommige vakken zijn al afgesloten.

20 Vragen ? www.ib-groep.nl www.cfi.nl www.oc&w.nl Doorstroomprofielen
keuze123 Lees het keuzemagazine Bel de mentor Bel de dekaan


Download ppt "En opeens wist ik het, ik word:"

Verwante presentaties


Ads door Google