De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Monique Aarts-Colaris

Verwante presentaties


Presentatie over: "Monique Aarts-Colaris"— Transcript van de presentatie:

1 Monique Aarts-Colaris
algemeen directeur BES BV

2 Marktanalyse Verplichtingen Khyoto verdrag.
Commitment van de overheid. Stijgende energievraag vanuit de VS en het verre oosten. Beperkte resources fossiele brandstof. Stijgende energieprijzen.

3 Waarom in Sittard? Duurzaamheidconvenant tussen Essent (eigenaar warmtenet) en de BV Hoogveld. Beschikbaar warmtenet zonder kapitaalvernietiging i.v.m. reeds geïnstalleerd thermisch vermogen. 1ha grond beschikbaar op korte afstand van de warmtevraag. Brandstof regionaal beschikbaar. Technologie beschikbaar met integraal groen als brandstof.

4 Doelstelling De regionale groenstromen inzetten als brandstof voor een biomassacentrale die naast 1,2 MW elektriciteit,1000 woningen, een school, een verzorgingshuis en sociale werkvoorziening tegen marktconforme condities van warmte voorziet.

5 Commitment marktpartijen
Gemeente Sittard-Geleen: 15 jaar alle in de gemeente vrijkomende groenstromen aanleveren bij de biomassa centrale. Afvalzorg: 15 jaar als back-up leverancier en innemende instantie van onbruikbare en overtollige groenfracties. Essent Energie BV: 17 jaar afname van 100% warmtevraag van de woonwijk Hoogveld, incl. school en verzorgingshuis. Vixia: 15 jaar afname van 100% warmtevraag van de bedrijfspanden aan de Millenerweg. Overheid: 10 jaar vaste MEP-vergoeding van € 97,- per MWh

6 Technologie Aldavia verbrandingsoven met Organic Rankine Cycle voor de stroomopwekking

7 De installatie Aldavia GmbH: 6,8 MW biomassa verbrandingsinstallatie met een Organic Rankine Cycle module die 1,2 MWel teruglevert aan het net. Aldavia heeft een patent op de Awinator die het mogelijk maakt integraal groen met een lage calorische waarde als brandstof in te zetten. Aldavia levert de installatie turnkey op. Aldavia garandeert meer dan 8000 uren gebruikszekerheid bij onbemand bedrijf.

8 Schematische weergave

9 Knelpunten Imago. Consistentie in wetgeving en beleid van overheid m.b.t. Milieu eisen subsidies Ondoorzichtige energiemarktontwikkeling in relatie tot de investeringslast en terugverdienperiode. Committent.

10 Conclusie Projecten hebben kans van slagen mits:
(Lagere) overheden bereid zijn de randvoorwaarden te scheppen. Marktpartijen bereid zijn lange termijn contracten te sluiten. Technologie ontwikkelingen binnen Nederland worden opgestart. Banken en ontwikkelingsmaatschappijen vertrouwen hebben in de mogelijkheden van duurzame energie.


Download ppt "Monique Aarts-Colaris"

Verwante presentaties


Ads door Google