De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

NVZF congres zaterdag 9 april 2011

Verwante presentaties


Presentatie over: "NVZF congres zaterdag 9 april 2011"— Transcript van de presentatie:

1 NVZF congres zaterdag 9 april 2011
De afdeling ziekenhuisfysiotherapie; op weg naar morgen !? NVZF congres zaterdag 9 april 2011

2

3 Agenda De NVZF en de trends
Bekostiging/financiering en wet en regelgeving Patiëntenzorg Samenwerking Werkwijze van de “nieuwe” afdeling

4 De NVZF en de trends Kennisproductie;
(toegepast) wetenschappelijk onderzoek, rol wetenschapper op afdeling Kennisverspreiding; beroepskolom, generalist/specialist, master ziekenhuisfysiotherapie/andere masters Kennistoepassing; zorginnovatie, samenwerking, technologie implementatie van richtlijnen, zorgpaden en resultaatgerichtheid

5 Bekostiging/financiering en wet en regelgeving
Bekostiging, budgettering door middel van parameters en hun toegekende waarde Budgettair Kader Zorg = 10% van BNP Trends Toename van marktwerking in de ziekenhuiszorg  gereguleerde marktwerking In 2012 (?) van budgettering (FB) naar prestatiebekostiging

6 Bekostiging/financiering en wet en regelgeving
Marktmechanisme toename risico voor zorgverzekeraar en zorgaanbieder Regulatie (kostenbeperking) door wetgeving van overheid

7 Bekostiging/financiering en wet en regelgeving
In 2012 prestatiebekostiging ?! B-segment groeit naar meer dan 70% van totaal Afschaffen van FB systematiek 1e lijn (poliklinische) fysiotherapie is en blijft (voorlopig) buiten DBC systematiek gesitueerd

8 Bekostiging/financiering en wet en regelgeving; consequenties
Outcome van groot belang  rapportage van performance/kwaliteitsindicatoren Integrale bekostiging; verrichtingen koppelen aan poortspecialisme  DBC of DBC cluster Onderhandelen over inzet, inhoud en prijs (= waarde) met maatschap 1e lijn (poli) voldoet aan 1e lijn regels en eisen

9 Patiëntenzorg Patiënt wordt kritischer, meer deskundig en heeft de regie over zijn/haar zorg Patiënt wordt ouder, complexer en is daarbij kortdurender in het ziekenhuis Interdisciplinaire (integrale) zorgpaden worden de standaard Toename (ICT) technologie op de (verpleeg)afdeling Concentratie versus spreiding van medisch specialistische zorg

10 Patiëntenzorg; consequenties
Distillatie van ‘kwetsbare patiënt’ van groot belang  risicostratificatie Richten op outcome en waarde  zorgdifferentiatie Service hoog in vaandel Zorginnovatie en implementatie van interdisciplinaire (keten)richtlijnen Keuzes maken in ‘core en non-core’ business Toepassen technologie Zelfmanagement is speerpunt in behandeling

11

12 Samenwerking Teamopbouw Specialist/generalist Master zft/master ??
De beroepskolom Verticale differentiatie

13 Samenwerking intern Ziekenhuisbrede zorgpaden rol fysiotherapie
versus Verpleging Specialistisch verpleegkundige Nurse Practitioner Physician Assistant Medisch Specialist

14 Samenwerking extern Diagnostische en behandeltaak in de integrale zorgketen Procesbewaking fysiek/bewegend functioneren regie Intensieve samenwerking met collega ziekenhuizen Opleidingen, universiteiten

15 Samenwerking; consequenties
Behandelaar wordt adviseur, coach en regisseur Lange termijn scholingsbeleid Taakafbakening vanuit onderscheidende meerwaarde ‘Dedicated teams’ Onderhandelen met hoofdaannemer/poortspecialisme Uitruilen specialismen met collega afdelingen

16 Werkwijze van de “nieuwe” afdeling
Zelfstandig of loondienst? Wel/geen polikliniek? RvE fysiotherapie of specialisme RvE? Wat voor inrichting werktijden week/weekend? De medewerker; wie, wat, waar?

17

18

19 De fysiotherapeut, anno 2011
Ad Hendrickx

20

21 BeroepsCompetentieProfiel
De ziekenhuisfysiotherapeut bevindt zich in een dynamisch veld De veranderende context waarin de zorgverlening door de ziekenhuisfysiotherapeut plaatsvindt, leidt tot andere rolopvattingen en andere organisatievormen

22 Succesvolle (polikliniek) fysiotherapie

23 De strategische issues
Aansluiting bij medisch specialisten Gespecialiseerde medewerkers die tevens ambassadeur zijn van de afdeling Financiële rentabiliteit NVZF / IBO studie : Succesvolle polikliniek, 2009

24 Kunnen we dit aan ?

25 Fysiotherapeutische activiteiten in de ziekenhuisomgeving
Functionele gezondheidstoestand Bewegend functioneren

26 Musc-skeletaal Interne Neuro van jong tot oud

27 preklinisch klinisch postklinisch
Positionering in de behandelketen/proces preklinisch klinisch postklinisch Risico stratificatie & Voorbereiden Multi -disciplinaire diagnostiek en behandeling Regisseur van de nazorg Netwerk Specifieke revalidatie poli klinisch

28

29 Het Beroeps Competentie Profiel

30 Specialist : Beroepsontwikkelaar : Professioneel leider : Adviseur :
Diagnostiek / behandeling Risico stratificatie Multidisciplinair Ketenzorg / regie Beroepsontwikkelaar : Onderbouwen Innoveren Positioneren en profileren Professioneel leider : Managen van innovatie processen Adviseur : Scholen Coachen Consultatie

31 Wat betekent dat voor de fysiotherapeut ?
Continue leren en ontwikkelen Kritisch in de spiegel blijven kijken Toepassen van evidentie in het dagelijks handelen Volgen en implementeren van zorginnovaties Gezamenlijk met collegae zoeken naar wegen om dit te vergemakkelijken Kennis en inzichten delen en verspreiden Multidiciplinair werken Bijdragen aan ketenzorg Deelnemen in netwerken Aan tafel zitten met…

32 Wie ben ik anno 2011 Nog steeds een vak fanaat, maar meer bewust van het belang van ambassadeursschap en het belang van een sterke beroeps organisatie, de NVZF

33 Effectiviteit = kwaliteit * acceptatie

34


Download ppt "NVZF congres zaterdag 9 april 2011"

Verwante presentaties


Ads door Google