De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

DUURZAAMHEID Hype of blijvend? Alle Bruggink.

Verwante presentaties


Presentatie over: "DUURZAAMHEID Hype of blijvend? Alle Bruggink."— Transcript van de presentatie:

1 DUURZAAMHEID Hype of blijvend? Alle Bruggink

2 CV RU Groningen, Chemie (Océ/DSM) Andeno, Venlo, Ondernemingsstrategie, Marketing, R&D Directeur. Directeur Technologie & Strategie, Chemferm (joint venture DSM – Gist-brocades), Breda. Coordinator Corporate Research Life Science Products, DSM Research, Geleen. DSM Corporate Technology; Technologie en Duuzaamheid DSM, Heerlen. Deeltijd hoogleraar Industriële Chemie, Radboud Universiteit, Nijmegen. Bestuurslid Stichting DCO (Duurzame Chemie Ontwikkeling). Voorzitter NWO-ACTS (Advanced Chemistry and Technology for Sustainability). Lid Platform Groene Grondstoffen. Bestuurslid KNCV. Consulting Bio Based Economy.

3 Van voornemens en wensen concreet beleid en resultaat
Duurzaamheid: Club vanRome Brundtland: niet lenen van onze (klein)kinderen Consuminderen; Mondiale Voetafdruk Heelheid der Schepping Van de wieg tot het graf C2C; Cradle to Cradle Klimaat Energievoorziening DJSI (Dow Jones Sustainability Index) DSM en AKZO Nobel afwisselend # 1 Balans in de 3 P’s: People, Planet ,Profit MVO (Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen) Van voornemens en wensen naar concreet beleid en resultaat

4 De eerste aanzetten tot kwantitatieve doelen.
Twee wegen naar een (meer) duurzame wereld: De snelle route: Alles delen met 10 anderen; 2 personen uit de westerse wereld met 8 personen uit de ontwikkelingslanden. 2) De lange weg: Alles 10 maal zo efficiënt doen

5 De eerste aanzetten tot kwantitatieve doelen.
Duurzaamheid 1 = Relatieve omvang wereldbevolking 1 X Relatieve welvaartsverdeling 1 Relatief verbruik van aanwezige bronnen 1

6 De eerste aanzetten tot kwantitatieve doelen: Het Factor-10 denken. .
Relatieve omvang wereldbevolking 1 x1,5 Relatieve welvaartsverdeling 1 x5,0 (totale welvaart niet bij ca.20% van de wereldbevolking maar bij ca.100%) Relatief verbruik van aanwezige bronnen 1 :7,5 (zonder verdere aantasting van het draagvlak van onze planeet) Relatief verbruik van aanwezige bronnen 1 :10 (met compensatie van reeds aanwezige milieuschade)

7 De eerste aanzetten tot kwantitatieve doelen: Het Factor-10 denken. .
Key Parameter Position 1980 Status 2000 Goals 2030 Energy & Feedstock’s: *Biofuels for transport < ,5 60 (as % of total Dutch demand) *Renewable chemical feedstock’s (as % of total Dutch demand) Efficiencies in Conversion Processes *Kg waste / kg product - Bulk chemicals ,1-0,5 < 0,1 - Fine chemicals (generics) < >> 10; NCE’s < 1 *Catalyst usages (kg/kg) - Petro-/bulkchemical  – - Fine Chemicals

8 De eerste aanzetten tot kwantitatieve doelen: Het Factor-10 denken. .
Key Parameter Position 1980 Status 2000 Goals 2020 Process Intensifications  * Integrations of bio- and chemo- None Lab.scale Plant scale catalysis and related process technologies * Application of cascade syntheses and None Emerging Common multi-catalysis * Application of catalytic mini-/micro- None Lab. introd. First plants nanoreactors * Scale-up without pilot plants < > 25 (% of processes) * Use of High Speed Technologies) < (in 2010) in Process Design (% of researchers)

9 De eerste aanzetten tot kwantitatieve doelen: Het Factor-10 denken.
Key Parameter Position 1980 Status 2000 Goals 2020 Education & Society. Dutch students in Science &Techn (trend; 1990=100) Non-Dutch PhD students (%) Non-Dutch M.Sc. students (%)

10 Price of penicillin vs. marketgrowth
$120 $12

11 Life Cycle Analysis Energy consumption 1,00 Emissions Area use 0,50
0,00 Resource consumption Toxicity potential Risk potential

12 Van Factor 10: D = B x W x M = 1x1x1 = 1
D = 2.5 x 4 x 0.1 = 1 Naar Stuart Hart approach:

13 The guiding principle in quantifying and balancing your progress in
Economic, Ecological and Social Performance Based on a sound MISSION and VISION 3 P principle and Factor 10 Ofwel het balanceren van de drie (of vier) P’s: People, Planet, Profit & Pleasure Kijk naar de Sustainability reports (jaarverslagen) van grote ondernemingen.

14 From a one-dimensional approach to a three-dimensional
Costprice Economy Ecology Economy Ecology Society

15 Examples of Triple P Performance Indicators in relation to Sustainability:
P = People Market need ( niche =1; basic = 3; unmet= 5 9 max.)) Decrease in risks, toxicity etc. Increase in employability, education, customer satisfaction etc. P = Planet Decrease in raw materials, energy, space, emissions P = Profit Reduction in capital, costprice, time to market, development costs etc.

16 Score on People Score on People
Score the project on 10 out of 15 Performance Indicators Score PIs 1 2 3 4 5 Project Performance Indicators Does the project: 01. Meet a need? 02. Impact people’s health? 03. Lead to improved local employability? 04. 05. 06. - 13. Niche No Neg Basic Neutral Unmet Yes Pos Business Specific Performance Indicators 14. 15. Overall score

17 Score on Planet Score on Planet Score the project on 10 out of 15 PIs
2 3 4 5 Project Performance Indicators How much is reduced? 01. Energy 02. Raw materials 03. 04. How much emission is being reduced? 05. Green House Gasses 06. - 13. < 0% 25% > 50% Business Specific Performance Indicators 14. 15. Overall score

18 Score on Profit Score on Profit Score the project on 10 out of 15 PIs
2 3 4 5 Project Performance Indicators How much are costs reduced? 01. Variable costs 02. Investment costs 03. Manufacturing costs 04. 05. 06. - 13. < 0% 25% > 50% Business Specific PIs 14. Time-to-market faster? 15. Benefit in: No change None Part of chain DSM 50% Whole chain Overall score

19 Bio Transportbrandstoffen 60%
Doelstellingen Platform Groene Grondstoffen en basis van het huidige regeringsbeleid NL 2030 Bio Energie Warmte 17% Electriciteit 25% Bio Transportbrandstoffen 60% Bio Producten Chemie en materialen 50%

20 Huidige problemen: Theorie vs. praktijk Lange termijn vs. korte termijn Voedsel vs. Energie (Food-Feed-Fuel-Flowers) Biodiversiteit Water!! De olie is niet morgen al op!! ( 2050 = 2000) Invloed van macht en geld

21 Trendlijn kostprijs bio-ethanol;
zie ook Science 315, (2007)

22 Unieke kansen: Biomassa productie in de arme landen Gebruik agrarische afvalstromen Dual Purpose gewassen strohalm voor energie, graankorrel voor voeding idem met suikerriet (bagasse en rietsuiker) Unieke kansen voor de Nederlandse landbouwkennis Ontwikkeling van meerdere vormen van duurzame energie: algen en wieren (aquacultuur) zon, wind en water kernenergie - Chemie kan kiezen uit een veelheid aan grondstoffen

23 Nieuwe bronnen voor chemie
Uit olie, kolen & gas (fossiel) Uit biomassa(hernieuwbaar) C1 CO/H2 ; methaan methanol; biogas (methaan) C2 ethaan; ethyleen ethanol (bio-ethanol) C3 propaan; propylene glycerol; melkzuur; propanolen C4 butaan buteen; butadiene n-butanol C5 Pentaan; Alifaten Pentose suikers C6 Benzeen; Aromaten Hexose suikers (i.e. glucose) C7,8 Tolueen; Xylenen; Aromaten Heptose suikers; vetzuren

24 Discussiepunten Biodiversiteit Water Noord Zuid dialoog De rol van China De Nederlandse DZH agenda De Klimaatdiscussie De Energiediscussie De Bio Based Economy vs. andere DZH benaderingen …. meer dan voldoende aanknopingspunten voor een onderwijs en onderzoek agenda voor de HAN.


Download ppt "DUURZAAMHEID Hype of blijvend? Alle Bruggink."

Verwante presentaties


Ads door Google