De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

DUURZAAMHEID Hype of blijvend? Alle Bruggink. CVRU Groningen, Chemie 1974-1991(Océ/DSM) Andeno, Venlo, Ondernemingsstrategie, Marketing, R&D Directeur.

Verwante presentaties


Presentatie over: "DUURZAAMHEID Hype of blijvend? Alle Bruggink. CVRU Groningen, Chemie 1974-1991(Océ/DSM) Andeno, Venlo, Ondernemingsstrategie, Marketing, R&D Directeur."— Transcript van de presentatie:

1 DUURZAAMHEID Hype of blijvend? Alle Bruggink

2 CVRU Groningen, Chemie 1974-1991(Océ/DSM) Andeno, Venlo, Ondernemingsstrategie, Marketing, R&D Directeur. 1994-1998Directeur Technologie & Strategie, Chemferm (joint venture DSM – Gist-brocades), Breda. 1999-2003Coordinator Corporate Research Life Science Products, DSM Research, Geleen. 2003-2006DSM Corporate Technology; Technologie en Duuzaamheid DSM, Heerlen. 1988-2007 Deeltijd hoogleraar Industriële Chemie, Radboud Universiteit, Nijmegen. 2001-2004Bestuurslid Stichting DCO (Duurzame Chemie Ontwikkeling). 2002-2007Voorzitter NWO-ACTS (Advanced Chemistry and Technology for Sustainability). 2005-2008Lid Platform Groene Grondstoffen. 2006-2009Bestuurslid KNCV. 2008-Consulting Bio Based Economy.

3 Duurzaamheid: Club vanRome Brundtland: niet lenen van onze (klein)kinderen Consuminderen; Mondiale Voetafdruk Heelheid der Schepping Van de wieg tot het graf C 2 C; Cradle to Cradle Klimaat Energievoorziening DJSI (Dow Jones Sustainability Index) DSM en AKZO Nobel afwisselend # 1 Balans in de 3 P’s: People, Planet,Profit MVO (Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen) Van voornemens en wensen naar concreet beleid en resultaat Van voornemens en wensen naar concreet beleid en resultaat

4 De eerste aanzetten tot kwantitatieve doelen. Twee wegen naar een (meer) duurzame wereld: 1)De snelle route: Alles delen met 10 anderen; 2 personen uit de westerse wereld met 8 personen uit de ontwikkelingslanden. 2) De lange weg: Alles 10 maal zo efficiënt doen

5 Duurzaamheid1 = Relatieve omvang wereldbevolking 1 X Relatieve welvaartsverdeling1 X Relatief verbruik van aanwezige bronnen1 De eerste aanzetten tot kwantitatieve doelen.

6 20002050 Relatieve omvang wereldbevolking 1x1,5 Relatieve welvaartsverdeling1x5,0 (totale welvaart niet bij ca.20% van de wereldbevolking maar bij ca.100%) Relatief verbruik van aanwezige bronnen1:7,5 (zonder verdere aantasting van het draagvlak van onze planeet) Relatief verbruik van aanwezige bronnen1:10 (met compensatie van reeds aanwezige milieuschade) De eerste aanzetten tot kwantitatieve doelen: Het Factor-10 denken..

7 De eerste aanzetten tot kwantitatieve doelen: Het Factor-10 denken.. Key Parameter Position 1980Status 2000Goals 2030 Energy & Feedstock’s: *Biofuels for transport < 0.11,560 (as % of total Dutch demand) *Renewable chemical feedstock’s 0.5150 (as % of total Dutch demand) Efficiencies in Conversion Processes *Kg waste / kg product - Bulk chemicals1-30,1-0,5 > 10; NCE’s< 1 *Catalyst usages (kg/kg) - Petro-/bulkchemical 10 -2 10 –4 10 -5 - Fine Chemicals 10 -1 10 -2 10 -3

8 De eerste aanzetten tot kwantitatieve doelen: Het Factor-10 denken.. Key Parameter Position 1980Status 2000Goals 2020 Process Intensifications * Integrations of bio- and chemo-NoneLab.scalePlant scale catalysis and related process technologies * Application of cascade syntheses and NoneEmergingCommon multi-catalysis * Application of catalytic mini-/micro- NoneLab. introd.First plants nanoreactors * Scale-up without pilot plants 25 (% of processes) * Use of High Speed Technologies)< 110100 (in 2010) in Process Design (% of researchers)

9 De eerste aanzetten tot kwantitatieve doelen: Het Factor-10 denken. Key Parameter Position 1980Status 2000Goals 2020 Education & Society. Dutch students in Science &Techn. 6550100 (trend; 1990=100) Non-Dutch PhD students (%)105075 Non-Dutch M.Sc. students (%)1-55-1035

10 $120 $12 Price of penicillin vs. marketgrowth

11 Life Cycle Analysis 0,00 0,50 1,00 Energy consumption Emissions Toxicity potential Risk potential Resource consumption Area use

12 Van Factor 10: D = B x W x M = 1x1x1 = 1 D = 2.5 x 4 x 0.1 = 1 Naar Stuart Hart approach: 100. 10 6 1-10.10 9

13 The guiding principle in quantifying and balancing your progress in Economic, Ecological and Social Performance Based on a sound MISSION and VISION 3 P principle and Factor 10 Ofwel het balanceren van de drie (of vier) P’s: People, Planet, Profit & Pleasure Kijk naar de Sustainability reports (jaarverslagen) van grote ondernemingen.

14 From a one-dimensional approach to a three-dimensional Costprice Economy Ecology Economy Ecology Society

15 Examples of Triple P Performance Indicators in relation to Sustainability: P = People  Market need ( niche =1; basic = 3; unmet= 5 9 max.))  Decrease in risks, toxicity etc.  Increase in employability, education, customer satisfaction etc. P = Planet  Decrease in raw materials, energy, space, emissions P = Profit  Reduction in capital, costprice, time to market, development costs etc.

16 Score on People Score the project on 10 out of 15 Performance Indicators Score PIs 12345 Project Performance Indicators Does the project: 01. Meet a need? 02. Impact people’s health? 03. Lead to improved local employability? 04. 05. 06. - 13. Niche No Neg Basic Neutral Unmet Yes Pos Business Specific Performance Indicators 14. 15. Overall score Score on People

17 Score on Planet Score the project on 10 out of 15 PIs Score PIs 12345 Project Performance Indicators How much is reduced? 01. Energy 02. Raw materials 03. 04. How much emission is being reduced? 05. Green House Gasses 06. - 13. < 0%25%> 50% Business Specific Performance Indicators 14. 15. Overall score Score on Planet

18 Score on Profit Score the project on 10 out of 15 PIs Score PIs 12345 Project Performance Indicators How much are costs reduced? 01. Variable costs 02. Investment costs 03. Manufacturing costs 04. 05. 06. - 13. < 0%25%> 50% Business Specific PIs 14. Time-to-market faster? 15. Benefit in: No change NonePart of chain 25% DSM 50% Whole chain Overall score Score on Profit

19 Doelstellingen Platform Groene Grondstoffen en basis van het huidige regeringsbeleid NL 2030 Bio EnergieWarmte 17% Electriciteit 25% Bio Transportbrandstoffen 60% Bio Producten Chemie en materialen50%

20 Huidige problemen: -Theorie vs. praktijk - Lange termijn vs. korte termijn - Voedsel vs. Energie (Food-Feed-Fuel-Flowers) - Biodiversiteit - Water!! - - De olie is niet morgen al op!! ( 2050 = 2000) - Invloed van macht en geld

21 Trendlijn kostprijs bio-ethanol; zie ook Science 315, 808-810 (2007) Trendlijn kostprijs bio-ethanol; zie ook Science 315, 808-810 (2007)

22 Unieke kansen: - Biomassa productie in de arme landen - Gebruik agrarische afvalstromen - Dual Purpose gewassen - strohalm voor energie, graankorrel voor voeding - idem met suikerriet (bagasse en rietsuiker) - Unieke kansen voor de Nederlandse landbouwkennis - Ontwikkeling van meerdere vormen van duurzame energie: - algen en wieren (aquacultuur) - zon, wind en water - kernenergie - Chemie kan kiezen uit een veelheid aan grondstoffen

23 Uit olie, kolen & gas (fossiel)Uit biomassa(hernieuwbaar) C 1 CO/H 2 ; methaanmethanol; biogas (methaan) C 2 ethaan; ethyleen ethanol (bio-ethanol) C 3 propaan; propylene glycerol; melkzuur; propanolen C 4 butaan buteen; butadienen-butanol C 5 Pentaan; AlifatenPentose suikers C 6 Benzeen; Aromaten Hexose suikers (i.e. glucose) C 7,8 Tolueen; Xylenen; Aromaten Heptose suikers; vetzuren Nieuwe bronnen voor chemie

24 Discussiepunten Biodiversiteit Water Noord Zuid dialoog De rol van China De Nederlandse DZH agenda De Klimaatdiscussie De Energiediscussie De Bio Based Economy vs. andere DZH benaderingen …. meer dan voldoende aanknopingspunten voor een onderwijs en onderzoek agenda voor de HAN.


Download ppt "DUURZAAMHEID Hype of blijvend? Alle Bruggink. CVRU Groningen, Chemie 1974-1991(Océ/DSM) Andeno, Venlo, Ondernemingsstrategie, Marketing, R&D Directeur."

Verwante presentaties


Ads door Google