De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Management van de digitale Onderneming Laudon & Laudon, Hoofdstuk 1 Waarom Informatiesystemen ? Perspectieven op Informatiesystemen Socio-technische benadering.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Management van de digitale Onderneming Laudon & Laudon, Hoofdstuk 1 Waarom Informatiesystemen ? Perspectieven op Informatiesystemen Socio-technische benadering."— Transcript van de presentatie:

1 Management van de digitale Onderneming Laudon & Laudon, Hoofdstuk 1 Waarom Informatiesystemen ? Perspectieven op Informatiesystemen Socio-technische benadering van Informatiesystemen

2 Daimler Chrysler groep(L&L) Mercedes – Smart – Commercial Vehicles 104 vestigingen, 37 landen 14 000 Leveranciers, 13 000 verkoopspunten in 200 landen Bestudeerde proces: van auto-ontwerp tot service &reparatie:  géén silo-benadering ! Stroomlijnen & Integreren : Integrated Volume Planning verkoopsgegevens  productieplanning  leveranciers Global Supplier Portal interacties met Leveranciers (6000 ingeschreven) intern voor doorgeveni info nr business units Powerway kwaliteitscontrole voor onderdelen VOOR gebruik in productielijnen

3 Organisatie Technologie Productie- en leveringsprocessen herontwerpen Ondersteunende Informatiesystemen:  Powerway  Global Supplier  Integrated Volume Planning

4 Waarom Informatiesystemen ? Waarom doet het ertoe ? 20031980

5 Waarom Informatiesystemen ? Organisatie Technologie: Software database hardware netwerk Productie- en leveringsprocessen herontwerpen Ondersteunende Informatiesystemen:  Powerway  Global Supplier  Integrated Volume Planning Sterke Onderlinge Afhankelijkheid: Vormgeving via Informatiesystemen

6 Waarom Informatiesystemen ? Waarom doet het ertoe ? Productiviteit ? Strategische mogelijkheden en voordelen ? Cost Leadership (Operational Excellence) Product Differentiation (Innovation) Customer Intimacy (Customer Orientation)

7 Waarom Informatiesystemen Hoeveel doet het ertoe ? Nicolass Carr: IT doesn’t matter... Productivity Paradox

8

9

10 SPEND LESS ON INFORMATION TECHNOLOGY CUT THE IT BUDGETS DO NOT INVEST IN ICT INNOVATIONS FOLLOW, DON’T LEAD INVEST ONLY IF OTHER HAVE SUCCEEDED DELAY ICT INVESTMENTS, prices drop anyway FOCUS ON VULNERABILITIES, NOT OPPORTUNITIES REFOCUS ICT DISREGARD VENDOR’s INNOVATIVE OFFERINGS

11 Answers ? VALUE = Technology + People ! Technology (ICT) has NO intrinsic value… ICT’s economic impact comes from incremental innovations rather than “big bang” initiatives... ICT Infrastructure is important… but not everything…

12 Productivity Paradox as new information technology is introduced, worker productivity may go down Cost Leadership (Operational Excellence) Product Differentiation (Innovation) Customer Intimacy (Customer Orientation)

13 De Productiviteitsparadox Productiviteit is een fundamentele economische maatstaf van de bedrijfswereld. Wat is productiviteit? Hoe meten ? Hoe wordt productiviteitsgroei gerealiseerd? Wat is de invloed van ICT geweest op de productiviteit binnen de administratie?

14 De Productiviteitsparadox ICT = doorbraaktechnologie Van zo’n technologie zou je verwachten dat deze de groei van de productiviteit stimuleert... Maar: uit onderzoek blijkt dat de bijdrage van ICT aan de productiviteit van de administratie, sterk tegenvalt.

15 De Productiviteitsparadox Arbeidsproductiviteit naar bedrijfstak (1995 = 100; CPB Nederland) 1996199719981999 Industrie101.6103.0105.1107.4 Energie109.7105.4108.6117.7 Fin. en zakelijke dienstverlening 96.994.794.293.2 Macro-economie100.4100.9101.8102.7

16 De Productiviteitsparadox Verklaringen : Technology “lag”: Productiviteitsgroei impliceert een stabiele technologie. het duurt een tijd voor de benefit gerealiseerd wordt Bepaalde technologie ambieert eerder kwaliteits- dan productiviteitsgroei Geen/Verkeerde meting ? Ontstaan van parallelle manuele en geautomatiseerde procedures Gebruiks(on)vriendelijkheid Technologie-gedreven change

17 De Productiviteitsparadox Hoeveel doet het ertoe ? Geïnformatiseerde processen zijn strikter minder flexibel MAAR ! complexere taken haalbaar omwille van sturing Informatiekwaliteit beter Juister Vollediger Sneller...

18 Waarom Informatiesystemen ? Waarom nu ? Internetgroei & technologieconvergentie nieuwe technolgieën e-business, e-government, e-commerce snelle verandering van de markt(structuur) snelle veroudering van traditioneel bedrijfsmodel Transformatie van Ondernemingen platter wordende structuur decentralisatie flexibiliteit locatieonafhankelijkheid lagere transactie en coordinatie-kost collaboratief werken en teamwerk

19 Waarom Informatiesystemen ? Waarom nu ? Globalisering wereldwijde markt concurrentie op wereldschaal wereldwijde delivery Opkomst van de kenniseconomie

20 Waarom Informatiesystemen ? Waarom nu ? Opkomst van het digitale bedrijf digitale relaties met de omgeving: klanten, leveranciers Digitalisering van interne werking Digitaal beheer van de bedrijfsmiddelen “Agility”: snel aanvoelen en inspelen op veranderende omgeving

21

22 Perspectieven op Informatiesystemen Wat is een informatiesysteem ? wat is een systeem ? wat is een informatiesysteem ? wat is een computergestuurd informatiesysteem ?

23 Wat is een systeem Definite ‘Een systeem is een verzameling van elementen. Deze elementen hebben onderlinge relaties en (eventueel) relaties met elementen uit de totale werkelijkheid’ en zijn met een bepaald doel samengebracht.

24 Wat is een systeem Elementen fysieke objecten, energetische eenheden, biologische eenheden,... Relaties afstandsrelaties, tijdsrelaties, fysieke relaties, logische relaties, relaties die steunen op een wetmatigheid tussen oorzaak en gevolg,... Doelen het leveren van diensten, het produceren van afgewerkte producten, het behalen van winsten, het stimuleren van werkgelegenheid,...

25 Wat is een systeem ? Verkeerssyteem Elementen wegeninfrastructuur, voertuigen, personen in de rol van chauffeur of voetganger of verkeersagent, verkeerswet, verkeersborden,... Relaties onderlinge afstanden tussen steden, toegelaten snelheden in relatie tot een bepaalde plaats,... Doelen optimaliseren van de verkeersstromen, maximaliseren van de veiligheid,...

26 Wat is een systeem ? Het lichaam

27 27 Wat is een systeem ? Leverancier Klant OntwerpProductieVerkoop Shipping Service Een bedrijf

28 Wat is een systeem ? De beschrijving van een systeem is afhankelijk van het beoogde doel

29 Wat is een systeem ? Hiërarchie van systemen Elk systeem is op zich een deel van een meer omvattend systeem Systemen bestaan uit elementen die zelf als systemen kunnen worden opgevat Verkeerssysteem: element: voertuig voertuig is zelf een systeem, bestaande uit zeer vele elementen Belang van inzichten in de hiërarchische opbouw van systemen, het concept deelsysteem en systeemomgeving

30 Hierarchie van Systemen

31 Group Executive Chairman Björn Engblom Group President Lars Säfverström Support Functions Europe/ Med/ Africa Regional Director Håkan Granander Middle East Regional Director Bengt Ekstrand Asia Pac/Indian Sub Regional Director Christer Sjödoff The Americas Regional Director Tom Näsman Group Vice President Shipping Services Lars Peter Heisselberg Group Vice President Logistics Services William Hill Group Vice President Marine Services Christer Nordblad Support Functions Business Areas Group Corporate Secretary Andrew Leach Group IT Director Lars Bergström Group Business Dev’mt Director Christer Börjesson Group Business Controller Håkan Wester Group Treasurer William Nisser Group Financial Director Lars Lätti Group Vice President-HR Jan Farnelid Hierarchie van systemen

32 Wat is een systeem ? Soorten van systemen Fysieke systemen en abstracte systemen auto - axiomastelsel Open en gesloten systemen Kip – ei Statische en dynamische systemen Huis – Tuin Formele en informele systemen wetgeving - netwerking & lobbying

33 Wat is een systeem ? Systeemcomponenten Proces- component Beheers- component Omgeving Een systeem "werkt, "doet" iets met het oog op het bereiken van een bepaald doel Invoer- component Uitvoer- component

34 Het is niet alleen technologie... Bedrijf als beschouwd door de omgeving Black Box Product Lening Afsluiten Bedrijfs Organisatie Bedrijfsbeleid Bedrijf als systeem van componenten Interne werking White Box Operaties Procedures voor Lening Afsluiten Beleid Rentevoeten Kredietwaardigheid Informatie systemen ter ondersteuning van Operaties Tactische & Strategisch Beleid

35 Bedrijfssystemen De aard van bedrijfssystemen en de componenten van een bedrijfssysteem Objectieven Plannen Voorspellingen Arbeid Materialen Financiën Gegevens Producten Diensten Informatie Productie Aankoop Distributie Verkoop Info-verwerk Overheid, consumenten, klanten, leveranciers, onderaannemers, werknemers, vakbonden, aandeelhouders, concurrenten,...

36 Informatiesystemen Een systeem is een verzameling van elementen. Deze elementen hebben onderlinge relaties en (eventueel) relaties met elementen uit de totale werkelijkheid’ en zijn met een bepaald doel samengebracht. Een informatie systeem is een set aan elkaar gerelateerde componenten die informatie verzamelen, zoeken, verwerken, opslaan en verspreiden ter ondersteuning van besluitvorming coördinatie en controle binnen een organisatie (bedrijf, overheid, VZW,...) Formeel – informeel Computergebaseerd

37 Informatiesystemen De aard van informatiesystemen en componenten van een informatiesysteem Informatie- management Ruwe gegevens Relevante informatie Gegevensopslag en verwerking Beheerscomponent InvoercomponentProcescomponent Uitvoercomponent Omgeving = Bedrijf

38 38 Informatiesystemen Leverancier Klant OntwerpProductieVerkoop Shipping Service Informatie ?

39 Informatiesystemen vs organisatie Informatie- management Ruwe gegevens Relevante informatie Gegevens- opslag en verwerking

40 Voorbeelden van dataverwerking Registreren Opslaan van nieuwe werknemergegevens Classificatie Classificeren van e-mails als SPAM Herschikken/sorteren Sorteren van werknemers op basis van familienaam Aggregeren Bereken van verkoopstotalen per regio Mathematische calculaties Bereken van loon werknemer Selectie Selecteren van werknemers die in Leuven wonen Rapporteren Rapporteren van maandelijkse verkoopscijfers

41 De bedrijfsinformatie waardeketen

42 Informatie Systeem Componenten Mensen Eindgebruikers, IS specialisten Standaarden en procedures Gegevens en informatie Information and Communication Technology (ICT) Computer hardware Computer software Telecommunicatie faciliteiten

43 Informatiesystemen zijn meer dan computers

44 Aspecten van Informatiesystemen Organisatie bedrijfsfuncties functionele processen geïntegreerde processen Management Besluitvorming  informatie ! Strategie Planning Operaties Technologie en Infrastructuur zie Inleiding tot de beleidsinformatica

45 Perspectieven op Informatiesystemen Management Wetenschappen Computer Wetenschappen Operationeel Onderzoek Sociologie EconomiePsychologie

46 Het socio-technisch perspectief

47 Uitdagingen Hoe kan een bedrijf waarde halen uit haar MIS ? Welke complementaire bedrijfsmiddelen zijn er nodig om de ICT effectief te gebruiken ? Hoe de bedrijfs- en systeemvereisten van een mondiale economische omgeving doorgronden ? Hoe ontwerpen we een infrastructuur wanneer de bedrijfsomstandigheden en de technologie zo snel veranderen ? Hoe zorgen we ervoor dat informatiesystemen op een ethisch en sociaal verantwoorde manier gebruikt worden ?


Download ppt "Management van de digitale Onderneming Laudon & Laudon, Hoofdstuk 1 Waarom Informatiesystemen ? Perspectieven op Informatiesystemen Socio-technische benadering."

Verwante presentaties


Ads door Google