De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Instituut voor de Aanmoediging van Innovatie door Wetenschap en Technologie in Vlaanderen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Instituut voor de Aanmoediging van Innovatie door Wetenschap en Technologie in Vlaanderen."— Transcript van de presentatie:

1 Instituut voor de Aanmoediging van Innovatie door Wetenschap en Technologie in Vlaanderen

2 Instituut voor de Aanmoediging van Innovatie door Wetenschap en Technologie in Vlaanderen IWT-steun voor Innovatie via hogescholen Meer dan HOBU & TETRA …. Paul Zeeuwts 18 juli 2014

3 home > sitemap > IWT-steun voor innovatie via hogescholen 3 Opdracht van het IWT  stimuleren van innovatie door onderzoek en ontwikkeling en  het stimuleren van kennisverspreiding inzake innovaties

4 home > sitemap > IWT-steun voor innovatie via hogescholen 4 Steunprogramma's van het IWT Directe Steun aan hogescholen e.a. HOBU  Oproepen van 1997 tot en met 2003 TETRA  Oproepen van 2004 tot heden

5 home > sitemap > IWT-steun voor innovatie via hogescholen 5 1996… oprichting van het HOBU-fonds Doelstellingen van de Vlaamse Regering:  Versterken van de onderzoekscapaciteit bij hogescholen  Betere samenwerking tussen hogescholen en bedrijven (in het bijzonder: KMO's)  Stimuleren van innovaties bij 'traditionele' bedrijven door technologie-overdracht vanuit de hogescholen  Versterken van de samenwerking tussen hogescholen en universiteiten  Doorstroming van onderzoeksresultaten naar het onderwijs in de hogescholen

6 home > sitemap > IWT-steun voor innovatie via hogescholen 6 2003…hervorming naar het TETRA-fonds Hervorming ?  BA-MA decreet  Oprichting van de Associaties

7 home > sitemap > IWT-steun voor innovatie via hogescholen 7 TETRA-fonds (2004 - …) Nieuwe Focus voor het IWT:  TEchnologie TRAnsfer vanuit instellingen van hoger onderwijs  Kennisdiffusie naar een brede doelgroep  Organiseren van een actieve interactie tussen instellingen van hoger onderwijs en actuele noden in het economische (en maatschappelijke) valorisatieterrein

8 home > sitemap > IWT-steun voor innovatie via hogescholen 8 TETRA-fonds (2004-…) Steun:  Directe steun (92,5%) aan hogescholen (en universiteiten)  Met cofinanciering (7,5%) van bedrijven Doel:  Brugfunctie tussen basisonderzoek en toepassingen Kenmerken:  Technologisch onderzoek  Economische finaliteit  Stimuleren van innovatie bij 'traditionele' KMO-bedrijven door  directe technologie-overdracht naar deze bedrijven toe via de projectresultaten  indirecte technologie-overdracht via afgestudeerden, na doorstroming van onderzoeksresultaten naar het onderwijs  Stimuleren van samenwerking tussen hogescholen en universiteiten

9 home > sitemap > IWT-steun voor innovatie via hogescholen 9 10 jaar HOBU & TETRA Eind 2006:  54,8 mln. euro  234 projecten  Ca. 2700 bedrijven en organisaties, waarvan de helft KMO's  126 verschillende projectleiders (nominatief) Eind 2007:  + 30 projecten  Totaal budget: 62,2 mln. euro 2008:  Steunenveloppe van 8,9 mln. euro (+ 1,5 mln. Euro)

10 home > sitemap > IWT-steun voor innovatie via hogescholen 10 10 jaar HOBU & TETRA TETRA & HOBU Output & Effectmeting resultaten: OUTPUT Vorming van netwerken  via de gebruikerscommissies Disseminatie van kennis  40.000 deelnemers aan seminaries en workshops  >600 publicaties in vakpers  >200 websites, handleidingen, cd-roms... Testopstellingen, Rekenmodellen, Algoritmes of Prototypes  250 tastbare realisaties Academische output  Ca. 600 wetenschappelijke publicaties (peer-reviewed)  Ca. 30 parallele doctoraten

11 home > sitemap > IWT-steun voor innovatie via hogescholen 11 10 jaar HOBU & TETRA TETRA & HOBU Output & Effectmeting resultaten: EFFECT Effect op bedrijven en organisaties van de gebruikerscommissies  Kennis verworven over nieuwe technologieën  Creatie van nieuwe/verbeterde producten of diensten  Kunnen de haalbaarheid van de technologie voor hun bedrijf inschatten  Verbetering van processen, besparingen

12 home > sitemap > IWT-steun voor innovatie via hogescholen 12 10 jaar HOBU & TETRA TETRA & HOBU Output & Effectmeting resultaten: EFFECT Effect op hogescholen  quasi-structurele ondersteuning voor onderzoeksgroepen en opbouw van kritische massa  Verjongende groep onderzoekers  Twee op drie onderzoeksgroepen verwerven formele of informele erkenning als expertisecentrum, testlabo,...

13 home > sitemap > IWT-steun voor innovatie via hogescholen 13 Steunprogramma's van het IWT Hogescholen kunnen ook participeren als partner (uitvoerder) in het kader van andere IWT- steunprogramma's  VIS programma  Bedrijfsgebonden steun  SBO programma  Persoonsgebonden steun

14 home > sitemap > IWT-steun voor innovatie via hogescholen 14 IWT-steun voor onderzoek aan hogescholen Steunprogramma's met participaties van hogescholen VIS programma Steun (80%) aan een collectief van bedrijven Hogeschool = projectuitvoerder  Technologische dienstverlening (VIS-TD)  Thematische Innovatiestimulering (VIS-TIS)  Collectief onderzoek (VIS-CO) Breed spectrum van type onderzoek (zowel basisonderzoek als vertaal-onderzoek)

15 home > sitemap > IWT-steun voor innovatie via hogescholen 15 IWT-steun voor onderzoek aan hogescholen Steunprogramma's met participaties van hogescholen Bedrijfsprojecten Steun aan bedrijven Hogeschool = wetenschappelijke partner/uitvoerder  KMO programma KMO-innovatiestudies (steun:60%) KMO-innovatieprojecten (steun:35%)  O&O programma Prototype-onderzoek (steun:25%) Gemengd onderzoek (steun:38%) Basisonderzoek (steun:50%) (10% toeslag voor KMO)

16 home > sitemap > IWT-steun voor innovatie via hogescholen 16 IWT-steun voor onderzoek aan hogescholen Steunprogramma's met participaties van hogescholen Strategisch Basisonderzoek Steun (100%) aan consortium van wetenschappelijke instellingen Hogeschool = wetenschappelijke partner

17 home > sitemap > IWT-steun voor innovatie via hogescholen 17 IWT-steun voor onderzoek aan hogescholen Steunprogramma's met participaties van hogescholen Persoonsgebonden Steun: Hogeschool = wetenschappelijke co-promotor:  Doctorale Specialisatiebeurzen (SB) Hogeschool = wetenschappelijke promotor:  Post-doc Onderzoeksmandaten (OZM)

18 home > sitemap > IWT-steun voor innovatie via hogescholen 18 Evolutie van participatie van de hogescholen in IWT-steunprogramma's Anno 1996:  8 x als partner bij bedrijven (5x KMO, 3x GO) Anno 2006:  92x als partner in TETRA (32 projecten)  34x als partner in het KMO programma  5x als partner in het O&O programma  1x als partner in het SBO programma  6x als partner in het VIS-programma

19 home > sitemap > IWT-steun voor innovatie via hogescholen 19 Participaties van het Laboratorium Lichttechnologie 970083Optische karakterisatie van zonnecellen 990091Studie van verkeerssignalisatie met LED's 010131Indicatieve en decoratieve verlichting met LED's 030098Optimalisatie van autonome fotovoltaïsche systemen 030099Optische karakterisatie van materialen versus visuele waarneming 060163Impact van efficiënte verlichting op het energieverbruik van winkelruimtes 1.448.999 euro steun voor HOBU en TETRA projecten met het labo 'lichttechnologie' als partner

20 home > sitemap > IWT-steun voor innovatie via hogescholen 20 Participaties van het Laboratorium Lichttechnologie 060031Tailor-made nanostructured metals for functional coatings and electronics Steun als partner in het SBO programma 040575Licht & Kleur 461.141 euro steun voor VIS-TD project 304.081 euro steun voor VIS-TIS project 030724SEEVI: Stimuleren van energie-efficiënte verlichtings- toestellen en -installaties

21 home > sitemap > IWT-steun voor innovatie via hogescholen 21 Participaties van het Laboratorium Lichttechnologie 020336KMO-IPVerlichtingstoestel voor verlichting van vleeswaren 040249KMO-IS3Showled multikleur 030456KMO-IS1Vervangingsmogelijkheden van klassieke LED's door vermogen LED's in kleine verlichtingstoestellen 050286KMO-IS3Mogelijkheden voor collimatie van COB-LED clusters 050407KMO-IS3Integratie van licht in etaleersystemen 050833KMO-IPLEDnet- the development of the next generation LED lighting systems 060269KMO-IS5Innovatie via projectgerichte armatuurontwikkeling Steun via bedrijven in het KMO programma:

22 home > sitemap > IWT-steun voor innovatie via hogescholen 22 Toekomst Versterken van de sterke punten van het TETRA-fonds Verhogen van het valorisatiepotentieel  Belang van Valorisatie-activiteiten in een TETRA- project Meer dan kennisverspreiding via seminaries Werkelijke implementatie van technologie bij bedrijven en organisaties van de doelgroep  Flexibele projectduur Langere projecten indien positief voor de latere valorisatie Kortere projecten ter verkenning en oriëntatie

23 Bischoffsheimlaan 25 B-1000 Brussel Tel.: +32 (0)2 209 09 00 Fax.: +32 (0)2 223 11 81 E-mail: info@iwt.be www.iwt.be Instituut voor de Aanmoediging van Innovatie door Wetenschap en Technologie in Vlaanderen


Download ppt "Instituut voor de Aanmoediging van Innovatie door Wetenschap en Technologie in Vlaanderen."

Verwante presentaties


Ads door Google