De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Middenkader Engineering

Verwante presentaties


Presentatie over: "Middenkader Engineering"— Transcript van de presentatie:

1 Middenkader Engineering
Informatieavond 2012 Cohort 2012 – 2016 Erik Hollander

2 Rondje voorstellen: - Dhr. Dick van der Plas - Mevr. Elly Koerts - Dhr
Rondje voorstellen: - Dhr. Dick van der Plas - Mevr. Elly Koerts - Dhr. Mans Harms - Mevr. Ineke Janssen Steenberg (1B) - Dhr. Wim van der Laan (1A) - Dhr. E Hollander

3 Invulling van de avond: - De opleiding. opbouw / jaarplanning. kosten
Invulling van de avond: - De opleiding * opbouw / jaarplanning * kosten * resultaten / A&A * verwachtingen - SEN - Vragen - Kennismaken met de SLB-ers

4 Het afgelopen jaar: - Uitruil 1 en 2 met het Alfa-college * Bouw/ infra, Elektro en Installatie * Auto, Metaal en Proces - Verhuizing/verbouwing * Tijdelijke locatie Euvel 17 / 25a

5 School voor technologie
Locatie Euvelgunnerweg Proces Autoschade VEVA BAT / Mechatronica Stichting OOI (isolatie branche) Middenkader Engineering Metaal opleidingen (BOL BBL) NU !! 5

6 School voor technologie
Locatie Euvelgunnerweg Proces Autoschade VEVA BAT / Mechatronica Stichting OOI (isolatie branche) Middenkader Engineering Metaal opleidingen (BOL BBL) 6

7 17 25 Bushaltes

8 Lokatie Muntinglaan school voor technologie
Toekomst!!! Lokatie Muntinglaan school voor technologie Schooldirecteur (Dhr. van der Plas) Teammanager (Erik Hollander) Middenkader Engineering: Elektrotechniek Mechatronica Werktuigbouwkunde Metaalopleidingen ICT- opleidingen Diensten: ICT en Facilitair 8

9 Lokatie Muntinglaan school voor technologie
Schooldirecteur (Dhr. van der Plas) Teammanager (Erik Hollander) Middenkader Engineering: Elektrotechniek Mechatronica Werktuigbouwkunde Metaalopleidingen ICT- opleidingen 9

10 Lokatie Muntinglaan school voor technologie
Schooldirecteur (Dhr. van der Plas) Teammanager (Erik Hollander) Middenkader Engineering: Elektrotechniek Mechatronica Werktuigbouwkunde Metaalopleidingen ICT- opleidingen Diensten: ICT en Facilitair 10

11 Opbouw van de opleiding
afstuderen 13 14 15 16 Leerjaar 4 Stage 9 10 11 12 Leerjaar 3 Stage Portfolio 5 6 7 8 Stage Leerjaar 2 1 2 3 4 Leerjaar 1 Stage Basisperiode E & W

12 Vakken (gedurende 1e + 2e jaar)
Vak: lesuren /week Engels: 2 Nederlands: 2 LLB: 2 Exact 4 Rekenen 1 Bedrijfskunde: 1 Projectmanagement: 1 Materialenkennis 1 Vaktekenen: 2 Thema’s E 4 (Informatie-, Energie-, Besturingstechniek) Thema’s W 4 ( CLW, M&O, TGV TGN) Praktijk E 2 Praktijk W 2 Totaal: 28

13 Werken in projecten Portfolio 13 14 15 16 Leerjaar 4 Projecten D Stage
9 10 11 12 Leerjaar 3 Stage Projecten C Portfolio 5 6 7 8 Stage Leerjaar 2 Projecten A Projecten B Projecten B 1 2 3 4 Leerjaar 1 Stage

14 Werken in projecten Portfolio Specialisatie 13 14 15 16 Leerjaar 4
Projecten D Stage 9 10 11 12 Leerjaar 3 Stage Projecten C Portfolio E + M + W samen 5 6 7 8 Stage Leerjaar 2 Projecten A Projecten B Projecten B 1 2 3 4 Leerjaar 1 Stage

15 Toenemende moeilijkheid ( A B C D)
Werken in projecten Toenemende moeilijkheid ( A B C D) Sturing Complexiteit Afnemende sturing Leerjaar 2 Leerjaar 3 Leerjaar 4

16 HBO HBO doorstroommodule afstuderen 13 14 15 16 Leerjaar 4 Stage 9 10
11 12 Leerjaar 3 Stage 5 6 7 8 Stage Leerjaar 2 1 2 3 4 Leerjaar 1 Stage

17 Versneld traject HBO doorstroom module HBO doorstroom module 13 14 15
16 Leerjaar 4 afstuderen CGI HBO doorstroom module Eindgesprek 9 10 11+ 8 12+8 Leerjaar 3 BPV 5 6 7 8 BPV Leerjaar 2 1 2 3 4 Leerjaar 1 BPV basisperiode

18 Toetsen/ proefwerken: - Diagnostisch gedurende de periode - Toetsweken (einde periode) - Herkansingen (vrijdagmiddag) - Jaarplanning - Regels/vakanties tijdens stage/BPV -

19 Ma: 09: :30 EL / 12: :00 Eng Di: 09: :30 WTB / 12: :00 NL Wo: 09: :30 Mat / 12: :00 Exact Do: 09: :30 BK/PM/ 2: :00 Tek Vrij: 09: :30 rek.

20 Centraal ontwikkelde examens
Nederlands (incl. instellingsexamens) Rekenen. Engels (instellingsexamens) 20

21 Overgangsregeling N 21

22 Kosten: Schoolnota: Transfer database € 220,-
Bijdrage introductie en projecten € 20,- Rekenblokken € 35,- VCA vol € 80,- (materiaal + examen) 22

23 Contact met ouders: 1e + 2e jaar 3 * ouderspreekavond.
Ziekmeldingen door ouders + mail 18 + verklaring 3e + 4e jaar naar leerling Bellen kan 23

24 Studiebelasting: Verwachtingen 1600 klokuren per jaar (40 * 40 uur)
1000 klokuren door school 600 / 40 = 15 klokuren per week 15 / 5 = 3 klokuren per dag!! Afwezig: melding leerplichtambtenaar 24

25 Overige info: SEN (Stichting Engineering Noord) NELO
Website School voor technologie Facebook School voor technologie 25

26 Handout +bijlagen Vragen!! 26

27


Download ppt "Middenkader Engineering"

Verwante presentaties


Ads door Google