De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Met Penta naar je top! Theoretische Leerweg - leidt toe naar MBO niveau-4 - doorstroming naar HAVO-4.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Met Penta naar je top! Theoretische Leerweg - leidt toe naar MBO niveau-4 - doorstroming naar HAVO-4."— Transcript van de presentatie:

1

2 Met Penta naar je top! Theoretische Leerweg - leidt toe naar MBO niveau-4 - doorstroming naar HAVO-4

3 7/18/2014 Dr. Nassau College Penta Assen2 Theoretische Leerweg algemeen theoretisch geen beroepsvoorbereiding kiezen uit Duits en Frans kiezen uit Technologie / LO2 / KC2

4 KB of TL ? praktisch 1 sector kiezen in klas 2 aansluiting: - MBO niveau 3/4 theoretisch meerdere sectoren kiezen in klas 3 aansluiting: - MBO niveau 4 - HAVO-4 7/18/2014 Dr. Nassau College Penta Assen3

5 Technologie Oriëntatie op sectoren in MBO Methode zonder boeken 4 uur per week Ontwikkelen vaardigheden Wanneer technologie deel is van een vakkenpakket van 6 vakken, dan een diploma Gemengde Leerweg. 7/18/2014 Dr. Nassau College Penta Assen4

6 LO 2 LO examenprogramma 4 uur per week (praktijk en theorie) onderdelen van Technologie kennismaken meerdere sporten ontwikkelen vaardigheden examenvak in TL4 (alleen schoolexamen) 7/18/2014 Dr. Nassau College Penta Assen5

7 Kc tournee lesprogramma ontwikkeld door vakgroep kunstvakken 4 uur per week (praktijk en theorie) onderdelen van technologie veel aandacht voor andere kunstvormen dan mu / te / hv examenvakken in TL4 : mu / te / hv 7/18/2014 Dr. Nassau College Penta Assen6

8 Doorstroom naar de HAVO verantwoordelijkheid nemen eigen functioneren : - plannen - afspraken maken / nakomen - zelfstandigheid - reflecteren voorbereiden overstap HAVO opstroommodules voor de HAVO Meeloopdag en toetsen op Quintus Verplicht 7 e vak in klas 4 7/18/2014 Dr. Nassau College Penta Assen7

9 7/18/2014 Dr. Nassau College Penta Assen8 Keuze mogelijkheden in examenklas: - TL biedt alle vakken (bij voldoende belangstelling) - mu / te / hv / technologie als 6 e of 7 e vak - LO2 als 6 e vak - door weektaken in TL4 elk vak mogelijk als extra vak

10 7/18/2014 Dr. Nassau College Penta Assen9 Sector en pakket keuze Keuze eind april 3e leerjaar meerdere sectoren mogelijk slim kiezen = uitstel sector keuze

11 7/18/2014 Dr. Nassau College Penta Assen10 6 of 7 examenvakken in TL4: »2 verplichte vakken »2 sectorvakken »2 keuzevakken »1 extra vak mogelijk SECTOR TECHNIEK SECTOR ECONOMIE SECTOR ZORG EN WELZIJN SECTOR LANDBOUW

12 7/18/2014 Dr. Nassau College Penta Assen11 Examen vakken Verplichte vakken voor alle sectoren: NE / EN / LO MA en CKV (al afgesloten eind klas 3) Techniek wi ns1 Economie ec du of fa of wi Zorg & Welzijn bi + 1 van wi / ma 2 /gs /ak Landbouw wi + bi of ns1 2 vakken kiezen uit overige vakken

13 7/18/2014 Dr. Nassau College Penta Assen12 Werkwijze in TL3 en 4 zelfstandig(er) werken weektaken Huiswerk en cijfers in Eduweb cijferoverzicht via mentor na elke periode (4x)

14 7/18/2014 Dr. Nassau College Penta Assen13 Toetsing grotere toetsen conform PTA kleinere toetsen binnen schoolwerk

15 7/18/2014 Dr. Nassau College Penta Assen14 Programma van Toetsing en Afsluiting schoolexamen begint vanaf 1e schooldag overzicht van toetsen per vak stofomschrijving per toets weging toetscijfer berekening eindcijfer

16 7/18/2014 Dr. Nassau College Penta Assen15 PTA Nederlands TL3 ToetsOmschrijvingEindtermenSoort toets Tijdsduur Toetsing in week ScoreWegingresultaat ASchrijfvaardigheidNe/k/7Schriftelijk 2x 1 lesuur Zie toetsrooster1x BLeesvaardigheidNe/k/6Schriftelijk 1 lesuur herkansbaar Zie toetsrooster1x CKijk- en luistervaardigheidNe/k/4Schriftelijk 2 lesuren herkansbaar Zie toetsrooster1x DPresentatieNe/k/6Gekozen Vorm In overleg met docent 1x ELeesdossierNe/k/8schriftelijkGedurende schooljaar 1x FschoolwerkNe/k / 1-8Mondeling en schriftelijk Gedurende schooljaar 2x GICTNe/k / 1-8computerGedurende schooljaar Moet voldoende HGPO – arbeids oriëntatieNe/k / 1-8schriftelijkapril / mei1x

17 7/18/2014 Dr. Nassau College Penta Assen16 Begeleiding in TL mentor / studiebegeleider Mentorgesprekken leerlingbegeleider / zorgteam

18 7/18/2014 Dr. Nassau College Penta Assen17 Excursies TL3 - Enkhuizen - ak / gs / ckv TL4 - Amsterdam - ak / gs / kunstvakken TL 4 – Den Haag - gs / mijleer TL 4 - Groningen Seaports - ak / eco TL 4 - Winterberg

19 7/18/2014 Dr. Nassau College Penta Assen18 Oriëntatie op studie en beroep TL3/4 - studie beurs Groningen (najaar) TL3 - serie lessen / methode Talentenmap TL 3 - meeloopdag(en) MBO TL3 - week arbeidsoriëntatie TL4 - sector werkstuk (met daarin meeloopdagen MBO/HAVO)

20 7/18/2014 Dr. Nassau College Penta Assen19 OVERGANG VAN KLAS 3 NAAR 4 Gekozen pakket voldoet aan zak / slaag regeling examen Niet gekozen vakken: idem CKV en LO: voldoende / goed

21 7/18/2014 Dr. Nassau College Penta Assen20 Klas 4 afsluiting schoolexamen centraal schriftelijk examen kiezen vervolg studie –MBO – niveau 4 –HAVO- 4 ( pakket moet aansluiten op profielen)

22 7/18/2014 Dr. Nassau College Penta Assen21 Activiteiten vak excursies Kerstgala Kerstontbijt / jaarsluiting 2 sportdagen Arbeidsoriëntatie week

23 7/18/2014 Dr. Nassau College Penta Assen22 Vragen ?


Download ppt "Met Penta naar je top! Theoretische Leerweg - leidt toe naar MBO niveau-4 - doorstroming naar HAVO-4."

Verwante presentaties


Ads door Google