De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Reductie van papierverbruik aan de UGent

Verwante presentaties


Presentatie over: "Reductie van papierverbruik aan de UGent"— Transcript van de presentatie:

1 Reductie van papierverbruik aan de UGent
“Al sinds jaar en dag moedigen wij onze studenten (Duitse letterkunde) ertoe aan om al hun werken (taken, papers, bachelor- en masterscripties, doctoraten) recto verso in te dienen. Op een enkele uitzondering na doen ze dat ook allemaal. Dat is goed voor de papierconsumptie en voor de rug van personeelsleden die met de fiets komen.”

2 Enkele weetjes… (1) Papier: voornamelijk afkomstig van hout
Ontbossing is verantwoordelijk voor een grotere uitstoot aan broeikasgassen dan de transportsector Plantages: lagere biodiversiteit en CO2-captatie Papier en pulp industrie Vergt grote hoeveelheden energie en water 3de grootste uitstoot van broeikasgassen, na de chemische en staalindustrie 45% van al het afgedrukte papier belandt de dag zelf nog in de vuilnisbak

3 Enkele weetjes… (2) Resultaten Transitie UGent: “recyclage als standaard en vermijden van afval” Vlaams Materialendecreet: “in plaats van ons te concentreren op de meest ecologische verwerking van afval, moeten we afval voorkomen en materialen zoveel mogelijk in een gesloten kringloop houden”

4 Het duurzaamheidspact
Wij zorgen ervoor dat onze cursussen op een duurzame manier afgedrukt worden (81%): Cursussen dubbelzijdig afdrukken; Cursussen afdrukken op gerecycleerd of gelabeld papier (FSC of Blaue Engel); Cursussen in de vorm van powerpointslides afdrukken met minstens 4 slides per pagina (26%) Printvriendelijke versies op Minerva plaatsen (PDF, per 4 of 6 slides); Communiceren dat verwacht wordt dat papers/proefschriften dubbelzijdig en/of gerecycleerd worden afgedrukt (49%) Wij springen zuinig en verantwoord om met papier op de vakgroep/dienst (95%): De nodige gebruiksinformatie voor zuinig afprinten ophangen bij printers en kopieerapparaten; De standaardinstellingen van printer en kopieerapparaat op recto/verso, zwart/wit, draft zetten De administratie jaarlijks doorlichten om zo papierefficiënt mogelijk te worden; De nodige papierbakken plaatsen om zowel recyclage als hergebruik mogelijk te maken; Het afdrukken van s zoveel mogelijk vermijden; Enkel gerecycleerd of bosvriendelijk papier gebruiken;

5 Reglementering omtrent indienen van bachelor- en masterproeven (1)
FWE: hard copy vereist, faculteit legt geen regels op i.v.m. afwerking van thesissen, de verschillende opleidingen wel Opleiding Chemie: stimuleert recto verso printen Master Geologie: recto verso sterk geadviseerd in richtlijnen masterproef Bachelorproef Biologie: enkel nog digitaal indienen FFW: hard copy vereist, geen regelgeving omtrent recto verso printen FBW: hard copy vereist, geen regelgeving omtrent recto verso printen Wel heel veel steun bij de proffen

6 Reglementering omtrent indienen van bachelor- en masterproeven (2)
FLW: hard copy vereist, recto verso printen toegelaten, maar “vraag na bij promotor” Vakgroep Duitse Letterkunde: stimuleert (met succes) recto verso printen FRE: hard copy vereist, recto verso printen toegelaten Vakgroep Internationaal Publiekrecht: recto verso verplicht FEB: hard copy vereist, recto verso printen toegelaten FEA: hard copy vereist, recto verso printen wordt aangeraden

7 Reglementering omtrent indienen van bachelor- en masterproeven (3)
FPSW: hard copy vereist, vanaf recto verso printen verplicht en kartonnen (i.p.v. plastieken) mapje wordt aangeraden FGGW: hard copy vereist, recto verso printen verplicht bij audiologie en logopedie; geen regelgeving omtrent recto verso printen bij de overige opleidingen FPPW: hard copy vereist, recto verso printen verplicht op milieuvriendelijk papier en kartonnen (i.p.v. plastieken) mapje FDGE: vanaf geen hard copy meer vereist  enkel nog digitaal indienen

8 Cursussen en het OER Cursussen Onderwijs- en examenreglement
“[…]ongeveer de helft van mijn cursussen worden immers zélf eenzijdig bedrukt, professoren geven zo een enorm slecht voorbeeld aan hun studenten. […]“ Onderwijs- en examenreglement Vinden we als studenten dat het fundamenteel schaadt aan onze rechten als er geen voorraad afgedrukte OER’en voorzien wordt?

9 Wat kunnen we doen? (1) Masterproeven, bachelorproeven en andere werkstukken Het meest duurzame papier is het niet geconsumeerde Weg met de hard copy Als we dan toch moeten printen, papierverbruik reduceren Verplicht recto verso (cf. FWE, FFW, FBW, FLW, FRE, FEB, FEA, FGGW) Op gerecycleerd of bosvriendelijk papier Cursussen Duidelijk maken dat wij als studenten vragende partij zijn naar recto verso geprinte cursussen Bij voorkeur op gerecycleerd of bosvriendelijk papier

10 Wat kunnen we doen? (2) OER
Niet langer afdrukken van het examenreglement Studenten kunnen het allemaal digitaal vinden Wordt weinig gelezen 93 pagina’s Dus: enorme papierbesparing!

11 Bedankt voor jullie aandacht!


Download ppt "Reductie van papierverbruik aan de UGent"

Verwante presentaties


Ads door Google