De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Verkeerscirculatie wijk Koekoek Presentatie 04/02/2013 Schepen van mobiliteit: Bart Lambrecht.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Verkeerscirculatie wijk Koekoek Presentatie 04/02/2013 Schepen van mobiliteit: Bart Lambrecht."— Transcript van de presentatie:

1 Verkeerscirculatie wijk Koekoek Presentatie 04/02/2013 Schepen van mobiliteit: Bart Lambrecht

2 1. Voorstelling Bart Lambrecht Schepen van mobiliteit, openbare werken, sport en communicatie Parlementair medewerker in de Kamer Voordien Vlaams Parlement: opvolging commissie mobiliteit

3 1. Voorstelling Verloop van deze presentatie: -Eerst de presentatie onafgebroken -Vervolgens pauze -Tijdens de pauze mogelijkheid tot invullen van papiertjes met vragen -Graag vraag stellen met naam, adres en e-mailadres -Na de pauze worden al te beantwoorden vragen beantwoord -Andere vragen worden achteraf per mail of brief beantwoord

4 2. Geschiedenis Dossier kent een lange voorgeschiedenis Automobilisten zoeken alternatieven voor Boomsesteenweg: - veel sluipverkeer - overdreven snelheden - veel vrachtverkeer + terugkeerlus aan kruispunt Pierstraat / Boomsesteenweg maakt rijden door wijk Koekoek en Brandekensweg aantrekkelijk Gemeentebestuur schiet in actie begin 2012

5 2. Geschiedenis

6 Inwoners Oude Koekoekstraat vragen: - Overwegen om éénrichting te maken - Extra controles op plaatselijk verkeer - Herziening snelheid naar 30 km/u Verkeerscel Aartselaar beslist op 5 april: - Bloembakken te plaatsen - Enquête via wijkraad voor te leggen met 2 mogelijkheden

7 2. Geschiedenis 2 voorstellen verkeerscel: - Oude Koekoekstraat enkel richting van Pierstraat naar kapelleke - Koekoekstaat knippen ter hoogte van Schelle -> winnend voorstel in proefopstelling van 2 maanden

8 2. Geschiedenis Wijkraad van 11 juni 2012: - naast de 2 voorstellen - ook suggesties van bewoners -> Gevolg: enquête tussen 19 juni en 15 juli met 6 verschillende voorstellen -> Winnaar met 92 stemmen: plaatsen van slimme paaltjes/slagboom aan grens Schelle

9 2. Geschiedenis Gemeentebestuur wil dit verder uitwerken, maar: - Niet in verkeerscel besproken - Geen idee van kostprijs - Geen idee van haalbaarheid - Geen precedenten in omgeving - Geen enkel overleg met Schelle

10 2. Geschiedenis Pas na enquête worden tellingen uitgevoerd en besproken op verkeerscel van 1 oktober: - Veel verkeer in ochtend- en avondspits - Nieuwe Koekoekstraat: - richting Schelle: 4258 auto’s - richting Pierstraat: 2149 auto’s - Oude Koekoekstraat: - richting Schelle: 6671 auto’s - richting Pierstraat: 4525 auto’s

11 2. Geschiedenis

12 Tellingen in detail: - Piek naar Schelle om 9u (rond 500 auto’s) - naar Pierstraat tussen 17u en 18u: - 330 in Oude Koekoekstraat - 134 in Nieuwe Koekoekstraat - Totaal Oude Koekoekstraat: 11196 auto’s - Totaal Nieuwe Koekoekstraat: 6452 auto’s

13 2. Geschiedenis Opvallend bij tellingen, aantal vrachtwagens: - Oude Koekoekstraat richting Schelle: 189 - Oude Koekoekstraat richting Pierstraat: 213 - Nieuwe Koekoekstraat richting Schelle: 147 - Nieuwe Koekoekstraat richting Pierstraat: 84 -> Vrachtwagens mogen in principe niet door wijk -> Straten zijn hier helemaal niet op voorzien

14 2. Geschiedenis College beslist op 5 november om: - slimme paaltjes te weerhouden Maar: - zonder overleg met nieuwe bestuursploeg - zonder geld voorzien in begroting - zonder toetsing van de haalbaarheid - zonder overleg met Schelle (ondertussen toch al enkele maanden sinds enquête)

15 2. Geschiedenis Beslissing bestuur: ondanks weerhouden slimme paaltjes, volledig andere proefopstelling: - van 1 december tot 31 januari: afsluiten Oude Koekoekstraat aan Topcat - enkele weken later: verkeerslus Peter Benoitlaan en Nieuwe Koekoekstraat tot 28 februari 2013 Geen overleg met Schelle en nieuw bestuur

16 2. Geschiedenis Waarschuwing van de gouverneur om te overleggen met Schelle Toenmalig schepen van mobiliteit geeft aan dat Schelle volgens hem niet akkoord zal gaan met slimme paaltjes en vermoedt geen oplossing op korte termijn

17 3. Gevolgen proefopstelling Enquête van meer dan 100 personen: -Schaf huidige proefopstelling terug af -Alle straten dubbel richting -Maar enkel richting aan kapelleke richting Pierstraat Peter Benoitlaan en Nieuwe Koekoekstraat beginnen vol zwarte vlaggen te hangen Straten reageren anders op proefopstelling. Ieder wil een andere oplossing

18 4. Nieuw bestuur sinds 2 januari We erven proefopstelling die tot veel verdeeldheid en zwarte vlaggen leidt. Tot dan toe nog geen enkele beslissing mee kunnen nemen. Provincie waarschuwt gemeente Aartselaar.

19 4. Nieuw bestuur Blijkt dat tijdens proefopstelling geen enkele telling was voorzien -> We vragen 3 tellingen aan tijdens proefopstelling Gesprek met vorige schepen van mobiliteit Kris Wils (9 januari) - bespreking van geschiedenis van het dossier en redenen van de keuzes

20 4. Nieuw bestuur Gesprek met bestuur wijkraad Koekoek (10 januari) - bespreking van geschiedenis - voorbereiding van deze algemene vergadering Gesprek met burgemeester Schelle (11 januari) - erkent problematiek van wijk - engageert zich om mee te denken aan oplossing - geeft aan dat knip geen geschikte oplossing is

21 4. Nieuw bestuur Waarom geen knip? Wel degelijk overwogen, maar: - slimme paaltjes laten het vaak afweten - kostprijs: rond de 18 000 euro - verkeersopstopping door mensen die niet door kunnen - wie krijgt badge en wie niet? - te risicovol voor hulpdiensten - verkeer wordt naar andere straten gestuurd - bij afronding van Banaan moet probleem al grotendeels worden opgelost

22 4. Nieuw bestuur Burgemeester Schelle ziet ook problemen in eenrichting aan kapelletje richting Pierstraat

23 4. Nieuw bestuur Eerste communicatie met ganse wijk Koekoek -> duidelijkheid gecreëerd Verkeerscel vervroegd bij elkaar geroepen (25 januari) - bespreking van tussentijdse tellingen - bespreking van mogelijke oplossingen, rekening houdend met opmerkingen Schelle en vele mails van inwoners wijk Koekoek

24 4. Nieuw bestuur Nieuw overleg met volledig college van burgemeester en schepenen in Schelle (28 januari) - opnieuw engagement om oplossing te zoeken - gaan akkoord met voorstel van onze verkeerscel - gaan mee in proefopstelling van 2 maanden - bij bestendiging: herziening na afwerking Banaan

25 4. Nieuw bestuur Gesprek met Gidsen Sint-Jan (31 januari) - willen afsluiting van Oude Koekoekstraat weg, omwille van: - moeilijke kruising verkeer - moeilijke bereikbaarheid voor fietsers - slecht te bereiken voor hulpdiensten - gevaar voor veiligheid eigen leden - met enquête

26 4. Nieuw bestuur Gesprek met brandweercommandant (1 februari) - knip met betonblok is veel te gevaarlijk voor hulpdiensten - werd nooit gehoord over huidige proefopstellingen Voorstelling op AV wijkraad Koekoek (nu)

27 5. Resultaten tellingen proefopstelling Nieuwe Koekoekstraat ter hoogte van nr. 134 Rijrichting Pierstraat September 2012December 2012Januari 2013 Tweewieler34519196 Auto1485169788 Transporter27148924 Vrachtwagen84 6 Trailer9132 Totaal21942474216

28 5. Resultaten tellingen proefopstelling Nieuwe Koekoekstraat ter hoogte van nr. 134 Rijrichting Schelle September 2012December 2012Januari 2013 Tweewieler353304270 Auto295144416852 Transporter6365261518 Vrachtwagen147132275 Trailer1719926 Totaal425855028941

29 5. Resultaten tellingen proefopstelling Nieuwe Koekoekstraat ter hoogte van nr. 134 Totaal beide rijrichtingen samen September 2012 December 2012 Januari 2013 Totaal645279769157 Fietsers698495366 Totaal voertuigen 575474818791 Ter vergelijking: Oude Koekoekstraat (september): 9980 voertuigen

30 5. Resultaten tellingen proefopstelling Peter Benoitlaan ter hoogte van nr. 15 Rijrichting Schelle December 2012Januari 2013 Tweewieler168229 Auto296353 Transporter120423 Vrachtwagen1584 Trailer72 Totaal4500311 (82)

31 5. Resultaten tellingen proefopstelling Peter Benoitlaan ter hoogte van nr. 15 Rijrichting Pierstraat December 2012Januari 2013 Tweewieler143157 Auto21252284 Transporter808930 Vrachtwagen1241373 Trailer989 Totaal32094833

32 5. Resultaten tellingen proefopstelling Peter Benoitlaan ter hoogte van nr. 15 Totaal beide rijrichtingen samen December 2012Januari 2013 Totaal77095144 Fietsers311386 Totaal voertuigen73984758

33 5. Resultaten tellingen proefopstelling Oude Koekoekstraat ter hoogte van nr. 16 Meting van september Richting SchelleRichting Pierstraat % snelheidsovertreding0,85%0,82% % zwaar vrachtverkeer3,09%5,17% Gem. snelheid auto31,3 km/u28,89 km/u Max. snelheid auto63 km/u72 km/u Piek9u (540)17u-18u (330)

34 5. Resultaten tellingen proefopstelling Nieuwe Koekoekstraat ter hoogte van nr. 134 Meting van september Richting SchelleRichting Pierstraat % snelheidsovertreding8,15%4,97% % zwaar vrachtverkeer7,49%4,28% Gem. snelheid auto38,97 km/u34,81 km/u Max. snelheid auto84 km/u73 km/u Piek9u (510)18u (136)

35 5. Resultaten tellingen proefopstelling Nieuwe Koekoekstraat ter hoogte van nr. 134 Meting van december Richting SchelleRichting Pierstraat % snelheidsovertreding12,89%7,03% % zwaar vrachtverkeer4,22%4% Gem. snelheid auto41,19 km/u36,73 km/u Max. snelheid auto86 km/u68 km/u Piek10u (660)15u (135)

36 5. Resultaten tellingen proefopstelling Nieuwe Koekoekstraat ter hoogte van nr. 134 Meting van januari Richting SchelleRichting Pierstraat % snelheidsovertreding13,14%3,7% % zwaar vrachtverkeer3,44%3,7% Gem. snelheid auto39,73 km/u28,41 km/u Max. snelheid auto93 km/u70 km/u Piek9u (1050)9u (16)

37 5. Resultaten tellingen proefopstelling Peter Benoitlaan ter hoogte van nr. 15 Meting van december Richting SchelleRichting Pierstraat % snelheidsovertreding5,07%3,37% % zwaar vrachtverkeer3,71%4,24% Gem. snelheid auto36,65 km/u34,6 km/u Max. snelheid auto88 km/u75 km/u Piek10u (330)18u (205)

38 5. Resultaten tellingen proefopstelling Peter Benoitlaan ter hoogte van nr. 15 Meting van januari Richting SchelleRichting Pierstraat % snelheidsovertreding0,64%0,81% % zwaar vrachtverkeer1,93%30,46% Gem. snelheid auto20,17 km/u26,45 km/u Max. snelheid auto56 km/u65 km/u Piek17u (16)18u (250)

39 5. Resultaten tellingen proefopstelling Totaal aantal voertuigen (inclusief fietsers) vergeleken over de tellingen September: 17648 (zonder telling Peter Benoitlaan) December: 15685 Januari: 14301

40 6. Conclusies tellingen proefopstelling De ingrepen leiden tot een reductie van het totale verkeer met 19% in wijk Koekoek Deze daling is te beperkt om van geslaagde proefopstellingen te spreken De problemen verschoven van de Oude Koekoekstraat naar de Peter Benoitlaan en de Nieuwe Koekoekstraat De pieken bij de Nieuwe Koekoekstraat zijn veel hoger dan vroeger bij de Oude Koekoekstraat

41 6. Conclusies tellingen proefopstelling Ondanks de enkelrichtingen in de Peter Benoitlaan en de Nieuwe Koekoekstraat zijn er veel automobilisten die de enkelrichting negeren De enkelrichtingen zorgden niet voor een verhoging van de gemiddelde snelheid in beide straten De Peter Benoitlaan krijgt ontzettend veel vrachtverkeer te verwerken sinds de enkelrichting

42 7. Algemene conclusies De proefopstellingen gaven qua resultaten niet het beoogde resultaat Er was op voorhand geen draagvlak in de wijk voor deze proefopstellingen De hinder is verschoven naar de Peter Benoitlaan (met veel vrachtverkeer) en de Nieuwe Koekoekstraat (met te hoge pieken) De Oude Koekoekstraat terug openstellen zou daar terug voor te veel problemen zorgen

43 7. Algemene conclusies In de wijk is er een grote verdeeldheid over mogelijke oplossingen Een ideale oplossing is quasi onmogelijk, wel trachten voor zo veel mogelijk inwoners goed te doen In principe mag er in de wijk gewoon geen vrachtverkeer zijn Een enkelrichting aan het kapelleke dringt zich op

44 7. Algemene conclusies De knip en enkelrichting naar de Pierstraat toe aan het kapelleke zijn enerzijds politiek, budgettair en praktisch niet haalbaar, anderzijds zorgen ze voor verschuiving van de problemen naar andere kruispunten (oa kruispunt A12 met Langlaarsesteenweg/Bist) Een enkelrichting naar de Pierstraat toe biedt geen oplossing voor het vrachtverkeer in de Peter Benoitlaan De knip aan de Topcat is onveilig en zorgt voor verkeersproblemen voor jeugdbeweging

45 8. Nieuwe proefopstelling 4 Grote Wijzigingen: Akkoord met gemeente Schelle om enkelrichting in te voeren aan kapelleke richting Schelle

46 8. Nieuwe proefopstelling Voordelen van deze enkelrichting: - hallucinante cijfer aan vrachtverkeer in Peter Benoitlaan stopt - Verkeersstromen richting Pierstraat drogen op: - Oude Koekoekstraat: 4142 auto’s - Nieuwe Koekoekstraat: 1849 auto’s (tellingen september)

47 8. Nieuwe proefopstelling Voordelen van deze enkelrichting: - Verkeersstromen richting Pierstraat drogen op: - Peter Benoitlaan: 3066 auto’s - Nieuwe Koekoekstraat: 2283 auto’s (tellingen december)

48 8. Nieuwe proefopstelling Voordelen van deze enkelrichting: - Verkeersstromen richting Pierstraat drogen op: - Peter Benoitlaan: 4676 auto’s, waarvan 1373 vrachtwagens (tellingen januari)

49 8. Nieuwe proefopstelling Tweede maatregel: aanpak Oude Koekoekstraat - terug openstellen zou verkeer van Pierstraat naar Schelle weer volledig terug door deze straat jagen - verkeer op Pierstraat moet zo dicht mogelijk naar kruispunt A12 om sluipverkeer tegen te gaan - knip is gevaarlijk voor hulpdiensten

50 8. Nieuwe proefopstelling Tweede maatregel: enkelrichting in Oude Koekoekstraat vanuit Schelle richting Pierstraat

51 8. Nieuwe proefopstelling Derde maatregel: Rijrichtingen Peter Benoitlaan en Nieuwe Koekoekstraat - momenteel te hoge pieken - verkeersstroom richting Pierstraat wordt al opgedroogd: goed voor Peter Benoitlaan, niet voor Nieuwe Koekoekstraat - verkeer op Pierstraat wordt al dichter naar A12 geleid: incentive van sluipverkeer wordt verminderd

52 8. Nieuwe proefopstelling Derde maatregel: Rijrichtingen Peter Benoitlaan en Nieuwe Koekoekstraat worden terug dubbele richtingen

53 8. Nieuwe proefopstelling Voordelen dubbele richting: - verminderde sluipverkeer wordt verdeeld over beide straten - Dubbele rijrichting valt mee, gezien de verkeersstroom vanuit Schelle wordt opgedroogd

54 8. Nieuwe proefopstelling 4 e Maatregel: vrachtverkeer mag niet door wijk Koekoek, maar wordt slecht nageleefd - Vrachtverkeer vanuit industrieterrein wordt al opgedroogd en dat is noodzakelijk (zie cijfers Peter Benoitlaan) - Toch nog 275 vrachtwagens richting Schelle (meting januari in Nieuwe Koekoekstraat)

55 8. Nieuwe proefopstelling 4 e Maatregel: Controle op +3,5 ton ter hoogte van kapelleke om vrachtwagenverkeer te beboeten

56 8. Nieuwe proefopstelling 4 e Maatregel: voordelen: - geen enkel zwaar vrachtverkeer meer - momenteel proef met camera’s in Rupelstreek en Aartselaar ! Is nog een intentie: contacten met cameraproef- project moeten nog gelegd worden.

57 8. Nieuwe proefopstelling Theoretische verwachtingen: - Autoverkeer vanuit Schelle droogt op: ongeveer 5000 auto’s minder (uitgezonderd eigen inwoners) - Vrachtverkeer naar Schelle droogt op: nog eens 275 zware vrachtwagens minder - Oude Koekoekstraat blijft leefbaar - Verkeer Nieuwe Koekoekstraat en Peter Benoitlaan wordt verdeeld - Niet te verwachten dat deze proefopstelling juist meer sluipverkeer richting Schelle gaat aantrekken

58 8. Nieuwe proefopstelling Gevolgen theoretische verwachting: Totaal aantal wagens in september zonder proefopstelling (zonder verkeer Peter Benoitlaan) 17 648 (incl fietsers) Totaal aantal wagens in december na knip Oude Koekoekstraat 15 685 (incl fietsers) Totaal aantal wagens in januari na knip Oude Koekoekstraat en enkelrichtingen Peter Benoitlaan en Nieuwe Koekoekstraat 14 301 (incl fietsers) Theoretisch te verwachten aantal voertuigen met deze nieuw voorgestelde proefopstelling 9051 (incl fietsers)

59 8. Nieuwe proefopstelling Conclusie: - Halvering aantal voertuigen sinds september - Alle straten blijven leefbaar - Faire verdeling van de lasten, rekening houdend met het karakter en de ligging van de straten

60 9. Uitrol nieuwe proefopstelling Proefproject van twee maanden Tijdens proefprojecten tellingen om te zien of theoretische verwachting klopt Proefproject start van zodra aangepast verkeersreglement door politie is opgemaakt In afwachting: huidige proefopstelling behouden Gemeenschappelijke communicatie van gemeenten Aartselaar en Schelle naar inwoners toe

61 9. Uitrol nieuwe proefopstelling Bij goede evaluatie: definitief invoeren van deze maatregelen Na afwerking van de Banaan nieuwe tellingen om te zien of de eenrichting aan kapelleke nog noodzakelijk is (verzoek van Schelle) Gesprekken om proefopstelling cameracontrole aan kapelleke te plaatsen Gemeentebesturen altijd bereid om naar uw opmerkingen te luisteren, maar geef het eerste een kans

62 10. EINDE Drankje van gemeentebestuur Dank voor uw aandacht Tijdens pauze mogelijkheid om uw vragen op papier te zetten Na de pauze trachten we de vragen te beantwoorden Vragen waarop nog geen antwoord kan worden gegeven, zullen nadien per mail of per brief worden beantwoord


Download ppt "Verkeerscirculatie wijk Koekoek Presentatie 04/02/2013 Schepen van mobiliteit: Bart Lambrecht."

Verwante presentaties


Ads door Google