De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Werktuigkunde, Gebouw Z Tel : 02.629.28.05 Vrije Universiteit Brussel - Mechanical Engineering - Acoustics & Vibration.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Werktuigkunde, Gebouw Z Tel : 02.629.28.05 Vrije Universiteit Brussel - Mechanical Engineering - Acoustics & Vibration."— Transcript van de presentatie:

1 Werktuigkunde, Gebouw Z Tel : 02.629.28.05 E-mail : steve.vanlanduit@vub.ac.be Vrije Universiteit Brussel - Mechanical Engineering - Acoustics & Vibration Research Group Ontwerpmethodologie LES 1 Steve Vanlanduit

2 Vrije Universiteit Brussel - Mechanical Engineering - Acoustics & Vibration Research Group Introductie Doel kursus: ontwerp in al zijn aspecten Hoorcolleges: Organisatie van het ontwerpproces: –De verschillende fasen in het ontwerpproces –Project management –Economische aspecten Doelgerichte ontwerpaspecten: –Ergonomie, design for assembly, design for manufacturability –Green design, materiaalkeuze in het ontwerp –Prototype testing Computerondersteund ontwerpen: –CAD –CAE (ontwerp optimalisatie, robuust ontwerp)

3 Vrije Universiteit Brussel - Mechanical Engineering - Acoustics & Vibration Research Group Introductie Practica: uitvoeren van een ontwerp: –Project planning (team, resources) –Specificatie van het project: klanteneisen? –Concept generatie + evaluatie –Ontwerpkeuzes: materialen, enz. –Wekelijkse design review meetings –Budgetbeheer en ROI –Tekeningen (schetsen, 3D CAD) –Berekeningen (CAE + analytisch)

4 Vrije Universiteit Brussel - Mechanical Engineering - Acoustics & Vibration Research Group Overzicht  Lessen 1-3: organisatie van het ontwerpproces o Les 1: VRIJDAG 18-02, 14u-17u, de verschillende fasen in het ontwerpproces: planning, specificatie, concept generatie, product ontwikkelingsfase (deel 1) o Les 2: DINSDAG 22-02, 10u-12u Deel 1 (10u-11u): de verschillende fasen in het ontwerpproces (deel 2), intro projectmanagement. Deel 2 (11u-12u): Gastcollege van het bedrijf Verhaert (productontwikkeling). o Les 3: VRIJDAG 04-03, 14u-17u Deel 1: projectmanagement (MS Project) Deel 2: economische aspecten bij het ontwerp  Lessen 4-5: doelgerichte ontwerpaspecten o Les 4: VRIJDAG 11-03, 14u-17u ergonomie, design for assembly (DFA), design for manufacturability (DFM) o Les 5: VRIJDAG 18-03, 14u-17u green design, materiaalkeuze in het ontwerp  Lessen 6-7: computerondersteund ontwerpen o Les 6: VRIJDAG 25-03, 8u-10u CAD (met introductie SolidWorks), CAE: ontwerp optimalisatie. o Les 7: VRIJDAG 25-03, 14u-16u CAD-CAE Gastdocent van het bedrijf LMS International / Noesis (CAE en testing)

5 Vrije Universiteit Brussel - Mechanical Engineering - Acoustics & Vibration Research Group Overzicht Tijdens week 21 – week 26: ·Zelfstudie MS project (aan de hand van de ‘tutorial’ in de appendix in de cursus) ·Zelfstudie SolidWorks Tijdens week 27 e.v.: Uitgebreide ontwerpopdracht waarin alle aspecten uit de hoorcolleges aan bod komen: ·Vastleggen van het eisenpakket (specificaties) ·Opstellen van een project planning ·Conceptueel ontwerp en concept evaluatie ·Genereren van alternatieven ·Detailed design: oMateriaalkeuze oEconomische aspecten oCAD, CAE berekeningen ·Regelmatige ontwerp review meetings

6 Vrije Universiteit Brussel - Mechanical Engineering - Acoustics & Vibration Research Group Definitie ontwerpen ‘Ontwerpen is het aangeven van de beste oplossingen om aan een behoefte te voldoen met behulp van beschikbare middelen en met inachtneming van maatstaven van natuurkundige en maat- schappelijke aard.’

7 Vrije Universiteit Brussel - Mechanical Engineering - Acoustics & Vibration Research Group Definitie ontwerpen Ontwerpen is... Abstract Vaag Breed Modisch (letterwoord concepten)

8 Vrije Universiteit Brussel - Mechanical Engineering - Acoustics & Vibration Research Group Nood aan methodologie? Wat is ontwerpmethodologie? “Doelgerichte en georganiseerde strategie voor het ontwikkelen van producten gebruik makend van een breed gamma van hulpmiddelen” Waarom ontwerpmethodologie? Verkorting van de doorlooptijd (TTM) van het ontwerpproces (marktaandeel, winstmarge). Meer vraag naar kwaliteit van de markt (estetisch functioneel, recycling, etc.) Lagere integrale kosten van het product (30% Lopez effect) Groeiende complexiteit van producten

9 Vrije Universiteit Brussel - Mechanical Engineering - Acoustics & Vibration Research Group Nood aan methodologie? Kosten van een nieuw ontwerp:

10 Vrije Universiteit Brussel - Mechanical Engineering - Acoustics & Vibration Research Group Nood aan methodologie? Kosten van een nieuw ontwerp:

11 Vrije Universiteit Brussel - Mechanical Engineering - Acoustics & Vibration Research Group Nood aan methodologie? Kosten van een nieuw ontwerp:

12 Vrije Universiteit Brussel - Mechanical Engineering - Acoustics & Vibration Research Group Nood aan methodologie? Time-to-market van het product Studie van McKinsey toon aan dat (voor producten met life cycle van 5 jaar): Prijserosie = 12% per jaar 50% overschrijding van het ontwerpbudget  3,5% winstderving 9% kostenoverschrijding van het product  22% winstderving 6 maanden te laat op de markt  33% winstderving Reductie TTM: Allocatie HRM Gestructureerde omgeving State-of-the-art tools

13 Vrije Universiteit Brussel - Mechanical Engineering - Acoustics & Vibration Research Group Nood aan methodologie? Complexiteit van het product

14 Vrije Universiteit Brussel - Mechanical Engineering - Acoustics & Vibration Research Group Nood aan methodologie? Kosten, doorlooptijd, kwaliteit en complexiteit beheersen  strategische doelstellingen: Juiste, volledige en goed beheerde informatie Effectieve communicatie Duidelijke en vastgestelde verantwoordelijkheden en een effectief procesmanagement. Het klassieke sequentiële productcreatieproces omvormen tot een proces met zo veel mogelijk parallelle processen. Hoe realiseren? ANTWOORD: Concurrent engineering (Ndl: geïntegreerde, integrale of simultane productontwikkeling)

15 Vrije Universiteit Brussel - Mechanical Engineering - Acoustics & Vibration Research Group Concurrent engineering Definitie CE: “Het gelijktijdig (parallel) laten verlopen van de verschillende stadia in het ontwerpproces en het in beschouwing nemen van het volledig productleven door de samenwerking tussen verschillende leden uit de bedrijfsstructuur” Ontstaan 1983: Amerikaanse Ministerie van Defensie Succes stories: Rolls Royce: Trent motor ontwikkeld met 30% besparing en reductie in TTM HP 20% kostenreductie GE: ontwikkeling rotorblad van 18  7 maanden KMO’s voeren gemakkelijker CE beleid

16 Vrije Universiteit Brussel - Mechanical Engineering - Acoustics & Vibration Research Group Concurrent engineering Kernideeën: Gelijktijdige activiteiten Definitie van ontwerpproject teams: gelijktijdige betrokkenheid Vrijgave van gegevens Bewustzijn van het beslissingsproces en verantwoordelijkheden Focus op het volledige productleven Aandacht voor de planning (proces even belangrijk als product). Stimulering van meervoudige conceptgeneratie. Communicatie naar de geschikte personen op het juiste moment (ev. hergebruik van informatie). Gebruik van informatietechnologie: o.a. PDM, RP, CAD

17 Vrije Universiteit Brussel - Mechanical Engineering - Acoustics & Vibration Research Group Vrijgave van informatie

18 Vrije Universiteit Brussel - Mechanical Engineering - Acoustics & Vibration Research Group Concurrent engineering Drie categorieën factoren in het ontwerpproces  verweven in CE

19 Vrije Universiteit Brussel - Mechanical Engineering - Acoustics & Vibration Research Group Concurrent engineering Voorbeeld gelijktijdige activiteiten:

20 Vrije Universiteit Brussel - Mechanical Engineering - Acoustics & Vibration Research Group Concurrent engineering

21 Vrije Universiteit Brussel - Mechanical Engineering - Acoustics & Vibration Research Group Concurrent engineering De ‘Product lifecycle’ CE  focus op het volledige productleven

22 Vrije Universiteit Brussel - Mechanical Engineering - Acoustics & Vibration Research Group Types ontwerpproblemen Selectief ontwerp (Eng.: selection design) betreft de keuze van een of meer items uit een lijst van vergelijkbare items (vb. keuze van een lager) - vaak uit een catalogus. Conguratie ontwerp omvat het assembleren van een componenten die reeds gedesigned zijn (vb. layout van elektronische en mechanische onderdelen in een fototoestel). Parametrisch ontwerp omvat het vinden van waarden voor kenmerken die het object karakteriseren (vb. keuze van diameter en hoogte van een cilindrisch vat dat een gegeven hoeveelheid vloeistof moet bevatten). Origineel ontwerp slaat op het ontwikkelen van een component, proces of systeem dat voorheen niet bestond. Herontwerp (Eng.: Redesign) is het meest voorkomende ontwerp probleem (vb. hydraulische actuator met lengte 0.25m voorheen geleverd wordt ontworpen met lengte 0.3m). Volgroeid ontwerp (Eng.: Mature design) handelt over een ontwerp dat nauwelijks veranderd is gedurende meerdere jaren.

23 Vrije Universiteit Brussel - Mechanical Engineering - Acoustics & Vibration Research Group Het design proces: overzicht

24 Vrije Universiteit Brussel - Mechanical Engineering - Acoustics & Vibration Research Group Het design proces: overzicht Algemene kenmerken: Van functie naar vorm Iteratief proces Design review meetings –Agenda –Presentatie –Actiepunten Belang van informatie –Semantisch –Grafisch –Analytisch –Fysisch

25 Vrije Universiteit Brussel - Mechanical Engineering - Acoustics & Vibration Research Group Het design proces: overzicht Doelgerichte ontwerpstrategieën (DFX) hebben dezelfde structuur: DFA DFM DFU DFR DFD DFC DF6  Etc.

26 Vrije Universiteit Brussel - Mechanical Engineering - Acoustics & Vibration Research Group Informatie doorheen het design proces

27 Vrije Universiteit Brussel - Mechanical Engineering - Acoustics & Vibration Research Group Het design proces: project definitie en planning Probleem definitie

28 Vrije Universiteit Brussel - Mechanical Engineering - Acoustics & Vibration Research Group Project teams : persoonlijkheden Organisator/coordinator : geschikt als voorzitter van het team, heeft niet noodzakelijk veel technische expertise of creatieve bijdragen. Createur : ontwikkeld nieuwe idee.en die anderen kunnen uitwerken. Resource-onderzoeker : exploreert mogelijkheden zonder deze in detail uit te werken. Motivator : dynamisch assertief, maakt objectieve beslissingen. Evaluator : heeft een goede visie op de algemene doelstelling. Team werker : subjectieve beslissingsnemer die probeert een consensus in de groep te bereiken. Oplosser : persoon die idee.en op een betrouwbare en eci.ente manier in oplossingen omzet. Voltooier : nauwgezet, levert tijdig resultaten, detail-ge. ori.enteerd en delegeert weinig.

29 Vrije Universiteit Brussel - Mechanical Engineering - Acoustics & Vibration Research Group Project teams : functies Product design ingenieur: draagt verantwoordelijkheid van het ontwerp. Product manager: vertegenwoordigt de link tussen de klant en het product Manufacturing ingenieur: brede kennis van fabricage processen Detailer: in detail uitwerken van het ontwerp (o.a. documentatie) Drafter: schetsen en tekening maken van het product. Technieker: test apparaten ontwikkelen, experimenten uitvoeren, etc. Materiaalkundige: vb. materiaalleverancier. Quality assurance/quality control specialist: Analyst: ontwerp performatie  gespecialiseerde software Industrieel ingenieur: vorm van het product en de interactie met de klant. Assembly manager: samenbouwen van het product. Vertegenwoordigers (leveranciers of verkopers)

30 Vrije Universiteit Brussel - Mechanical Engineering - Acoustics & Vibration Research Group Project teams : samenstelling Functionele organisatie (13%) Functionele matrix (26%) Balanced matrix (16%) Project matrix (28%) Project team (16%) 5-15 leden Ev. tijdelijke leden

31 Vrije Universiteit Brussel - Mechanical Engineering - Acoustics & Vibration Research Group Het design proces: project definitie en planning Marktgedreven vs. Technologiegedreven producten Prototypes? Project management –Identificeren taken –Formuleren objectieven –Alloceren resources –Opeenvolging taken –Kosten, ROI –Strategische beslissingen: imago, capaciteit, concurrentie, etc.

32 Vrije Universiteit Brussel - Mechanical Engineering - Acoustics & Vibration Research Group Wat is de impuls voor een ontwerp/product? Twee belangrijke drijfveren: Market driven Technology driven 4 Groepen impulsen: Exploitatie van ongebruikt bedrijfspotentieel Exploitatie van nieuw bedrijfspotentieel Respons op veranderingen vanuit de omgeving Respons op veranderingen, intern in het bedrijf

33 Vrije Universiteit Brussel - Mechanical Engineering - Acoustics & Vibration Research Group Het design proces: design specificaties

34 Vrije Universiteit Brussel - Mechanical Engineering - Acoustics & Vibration Research Group Het design proces: design specificaties Strategie voor het ontwikkelingsbeleid: Marktonderzoek: –Nood aan product? –Huidige situatie? Omgevingsonderzoek Intern onderzoek –BCG matrix –LCA analyse SWOT analyse –Groeimogelijkheden? Product eisen en offers? Invloed op de markt? Dynamisch gegeven

35 Vrije Universiteit Brussel - Mechanical Engineering - Acoustics & Vibration Research Group BCG matrix

36 Vrije Universiteit Brussel - Mechanical Engineering - Acoustics & Vibration Research Group LCA analyse Status van producten in hun levenscyclus? De introductie fase De groeifase De rijpingsfase De verzadigingsfase De aftakelingsfase

37 Vrije Universiteit Brussel - Mechanical Engineering - Acoustics & Vibration Research Group Toekomstperspectieven De product mix: ‘Strategic gap’ analyse Bestaand product Nieuw product Bestaande markt Nieuwe markt Tijd Omzet STRATEGIC GAP Ambitieuze doelstelling Huidige evolutie

38 Vrije Universiteit Brussel - Mechanical Engineering - Acoustics & Vibration Research Group Deming cycle PDCA cyclus PLAN: Design or revise business process components to improve results DO: Implement the plan and measure its performance CHECK: Assess the measurements and report the results to decision makers ACT: Decide on changes needed to improve the process

39 Vrije Universiteit Brussel - Mechanical Engineering - Acoustics & Vibration Research Group Het design proces: design specificaties ‘Cause-and-Effect’ or ‘Fishbone Diagram’

40 Vrije Universiteit Brussel - Mechanical Engineering - Acoustics & Vibration Research Group Het design proces: design specificaties

41 Vrije Universiteit Brussel - Mechanical Engineering - Acoustics & Vibration Research Group Het design proces: design specificaties Classificatie van de producteisen

42 Vrije Universiteit Brussel - Mechanical Engineering - Acoustics & Vibration Research Group Het design proces: design specificaties

43 Vrije Universiteit Brussel - Mechanical Engineering - Acoustics & Vibration Research Group Het design proces: design specificaties

44 Vrije Universiteit Brussel - Mechanical Engineering - Acoustics & Vibration Research Group Het design proces: design specificaties Product eisen moeten ‘SMART’ zijn: –Specific –Measurable –Agreed-upon –Realistic –Time-framed Tools om producteisen weer te geven: –QFD –Diagram van Kano –LCD Strategy wheel

45 Vrije Universiteit Brussel - Mechanical Engineering - Acoustics & Vibration Research Group QFD

46 Vrije Universiteit Brussel - Mechanical Engineering - Acoustics & Vibration Research Group QFD

47 Vrije Universiteit Brussel - Mechanical Engineering - Acoustics & Vibration Research Group QFD

48 Vrije Universiteit Brussel - Mechanical Engineering - Acoustics & Vibration Research Group QFD Stap 1: WHO: Identificeer de klanten Stap 2: WHAT: Bepaal de klanteneisen Stap 3: WHO vs WHAT: Relatief belang van de klanteneisen Stap 4: NOW en NOW vs WHAT: Hoe tevreden is de klant nu? Stap 5: HOW: Hoe wordt aan de klanteneisen voldaan? Stap 6: HOW vs WHAT: Relateren van klanteneisen met engineering specificaties. Stap 7: HOW MUCH: Engineering target waarden. Stap 8: HOW vs HOW: Hoe zijn de specificaties afhankelijk van elkaar?

49 Vrije Universiteit Brussel - Mechanical Engineering - Acoustics & Vibration Research Group QFD: WHAT

50 Vrije Universiteit Brussel - Mechanical Engineering - Acoustics & Vibration Research Group QFD: WHO vs WHAT

51 Vrije Universiteit Brussel - Mechanical Engineering - Acoustics & Vibration Research Group QFD: NOW en NOW vs WHAT

52 Vrije Universiteit Brussel - Mechanical Engineering - Acoustics & Vibration Research Group QFD: HOW en HOW vs WHAT

53 Vrije Universiteit Brussel - Mechanical Engineering - Acoustics & Vibration Research Group QFD: HOW MUCH

54 Vrije Universiteit Brussel - Mechanical Engineering - Acoustics & Vibration Research Group QFD: HOW vs HOW

55 Vrije Universiteit Brussel - Mechanical Engineering - Acoustics & Vibration Research Group QFD doorheen het ontwerp

56 Vrije Universiteit Brussel - Mechanical Engineering - Acoustics & Vibration Research Group Diagram van Kano

57 Vrije Universiteit Brussel - Mechanical Engineering - Acoustics & Vibration Research Group Diagram van Kano

58 Vrije Universiteit Brussel - Mechanical Engineering - Acoustics & Vibration Research Group Life Cycle Design Strategies Wheel

59 Vrije Universiteit Brussel - Mechanical Engineering - Acoustics & Vibration Research Group Het design proces: conceptueel ontwerp Ontwikkelen van de FUNCTIE van het product

60 Vrije Universiteit Brussel - Mechanical Engineering - Acoustics & Vibration Research Group Het design proces: conceptueel ontwerp Functie van het product: Decompositie van de functie Groeperen van deelfuncties Genereren van concepten: Eenvoudige concept generatie methodes Bron: patentonderzoek (zie ook TRIZ) Morfologische kaart De beslissingsmatrix Belief maps TRIZ

61 Vrije Universiteit Brussel - Mechanical Engineering - Acoustics & Vibration Research Group Decompositie van de functie Opdelen van de functies 1.Externe functies 2.Interne functies Per functie: basisprocessen? Voorbeeld: vruchtenpers

62 Vrije Universiteit Brussel - Mechanical Engineering - Acoustics & Vibration Research Group Decompositie van de functie

63 Vrije Universiteit Brussel - Mechanical Engineering - Acoustics & Vibration Research Group

64 Decompositie van de functie

65 Vrije Universiteit Brussel - Mechanical Engineering - Acoustics & Vibration Research Group Groeperen van deelfuncties Vastleggen van de deelfuncties: Samennemen van deelfuncties Ordenen van functies Groeperen van deelfuncties

66 Vrije Universiteit Brussel - Mechanical Engineering - Acoustics & Vibration Research Group Eenvoudige concept generatie methodes Brainstorming De 6-3-5 methode De Gallery methode De Delphi methode De synectics methode Gebruik van analogieen Gebruik van extremen Externe expertise Literatuur Patenten

67 Vrije Universiteit Brussel - Mechanical Engineering - Acoustics & Vibration Research Group Patenten http://www.espacenet.com

68 Vrije Universiteit Brussel - Mechanical Engineering - Acoustics & Vibration Research Group De morfologische matrix

69 Vrije Universiteit Brussel - Mechanical Engineering - Acoustics & Vibration Research Group De morfologische matrix

70 Vrije Universiteit Brussel - Mechanical Engineering - Acoustics & Vibration Research Group De morfologische matrix Morfologisch overzicht

71 Vrije Universiteit Brussel - Mechanical Engineering - Acoustics & Vibration Research Group De beslissingsmatrix

72 Vrije Universiteit Brussel - Mechanical Engineering - Acoustics & Vibration Research Group De beslissingsmatrix Waarde-analyse: kwaliteit van de functies versus kosten

73 Vrije Universiteit Brussel - Mechanical Engineering - Acoustics & Vibration Research Group Methode van Pugh: ‘Belief maps’

74 Vrije Universiteit Brussel - Mechanical Engineering - Acoustics & Vibration Research Group TRIZ: veertig inventieve principes 1.Fragmentatie 2.Verwijdering 3.Lokale kwaliteit 4.Asymetrie 5.Combineren 6.Universaliteit 7.Nesten 8.Tegengewicht 9.Voorafgaandelijke tegenactie 10.Voorafgaandelijke actie 11.Op voorhand opvangen 12.Equipotentialiteit 13.Inversie 14.Sferoidaliteit 15.Dynamiciteit 16.Gedeeltelijke actie 17.Andere dimensie 18.Mechanische trilling 19.Periodische actie 20.Continuiteit 21.Erdoorheen haasten 22.Schade in voordeel 23.Feedback 24.Mediator 25.Self-service 26.Copieren 27....... 40.Samengestelde materialen

75 Vrije Universiteit Brussel - Mechanical Engineering - Acoustics & Vibration Research Group Concept evaluatie Specificaties uit de klanteneisen Gereedheid van de technologie –Kritische parameters van de functie? –Veilige werkingsgebied? –Falingsmodes? –Beschikbare processen? –Demonstrator hardware? –Controleerbaar doorheen de levenscyclus?

76 Vrije Universiteit Brussel - Mechanical Engineering - Acoustics & Vibration Research Group Het design proces: product ontwikkeling Ontwikkelen van de VORM van het product (vormgevende fase)

77 Vrije Universiteit Brussel - Mechanical Engineering - Acoustics & Vibration Research Group Het design proces: product ontwikkeling Product ontwikkelen: Vormgeving Materiaal Productie (afwerking, toleranties) Uitwerking van ‘stroomgrootheden’: Stroomsterkte: stijfheid, sterkte Stabiliteit Slijtage

78 Vrije Universiteit Brussel - Mechanical Engineering - Acoustics & Vibration Research Group Het design proces: product ontwikkeling Tools: Tekeningen: –Layout tekeningen –Detail tekeningen –Assembly tekening –CAD tekeningen 60% van alle componenten wordt niet gemaakt zoals getekend! Prototypes CAE BOM

79 Vrije Universiteit Brussel - Mechanical Engineering - Acoustics & Vibration Research Group Bill of Materials

80 Vrije Universiteit Brussel - Mechanical Engineering - Acoustics & Vibration Research Group Het design proces: product ontwikkeling Ontwerp principes voor vergroten van het werkingsgebied: 1.Inspelen op natuurlijke processen; 2.het (optimaal) afstemmen van schalen waarop processen werken; 3.de keuze van interne (deel)functies met het oog op de optimale vervulling van de externe (deel)functies; 4.de (optimale) groepering van interne (deel)functies en hun structuren; 5.de (optimale) vernetting van technische inrichtingen; 6.het principe van de,,contact-inhibitie’’; 7.het vergroten van het werkgebied door middel van het verschuiven van haar grenzen.

81 Vrije Universiteit Brussel - Mechanical Engineering - Acoustics & Vibration Research Group 1. Inspelen op natuurlijke processen Voorbeelden: Verbinden door vaste elementen: vermijden van buigbelasting Verbinden door beweeglijke elementen: correcte smeergroef

82 Vrije Universiteit Brussel - Mechanical Engineering - Acoustics & Vibration Research Group 2. Het afstemmen van schalen Voorbeelden: Door corrosie verminderd de hoeveelheid materiaal voor krachtdoorleiding Dikte van de smeerlaag bij glijlagers vs ruwheid Panthografisch vergroten

83 Vrije Universiteit Brussel - Mechanical Engineering - Acoustics & Vibration Research Group 3. Keuze van interne functies Voorbeeld: Intern = verbinden van twee platen Extern = dragen van een last Extern = afsluiten van licht Keuze tussen vaste verbindingen: –Kling, bout, lijm, fels en lasverbindingen

84 Vrije Universiteit Brussel - Mechanical Engineering - Acoustics & Vibration Research Group 4. Groepering van interne functies Combineren van functies: In één element In verschillende elementen Volgorde van de interne functies? Functies: -Aandrijving -Overbrengen stuurkrachten -Veren

85 Vrije Universiteit Brussel - Mechanical Engineering - Acoustics & Vibration Research Group 5. Vernetting van technische inrichtingen Rangschikken van elementen in parallel of serie

86 Vrije Universiteit Brussel - Mechanical Engineering - Acoustics & Vibration Research Group 6. Contact-inhibitie Het uitstellen van contact tussen constructiematerialen  Reduceren van wrijving en slijtage door smering of aanbrengen van een oppervlaktelaag 1.Carboneren 2.Nitreren 3.Chromeren 4.Koper coating 5.Etc.

87 Vrije Universiteit Brussel - Mechanical Engineering - Acoustics & Vibration Research Group 7. Vergroten van het werkgebied Tandwieloverbrengingen Harde oppervlaktelaag

88 Vrije Universiteit Brussel - Mechanical Engineering - Acoustics & Vibration Research Group Het design proces: product ondersteuning

89 Vrije Universiteit Brussel - Mechanical Engineering - Acoustics & Vibration Research Group Het design proces: product ondersteuning Additionele documentatie: –Quality Control QC en Quality Assurance QA documentatie: wat moet er gemeten worden? Hoe? Hoe vaak? –Fabricage richtlijnen: materieel, gereedschap processen. –Assembly instructies: stap per stap documentatie die de samenbouw van producten beschrijft. –Installatie instructies: unpacking, connecties (elektrisch), opstarten, testen. –Operating instructions: opstarten, stand-by, normale werking, nood operatie, afsluiten. –Onderhoudsinstructies –Afdank instructies (schadelijke producten, demonteren). ECO –De identifcatie –De reden –De beschrijving –Lijst van documenten en departementen –De goedkeuring van de verandering. –Instructies van het tijdstip van introductie


Download ppt "Werktuigkunde, Gebouw Z Tel : 02.629.28.05 Vrije Universiteit Brussel - Mechanical Engineering - Acoustics & Vibration."

Verwante presentaties


Ads door Google