De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

MEET AND START 26 SEPTEMBER 2013

Verwante presentaties


Presentatie over: "MEET AND START 26 SEPTEMBER 2013"— Transcript van de presentatie:

1 MEET AND START 26 SEPTEMBER 2013

2 10 uur Registratie + ontvangst met koffie 10.30 uur – uur Marktplaats met 4 thema’s  continuïteit aan transacties internationale transacties met de oefenfirma naar de beurs dienstverlening COFEP 11.45 uur – uur Broodjesmaaltijd 12.15 uur – uur COFEP agenda schooljaar en nieuwigheden Gastspreker: de heer Filip Burgelman, diensthoofd kenniscentrum Thomas More 13.15 uur – uur Conclusies thema’s marktplaats en hoe moet het verder? Observatoren: de heer Luc Van Acker, studiegebiedverantwoordelijke Handel VVKSO mevrouw Cindy Hermans, domeinexpertmanager leerbedrijven VDAB Gastpreker: mevrouw An Van Limberghen, Plankgas (Stichting Onderwijs en Ondernemen) 14.35 uur – uur Nabespreking met een drankje

3 HET COFEPTEAM

4

5 Secretariaat Vragen facturatie (1 oktober!) Problemen codes Dienstverlening Cofep (zie bundel)

6 NAVISION-man (9 testscholen)
Nederland contact Dienstverlening cofep (zie bundel)

7 Logistiek Internationale handel Verzorgen link VDAB oefenfirma’s Dienstverlening COFEP (zie bundel)

8 Intake nieuwe oefenfirma
Coaching bestaande oefenfirma Website-man Dienstverlening cofep (zie bundel)

9 Initiatie innovatie Klachten Start partnerschappen Algemeen beheer

10 Ondersteuning 19 nieuwe Waalse scholen
Ondersteuning bestaande Waalse oefenfirma’s Neemt deel aan de teamvergaderingen

11 Structuur: RTC Netwerk vzw Stuurgroep cofep Coördinator cofep
Cofep-team Vlaanderen en Wallonië-Brussel

12 GROEI

13

14

15 STERKTE

16 Sterk pedagogisch concept
Uitvoeren bedrijfsrealistische taken In een veilige oefenomgeving Waar diverse competenties worden aangeleerd Met verschillende graden van sturing Ideale stap tussen opleiding en werk(plekleren) Sterk pedagogisch concept

17 Sterke principes Practical Realistic Inspirational Meaningful Engaging

18 Sterke partners COFEP excellent partnerschap
kennisdeling en samenwerking partners intensiever gebruik van de methodiek

19 RISICO’S

20 Te weinig tijd voor innovatie Te weinig tijd voor netwerk Te duur
Te groot Te weinig coaching Te weinig tijd voor innovatie Te weinig tijd voor netwerk Te duur

21 OPPORTUNITEIT

22

23 COFEP PLAN 2016

24 innoveren monitoren communiceren coachen Concept bekender maken
ERP: procesmatig denken invoeren Logistieke taken diversifiëren Concept bekender maken Kwaliteit transacties optimaliseren innoveren monitoren communiceren coachen

25

26 PRACTICE ENTERPRISE Practice Enterprise - meet and start COFEP Filip Burgelman – kenniscentrum DUON

27 PE: Onderzoeks- & ontwikkelingsproject 2009 - 2011
OORSPRONG: PE: Onderzoeks- & ontwikkelingsproject “een nieuwe en krachtige vorm van onderwijsdidactiek voor professionele bacheloropleidingen” Practice Enterprise - meet and start COFEP Filip Burgelman

28 Practice Enterprise - meet and start COFEP 26092013 - Filip Burgelman
UITGANSPUNTEN: - gekende werkvormen van praktijkleren: stages – projectwerk – SBP – … - verschillen in concept: scheiding onderwijs- en werkveldsetting gehandhaafd, individuele versus collectieve (instelling, docenten) leerervaring, … - organisatorisch: continuïteit, afgebakend tijdskader, … - nieuwe formats in (inter)nationaal perspectief: oefenfirma’s, leerbedrijven, leerondernemingen, … VASTSTELLINGEN: - verscheidenheid aan vormgeving/implementatie - virtueel – reëel - ontwikkeling product – dienstverlening - resultaatsbeoordeling – procesbeoordeling - gelijkaardige vraagstukken, probleemstellingen, … DOEL: Hoe kan PE de DRAGENDE LEERENTITEIT doorheen een opleiding worden voor de: studenten als ‘rijke’ leeromgeving? docenten als professionaliseringsomgeving? opleiding/instelling als reflectie op organisatie? Practice Enterprise - meet and start COFEP Filip Burgelman

29 Practice Enterprise - meet and start COFEP 26092013 - Filip Burgelman
DEFINITIE: “Een Practice Enterprise is een bedrijf (organisatie) in de schoot van een onderwijsinstelling (opleiding) dat gerund wordt door studenten en docenten en fungeert als een leeromgeving. De PE blijft continu bestaan, onafhankelijk van studenten die in- en doorstromen. De PE levert reële producten en/of diensten aan klanten. De studenten voeren in de PE alle voor de beroepsuitoefening typerende werkprocessen uit. Het werkveld is actief betrokken bij het leren. De onderwijsinstelling is eindverantwoordelijk voor de kwaliteit van het werk en voor de kwaliteit van het onderwijs.” Practice Enterprise - meet and start COFEP Filip Burgelman

30 IMPLEMENTATIESCHEMA:
Praktijkgerichte onderwijsvorm Practice Enterprise eenvoudig LEERTAKEN complex virtueel reëel niet-authentiek authentiek technische vakkennis COMPETENTIES organisatorische sociale management INGEBED IN CURRICULUM los van OLOD’s verbonden aan enkele OLOD’s integratie van alle OLOD’s DISCIPLINARITEIT monodisciplinariteit multidisciplinariteit interdisciplinariteit ROL VAN DE DOCENT kennisoverdrager coach BETROKKENHEID VAN HET WERKVELD beperkte inbreng structurele onderwijspartner Practice Enterprise - meet and start COFEP Filip Burgelman

31 PRACTICE ENTERPRISE @ THOMAS MORE:
“SUPO”  multimediaorganisatie: crossmediaal jongerenmagazine  pba journalistiek  pba communicatiemanagement  banaba toegepaste audiovisuele communicatie  pba informaticamanagement en multimedia Practice Enterprise - meet and start COFEP Filip Burgelman

32 Practice Enterprise - meet and start COFEP 26092013 - Filip Burgelman
“DESIGNOSOURCE”  ontwerpbureau interactieve multimedia design  pba informaticamanagement en multimedia Practice Enterprise - meet and start COFEP Filip Burgelman

33 Practice Enterprise - meet and start COFEP 26092013 - Filip Burgelman
“DESIGN OFFICE”  ontwerpbureau in ruimtelijke vormgeving  pba interieurvormgeving Practice Enterprise - meet and start COFEP Filip Burgelman

34 INSTITUTIONEEL ONDERZOEK NAAR DE EFFECTEN VAN PRACTICE ENTERPRISE
(2011 – 2012) 4 VASTSTELLINGEN: PE zorgt voor een verhoging van de competenties van studenten. Door PE stijgt het leerplezier en de leermotivatie van studenten. Door PE zijn de studenten beter voorbereid op de arbeidsmarkt. PE detecteert intrinsiek ondernemerschap. METHODE: - meting bij 4 Practice Enterprises - bij studenten, docenten, opleidingshoofden, werkveld (respons tussen 27 en 75%) - interviews en online survey Practice Enterprise - meet and start COFEP Filip Burgelman

35 Practice Enterprise - meet and start COFEP 26092013 - Filip Burgelman
COMPETENTIES – MENING DOCENTEN Practice Enterprise - meet and start COFEP Filip Burgelman

36 Practice Enterprise - meet and start COFEP 26092013 - Filip Burgelman
COMPETENTIES – MENING STUDENTEN Practice Enterprise - meet and start COFEP Filip Burgelman

37 Practice Enterprise - meet and start COFEP 26092013 - Filip Burgelman
LEERPLEZIER – MENING DOCENTEN Practice Enterprise - meet and start COFEP Filip Burgelman

38 Practice Enterprise - meet and start COFEP 26092013 - Filip Burgelman
LEERPLEZIER – MENING STUDENTEN Practice Enterprise - meet and start COFEP Filip Burgelman

39 Practice Enterprise - meet and start COFEP 26092013 - Filip Burgelman
VOORBEREIDING ARBEIDSMARKT – MENING DOCENTEN ja nee Vind je dat studenten door deel te nemen aan Design Office beter voorbereid zijn op de arbeidsmarkt? 2 Vind je dat studenten door deel te nemen aan Designosource beter voorbereid zijn op de arbeidsmarkt? Vind je dat studenten door deel te nemen aan Pitch beter voorbereid zijn op de arbeidsmarkt? 8 Vind je dat studenten door deel te nemen aan supo beter voorbereid zijn op de arbeidsmarkt? 6 Vind je dat studenten door deel te nemen aan PE beter voorbereid zijn op de arbeidsmarkt? 18 Practice Enterprise - meet and start COFEP Filip Burgelman

40 Practice Enterprise - meet and start COFEP 26092013 - Filip Burgelman
CONCLUSIE INSTITUTIONEEL ONDERZOEK Concluderend kunnen we stellen dat we heel wat data vonden die wezen in de richting van de vermelde effecten van PE. Vooral wat betreft het effect van de verhoging van de competenties en de betere voorbereiding van de arbeidsmarkt zijn de data vrij eensluidend. We vonden geen data die bevestigden dat PE intrinsiek ondernemerschap detecteert. Wellicht is meer en ander onderzoek nodig om dit effect verder te onderzoeken. Practice Enterprise - meet and start COFEP Filip Burgelman

41 → VERSTERKT INBEDDEN VAN DE PE’ S IN DE OPLEIDINGEN
VERVOLG PRACTICE THOMAS MORE: → VERSTERKT INBEDDEN VAN DE PE’ S IN DE OPLEIDINGEN → INTERDISCIPLINAIRE PE’ S STARTEN → NIEUWE PE’ S STARTEN → PBA OFFICE MANAGEMENT: HEAD OFFICE INTERNATIONAAL NETWERK HOGESCHOLEN Vragen?

42 ALGEMENE INFORMATIE

43 Beurzen 2013-2014 Regionale beurzen Belfair 2014
Deinze BrAnt Viro Belfair 2014 Gent februari 2014 Inschrijven in oktober ( site) Internationale beurzen

44 Regionale vergaderingen (Workshops)
2 tot 3 keer per jaar Op vraag van begeleiders Data Brabant - Antwerpen Limburg Oost- en West-Vlaanderen

45 Inlichtingenfiche Binnenkort in uw lk-mailbox
Jaarlijks online in te vullen Voor starters = intakefiche Link

46 Gewijzigde procedures

47 Gewijzigde procedures
Waarom procedures vereenvoudigen? meer comfort/flexibiliteit aan begeleiders geven

48 Onderbreking activiteiten
Verwittig Cofep per mail Vóór 1 oktober Jaarlijks € 20 * Na 1 oktober Jaar 1: € 50 * Jaar 2, ...: € 20 *

49 Stopzetting activiteiten
Verwittig Cofep per mail Vóór 1 oktober Schrapping uit database Na 1 oktober + € 50 **

50 Gewijzigde procedures
Personeelsaankopen op de beurs Kassaverkopen (in de “pipeline”)

51 Jaarthema

52

53 Procedure incasso (1/2) Vaststelling: 70 % van de dossiers worden niet correct ingediend Mail Ria «Alle dossiers (die we eind augustus ontvingen) zijn geregulariseerd zoals we afgesproken hadden. Als we bij deze dossiers de procedure stipt hadden gevolgd dan zouden we slechts  30% van de dossiers kunnen behandelen (met als gevolg dat er weer heel wat mailtjes verstuurd moesten worden).»

54 Procedure incasso (2/2) Wat valt Ria op? Te volgen procedure
Meeste dossiers gaan over persoonlijke aankopen op een beurs Er komen nog altijd heel wat dossiers binnen via de post De wanbetaler staat niet in CC Dossier is te oud (factuur is meer dan 1 kalenderjaar oud) De meeste dossiers komen binnen vanaf half mei (de meeste oefenfirma’s zijn dan wel gestopt) Te volgen procedure

55 Handelstransacties: facts and figures
Periode september 2012 tot juni 2013 Meer dan onderlinge aan- en verkopen (nationaal en internationaal) Verhouding: nationaal: 76% internationaal: 24% +/- 500 transporten door Cofeptrans = 3 % van de totale goederenstroom Meer en meer transportfirma’s treden toe tot het netwerk => Logostrans, Trans and Log Belgium, Marnix Natie …

56 Sterrensysteem Volgende Belgische oefenfirma's hebben de 4 sterren:
BE01AVT @vertise 8200 BRUGGE KHBO 7/06/2013 BE01FOD FODRIMAT HOESELT Oefenfirma van IKSO Hoeselt 28/02/2013 BE01GSH G-shine DEINZE Oefenfirma van Sint-Vincentius- en Vrij Handelsinstituut BE01HAP HAPPY 7 MECHELEN Oefenfirma van de Ursulinen BE01PIX PIXIE HASSELT Oefenfirma van KTA2 Hasselt BE01QUA QUATTRO MENEN Oefenfirma van de Sint-Jorisschool BE01SHW SHOW-CASE 's-GRAVENVOEREN Oefenfirma van de Provinciale Secundaire School BE01ZEN ZENERGIE LANAKEN Oefenfirma van Koninklijk Atheneum Alicebourg Volgende Belgische oefenfirma's hebben de 5 sterren: BE01IWW BRUGGE BE01AQU Aquality BE01MAW BE01ARW 2/05/2013

57 MEET AND START Conclusies marktplaats

58 THEMA’S Continuïteit aan transacties Internationale transacties
Met de oefenfirma naar de beurs Dienstverlening Cofep

59 Thema 1: continuïteit transacties
Probleemstelling Onvoldoende transacties Niet-kwalitatieve transacties

60 Thema 1: continuïteit transacties
Oorzaken onvoldoende transacties Openingsuren, verschillende dagen open, vakanties en examens m.a.w. moeilijk om rechtstreeks contact te hebben Alle oefenfirma’s werken niet volgens dezelfde procedures De directies zijn niet overtuigd, wisseling van de begeleider Staat niet in alle leerplannen duidelijk aangegeven, geen leerdoel Met weinig leerlingen is het moeilijk om een bedrijf te onderhouden, soms te weinig begeleiding, te weinig uren Geen correcte gegevens in de databank Niet alleen klemtoon op beurs en kassaverkoop Weinig oefenfirma’s zijn telefonisch bereikbaar Opstartfase in september Geen respons op promoties

61 Thema 1: continuïteit transacties
Oplossingen onvoldoende transacties Bestellingen via Crecor Integratie week: leerlingen gedurende 1 week continu in de oefenfirma laten werken Lobbyen bij GO! en VVKSO door Cofep (Leerplancommissie) Werken met kassaverkoop Deelnemen aan de beurzen Vrij snel persoonlijke aankopen doen, vooral bij VDAB (zij werken continu) Een openingsurentabel maken Opstart voorbereiden schooljaar voordien Afspraken maken met begeleiders – Onderling afspreken Correcte gegevens in de Zet Promotie voeren Samenwerkingscontracten Clusterwerking

62 Thema 1: continuïteit transacties
Oorzaken niet-kwalitatieve transacties Te weinig of te veel leerlingen Te weinig controle Beperkte taalkennis Onafgewerkte transacties Lange periode voor de afwerking van de transactie Foutieve documenten – de 4 tezamen opsturen Het is een leerproces, fouten zijn mogelijk

63 Thema 1: continuïteit transacties
Oplossingen niet-kwalitatieve transacties Documenten correct opsturen, voorbeeld documenten ter beschikking stellen Samenstelling van een team (talen, economie) Uit fouten kan men ook veel leren Grote aankopen durven doen Schooladministratie en secretariaat op de hoogte brengen van een oefenfirma. – rechtstreekse telefoonlijn Opvolgingsprogramma dossiers Handelsdocumenten per post

64 Thema 2: internationale transacties
Probleemstelling Onvoldoende internationale transacties

65 Thema 2: internationale transacties
Oorzaken Excelfile onbekend – niet altijd betrouwbaar Aankopen beurs leiden tot te weinig vervolg In het begin van het schooljaar nog weinig voeling met het oefenbedrijf Talenprobleem – taalniveau andere landen Lang wachten op een reactie Openingsuren Geldprobleem – subsidiering

66 Thema 2: internationale transacties
Oplossingen Excellijst aanvulbaar maken voor iedereen Europen op de hoogte brengen van de fouten in Z Video conferenties organiseren Deelnemen aan internationale beurzen Skype gesprekken opnemen Verplichte GIP-opdracht om in het buitenland aan te kopen Een ordergenerator met een buitenlandsadres Blijven proberen

67 Thema 3: naar de beurs Probleemstelling
Sommige oefenfirma’s vinden het nogal moeilijk om het beursreglement na te leven

68 Thema 3: naar de beurs Oorzaken Vrijdag weinig externe bezoekers
Aankopen met beurskaart – geen documenten naar de scholen Afmetingen tafel en stoelen, panelen in beursreglement Grotere vestiaire Prijskaartje Geen dubbele stand per oefenfirma (Zennergie) Belfair op een meer centrale plaats Laden en lossen is moeilijk Brandbeveiliging voor iedereen – Brandvrij materiaal voor iedereen Relatiegeschenken bij sommigen te duur

69 Thema 3: naar de beurs Oplossingen Persoonlijke aankopen afschaffen
Beursreglement voor iedereen, geen uitzondering Voldoende vuilnisbakken Alternatieve activiteiten organiseren (stadsbezoek) Belfair op een meer centrale plaats Grotere opp. Per stand Laden en lossen beter organiseren Minder kwantiteit, meer kwaliteit Start en einde van de beurs aankondigen Vestiaire – Stevigere panelen

70 Thema 4: dienstverlening Cofep
Probleemstelling Zijn alle diensten wel gekend? Welke dienstverlening is voor jullie basis? gespecialiseerd? overbodig? Welke moeten er eventueel bijkomen?

71 Thema 4: dienstverlening Cofep
Oorzaken

72 Thema 4: dienstverlening Cofep
Oplossingen

73 26 september 2013 © UNIZO

74 UNIZO Stichting Onderwijs & Ondernemen
Missie Ondernemingszin aanwakkeren Zelfstandig ondernemerschap stimuleren Bruggen bouwen en versterken onderwijs - ondernemers Doelgroep Alle onderwijsniveaus Leerkrachten/docenten, leerlingen/studenten, directie, CLB’s, …. Ondernemers Team Nationale werking Provinciale verankering April 4, 2017 © Unizo

75 Ondernemingsplanwedstrijd voor de derde en vierde graad van het secundair onderwijs

76 Ik doe mee! Vliegende brigade: een coach komt naar de klas
Het ondernemingsplan insturen - Leesjury Pitching in elke provincie Coaching van de Top 25 - Indienen herwerkte plannen Finale 17 januari 3-7 februari 28 februari 13-19 maart 31 maart 19 mei

77

78 Ondersteuning voor de leerkrachten
Coach de coach- dagen in alle provincies oktober Feedback bij de ondernemingsplannen Lesmateriaal

79 Het ondernemingsplan

80 Winnaars Handycare

81 Ann Van Limberghen Ann Van Ann.vanlimberghen@unizo.be
Ann Van Limberghen Ann Van

82 Slotwoord

83


Download ppt "MEET AND START 26 SEPTEMBER 2013"

Verwante presentaties


Ads door Google