De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

MEET AND START 26 SEPTEMBER 2013. 10 uurRegistratie + ontvangst met koffie 10.30 uur – 11.45 uurMarktplaats met 4 thema’s 1.continuïteit aan transacties.

Verwante presentaties


Presentatie over: "MEET AND START 26 SEPTEMBER 2013. 10 uurRegistratie + ontvangst met koffie 10.30 uur – 11.45 uurMarktplaats met 4 thema’s 1.continuïteit aan transacties."— Transcript van de presentatie:

1 MEET AND START 26 SEPTEMBER 2013

2 10 uurRegistratie + ontvangst met koffie 10.30 uur – 11.45 uurMarktplaats met 4 thema’s 1.continuïteit aan transacties 2.internationale transacties 3.met de oefenfirma naar de beurs 4.dienstverlening COFEP 11.45 uur – 12.15 uurBroodjesmaaltijd 12.15 uur – 13.15 uurCOFEP agenda schooljaar 2013-2014 en nieuwigheden Gastspreker: de heer Filip Burgelman, diensthoofd kenniscentrum Thomas More 13.15 uur – 14.35 uurConclusies thema’s marktplaats en hoe moet het verder? Observatoren: de heer Luc Van Acker, studiegebiedverantwoordelijke Handel VVKSO mevrouw Cindy Hermans, domeinexpertmanager leerbedrijven VDAB Gastpreker: mevrouw An Van Limberghen, Plankgas (Stichting Onderwijs en Ondernemen) 14.35 uur – 15.00 uurNabespreking met een drankje

3 HET COFEPTEAM 2013-2014

4

5 Secretariaat Vragen facturatie (1 oktober!) Problemen codes Dienstverlening Cofep (zie bundel) Secretariaat Vragen facturatie (1 oktober!) Problemen codes Dienstverlening Cofep (zie bundel)

6 NAVISION-man (9 testscholen) Nederland contact Dienstverlening cofep (zie bundel) NAVISION-man (9 testscholen) Nederland contact Dienstverlening cofep (zie bundel)

7 Logistiek Internationale handel Verzorgen link VDAB oefenfirma’s Dienstverlening COFEP (zie bundel) Logistiek Internationale handel Verzorgen link VDAB oefenfirma’s Dienstverlening COFEP (zie bundel)

8 Intake nieuwe oefenfirma Coaching bestaande oefenfirma Website-man Dienstverlening cofep (zie bundel) Intake nieuwe oefenfirma Coaching bestaande oefenfirma Website-man Dienstverlening cofep (zie bundel)

9 Initiatie innovatie Klachten Start partnerschappen Algemeen beheer Initiatie innovatie Klachten Start partnerschappen Algemeen beheer

10 Ondersteuning 19 nieuwe Waalse scholen Ondersteuning bestaande Waalse oefenfirma’s Neemt deel aan de teamvergaderingen Ondersteuning 19 nieuwe Waalse scholen Ondersteuning bestaande Waalse oefenfirma’s Neemt deel aan de teamvergaderingen

11 Structuur: Stuurgroep cofep RTC Netwerk vzw Cofep-team Vlaanderen en Wallonië-Brussel Coördinator cofep

12 GROEI

13

14

15 STERKTE

16 Uitvoeren bedrijfsrealistische takenIn een veilige oefenomgevingWaar diverse competenties worden aangeleerdMet verschillende graden van sturingIdeale stap tussen opleiding en werk(plekleren) Sterk pedagogisch concept

17 Sterke principes Practical Realistic Inspirational Meaningful Engaging

18 COFEP excellent partnerschap kennisdeling en samenwerking partners intensiever gebruik van de methodiek Sterke partners

19 RISICO’S

20 Te groot Te weinig coaching Te weinig tijd voor innovatie Te weinig tijd voor netwerk Te duur

21 OPPORTUNITEIT

22

23 COFEP PLAN 2016

24 ERP: procesmatig denken invoeren Logistieke taken diversifiëren Concept bekender maken Kwaliteit transacties optimaliseren innoveren coachen communiceren monitoren

25

26 PRACTICE ENTERPRISE Practice Enterprise - meet and start COFEP 26092013 Filip Burgelman – kenniscentrum DUON

27 Practice Enterprise - meet and start COFEP 26092013 - Filip Burgelman OORSPRONG: PE: Onderzoeks- & ontwikkelingsproject 2009 - 2011 “een nieuwe en krachtige vorm van onderwijsdidactiek voor professionele bacheloropleidingen”

28 Practice Enterprise - meet and start COFEP 26092013 - Filip Burgelman UITGANSPUNTEN: - gekende werkvormen van praktijkleren: stages – projectwerk – SBP – … - verschillen in concept: scheiding onderwijs- en werkveldsetting gehandhaafd, individuele versus collectieve (instelling, docenten) leerervaring, … - organisatorisch: continuïteit, afgebakend tijdskader, … - nieuwe formats in (inter)nationaal perspectief: oefenfirma’s, leerbedrijven, leerondernemingen, … - verscheidenheid aan vormgeving/implementatie - virtueel – reëel - ontwikkeling product – dienstverlening - resultaatsbeoordeling – procesbeoordeling - gelijkaardige vraagstukken, probleemstellingen, … VASTSTELLINGEN: DOEL: Hoe kan PE de DRAGENDE LEERENTITEIT doorheen een opleiding worden voor de: -studenten als ‘rijke’ leeromgeving? -docenten als professionaliseringsomgeving? -opleiding/instelling als reflectie op organisatie?

29 Practice Enterprise - meet and start COFEP 26092013 - Filip Burgelman “Een Practice Enterprise is een bedrijf (organisatie) in de schoot van een onderwijsinstelling (opleiding) dat gerund wordt door studenten en docenten en fungeert als een leeromgeving. De PE blijft continu bestaan, onafhankelijk van studenten die in- en doorstromen. De PE levert reële producten en/of diensten aan klanten. De studenten voeren in de PE alle voor de beroepsuitoefening typerende werkprocessen uit. Het werkveld is actief betrokken bij het leren. De onderwijsinstelling is eindverantwoordelijk voor de kwaliteit van het werk en voor de kwaliteit van het onderwijs.” DEFINITIE:

30 Practice Enterprise - meet and start COFEP 26092013 - Filip Burgelman Praktijkgerichte onderwijsvorm Practice Enterprise eenvoudig LEERTAKEN complex virtueelreëel niet-authentiekauthentiek technische vakkennis COMPETENTIES organisatorische sociale management INGEBED IN CURRICULUM los van OLOD’sverbonden aan enkele OLOD’s integratie van alle OLOD’s DISCIPLINARITEIT monodisciplinariteit multidisciplinariteitinterdisciplinariteit ROL VAN DE DOCENT kennisoverdrager coach BETROKKENHEID VAN HET WERKVELD beperkte inbrengstructurele onderwijspartner IMPLEMENTATIESCHEMA:

31 Practice Enterprise - meet and start COFEP 26092013 - Filip Burgelman PRACTICE ENTERPRISE @ THOMAS MORE: “SUPO”  multimediaorganisatie: crossmediaal jongerenmagazine  pba journalistiek  pba communicatiemanagement  banaba toegepaste audiovisuele communicatie  pba informaticamanagement en multimedia

32 Practice Enterprise - meet and start COFEP 26092013 - Filip Burgelman “DESIGNOSOURCE”  ontwerpbureau interactieve multimedia design  pba informaticamanagement en multimedia

33 Practice Enterprise - meet and start COFEP 26092013 - Filip Burgelman “DESIGN OFFICE”  ontwerpbureau in ruimtelijke vormgeving  pba interieurvormgeving

34 Practice Enterprise - meet and start COFEP 26092013 - Filip Burgelman INSTITUTIONEEL ONDERZOEK NAAR DE EFFECTEN VAN PRACTICE ENTERPRISE (2011 – 2012) 1)PE zorgt voor een verhoging van de competenties van studenten. 2)Door PE stijgt het leerplezier en de leermotivatie van studenten. 3)Door PE zijn de studenten beter voorbereid op de arbeidsmarkt. 4)PE detecteert intrinsiek ondernemerschap. 4 VASTSTELLINGEN: METHODE: - meting bij 4 Practice Enterprises - bij studenten, docenten, opleidingshoofden, werkveld (respons tussen 27 en 75%) - interviews en online survey

35 Practice Enterprise - meet and start COFEP 26092013 - Filip Burgelman COMPETENTIES – MENING DOCENTEN

36 Practice Enterprise - meet and start COFEP 26092013 - Filip Burgelman COMPETENTIES – MENING STUDENTEN

37 Practice Enterprise - meet and start COFEP 26092013 - Filip Burgelman LEERPLEZIER – MENING DOCENTEN

38 Practice Enterprise - meet and start COFEP 26092013 - Filip Burgelman LEERPLEZIER – MENING STUDENTEN

39 Practice Enterprise - meet and start COFEP 26092013 - Filip Burgelman ja nee Vind je dat studenten door deel te nemen aan Design Office beter voorbereid zijn op de arbeidsmarkt? 20 Vind je dat studenten door deel te nemen aan Designosource beter voorbereid zijn op de arbeidsmarkt? 20 Vind je dat studenten door deel te nemen aan Pitch beter voorbereid zijn op de arbeidsmarkt? 80 Vind je dat studenten door deel te nemen aan supo beter voorbereid zijn op de arbeidsmarkt? 60 Vind je dat studenten door deel te nemen aan PE beter voorbereid zijn op de arbeidsmarkt? 180 VOORBEREIDING ARBEIDSMARKT – MENING DOCENTEN

40 Practice Enterprise - meet and start COFEP 26092013 - Filip Burgelman CONCLUSIE INSTITUTIONEEL ONDERZOEK Concluderend kunnen we stellen dat we heel wat data vonden die wezen in de richting van de vermelde effecten van PE. Vooral wat betreft het effect van de verhoging van de competenties en de betere voorbereiding van de arbeidsmarkt zijn de data vrij eensluidend. We vonden geen data die bevestigden dat PE intrinsiek ondernemerschap detecteert. Wellicht is meer en ander onderzoek nodig om dit effect verder te onderzoeken.

41 VERVOLG PRACTICE ENTERPRISE @ THOMAS MORE: → VERSTERKT INBEDDEN VAN DE PE’ S IN DE OPLEIDINGEN → INTERDISCIPLINAIRE PE’ S STARTEN → NIEUWE PE’ S STARTEN → PBA OFFICE MANAGEMENT: HEAD OFFICE INTERNATIONAAL NETWERK HOGESCHOLEN Vragen? Filip.burgelman@thomasmore.be

42 ALGEMENE INFORMATIE

43 Beurzen 2013-2014 Regionale beurzen  Deinze 2013-11-07  BrAnt 2013-11-07  Viro 2013-11-28 Belfair 2014  Gent 19-21 februari 2014  Inschrijven in oktober ( site) Internationale beurzen

44 Regionale vergaderingen (Workshops) 2 tot 3 keer per jaar Op vraag van begeleiders Data  Brabant - Antwerpen 2013-10-15  Limburg 2013-10-22  Oost- en West-Vlaanderen 2013-10-24

45 Inlichtingenfiche Binnenkort in uw lk-mailbox Jaarlijks online in te vullen Voor starters = intakefiche Link

46 Gewijzigde procedures

47 Waarom procedures vereenvoudigen? meer comfort/flexibiliteit aan begeleiders geven

48 Onderbreking activiteiten Verwittig Cofep per mail Vóór 1 oktober Jaarlijks € 20 * Na 1 oktober Jaar 1: € 50 * Jaar 2,...: € 20 *

49 Stopzetting activiteiten Verwittig Cofep per mail Vóór 1 oktober Schrapping uit database Na 1 oktober Schrapping uit database + € 50 **

50 Gewijzigde procedures Personeelsaankopen op de beurs Kassaverkopen (in de “pipeline”)

51 Jaarthema

52

53 Procedure incasso (1/2) Vaststelling: 70 % van de dossiers worden niet correct ingediend Mail Ria «Alle dossiers (die we eind augustus ontvingen) zijn geregulariseerd zoals we afgesproken hadden. Als we bij deze dossiers de procedure stipt hadden gevolgd dan zouden we slechts 30% van de dossiers kunnen behandelen (met als gevolg dat er weer heel wat mailtjes verstuurd moesten worden).»

54 Procedure incasso (2/2) Wat valt Ria op?  Meeste dossiers gaan over persoonlijke aankopen op een beurs  Er komen nog altijd heel wat dossiers binnen via de post  De wanbetaler staat niet in CC  Dossier is te oud (factuur is meer dan 1 kalenderjaar oud)  De meeste dossiers komen binnen vanaf half mei (de meeste oefenfirma’s zijn dan wel gestopt) Te volgen procedure

55 Handelstransacties: facts and figures Periode september 2012 tot juni 2013 Meer dan 20 000 onderlinge aan- en verkopen (nationaal en internationaal) Verhouding: nationaal: 76%internationaal: 24% +/- 500 transporten door Cofeptrans = 3 % van de totale goederenstroom Meer en meer transportfirma’s treden toe tot het netwerk => Logostrans, Trans and Log Belgium, Marnix Natie …

56 Sterrensysteem Volgende Belgische oefenfirma's hebben de 4 sterren: BE01AVT@vertise8200 BRUGGEKHBO7/06/2013 BE01FODFODRIMATHOESELTOefenfirma van IKSO Hoeselt28/02/2013 BE01GSHG-shineDEINZEOefenfirma van Sint-Vincentius- en Vrij Handelsinstituut28/02/2013 BE01HAPHAPPY 7MECHELENOefenfirma van de Ursulinen28/02/2013 BE01PIXPIXIEHASSELTOefenfirma van KTA2 Hasselt28/02/2013 BE01QUAQUATTROMENENOefenfirma van de Sint-Jorisschool28/02/2013 BE01SHWSHOW-CASE's-GRAVENVOERENOefenfirma van de Provinciale Secundaire School28/02/2013 BE01ZENZENERGIELANAKENOefenfirma van Koninklijk Atheneum Alicebourg28/02/2013 Volgende Belgische oefenfirma's hebben de 5 sterren: BE01IWWIwear@workBRUGGEKHBO7/06/2013 BE01AQUAqualityBRUGGEKHBO7/06/2013 BE01MAWMaster@WineBRUGGEKHBO7/06/2013 BE01ARWArt@WorkBRUGGEKHBO2/05/2013

57 MEET AND START Conclusies marktplaats

58 THEMA’S Continuïteit aan transacties Internationale transacties Met de oefenfirma naar de beurs Dienstverlening Cofep

59 Thema 1: continuïteit transacties Probleemstelling Onvoldoende transacties Niet-kwalitatieve transacties

60 Thema 1: continuïteit transacties Oorzaken onvoldoende transacties Openingsuren, verschillende dagen open, vakanties en examens m.a.w. moeilijk om rechtstreeks contact te hebben Alle oefenfirma’s werken niet volgens dezelfde procedures De directies zijn niet overtuigd, wisseling van de begeleider Staat niet in alle leerplannen duidelijk aangegeven, geen leerdoel Met weinig leerlingen is het moeilijk om een bedrijf te onderhouden, soms te weinig begeleiding, te weinig uren Geen correcte gegevens in de databank Niet alleen klemtoon op beurs en kassaverkoop Weinig oefenfirma’s zijn telefonisch bereikbaar Opstartfase in september Geen respons op promoties

61 Thema 1: continuïteit transacties Oplossingen onvoldoende transacties Bestellingen via Crecor Integratie week: leerlingen gedurende 1 week continu in de oefenfirma laten werken Lobbyen bij GO! en VVKSO door Cofep (Leerplancommissie) Werken met kassaverkoop Deelnemen aan de beurzen Vrij snel persoonlijke aankopen doen, vooral bij VDAB (zij werken continu) Een openingsurentabel maken Opstart voorbereiden schooljaar voordien Afspraken maken met begeleiders – Onderling afspreken Correcte gegevens in de Zet Promotie voeren Samenwerkingscontracten Clusterwerking

62 Thema 1: continuïteit transacties Oorzaken niet-kwalitatieve transacties Te weinig of te veel leerlingen Te weinig controle Beperkte taalkennis Onafgewerkte transacties Lange periode voor de afwerking van de transactie Foutieve documenten – de 4 tezamen opsturen Het is een leerproces, fouten zijn mogelijk

63 Thema 1: continuïteit transacties Oplossingen niet-kwalitatieve transacties Documenten correct opsturen, voorbeeld documenten ter beschikking stellen Samenstelling van een team (talen, economie) Uit fouten kan men ook veel leren Grote aankopen durven doen Schooladministratie en secretariaat op de hoogte brengen van een oefenfirma. – rechtstreekse telefoonlijn Opvolgingsprogramma dossiers Handelsdocumenten per post

64 Thema 2: internationale transacties Probleemstelling Onvoldoende internationale transacties

65 Thema 2: internationale transacties Oorzaken Excelfile onbekend – niet altijd betrouwbaar Aankopen beurs leiden tot te weinig vervolg In het begin van het schooljaar nog weinig voeling met het oefenbedrijf Talenprobleem – taalniveau andere landen Lang wachten op een reactie Openingsuren Geldprobleem – subsidiering

66 Thema 2: internationale transacties Oplossingen Excellijst aanvulbaar maken voor iedereen Europen op de hoogte brengen van de fouten in Z Video conferenties organiseren Deelnemen aan internationale beurzen Skype gesprekken opnemen Verplichte GIP-opdracht om in het buitenland aan te kopen Een ordergenerator met een buitenlandsadres Blijven proberen

67 Thema 3: naar de beurs Probleemstelling Sommige oefenfirma’s vinden het nogal moeilijk om het beursreglement na te leven

68 Thema 3: naar de beurs Oorzaken Vrijdag weinig externe bezoekers Aankopen met beurskaart – geen documenten naar de scholen Afmetingen tafel en stoelen, panelen in beursreglement Grotere vestiaire Prijskaartje Geen dubbele stand per oefenfirma (Zennergie) Belfair op een meer centrale plaats Laden en lossen is moeilijk Brandbeveiliging voor iedereen – Brandvrij materiaal voor iedereen Relatiegeschenken bij sommigen te duur

69 Thema 3: naar de beurs Oplossingen Persoonlijke aankopen afschaffen Beursreglement voor iedereen, geen uitzondering Voldoende vuilnisbakken Alternatieve activiteiten organiseren (stadsbezoek) Belfair op een meer centrale plaats Grotere opp. Per stand Laden en lossen beter organiseren Minder kwantiteit, meer kwaliteit Start en einde van de beurs aankondigen Vestiaire – Stevigere panelen

70 Thema 4: dienstverlening Cofep Probleemstelling Zijn alle diensten wel gekend? Welke dienstverlening is voor jullie  basis?  gespecialiseerd?  overbodig? Welke moeten er eventueel bijkomen?

71 Thema 4: dienstverlening Cofep Oorzaken

72 Thema 4: dienstverlening Cofep Oplossingen

73 26 september 2013 © UNIZO

74 UNIZO Stichting Onderwijs & Ondernemen Missie Ondernemingszin aanwakkeren Zelfstandig ondernemerschap stimuleren Bruggen bouwen en versterken onderwijs - ondernemers Doelgroep Alle onderwijsniveaus Leerkrachten/docenten, leerlingen/studenten, directie, CLB’s, …. Ondernemers Team Nationale werking Provinciale verankering July 18, 2014 © Unizo74

75 Ondernemingsplanwedstrijd voor de derde en vierde graad van het secundair onderwijs

76 Ik doe mee! Vliegende brigade: een coach komt naar de klas Het ondernemingsplan insturen - Leesjury Pitching in elke provincie Coaching van de Top 25 - Indienen herwerkte plannen Finale 17 januari 3-7 februari 28 februari 13-19 maart 31 maart 19 mei

77

78 Ondersteuning voor de leerkrachten Coach de coach- dagen in alle provincies 14-17 oktober Feedback bij de ondernemingsplannen Lesmateriaal

79 Het ondernemingsplan

80 Handycare Winnaars 2013-2013

81 www.plankgas.be Ann Van Limberghen Ann Van Ann.vanlimberghen@unizo.be

82 Slotwoord

83


Download ppt "MEET AND START 26 SEPTEMBER 2013. 10 uurRegistratie + ontvangst met koffie 10.30 uur – 11.45 uurMarktplaats met 4 thema’s 1.continuïteit aan transacties."

Verwante presentaties


Ads door Google