De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Het nieuwe ziekenhuis Reinier de Graaf Groep Delft. Dik van Starkenburg.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Het nieuwe ziekenhuis Reinier de Graaf Groep Delft. Dik van Starkenburg."— Transcript van de presentatie:

1 Het nieuwe ziekenhuis Reinier de Graaf Groep Delft. Dik van Starkenburg

2 25 september Inhoud De Reinier de Graaf Groep Vastgoedbeleid Zorgmodel Gebouw en exploitatie

3 25 september Reinier de Graaf Groep In 1252 opgericht fusie 3 Delftse ziekenhuizen; 1996 fusie Diaconessenhuis Voorburg. Verzorgingsgebied Delft, het Westland, Voorburg, Rijswijk, Den Haag- Ypenburg, Pijnacker en Nootdorp. Adherente bevolking van erkende bedden; 523 bedden in gebruik. Meerdere locaties: Delft, Voorburg, Naaldwijk en Ypenburg vervangende nieuwbouw (€ 150 mln) in Delft. Topklinisch opleidingsziekenhuis. 181 specialisten fte en personeelsleden. 150 miljoen euro omzet.

4 25 september Het vastgoed Ypenburg Voorburg Naaldwijk Delft

5 25 september Het vastgoedbeleid (1) Algemeen Nadenken over vastgoedbeleid  ontwikkeling Delft  ontwikkeling Voorburg-Leidschendam  ontwikkeling Ypenburg  ontwikkeling extern magazijn, CSA en laboratorium Instellen “afdeling” vastgoed  professionaliseren verhuurderfunctie  wat hebben we in portefeuille  wat levert het op  wat zou het kunnen opleveren In 2000 keuze midlife renovatie of nieuwbouw  Voorbereiding renovatie vergevorderd  Nieuwbouw, mits ingebruikname 2010  Boekwaardeverlies maximaal  Oormerken bestaande m2 als transmuraal

6 25 september Het vastgoedbeleid (2) Nieuwbouw eisen Normen Bouwcollege als uitgangspunt. Besef dat iedere m2 renderend moet zijn. Flexibel gebouw:  intern  extern Focus op exploitatie:  logistiek  facilitair (horeca, afval, schoonmaak, installaties)  energie Focus op restwaarde. Zo veel mogelijk niet-zorg exit:  extern magazijn / distributiecentrum (goederen en dossiers)  extern laboratorium  extern csa Doelgroepenbenadering als leidraad en daarnaast:  Concentratie specifieke functies (SEH, IC, OK, Radiologie)

7 25 september Vastgoed en stedebouwkundige inpassing Delft

8 25 september Stedenbouwkundige verkenning (start) perspectief zuid west

9 25 september Stedenbouwkundige verkenning (groei) perspectief zuid west uitbreiding RdGG

10 25 september Zorgcirkels of Doelgroepenbenadering Het zorgmodel van m2 naar m3

11 25 september Ordening langs de lijnen van: Patiëntenstromen (omvang) Patiëntentraject of zorgketen Homogene patiëntencategorieën (de 9 zorgcirkels) Verzorging Diagnostiek en Onderzoek Behandeling Onder- steunende diagnostiek

12 25 september De 9 zorgcirkels SEH - Bewegingsapparaat Poliklinische specialismen Neurologie en Revalidatie Maag, Darm en Lever Vitale functies Oncologie Interne geneeskunde, Nefrologie, Reumatologie Vrouw en Kind OK - Verzorging

13 25 september Voorbeeld: Vrouw en Kind Verlos- kunde Kinderafdeling Gynae- cologie Neona- tologie Kraam- afdeling Verlos- kamers Gynaecologie Verloskunde Kinder- geneeskunde KNO Medische psychologie kinderpsychologie Paramedici kinderdiabetes Secundaire zorgfuncties Depotheek

14 25 september Structuurplan, 3 e etage AWG architectenwerkgroep cvba Vrouw en Kind

15 25 september Schetsontwerp 3 e -etage ZC: Vrouw en Kind

16 25 september Hoe het gaat worden

17 25 september I N T R O D U C T I E :N I E U W B O U W R D G G Z I E K E N H U I S D E L F T

18 25 september D E G E V E L S :Vogelvlucht vanuit het noorden

19 25 september INTERIEUR :Binnenstraat

20 25 september INTERIEUR :Algemeen beeld verdieping

21 25 september Gebouw en exploitatie Maximale indeelbaarheid:  Scheiding casco en inbouw.  Aparte gebouwdelen Gebruik mock ups tijdens ontwerpproces. Minimaliseren energieverbruik:  Benutten restwarmte en geen gas te gebruiken  Betonkernactivering  Warmte-koude-opslag  Optimaliseren daglichttoetreding Maximaliseren repetitieve elementen in bouw. Flexibiliteit:  aantrekkelijk gebouw voor beleggers  aantrekkelijk gebouw voor gebruikers Optimaliseren logistiek:  alle goederenbewegingen combineren  dagelijkse bevoorrading zoveel mogelijk buiten kantoortijden  patiëntentransport centraal geautomatiseerd aansturen


Download ppt "Het nieuwe ziekenhuis Reinier de Graaf Groep Delft. Dik van Starkenburg."

Verwante presentaties


Ads door Google