De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Reinier de Graaf Groep Delft. Dik van Starkenburg

Verwante presentaties


Presentatie over: "Reinier de Graaf Groep Delft. Dik van Starkenburg"— Transcript van de presentatie:

1 Reinier de Graaf Groep Delft. Dik van Starkenburg
Het nieuwe ziekenhuis Reinier de Graaf Groep Delft. Dik van Starkenburg

2 Inhoud De Reinier de Graaf Groep Vastgoedbeleid Zorgmodel
Gebouw en exploitatie Reinier de Graaf Groep: Multi-locatie model Geschiedenis locatie Voorburg 25 september 2007

3 Reinier de Graaf Groep In 1252 opgericht.
1982 fusie 3 Delftse ziekenhuizen; 1996 fusie Diaconessenhuis Voorburg. Verzorgingsgebied Delft, het Westland, Voorburg, Rijswijk, Den Haag-Ypenburg, Pijnacker en Nootdorp. Adherente bevolking van 880 erkende bedden; 523 bedden in gebruik. Meerdere locaties: Delft, Voorburg, Naaldwijk en Ypenburg. 2011 vervangende nieuwbouw (€ 150 mln) in Delft. Topklinisch opleidingsziekenhuis. 181 specialisten. 1.917 fte en personeelsleden. 150 miljoen euro omzet. 25 september 2007

4 Het vastgoed Naaldwijk Delft Delft Ypenburg Delft Delft Voorburg
25 september 2007

5 Het vastgoedbeleid (1) Algemeen Nadenken over vastgoedbeleid
ontwikkeling Delft ontwikkeling Voorburg-Leidschendam ontwikkeling Ypenburg ontwikkeling extern magazijn, CSA en laboratorium Instellen “afdeling” vastgoed professionaliseren verhuurderfunctie wat hebben we in portefeuille wat levert het op wat zou het kunnen opleveren In 2000 keuze midlife renovatie of nieuwbouw Voorbereiding renovatie vergevorderd Nieuwbouw, mits ingebruikname 2010 Boekwaardeverlies maximaal Oormerken bestaande m2 als transmuraal 25 september 2007

6 Het vastgoedbeleid (2) Nieuwbouw eisen
Normen Bouwcollege als uitgangspunt. Besef dat iedere m2 renderend moet zijn. Flexibel gebouw: intern extern Focus op exploitatie: logistiek facilitair (horeca, afval, schoonmaak, installaties) energie Focus op restwaarde. Zo veel mogelijk niet-zorg exit: extern magazijn / distributiecentrum (goederen en dossiers) extern laboratorium extern csa Doelgroepenbenadering als leidraad en daarnaast: Concentratie specifieke functies (SEH, IC, OK, Radiologie) 25 september 2007

7 Vastgoed en stedebouwkundige inpassing Delft
25 september 2007

8 Stedenbouwkundige verkenning (start) perspectief zuid west
25 september 2007

9 Stedenbouwkundige verkenning (groei)
perspectief zuid west uitbreiding RdGG 25 september 2007

10 Het zorgmodel Zorgcirkels of Doelgroepenbenadering van m2 naar m3
25 september 2007

11 Ordening langs de lijnen van:
Patiëntenstromen (omvang) Patiëntentraject of zorgketen Homogene patiëntencategorieën (de 9 zorgcirkels) Verzorging Onder- steunende diagnostiek Diagnostiek en Onderzoek Behandeling 25 september 2007

12 De 9 zorgcirkels SEH - Bewegingsapparaat Poliklinische specialismen
Neurologie en Revalidatie Maag, Darm en Lever Vitale functies Oncologie Interne geneeskunde, Nefrologie, Reumatologie Vrouw en Kind OK - Verzorging 25 september 2007

13 Gynaecologie Verloskunde
Voorbeeld: Vrouw en Kind KNO Kinderafdeling Medische psychologie kinderpsychologie Paramedici kinderdiabetes Gynae-cologie Neona-tologie Secundaire zorgfuncties Depotheek Kinder- geneeskunde Verlos-kunde Kraam-afdeling Gynaecologie Verloskunde Verlos-kamers 25 september 2007

14 Structuurplan, 3e etage Vrouw en Kind AWG architectenwerkgroep cvba
25 september 2007

15 Schetsontwerp 3e-etage ZC: Vrouw en Kind 25 september 2007

16 Hoe het gaat worden 25 september 2007

17 N I E U W B O U W R D G G Z I E K E N H U I S D E L F T
I N T R O D U C T I E : N I E U W B O U W R D G G Z I E K E N H U I S D E L F T 25 september 2007

18 Vogelvlucht vanuit het noorden
D E G E V E L S : Vogelvlucht vanuit het noorden 25 september 2007

19 INTERIEUR : Binnenstraat 25 september 2007

20 Algemeen beeld verdieping
INTERIEUR : Algemeen beeld verdieping 25 september 2007

21 Gebouw en exploitatie Gebruik mock ups tijdens ontwerpproces.
Maximale indeelbaarheid: Scheiding casco en inbouw. Aparte gebouwdelen Gebruik mock ups tijdens ontwerpproces. Minimaliseren energieverbruik: Benutten restwarmte en geen gas te gebruiken Betonkernactivering Warmte-koude-opslag Optimaliseren daglichttoetreding Maximaliseren repetitieve elementen in bouw. Flexibiliteit: aantrekkelijk gebouw voor beleggers aantrekkelijk gebouw voor gebruikers Optimaliseren logistiek: alle goederenbewegingen combineren dagelijkse bevoorrading zoveel mogelijk buiten kantoortijden patiëntentransport centraal geautomatiseerd aansturen 25 september 2007


Download ppt "Reinier de Graaf Groep Delft. Dik van Starkenburg"

Verwante presentaties


Ads door Google