De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Het nieuwe ziekenhuis Reinier de Graaf Groep Delft. Dik van Starkenburg.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Het nieuwe ziekenhuis Reinier de Graaf Groep Delft. Dik van Starkenburg."— Transcript van de presentatie:

1 Het nieuwe ziekenhuis Reinier de Graaf Groep Delft. Dik van Starkenburg

2 25 september 20072 Inhoud De Reinier de Graaf Groep Vastgoedbeleid Zorgmodel Gebouw en exploitatie

3 25 september 20073 Reinier de Graaf Groep In 1252 opgericht. 1982 fusie 3 Delftse ziekenhuizen; 1996 fusie Diaconessenhuis Voorburg. Verzorgingsgebied Delft, het Westland, Voorburg, Rijswijk, Den Haag- Ypenburg, Pijnacker en Nootdorp. Adherente bevolking van 250.000 880 erkende bedden; 523 bedden in gebruik. Meerdere locaties: Delft, Voorburg, Naaldwijk en Ypenburg. 2011 vervangende nieuwbouw (€ 150 mln) in Delft. Topklinisch opleidingsziekenhuis. 181 specialisten. 1.917 fte en 2.700 personeelsleden. 150 miljoen euro omzet.

4 25 september 20074 Het vastgoed Ypenburg Voorburg Naaldwijk Delft

5 25 september 20075 Het vastgoedbeleid (1) Algemeen Nadenken over vastgoedbeleid  ontwikkeling Delft  ontwikkeling Voorburg-Leidschendam  ontwikkeling Ypenburg  ontwikkeling extern magazijn, CSA en laboratorium Instellen “afdeling” vastgoed  professionaliseren verhuurderfunctie  wat hebben we in portefeuille  wat levert het op  wat zou het kunnen opleveren In 2000 keuze midlife renovatie of nieuwbouw  Voorbereiding renovatie vergevorderd  Nieuwbouw, mits ingebruikname 2010  Boekwaardeverlies maximaal  Oormerken bestaande m2 als transmuraal

6 25 september 20076 Het vastgoedbeleid (2) Nieuwbouw eisen Normen Bouwcollege als uitgangspunt. Besef dat iedere m2 renderend moet zijn. Flexibel gebouw:  intern  extern Focus op exploitatie:  logistiek  facilitair (horeca, afval, schoonmaak, installaties)  energie Focus op restwaarde. Zo veel mogelijk niet-zorg exit:  extern magazijn / distributiecentrum (goederen en dossiers)  extern laboratorium  extern csa Doelgroepenbenadering als leidraad en daarnaast:  Concentratie specifieke functies (SEH, IC, OK, Radiologie)

7 25 september 20077 Vastgoed en stedebouwkundige inpassing Delft

8 25 september 20078 Stedenbouwkundige verkenning (start) perspectief zuid west

9 25 september 20079 Stedenbouwkundige verkenning (groei) perspectief zuid west uitbreiding RdGG

10 25 september 200710 Zorgcirkels of Doelgroepenbenadering Het zorgmodel van m2 naar m3

11 25 september 200711 Ordening langs de lijnen van: Patiëntenstromen (omvang) Patiëntentraject of zorgketen Homogene patiëntencategorieën (de 9 zorgcirkels) Verzorging Diagnostiek en Onderzoek Behandeling Onder- steunende diagnostiek

12 25 september 200712 De 9 zorgcirkels SEH - Bewegingsapparaat Poliklinische specialismen Neurologie en Revalidatie Maag, Darm en Lever Vitale functies Oncologie Interne geneeskunde, Nefrologie, Reumatologie Vrouw en Kind OK - Verzorging

13 25 september 200713 Voorbeeld: Vrouw en Kind Verlos- kunde Kinderafdeling Gynae- cologie Neona- tologie Kraam- afdeling Verlos- kamers Gynaecologie Verloskunde Kinder- geneeskunde KNO Medische psychologie kinderpsychologie Paramedici kinderdiabetes Secundaire zorgfuncties Depotheek

14 25 september 200714 Structuurplan, 3 e etage AWG architectenwerkgroep cvba Vrouw en Kind

15 25 september 200715 Schetsontwerp 3 e -etage ZC: Vrouw en Kind

16 25 september 200716 Hoe het gaat worden

17 25 september 200717 I N T R O D U C T I E :N I E U W B O U W R D G G Z I E K E N H U I S D E L F T

18 25 september 200718 D E G E V E L S :Vogelvlucht vanuit het noorden

19 25 september 200719 INTERIEUR :Binnenstraat

20 25 september 200720 INTERIEUR :Algemeen beeld verdieping

21 25 september 200721 Gebouw en exploitatie Maximale indeelbaarheid:  Scheiding casco en inbouw.  Aparte gebouwdelen Gebruik mock ups tijdens ontwerpproces. Minimaliseren energieverbruik:  Benutten restwarmte en geen gas te gebruiken  Betonkernactivering  Warmte-koude-opslag  Optimaliseren daglichttoetreding Maximaliseren repetitieve elementen in bouw. Flexibiliteit:  aantrekkelijk gebouw voor beleggers  aantrekkelijk gebouw voor gebruikers Optimaliseren logistiek:  alle goederenbewegingen combineren  dagelijkse bevoorrading zoveel mogelijk buiten kantoortijden  patiëntentransport centraal geautomatiseerd aansturen


Download ppt "Het nieuwe ziekenhuis Reinier de Graaf Groep Delft. Dik van Starkenburg."

Verwante presentaties


Ads door Google