De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

PSYCHOFARMACA ↔ SOMATISCHE MEDICATIE ANTIDEPRESSIVA PIJNMEDICATIE BENZODIAZEPINEN W.Garenfeld 12122011 en 15122011.

Verwante presentaties


Presentatie over: "PSYCHOFARMACA ↔ SOMATISCHE MEDICATIE ANTIDEPRESSIVA PIJNMEDICATIE BENZODIAZEPINEN W.Garenfeld 12122011 en 15122011."— Transcript van de presentatie:

1 PSYCHOFARMACA ↔ SOMATISCHE MEDICATIE ANTIDEPRESSIVA PIJNMEDICATIE BENZODIAZEPINEN W.Garenfeld 12122011 en 15122011

2 CASUS Mw. J. ; 72 JARIGE DAME VERWEZEN IVM DEPRESSIEVE STEMMING EN PANIEKKLACHTEN PSY-VG: BLANCO SOCIAAL: ECHTGENOOT IN VERPLEEGHUIS VANWEGE DEMENTIE A/ SINDS ENKELE MAANDEN DEPRESSIEVE STEMMING GENIETEN↓; "OPGEBRAND"; EETLUST ↓; GEWICHT ↓; SLAPEN ↓; HUILBUIEN ; SUICIDALITEIT: - SINDS 3 WEKEN TOENEMEND ANGST/PANIEK, GEJAAGDHEID, TREMOREN, HARTKLOPPINGEN, OPVLIEGERS, TRANSPIREREN SOMATIEK: COXARTROSE ; PIJN ↑ R/ CITALOPRAM 20MG, SINDS 3 WEKEN VERHOOGD NAAR 30MG R/ TRAMADOL 2DD50MG

3 DISCUSSIE WAT IS UW WAARSCHIJNLIJKHEIDSDIAGNOSE ? WAT VINDT VAN DE KEUZE VOOR CITALOPRAM ? WAT VINDT U VAN DE DOSERING ? WAT VINDT U VAN DE COMBINATIE MET TRAMADOL ?

4 SEROTONINE GERELATEERDE BIJWERKINGEN GEJAAGDHEID ANGST AGITATIE OVERMATIG TRANSPIREREN MISSELIJKHEID, DIARREE URINE INCONTINENTIE BLOEDRUKWISSELINGEN, VERSNELDE HARTSLAG VERSNELDE ADEMHALING BEWEGINGSONRUST, SPIERSTIJFHEID, MYOCLONIEËN DESORIENTATIE, VERWARDHEID, HALLUCINATIES CONVULSIES BEWUSTZIJNSDALING, COMA

5 NOCICEPTIEVE PIJN PARACETAMOL NSAID'S (Ibuprofen, Diclofenac [+ misoprostol], Naproxen) COX-2-REMMERS (Celecoxib, Etoricoxib) TCA's (Chronische pijn) ZWAKKE OPIAAT-Agonist (Codeïne ; Tramadol) STERKE OPIAAT-Agonist (Morfine, Oxycodon, Fentanyl) NEUROPATHISCHE PIJN AD: TCA (Amitriptyline); SNRI (Duloxetine) ANTICONVULSIVA (Carbamazepine, Gabapentine, Pregabaline) ANTIPSYCHOTICA (Haloperidol) TRPV1-Agonist (Capsaïcine) (Lokale desensibilisatie) OPIAAT-Agonist (Tramadol, Oxycodon, Methadon) GABA-B-Agonist (Baclofen) Folmer H, et al Farmacother. voor de huisarts.2009 UPCM (Univ Pijncentr Maastricht. 2011) Farmacotherapeutisch Kompas.2011

6 Naar: Totten J. 2006 ARACHIDONZUUR METABOLISME

7 ENKELE OPMERKINGEN M.B.T. PIJNSTILLERS I.C.M. PSYCHOFARMACA NSAID's : o.a. Cardio-, Nefro-, Hepato-toxische effecten ; Trombo-aggregatie ↓ (Ibuprofen blokkeert bloedplaatjesremmende werking van acetylsalicylzuur) NSAID + SSRI: Trombo-aggregatie ↓ Diclofenac + Misoprostol → Diarree → Absorptie ↓ NSAID + Lithium: Lithiumspiegel ↑↑ COX-2 Remmers: Cardiovasculaire risico's ; Geen invloed op trombo-aggregatie OPIAAT-ANTAGONISTEN - Demping CZS - Potentiëring Benzodiazepinen - Afhankelijkheid - Serotonine-heropname ↓↓ ; Noradrenaline heropname ↓ - Tramadol niet combineren met SSRI's of MAO-remmers

8 VERWANTSCHAP ANALGETICA, ANTIARITMICA, ANTIEMITICA, ANTIPSYCHOTICA

9 ALGEMENE FARMACOLOGIE FARMACOKINETIEK ABSORPTIE DISTRIBUTIE METABOLISERING EXCRETIE FARMACODYNAMIEK FARMACON -> RECEPTOR -> EFFECT

10 ABSORPTIE / TOEDIENINGSROUTE ORAAL (POEDER,TABLET,DRAGEE,CAPSULE,DRANK,MATRIX,OROS) SLIJMVLIEZEN (BUCCAAL,SUBLING.,NASAAL,OOGSLIJMVLIES,OOR) (SPRAY,SPOELING,DRUPPELS) INHALATIE (AEROSOL,NEVEL,GAS) [2μm - 100 μm] DERMAAL (STROOIPOEDER,ZALF,PASTA,CREME,LOTION) TRANSDERMAAL (PLEISTER,POUR-ON) (LIPOFIELE STOFFEN) RECTAAL (ZETPIL,RECTIOLE,KLYSMA) INJECTIE (S.C, I.M, I.V.) INFUSIE ABSORPTIE: AFH. VAN VOEDING, LAXANTIA, ETC. T(Max): AFH. VAN TOEDIENINGSROUTE

11 DISTRIBUTIE VERDELINGSVOLUME LICHAAMSGEWICHT HARTMINUUTVOLUME EIWITBINDING BLOED-WEEFSEL-BARRIERES BLOED-HERSEN-BARRIERE ENDOTHEEL-CELMEMBRAAN-PERMEABILITEIT DIFFUSIE (LIPOFIELE STOFFEN !) ACTIEF TRANSPORT SPECIFIEKE TRANSPORT-EIWITTEN TRANSCYTOSE (FAGOSOOM-LYSOSOOM) ENDOCYTOSE (RECEPTOR-ENDOSOOM)

12 METABOLISERING (BIOTRANSFORMATIE) VNL. IN DE LEVER (endoplasmatisch reticulum) MOEDERSTOF / PRO-DRUG ↓ FASE 1: FUNCTIONALISERINGSREACTIES (HYDROLYSERING; OXIDATIE; REDUCTIE; (DES)ALKYLERING) (CYP-450-ENZYMEN) (IN)ACTIEVE METABOLIET ↓ FASE 2: CONJUGATIEREACTIES (KOPPELING AAN GLUCURONZUUR / ZWAVELZUUR) WATEROPLOSBARE STOF

13 CYTOCHROOM P450 ENZYMEN CELLULAIRE GEKLEURDE ENZYMEN (HAEM-GROEP) MONOXYGENASE (OXIDATIE-HYDROXYLASE) REACTIE CYP450-Fe 3+ → CYP450-Fe 2+ SUBSTRAAT + O2 + 2H + + 2e - → SUBSTRAAT-OH + H2O

14

15 EXCRETIE LEVER / DARMEN NIEREN HUID LONGEN REKENING HOUDEN MET: LF-STOORNISEN NF-STOORNISSEN DIURETICA NSAID's

16 FARMACODYNAMIEK FARMACON > RECEPTOR > EFFECT KLINISCH EFFECT FARMACODYNAMISCHE BIJWERKINGEN FARMACODYNAMISCHE INTERACTIES

17

18

19

20 METABOLISME

21 BIJWERKINGEN:  Potentiering van centraal dempende stoffen  Stapeling bij metabolieten / Lange T½  Oversedatie / Overmyorelaxatie / Valgevaar  Ademdepressie  Nadelige cognitieve effecten  Retrograde amnesie  Paradoxale reacties / Rebound reacties  Tolerantie / Verslaving (m.n. bij korte T½ )  Zopiclon  Bittere Smaak  Dromen / Psychotische symptomen

22 CYTOCHROOM P450 INTERACTIES: METABOLISERING VIA CYP3A4 : DIAZEPAM(VALIUM  ; STESOLID  ) MIDAZOLAM(DORMICUM  ) TRIAZOLAM(HALCION  ) ZOLPIDEM(STILNOCT  ) ZOPLICON(IMOVANE  ) ALPRAZOLAM (XANAX  ) REMMING VAN CYP3A4: AZOOLANTIMYCOTICA (MICONAZOL ; KETOCONAZOL; ITRACONAZOL) CIMETIDINE ERYTROMYCINE GRAPEFRUITSAP HIV-PROTEASE-REMMERS

23 GEEN CYTOCHROOM P450 INTERACTIES: TEMAZEPAM (NORMISON  ) LORAZEPAM (TEMESTA  ) LORMETAZEPAM (LORAMET  ) OXAZEPAM (SERESTA  )

24 ANTIDOTUM: FLUMAZENIL (ANEXATE  ) Titreren I.V. in stapjes van 0.1mg. Max 1mg LET OP: T½ = 1uur  Risico op Re-Intoxicatie !


Download ppt "PSYCHOFARMACA ↔ SOMATISCHE MEDICATIE ANTIDEPRESSIVA PIJNMEDICATIE BENZODIAZEPINEN W.Garenfeld 12122011 en 15122011."

Verwante presentaties


Ads door Google