De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Algemene Vergadering CPS 18/01/2012 Evaluatie werking 2011 en actiepunten 2012 Studiedagen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Algemene Vergadering CPS 18/01/2012 Evaluatie werking 2011 en actiepunten 2012 Studiedagen."— Transcript van de presentatie:

1 Algemene Vergadering CPS 18/01/2012 Evaluatie werking 2011 en actiepunten 2012 Studiedagen

2 Algemene Vergadering CPS 18/01/2012 Functie: studiedagen Evaluatie werking 2011:  Inspanningen  4 studiedagen CPS  5 studiedagen coproducties  Deelnemers:  Studiedagen: 978  Coproducties : 614  Resultaten - financieel  Studiedagen: 28 014,05 €  Coproducties: 12 982,58 € Coördinatoren: D. Allaerts, D. Van Ryckeghem, M. Bockstaele, M. Vanderhallen

3 Algemene Vergadering CPS 18/01/2012 Functie: studiedagen Actiepunten 2012:  Geplande studiedagen:  15/02/2012: politieopleiding  22/03/2012: vakbonden bij de politie  08/05/2012: organisatiebeheersing  18/09/2012: politiesurveillance en noodhulp Coördinatoren: D. Allaerts, D. Van Ryckeghem, M. Bockstaele en M. Vanderhallen

4 Algemene Vergadering CPS 18/01/2012 Functie: studiedagen Actiepunten 2012: Geplande coproducties :  26/01/2012: DNA  6/02/2012: identiteit  Mei 2012: BISC – overheid & economisch inlichtingenbeleid  24/05/2012: verhoorcoaching  Juni 2012: overlast en GAS  Oktober 2012: De wijk achter de botsing  Nov. 2012: BISC  12-13/12/2012: Tweedaagse Tides and currents Coördinatoren: D. Allaerts, D. Van Ryckeghem, M. Bockstaele, M.Vanderhallen

5 Algemene Vergadering CPS 18/01/2012 Functie: studiedagen Actiepunten 2012:  Andere :  Service level agreement opstellen voor de coproducties  Methodologie uitschrijven  Verwacht financieel resultaat : lager Coördinatoren: D. Allaerts, D. Van Ryckeghem, M. Bockstaele en M. Vanderhallen

6 Algemene Vergadering CPS 18/01/2012 Functie: Coördinator publicatiebeleid Activiteiten 2011:  Opstart Reeks politiestudies  Uitgave vier Cahiers  Internationalisering redactie en reviewersgroep  Maklu-event ‘de kerk in het midden houden’  Cahier-event wandeling in de Jodenbuurt Coördinator: E. Devroe

7 Algemene Vergadering CPS 18/01/2012 Functie: Coördinatie Publicatiebeleid Actiepunten 2012:  Uitgave Engelstalig “Journal of police Studies”  Publicatie winnaar CPS prijs en ‘corporate governance code’  Cahier-event met uitreiking winnaar CPS prijs  Uitgaven 4 Cahiers waarvan 1 verbonden aan CPS-SMVP tweedaagse Coördinator: E. Devroe

8 Algemene Vergadering CPS 18/01/2012 Functie: Onderzoeksbevordering Evaluatie werking 2011:  Thema-setting programma politieonderzoek  Sensibilisering stellingname politieonderzoek  Toegankelijkheid data- en infobronnen voor onderzoek Coördinatoren: M. Easton en A. Collier

9 Algemene Vergadering CPS 18/01/2012 Functie: Onderzoeksbevordering Actiepunten 2012:  Thema-setting programma politieonderzoek  Toegankelijkheid data- en infobronnen  Valorisatiedagen organiseren Coördinatoren: M. Easton en A. Collier

10 Algemene Vergadering CPS 18/01/2012 Functie: Opleidingssamenwerking Evaluatie werking 2011:  Organisatie van een studiedag die debat over opleiding moet aanwakkeren  Alle schooldirecteurs werden betrokken – betrokkenheid van de scholen is niet altijd even optimaal  Communicatie CPS-politiescholen is zeer goed maar persoonsgebonden – niet gelinkt aan werking CPS – sommige scholen niet actief in CPS  …verschil tussen studiedagen – alternatieve werkvormen en opleiding niet altijd even duidelijk Coördinatoren: S. De Kimpe, P. Van Parys en M. Bockstaele

11 Algemene Vergadering CPS 18/01/2012 Functie: Opleidingssamenwerking Actiepunten 2012:  Betrokkenheid van de politiescholen vergroten – zoeken naar meer structurele activiteit/overleg/… die dit moet bewerkstelligen  Debat opleiding levendig houden – nu nadruk op samenwerking publiek onderwijs met politieonderwijs  Activiteit organiseren rond onderwijsinnovatie Coördinatoren: S. De Kimpe, P. Van Parys en M. Bockstaele

12 Algemene Vergadering CPS 18/01/2012 Functie: Financiën/boekhouding Evaluatie werking 2011:  Proactief gereageerd met het oog op het wegvallen Politeia dotatie  Doelstellingen bereikt van actieplan 2011  Positief resultaat boekjaar 2011: reserve voor komende jaren en sociaal passief Coördinatoren: P. Van Parys en P. Ponsaers

13 Algemene Vergadering CPS 18/01/2012 Functie: Financiën/boekhouding Historiek Actiepunten 2012:  Budget 2012: break-even nastreven  Blijvend en zorgvuldig uitgavenbeheer  Ruimte houden om ons ding te kunnen doen Coördinatoren: P. Van Parys en P. Ponsaers

14 Algemene Vergadering CPS 18/01/2012 Functie: Financiën/fondsenwerving Evaluatie werking 2011:  Borgen van subsidie FedPol (is dit jaar niet optimaal)  Uitdoven van jaarlijkse dotatie vzw Politeia  Werven structurele partners (verloopt goed en zorgt voor structurele inkomst)  Twee nieuwe structurele partners in 2011 geworven  Totaal : 38 partners (4 federale, 26 lokale, 2 inspectiediensten, 4 overheden en 2 private; Overheden scoren laag, private partners gestaag uitbouwen Coördinatoren: M. Crispel en P. Ponsaers

15 Algemene Vergadering CPS 18/01/2012 Functie: Financiën/fondsenwerving Actiepunten 2012:  Borgen subsidie FedPol (zeker na verdwijnen dotatie Politeia)  Werven van nieuwe structurele partners:  Sensibliseren van overheden e.a.  Aantrekken van nieuwe partners (minstens 1 structurele partner, minstens 2 bezoeken)  Nakomen van engagementen naar de partners ... Coördinatoren: M. Crispel en P. Ponsaers

16 Algemene Vergadering CPS 18/01/2012 Functie: Alternatieve werkvormen Evaluatie werking 2011:  nog geen systematische informatiedoorstroming tussen het CPS en de academische partners  nieuw activiteitsmodel uitgewerkt onder de vorm van een debatavond over een actueel onderwerp rondpolitiewerking  eerste debatavond in PZ Dendermonde op 13/12/2011over de aanpak van Amokincidenten (verrijkend debat, netwerking nadien, goede organisatie PZ Dendermonde) Coördinatoren: F. Hutsebaut en A. Duchatelet

17 Algemene Vergadering CPS 18/01/2012 Functie: Alternatieve werkvormen Actiepunten 2012:  Zoeken naar aanspreekpunt per hogeschool/universiteit : vragen naar informatie over interessante activiteiten die ook voor CPS-leden kunnen worden open gesteld  Structurele partners en leden AV vragen thema’s voor te dragen waarover zij bereid zijn in hun entiteit een debatavond te organiseren  Organiseren in 2012 van 2 à 3 debatavonden over actuele thema’s voor leden van het CPS en de structurele partners:  VIP-acties - Visie voor de politie (cfr evolutie in Nederland) - Operationalisering Salduz-wet - Naar een model en opstart van politiesamenwerking of politieassociatie - Remotie/Demotie Coördinatoren: F. Hutsebaut en A. Duchatelet

18 Algemene Vergadering CPS 18/01/2012 Functie: Verslaggeving en documentatie Evaluatie 2011:  Opstelling ontwerpverslag door secretariaat (RVB, AV, RVA, starverg. werkgroepen) + nazicht door coördinator en voorzitter (of piloot WG)  Alle verslagen voor alle leden beschikbaar gesteld op de website  Website en documentatie aangepast en verder uitgewerkt overeenkomstig het beleidsplan  Blog stopgezet maar vanaf september wekelijkse aankondiging van de activiteiten via Twitter (@cpsvzw)  Vermelding structurele partners aangevuld met een link naar hun website  Bedrijfsresultaten op een overzichtelijkere wijze voorgesteld Coördinatoren: A. Duchatelet, D. Van Ryckeghem en D. Allaerts

19 Algemene Vergadering CPS 18/01/2012 Functie: Verslaggeving en documentatie Actiepunten 2012:  2 tweets/week @cpsvzw met activiteiten van de komende week (ma en do). Leden CPS mogen suggesties doen  Inventaris opstellen en op website plaatsen van de locaties waar welke soort documentatie over politie en veiligheid op welke wijze kan worden geconsulteerd (stage-opdracht 2012)  Lijst opstellen van bestaande tijdschriften over politiestudies op Europees niveau (stage-opdracht 2012) Coördinatoren: A. Duchatelet, D. Van Ryckeghem en D. Allaerts

20 Algemene Vergadering CPS 18/01/2012 Functie: Verslaggeving en documentatie Actiepunten 2012:  Bestaande Linked-in contacten van de CPS-leden verzamelen en toevoegen aan mailinglist (stage-opdracht 2012)  De alternatieve werkvormen afzonderlijk als een deelactiviteit vermelden op de website en in de aankondigingfolders  Verdere uitwerking van een permanent bijgehouden en on- line beschikbare agenda met alle activiteiten van het CPS Coördinatoren: A. Duchatelet, D. Van Ryckeghem en D. Allaerts

21 Algemene Vergadering CPS 18/01/2012 Functie: Externe relaties/communicatie Evaluatie werking 2011:  Op nationaal vlak: promoten van structureel partnership:  voortdurend de 'gepriviligeerde positie' van deze partners benadrukken  rechtstreeks aanspreekbare contactpersoon  Traditionele communicatiemogelijkheden (geschreven en digitale dragers) aangevuld met de nieuwe sociale media zoals Twitter @cpsvzw Coördinatoren: A. Collier, D. Van Ryckeghem en M. Vanderhallen

22 Algemene Vergadering CPS 18/01/2012 Functie: Externe relaties/communicatie Actiepunten 2012:  Opmaken inventaris van netwerk van externe relaties gelieerd aan de kernactiviteiten van het CPSmet als doel het CPS kenbaar te maken, interessant te houden, en een blijvende band op te nemen  Op internationaal vlak: zoeken naar bestemmelingen op bilateraal en EU  Piloten van studiedagen overtuigen een luikje 'commu' te voorzien en uit te werken met gerichte bestemmelingen die geïnteresseerd zijn in het inhoudelijke van de bedoelde studiedag  Aanspreken van de arrondissementscommissarissen bij de gouverneurs om via hun kanalen de doelgroepen beter te bespelen Coördinatoren: A. Collier, D. Van Ryckeghem en M. Vanderhallen

23 Algemene Vergadering CPS 18/01/2012 Conclusie door voorzitter en ondervoorzitters Evaluatie werking 2011:  Consolidatie van vernieuwde werking (RvB, AV, RvA) = Team  Betere bewaking van eigen CPS-initiatieven  Nieuwe initiatieven ontwikkelen (CPS-scriptieprijs, debatavonden, onderzoeksnamiddagen, BISC, …) P. Ponsaers, A. Duchatelet en A. Collier

24 Algemene Vergadering CPS 18/01/2012 Conclusie door voorzitter en ondervoorzitters Actiepunten 2012:  Actief blijven betrekken van leden AV en structurele partners (lasten verdelen)  Vernieuwing verder doorzetten (Imagoverbetering)  Verdere evolutie naar brede veiligheidsproblematiek P. Ponsaers, A. Duchatelet en A. Collier


Download ppt "Algemene Vergadering CPS 18/01/2012 Evaluatie werking 2011 en actiepunten 2012 Studiedagen."

Verwante presentaties


Ads door Google