De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Het belang van groene energie Jaap Koppejan Procede Biomass BV PO Box 328, 7500 AH, Enschede The Netherlands www.procede.nl.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Het belang van groene energie Jaap Koppejan Procede Biomass BV PO Box 328, 7500 AH, Enschede The Netherlands www.procede.nl."— Transcript van de presentatie:

1 Het belang van groene energie Jaap Koppejan Procede Biomass BV PO Box 328, 7500 AH, Enschede The Netherlands www.procede.nl

2 Indeling Doelstellingen voor duurzame energie Beschikbaarheid van biomassa Duurzaamheidsvraagstukken 17-7-2014 Symposium Brabantse Milieufederatie 2

3 DOELSTELLINGEN 17-7-2014 Symposium Brabantse Milieufederatie 3

4 Richtlijn hernieuwbare energie Aandeel hernieuwbare energie is 14 % in bruto finaal eindverbruik van energie in 2020 voor NL 10 % hernieuwbare energie (biobrandstoffen, elektriciteit) in vervoer in 2020 voor alle lidstaten 17-7-2014 Symposium Brabantse Milieufederatie 4

5 Richtlijn Hernieuwbare Energie: Nederlands Aandeel Hernieuwbare Energie (Bruto Finaal Energieverbruik) Bron: CBS 17-7-2014 Symposium Brabantse Milieufederatie 5

6 Duurzame electriciteit 17-7-2014 Symposium Brabantse Milieufederatie 6 Actieplan Duurzame Energie

7 Groene warmte 17-7-2014 Symposium Brabantse Milieufederatie 7 Actieplan Duurzame Energie

8 Transportsector 17-7-2014 Symposium Brabantse Milieufederatie 8 Actieplan Duurzame Energie

9 BESCHIKBARE BIOMASSA 17-7-2014 Symposium Brabantse Milieufederatie 9

10 Welke biomassa is beschikbaar? 17-7-2014 Symposium Brabantse Milieufederatie 10

11 Biomass Balance for the Netherlands (Mton dm) 17-7-2014 Symposium Brabantse Milieufederatie 11 Rabou et al. 2006 Meesters et.al., 2010 Domestic harvestable production3127.8 Plus: Import3339.9 Minus: Export-22-28.6 Balance4239.1 Meesters, K., P. Boonekamp, M. Meeusen, D. Verhoog en W. Elbersen. 2010. Monitoring Groene Grondstoffen. Rapport voor het Platform Groene Grondstoffen. Rabou, L.P.L.M., Deurwaarder, E.P., Elbersen, H.W., Scott, E.L., Biomassa in de Nederlandse energiehuishouding in 2030, 2006.

12 Studie Koppejan et al 2009 naar beschikbaarheid in 2020, in NREAP toegepast B= A - T1 -T2 - T3- Atd Waarbij B = beschikbaarheid onder een scenario A = aanwezigheid T1 = conventionele concurrerende toepassing (Feed, Food, Fibre, etc) T2 = moet achtergelaten worden (bodem/natuur) T3 = onconventionele concurrerende toepassing (2e generatie, etc) Atd = deel dat wel aanwezig is maar te duur is (onder het scenario) om gebruikt te worden voor energie en warmte in het scenario. 17-7-2014 Symposium Brabantse Milieufederatie 12

13 Beschikbaarheid in 2020 17-7-2014 Symposium Brabantse Milieufederatie 13 2009 1 Global Economy) 2 (Transatlantic Market) 3 (Strong Europe) 4 (Regional Communities) kton ds 11.4 (48.3) 13.6 (50) 13 (46.5) 16.3 (47.6) 15.5 (46) PJ LHV 136 (555) 171 (510) 164 (480) 173 (489) 173 (481) PJ HHV 194 (876) 229 (904) 223 (842) 275 (863) 268 (836) PJ Electriciteit 32 35 37 48 50 PJ Warmte 19 21 29 36 PJ Gas- 1 1 13 10 PJ finaal 51 58 59 90 96 PJ vermeden fossiel 93 102 106 150 159

14 Belangrijkste stromen (PJ finaal) 17-7-2014 Symposium Brabantse Milieufederatie 14

15 DUURZAAMHEID 17-7-2014 Symposium Brabantse Milieufederatie 15

16 Wat zijn wenselijke routes voor biomassa? Miscanthus en houtsnippers vervangen kolen DRAX, 4000 MWe 17-7-2014 Symposium Brabantse Milieufederatie 16

17 Lignocellulose biomassa 17-7-2014 Symposium Brabantse Milieufederatie 17 Goed gedefinieerde organische stof Meestal vrij van problematische brandstofcomponenten Materiaalhergebruik Minder goed gedefinieerde organische stof Vrij van problematische brandstofcomponenten Brandstof Minder goed gedefinieerde organische stof Vrij van problematische brandstofcomponenten Composteren

18 Toepassing als brandstof hangt af van de kwaliteit KwaliteitToepassingVervangtkg CO2 / GJ biomassa Gedroogd gras en riet Lage temperatuur warmte Aardgas57 Houtsnippers, afvalhout Stoom tot 450 °C, WKK Mix67 Asvrij hout, (getorrificeerde) pellets Hoge temperatuur stoom (>600 °C), kolencentrale Kolen98 17-7-2014 Symposium Brabantse Milieufederatie 18

19 Potentieel voor duurzame energie uit mest Landelijk:(10-22 PJ finaal of 21-37 PJ vermeden fossiel) wanneer nutriënten wetgeving en issues rondom RO/vergunningverlening worden opgelost BeschikbaarheidvanNederlandsebiomassavoorwarmteenelectriciteitin2020 17-7-2014 Symposium Brabantse Milieufederatie 19

20 Verschillende routes zijn soms mogelijk 17-7-2014 Symposium Brabantse Milieufederatie 20 Primaire energie Finale energie

21 Energie uit mest: het residu afzetmogelijkheden van digestaat is knelpunt: Opwerking digestaat tot kunstmestvervanger Mineralenwetgeving moet worden aangepast Door het gebruik van co-producten neemt totale hoeveelheid mest toe wat bijvoorbeeld kan leiden tot hogere afzetkosten van mest. Bij verbranding verdwijnt stikstof en raakt P in geoxideerde toestand in bodemas, herwinbaar en inzetbaar na reductie 17-7-2014 Symposium Brabantse Milieufederatie 21

22 Indirecte GHG effect van mestvergisting is belangrijker dan energieopwekking 17-7-2014BIONmeetingBarneveld22 17-7-2014 Symposium Brabantse Milieufederatie 22

23 17-7-2014BIONmeetingBarneveld23 Afzetmogelijkheden mest worden steeds minder  Lokale overschotten van nutriënten leiden tot transporten tot andere provincies en export  Met name fosfaat is afzetprobleem, terwijl er op termijn een tekort aan fosfaat dreigt  Uitspoeling naar oppervlaktewater probleem met aangescherpte KRW 17-7-2014 Symposium Brabantse Milieufederatie 23

24 17-7-2014BIONmeetingBarneveld24 Mestvergisting kan bijdragen aan oplossing van het probleem  Door vergisting en opwerking digestaat worden afzetmogelijkheden vergroot  Concentratie en scheiding van N en P fracties  Digestaat beter dan mest(minder N, P, K uitspoeling)  Stabiele C blijkt nog steeds beschikbaar  CO 2 besparing veel belangrijker argument dan fossiele energiebesparing door indirecte effecten 17-7-2014 Symposium Brabantse Milieufederatie 24

25 Mest onbehandeld uitrijden Geen hygiënisering Geen dosering van meststoffen op maat CO 2 - en methaanvorming in de bodem 17-7-2014 Symposium Brabantse Milieufederatie 25

26 Effect van mestvergisting Hygiënisering van organische stof Dosering van meststoffen op maat methaanvorming in de bodem wordt tegengegaan 17-7-2014 Symposium Brabantse Milieufederatie 26

27 Vrijkomende fracties bij de GET installatie (AgriModem) Stikstof(N)-, Fosfaat(P)-, Kalium(K)-en Magnesium(Mg), Gehygiëniseerde compost Aangezuurd water ter verlaging van ammoniak emissies 17-7-2014 Symposium Brabantse Milieufederatie 27

28 17-7-2014 Symposium Brabantse Milieufederatie 28 Instabiele C -Vergistbaar -Draagt nauwelijks bij aan bodem-C Instabiele C -Vergistbaar -Draagt nauwelijks bij aan bodem-C Stabiele C -Niet vergistbaar, wel brandbaar -Draagt wel bij aan bodem-C Stabiele C -Niet vergistbaar, wel brandbaar -Draagt wel bij aan bodem-C

29 Vergistbare biomassa ComposteringVergisting Benutting N als meststof Benutting P als meststof Effect op indirecte CO2 emissies  Effect op directe CO2 emissies  Stabiele C naar de bodem 17-7-2014 Symposium Brabantse Milieufederatie 29

30 Brandbare biomassa ComposteringVerbranding Benutting N als meststof  Benutting P als meststof  Effect op indirecte CO2 emissies  Effect op directe CO2 emissies  Stabiele C naar de bodem  17-7-2014 Symposium Brabantse Milieufederatie 30

31 Conclusies Bioenergie gaat een grotere rol spelen in de energiehuishouding Vooral kansen bij verbranding van hout en vergisting van mest Compostering wordt voor veel biomassasoorten vervangen door energieopwekking (vergisting/verbranding) Organische en anorganische componenten in de biomassa bepalen de optimale benuttingswijze, rationale beoordeling nodig 17-7-2014 Symposium Brabantse Milieufederatie 31


Download ppt "Het belang van groene energie Jaap Koppejan Procede Biomass BV PO Box 328, 7500 AH, Enschede The Netherlands www.procede.nl."

Verwante presentaties


Ads door Google