De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Het belang van groene energie Jaap Koppejan Procede Biomass BV PO Box 328, 7500 AH, Enschede The Netherlands www.procede.nl.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Het belang van groene energie Jaap Koppejan Procede Biomass BV PO Box 328, 7500 AH, Enschede The Netherlands www.procede.nl."— Transcript van de presentatie:

1 Het belang van groene energie Jaap Koppejan Procede Biomass BV PO Box 328, 7500 AH, Enschede The Netherlands

2 Indeling Doelstellingen voor duurzame energie Beschikbaarheid van biomassa Duurzaamheidsvraagstukken Symposium Brabantse Milieufederatie 2

3 DOELSTELLINGEN Symposium Brabantse Milieufederatie 3

4 Richtlijn hernieuwbare energie Aandeel hernieuwbare energie is 14 % in bruto finaal eindverbruik van energie in 2020 voor NL 10 % hernieuwbare energie (biobrandstoffen, elektriciteit) in vervoer in 2020 voor alle lidstaten Symposium Brabantse Milieufederatie 4

5 Richtlijn Hernieuwbare Energie: Nederlands Aandeel Hernieuwbare Energie (Bruto Finaal Energieverbruik) Bron: CBS Symposium Brabantse Milieufederatie 5

6 Duurzame electriciteit Symposium Brabantse Milieufederatie 6 Actieplan Duurzame Energie

7 Groene warmte Symposium Brabantse Milieufederatie 7 Actieplan Duurzame Energie

8 Transportsector Symposium Brabantse Milieufederatie 8 Actieplan Duurzame Energie

9 BESCHIKBARE BIOMASSA Symposium Brabantse Milieufederatie 9

10 Welke biomassa is beschikbaar? Symposium Brabantse Milieufederatie 10

11 Biomass Balance for the Netherlands (Mton dm) Symposium Brabantse Milieufederatie 11 Rabou et al Meesters et.al., 2010 Domestic harvestable production Plus: Import Minus: Export Balance Meesters, K., P. Boonekamp, M. Meeusen, D. Verhoog en W. Elbersen Monitoring Groene Grondstoffen. Rapport voor het Platform Groene Grondstoffen. Rabou, L.P.L.M., Deurwaarder, E.P., Elbersen, H.W., Scott, E.L., Biomassa in de Nederlandse energiehuishouding in 2030, 2006.

12 Studie Koppejan et al 2009 naar beschikbaarheid in 2020, in NREAP toegepast B= A - T1 -T2 - T3- Atd Waarbij B = beschikbaarheid onder een scenario A = aanwezigheid T1 = conventionele concurrerende toepassing (Feed, Food, Fibre, etc) T2 = moet achtergelaten worden (bodem/natuur) T3 = onconventionele concurrerende toepassing (2e generatie, etc) Atd = deel dat wel aanwezig is maar te duur is (onder het scenario) om gebruikt te worden voor energie en warmte in het scenario Symposium Brabantse Milieufederatie 12

13 Beschikbaarheid in Symposium Brabantse Milieufederatie Global Economy) 2 (Transatlantic Market) 3 (Strong Europe) 4 (Regional Communities) kton ds 11.4 (48.3) 13.6 (50) 13 (46.5) 16.3 (47.6) 15.5 (46) PJ LHV 136 (555) 171 (510) 164 (480) 173 (489) 173 (481) PJ HHV 194 (876) 229 (904) 223 (842) 275 (863) 268 (836) PJ Electriciteit PJ Warmte PJ Gas PJ finaal PJ vermeden fossiel

14 Belangrijkste stromen (PJ finaal) Symposium Brabantse Milieufederatie 14

15 DUURZAAMHEID Symposium Brabantse Milieufederatie 15

16 Wat zijn wenselijke routes voor biomassa? Miscanthus en houtsnippers vervangen kolen DRAX, 4000 MWe Symposium Brabantse Milieufederatie 16

17 Lignocellulose biomassa Symposium Brabantse Milieufederatie 17 Goed gedefinieerde organische stof Meestal vrij van problematische brandstofcomponenten Materiaalhergebruik Minder goed gedefinieerde organische stof Vrij van problematische brandstofcomponenten Brandstof Minder goed gedefinieerde organische stof Vrij van problematische brandstofcomponenten Composteren

18 Toepassing als brandstof hangt af van de kwaliteit KwaliteitToepassingVervangtkg CO2 / GJ biomassa Gedroogd gras en riet Lage temperatuur warmte Aardgas57 Houtsnippers, afvalhout Stoom tot 450 °C, WKK Mix67 Asvrij hout, (getorrificeerde) pellets Hoge temperatuur stoom (>600 °C), kolencentrale Kolen Symposium Brabantse Milieufederatie 18

19 Potentieel voor duurzame energie uit mest Landelijk:(10-22 PJ finaal of PJ vermeden fossiel) wanneer nutriënten wetgeving en issues rondom RO/vergunningverlening worden opgelost BeschikbaarheidvanNederlandsebiomassavoorwarmteenelectriciteitin Symposium Brabantse Milieufederatie 19

20 Verschillende routes zijn soms mogelijk Symposium Brabantse Milieufederatie 20 Primaire energie Finale energie

21 Energie uit mest: het residu afzetmogelijkheden van digestaat is knelpunt: Opwerking digestaat tot kunstmestvervanger Mineralenwetgeving moet worden aangepast Door het gebruik van co-producten neemt totale hoeveelheid mest toe wat bijvoorbeeld kan leiden tot hogere afzetkosten van mest. Bij verbranding verdwijnt stikstof en raakt P in geoxideerde toestand in bodemas, herwinbaar en inzetbaar na reductie Symposium Brabantse Milieufederatie 21

22 Indirecte GHG effect van mestvergisting is belangrijker dan energieopwekking BIONmeetingBarneveld Symposium Brabantse Milieufederatie 22

23 BIONmeetingBarneveld23 Afzetmogelijkheden mest worden steeds minder  Lokale overschotten van nutriënten leiden tot transporten tot andere provincies en export  Met name fosfaat is afzetprobleem, terwijl er op termijn een tekort aan fosfaat dreigt  Uitspoeling naar oppervlaktewater probleem met aangescherpte KRW Symposium Brabantse Milieufederatie 23

24 BIONmeetingBarneveld24 Mestvergisting kan bijdragen aan oplossing van het probleem  Door vergisting en opwerking digestaat worden afzetmogelijkheden vergroot  Concentratie en scheiding van N en P fracties  Digestaat beter dan mest(minder N, P, K uitspoeling)  Stabiele C blijkt nog steeds beschikbaar  CO 2 besparing veel belangrijker argument dan fossiele energiebesparing door indirecte effecten Symposium Brabantse Milieufederatie 24

25 Mest onbehandeld uitrijden Geen hygiënisering Geen dosering van meststoffen op maat CO 2 - en methaanvorming in de bodem Symposium Brabantse Milieufederatie 25

26 Effect van mestvergisting Hygiënisering van organische stof Dosering van meststoffen op maat methaanvorming in de bodem wordt tegengegaan Symposium Brabantse Milieufederatie 26

27 Vrijkomende fracties bij de GET installatie (AgriModem) Stikstof(N)-, Fosfaat(P)-, Kalium(K)-en Magnesium(Mg), Gehygiëniseerde compost Aangezuurd water ter verlaging van ammoniak emissies Symposium Brabantse Milieufederatie 27

28 Symposium Brabantse Milieufederatie 28 Instabiele C -Vergistbaar -Draagt nauwelijks bij aan bodem-C Instabiele C -Vergistbaar -Draagt nauwelijks bij aan bodem-C Stabiele C -Niet vergistbaar, wel brandbaar -Draagt wel bij aan bodem-C Stabiele C -Niet vergistbaar, wel brandbaar -Draagt wel bij aan bodem-C

29 Vergistbare biomassa ComposteringVergisting Benutting N als meststof Benutting P als meststof Effect op indirecte CO2 emissies  Effect op directe CO2 emissies  Stabiele C naar de bodem Symposium Brabantse Milieufederatie 29

30 Brandbare biomassa ComposteringVerbranding Benutting N als meststof  Benutting P als meststof  Effect op indirecte CO2 emissies  Effect op directe CO2 emissies  Stabiele C naar de bodem  Symposium Brabantse Milieufederatie 30

31 Conclusies Bioenergie gaat een grotere rol spelen in de energiehuishouding Vooral kansen bij verbranding van hout en vergisting van mest Compostering wordt voor veel biomassasoorten vervangen door energieopwekking (vergisting/verbranding) Organische en anorganische componenten in de biomassa bepalen de optimale benuttingswijze, rationale beoordeling nodig Symposium Brabantse Milieufederatie 31


Download ppt "Het belang van groene energie Jaap Koppejan Procede Biomass BV PO Box 328, 7500 AH, Enschede The Netherlands www.procede.nl."

Verwante presentaties


Ads door Google