De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Federaal Planbureau Task Force Duurzame Ontwikkeling Hoe het Kyoto objectief halen in België/Vlaanderen? Willem van Ierland - Climbel/Climneg Task Force.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Federaal Planbureau Task Force Duurzame Ontwikkeling Hoe het Kyoto objectief halen in België/Vlaanderen? Willem van Ierland - Climbel/Climneg Task Force."— Transcript van de presentatie:

1 Federaal Planbureau Task Force Duurzame Ontwikkeling Hoe het Kyoto objectief halen in België/Vlaanderen? Willem van Ierland - Climbel/Climneg Task Force Duurzame ontwikkeling Federaal Plan Bureau

2 Task Force Duurzame Ontwikkeling Methodologie van het onderzoek Pedagogische onderbouwing van de studie: –GEM-E3 –MARKAL –uiteenzetting verschillende ‘kost-concepten’ Duidelijke uitleg over de exogene variabelen gebruikt in het onderzoek

3 Task Force Duurzame Ontwikkeling Nuttige bijdrage van deze studie tot het klimaatbeleid-debat binnen België: Voldoen aan het Kyotoprotocol zal een aanzienlijke economische kost vragen vergeleken met andere milieuverdragen. Kostenminimalisatie is belangrijk maar tegelijk een complexe materie.

4 Task Force Duurzame Ontwikkeling Er wordt ingegaan op het concept van marginale reductiekosten: –Dit onderzoek geeft een indicatie van de reële marginale reductiekosten binnen de verschillende sectoren in België –Een kostenefficiënte oplossing laat toe om verschillende reductiepercentages te hebben tussen sectoren, gewesten en landen zolang de marginale reductiekosten maar gelijk zijn! Relatief hoge marginale reductiekosten in de transportsector  weinig reducties in deze sector Relatief lage marginale reductiekosten in de energiesector  veel reducties in deze sector

5 Task Force Duurzame Ontwikkeling De sensitiviteitsanalyse evalueert of de mogelijke impact van exogene variabelen op de totale emissies substantieel is: –de mogelijke impact van de evolutie van de wereldprijs van olie, gas en steenkool op de hoeveelheid CO 2 -emissies –de mogelijke impact op lange termijn van het nucleair beleid op de hoeveelheid CO 2 -emissies

6 Task Force Duurzame Ontwikkeling Hoe het Kyoto objectief halen in België/Vlaanderen? De toepasbaarheid van de modellen heeft limieten: –onzekerheid i.v.m. het reële kwantitatieve effect van een CO 2 -taks –grootste deel van de studie is enkel gebaseerd op het kostconcept 1 (de kost binnen de energiemarkt)

7 Task Force Duurzame Ontwikkeling De studie vertaalt zich makkelijk in een ‘ideale’ CO 2 - taks en geeft daarom, misschien ongewild, de indruk dat er geen andere efficiënte beleidsopties zijn. –Een ander optie is bijvoorbeeld emissiehandel waarbij de emissierechten geveild worden. Gekende argumenten voor en tegen zijn: Bij een taks zijn de kosten zeker maar de reducties onzeker. Bij emissiehandel zijn de reducties zeker maar de kosten onzeker. Zijn de kosten van een taks wel zeker indien we geconfronteerd worden met een bindend ‘non- compliance’- mechanisme? Zijn de kosten van een taks wel zeker indien de wereldprijs van emissierechten sterk verschilt van de taks?

8 Task Force Duurzame Ontwikkeling Het Federaal Plan inzake Duurzame Ontwikkeling 2000- 2004 stelt in paragraaf 404 expliciet een energie- CO 2 taks voor! Het is belangrijk voor het beleid te begrijpen wat de effecten zijn die spelen bij het dubbel dividend! –De studie geeft een introductie het taks-interactie-effect en het taks-recycling-effect –De studie geeft duidelijk aan dat het dubbel dividend de kosten minimaliseert! –Is het eindresultaat van het dubbel dividend een negatief of een positief netto-effect op het BBP?

9 Task Force Duurzame Ontwikkeling –Goulder, Parry, Williams, Burtraw (1998): The cost effectiveness of alternative instruments for environmental protection in a second best setting, www.rff.orgwww.rff.org –Majocchi A. (forthcoming): Greening tax mixes in the OECD countries: an assessment, OECD, Paris –Bosquet B. (2000): Environmental tax reform: does it work? A survey of he empirical evidence, Ecological Economics, www.elsevier.com/locate/ecolecon

10 Task Force Duurzame Ontwikkeling Wat ontbreekt er nog aan de mogelijkheden van economische modellen? –Incorporatie van het derde kostconcept de relatieve verschillen van de marginale reductiekosten tussen de verschillende sectoren zijn min of meer bekend (kostconcept 1) maar de grootte van het positieve effect van het dubbel dividend is een stuk minder bekend! –Wat is het effect van het dubbel dividend indien men de werknemers- of de werkgeversbijdragen verlaagd? –De economische theorie zegt dat het toepassen van het dubbel dividend het meest kostenefficiënt is maar wat als onze buurlanden niet meedoen?

11 Task Force Duurzame Ontwikkeling Duitsland heeft relatief minder problemen om zijn reducties te behalen omdat het Oost Duitsland heeft en omdat het de sterk gesubsidieerde, CO 2 -intensieve energieopwekking via bruinkool en steenkool aan het afbouwen is. Het Verenigd Koninkrijk: de liberalisatie van de elektriciteitsmarkt heeft gezorgd voor een dash-for-gas en het wil zijn productie van aardgas in de Noordzee verder stimuleren. Frankrijk heeft een veel minder ambitieuse doelstelling met een stabilisatie van zijn emissies t.o.v. 1990 en staat ook minder negatief t.o.v. nucleaire energie

12 Task Force Duurzame Ontwikkeling –Wat indien we toch het dubbel dividend unilateraal invoeren? Is er inderdaad een grote negatieve impact op onze industrie en is deze groter dan de positieve impact van het dubbel dividend? –Wat zijn de effecten op de kosten indien bepaalde industrieën vrijstellingen krijgen?


Download ppt "Federaal Planbureau Task Force Duurzame Ontwikkeling Hoe het Kyoto objectief halen in België/Vlaanderen? Willem van Ierland - Climbel/Climneg Task Force."

Verwante presentaties


Ads door Google