De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

September 2003 Biologisch en chemisch terrorisme deel 3 1 Biologisch en chemisch terrorisme Deel 3: chemische agentia FOD Volksgezondheid Hoge Gezondheidsraad.

Verwante presentaties


Presentatie over: "September 2003 Biologisch en chemisch terrorisme deel 3 1 Biologisch en chemisch terrorisme Deel 3: chemische agentia FOD Volksgezondheid Hoge Gezondheidsraad."— Transcript van de presentatie:

1 September 2003 Biologisch en chemisch terrorisme deel 3 1 Biologisch en chemisch terrorisme Deel 3: chemische agentia FOD Volksgezondheid Hoge Gezondheidsraad

2 September 2003 Biologisch en chemisch terrorisme deel 32 Overzicht inleiding inleiding welke chemische stoffen? welke chemische stoffen? gemeenschappelijke aspecten gemeenschappelijke aspecten decontaminatie decontaminatie individuele chemische agentia individuele chemische agentia kenmerken kenmerken symptomen, klinische tekenen, diagnoses symptomen, klinische tekenen, diagnoses behandeling behandeling besluit besluit

3 September 2003 Biologisch en chemisch terrorisme deel 33 Welke chemische stoffen? normaal beschikbare chemicaliën normaal beschikbare chemicaliën elke chemische stof met acute toxiciteit elke chemische stof met acute toxiciteit meer voor de hand liggend: meer voor de hand liggend: ammoniak, chloorgas, fosgeen ammoniak, chloorgas, fosgeen waterstofcyanide, cyanogeenchloride waterstofcyanide, cyanogeenchloride organofosforzure pesticiden, … organofosforzure pesticiden, … elk bedrijf waar dergelijke stoffen geproduceerd en gestockeerd worden of elk vervoer van dergelijke stoffen is potentieel een doelwit van terroristische acties elk bedrijf waar dergelijke stoffen geproduceerd en gestockeerd worden of elk vervoer van dergelijke stoffen is potentieel een doelwit van terroristische acties

4 September 2003 Biologisch en chemisch terrorisme deel 34 reeds ontwikkeld als chemisch wapen reeds ontwikkeld als chemisch wapen organofosforzure zenuwgassen organofosforzure zenuwgassen sarin, tabun, soman, VX sarin, tabun, soman, VX mosterdgas (Yperiet) mosterdgas (Yperiet) organische arseenderivaten: Lewisit organische arseenderivaten: Lewisit fosgeen fosgeen cyaniden cyaniden waterstofcyanide, cyanogeenchloride, cyanogeenbromide waterstofcyanide, cyanogeenchloride, cyanogeenbromide oproerbestrijdingsmiddelen oproerbestrijdingsmiddelen traangassen CS, CN traangassen CS, CN incapacitantia incapacitantia LSD, BZ, opiaten en anesthetica LSD, BZ, opiaten en anesthetica Welke chemische stoffen?

5 September 2003 Biologisch en chemisch terrorisme deel 35 Gemeenschappelijke aspecten gassen, min of meer vluchtige vloeistoffen en vaste stoffen gassen, min of meer vluchtige vloeistoffen en vaste stoffen vloeistoffen (en vaste stoffen) worden verspreid als aërosolen. Eventuele verdamping is onder meer functie van de omgevingstemperatuur vloeistoffen (en vaste stoffen) worden verspreid als aërosolen. Eventuele verdamping is onder meer functie van de omgevingstemperatuur belangrijkste blootstellingsweg is de ademhaling belangrijkste blootstellingsweg is de ademhaling wateroplosbare aktieve stoffen: snelle inwerking op de bovenste luchtwegen wateroplosbare aktieve stoffen: snelle inwerking op de bovenste luchtwegen minder oplosbare aktieve stoffen: tragere en diepere inwerking op de luchtwegen tot in de alveolen minder oplosbare aktieve stoffen: tragere en diepere inwerking op de luchtwegen tot in de alveolen verschillende agentia dringen ook doorheen de huid met uitlokken van lokale en/of systemische verschijnselen verschillende agentia dringen ook doorheen de huid met uitlokken van lokale en/of systemische verschijnselen

6 September 2003 Biologisch en chemisch terrorisme deel 36 Gemeenschappelijke aspecten inhalatieblootstelling dosis = concentratie x volume x tijd inspanning ademminuutvolume inspanning ademminuutvolume (L/min) (L/min) geen7-12 licht10-26 matig26-44 zwaar44-64 zeer zwaar> 64

7 September 2003 Biologisch en chemisch terrorisme deel 37 Decontaminatie bescherming van de uitvoerders bescherming van de uitvoerders beëindigen van de blootstelling beëindigen van de blootstelling verwijderen slachtoffer uit gecontamineerd milieu verwijderen slachtoffer uit gecontamineerd milieu verwijderen agens op kledij of huid verwijderen agens op kledij of huid overvloedig spoelen met water, adsorbens: Vollers aarde, bloem, huishoudpapier, … overvloedig spoelen met water, adsorbens: Vollers aarde, bloem, huishoudpapier, … plaats plaats grote aantallen: liefst op de plaats van het incident grote aantallen: liefst op de plaats van het incident kleine aantallen: ten laatste vóór opname in een medische instelling kleine aantallen: ten laatste vóór opname in een medische instelling behoefte aan planning en training behoefte aan planning en training

8 September 2003 Biologisch en chemisch terrorisme deel 38 Overzicht inleiding inleiding welke chemische stoffen? welke chemische stoffen? gemeenschappelijke aspecten gemeenschappelijke aspecten decontaminatie decontaminatie individuele chemische agentia individuele chemische agentia kenmerken kenmerken symptomen, klinische tekenen, diagnoses symptomen, klinische tekenen, diagnoses behandeling behandeling besluit besluit

9 September 2003 Biologisch en chemisch terrorisme deel 39 Ammoniak kenmerken kenmerken mogelijks vrijkomend na een industrieel incident mogelijks vrijkomend na een industrieel incident kleurloos gas, vloeibaar onder druk, doordringende geur kleurloos gas, vloeibaar onder druk, doordringende geur lichter dan lucht, ontvlambaar, ontplofbaar gemengd met lucht lichter dan lucht, ontvlambaar, ontplofbaar gemengd met lucht zeer goed water oplosbaar, reageert sterk basisch zeer goed water oplosbaar, reageert sterk basisch werking: irriterend tot corrosief, liquefactienecrose werking: irriterend tot corrosief, liquefactienecrose ademhalingstelsel: brandend gevoel, hoest, dyspnoe; epitheliale loslating en luchtwegobstructie; massale blootstelling geeft na latentietijd (tot 24 uur) longoedeem ademhalingstelsel: brandend gevoel, hoest, dyspnoe; epitheliale loslating en luchtwegobstructie; massale blootstelling geeft na latentietijd (tot 24 uur) longoedeem ogen: pijn, roodheid; aantasting van de conjunctiva en cornea ogen: pijn, roodheid; aantasting van de conjunctiva en cornea huid: pijn, erythema; brandwonden; vrieswonden door vloeibaar ammoniak huid: pijn, erythema; brandwonden; vrieswonden door vloeibaar ammoniak behandeling: overvloedig spoelen met water, symptomatische behandeling, tracheostomie, observatie minimaal 24 uur behandeling: overvloedig spoelen met water, symptomatische behandeling, tracheostomie, observatie minimaal 24 uur

10 September 2003 Biologisch en chemisch terrorisme deel 310 Chloorgas (wereldoorlog I) kenmerken kenmerken mogelijks vrijkomend na een industrieel incident mogelijks vrijkomend na een industrieel incident geel-groen gas, vloeibaar onder druk, doordringende geur geel-groen gas, vloeibaar onder druk, doordringende geur zwaarder dan lucht, in contact met andere stoffen risico voor brand en ontploffing zwaarder dan lucht, in contact met andere stoffen risico voor brand en ontploffing matig oplosbaar in water, reageert sterk zuur matig oplosbaar in water, reageert sterk zuur werking: irriterend tot corrosief werking: irriterend tot corrosief ademhalingstelsel: brandend gevoel, hoest, dyspnoe; necrotiserende tracheo-bronchitis; longoedeem na een latentietijd ademhalingstelsel: brandend gevoel, hoest, dyspnoe; necrotiserende tracheo-bronchitis; longoedeem na een latentietijd ogen: pijn, roodheid; aantasting conjunctiva en cornea ogen: pijn, roodheid; aantasting conjunctiva en cornea huid: pijn, roodheid; brandwonden; vriesletsel door vloeibaar chloor huid: pijn, roodheid; brandwonden; vriesletsel door vloeibaar chloor behandeling: spoelen met water, symptomatische behandeling, 24 uur observatie behandeling: spoelen met water, symptomatische behandeling, 24 uur observatie

11 September 2003 Biologisch en chemisch terrorisme deel 311 Chloorgas Their faces, arms, hands were of a shiny grey-black colour, with mouths open and lead glazed eyes, all swaying slightly backwards and forwards trying to get breath. It was a most appalling sight all those poor black faces, struggling, struggling for life what with the groaning and noise of the effort for breath. The Times, 30 April 1915

12 September 2003 Biologisch en chemisch terrorisme deel 312 Fosgeen (wereldoorlog I) kenmerken kenmerken mogelijks vrijkomend na een industrieel incident mogelijks vrijkomend na een industrieel incident kleurloos gas, vloeibaar onder druk, geur vers hooi kleurloos gas, vloeibaar onder druk, geur vers hooi zwaarder dan lucht zwaarder dan lucht weinig oplosbaar in water weinig oplosbaar in water werking: mild irriterend, vertraagde werking werking: mild irriterend, vertraagde werking ademhalingstelsel: matige irritatie, hoest, dyspnoe; vooral letsels diepe luchtwegen met longoedeem na latentietijd ademhalingstelsel: matige irritatie, hoest, dyspnoe; vooral letsels diepe luchtwegen met longoedeem na latentietijd oog: matige irritatie oog: matige irritatie huid: matige irritatie, vriesletsel door vloeibaar fosgeen huid: matige irritatie, vriesletsel door vloeibaar fosgeen behandeling: ondersteunende, symptomatische behandeling, 24 uur observatie behandeling: ondersteunende, symptomatische behandeling, 24 uur observatie

13 September 2003 Biologisch en chemisch terrorisme deel 313 Fosgeen dosis – effect verband en latentietijd na een acute blootstelling dosis – effect verband en latentietijd na een acute blootstelling 1.5 ppm (6 mg m -3 ): reukdrempel, vers gemaaid gras 1.5 ppm (6 mg m -3 ): reukdrempel, vers gemaaid gras 3-4 ppm: irriterend voor de ogen, neus en keel; droge hoest, beklemmend gevoel in de borst 3-4 ppm: irriterend voor de ogen, neus en keel; droge hoest, beklemmend gevoel in de borst 30 ppm: idem, na een vrije periode 24-48 uur optreden van letsels van de luchtwegen 30 ppm: idem, na een vrije periode 24-48 uur optreden van letsels van de luchtwegen > 150 ppm: idem, latentieperiode verkort, longoedeem > 150 ppm: idem, latentieperiode verkort, longoedeem 2 ppm in 80 min: longoedeem zonder voorafgaande tekenen 2 ppm in 80 min: longoedeem zonder voorafgaande tekenen

14 September 2003 Biologisch en chemisch terrorisme deel 314 Waterstofcyanide kenmerken kenmerken mogelijks vrijkomend na een industrieel incident mogelijks vrijkomend na een industrieel incident kleurloos gas, geur van bittere amandelen kleurloos gas, geur van bittere amandelen lichter dan lucht, ontplofbaar lichter dan lucht, ontplofbaar werkingsmechanisme werkingsmechanisme inhibitie van het cytochroomoxidase, inhibitie van de cellulaire ademhaling, celdood door anoxie inhibitie van het cytochroomoxidase, inhibitie van de cellulaire ademhaling, celdood door anoxie gemetaboliseerd tot SCN -, uitgescheiden in de urine gemetaboliseerd tot SCN -, uitgescheiden in de urine behandeling behandeling zuurstof, geassisteerde ventilatie zuurstof, geassisteerde ventilatie toedienen van een zwaveldonor: natriumthiosulfaat toedienen van een zwaveldonor: natriumthiosulfaat tijdelijk binden van CN - aan methemoglobine, gevormd door toedienen van natriumnitriet of 4-DMAP tijdelijk binden van CN - aan methemoglobine, gevormd door toedienen van natriumnitriet of 4-DMAP tijdelijk binden van CN - aan cobalt-EDTA of hydroxocobalamine tijdelijk binden van CN - aan cobalt-EDTA of hydroxocobalamine (concentratiekampen, wereldoorlog II)

15 September 2003 Biologisch en chemisch terrorisme deel 315 Waterstofcyanide werking en dosis-effect relatie werking en dosis-effect relatie blootstelling aan hoge concentraties (> 200 mg m -3 ) blootstelling aan hoge concentraties (> 200 mg m -3 ) duizeligheid, gedaald zichtsvermogen, verwardheid, hoofdpijn en pijn in rug en borst; keelconstrictie, zuurstofnood, hyperventilatie, bewustzijnsverlies, convulsies, hart- en ademhalingstilstand duizeligheid, gedaald zichtsvermogen, verwardheid, hoofdpijn en pijn in rug en borst; keelconstrictie, zuurstofnood, hyperventilatie, bewustzijnsverlies, convulsies, hart- en ademhalingstilstand blootstelling aan lagere concentraties blootstelling aan lagere concentraties hoofdpijn, dyspnoe, beklemmend gevoel in de borst, uitputting met nausea en braken; rode flush; bewustzijnsverlies en verstikking hoofdpijn, dyspnoe, beklemmend gevoel in de borst, uitputting met nausea en braken; rode flush; bewustzijnsverlies en verstikking blootstelling aan lage concentraties (< 60 mg m -3 ) blootstelling aan lage concentraties (< 60 mg m -3 ) onrust, hoofdpijn, vertigo, dyspnoe onrust, hoofdpijn, vertigo, dyspnoe bij stoppen van de blootstelling: potentiëel reversibel, afhankelijk van de opgelopen hypoxische schade bij stoppen van de blootstelling: potentiëel reversibel, afhankelijk van de opgelopen hypoxische schade

16 September 2003 Biologisch en chemisch terrorisme deel 316 Waterstofcyanide In an atmosphere containing a lethal concentration an odour of bitter almonds is noticed. This is followed by a sensation of constriction of the throat, giddiness, confusion and indistinct sight. The head feels as though the temples were gripped in a vice, and there may be pain in the back of the neck, pain in the chest, with palpitation and laboured respiration. Unconsciousness occurs and the man drops. From this moment if the subject remains in the atmosphere of hydrocyanic acid for more than two or three minutes death almost always ensues, after a brief period of convulsions followed by failure of respiration. Vedder EB, 1925

17 September 2003 Biologisch en chemisch terrorisme deel 317 Mosterdgas (Yperiet) kenmerken kenmerken typisch chemisch wapen, geen ander gebruik typisch chemisch wapen, geen ander gebruik voor het eerst toegepast voor Ieper in 1917, intensief gebruikt in het conflict Iran-Irak (1984-1988) voor het eerst toegepast voor Ieper in 1917, intensief gebruikt in het conflict Iran-Irak (1984-1988) geel-bruine olieachtige vloeistof, met de geur van look of ajuin, weinig oplosbaar in water, dampen zwaarder dan lucht geel-bruine olieachtige vloeistof, met de geur van look of ajuin, weinig oplosbaar in water, dampen zwaarder dan lucht blootstelling via damp of vloeistof, door inhalatie of huidcontact, zelfs doorheen de kledij blootstelling via damp of vloeistof, door inhalatie of huidcontact, zelfs doorheen de kledij werking op de plaats van contact: letsels ontstaan na een vrij interval van meerdere uren, loco-regionale variaties (huiddikte, vochtigheid, …) werking op de plaats van contact: letsels ontstaan na een vrij interval van meerdere uren, loco-regionale variaties (huiddikte, vochtigheid, …) systemische werking: lipofiele stof, snelle absorptie en brede distributie, interactie met weefsels met hoge mitotische activiteit systemische werking: lipofiele stof, snelle absorptie en brede distributie, interactie met weefsels met hoge mitotische activiteit

18 September 2003 Biologisch en chemisch terrorisme deel 318 Mosterdgas (Yperiet) effecten effecten slijmvliezen: keelpijn, hoesten, heesheid, nasale secreties, dyspnoe, conjunctivitis slijmvliezen: keelpijn, hoesten, heesheid, nasale secreties, dyspnoe, conjunctivitis huid: jeuk, roodheid, donkere pigmentatie, vorming van vesikels en bullae, desquamatie en ulceraties huid: jeuk, roodheid, donkere pigmentatie, vorming van vesikels en bullae, desquamatie en ulceraties systemisch: nausea, braken, epigastrische pijn, diarree, leukopenie systemisch: nausea, braken, epigastrische pijn, diarree, leukopenie behandeling behandeling ogen overvloedig spoelen, vloeistof op de huid verwijderen met een adsorbens (Vollersaarde, bloem, huishoudpapier) ogen overvloedig spoelen, vloeistof op de huid verwijderen met een adsorbens (Vollersaarde, bloem, huishoudpapier) Calamine lotio, sulfadiazine crème, verder symptomatisch Calamine lotio, sulfadiazine crème, verder symptomatisch

19 September 2003 Biologisch en chemisch terrorisme deel 319 JL Willems. Annales Medicinae Militaris Belgicae 1989;3S1:1-61 16 uur na blootstelling

20 September 2003 Biologisch en chemisch terrorisme deel 320 7 dagen na blootstelling JL Willems. Annales Medicinae Militaris Belgicae 1989;3S1:1-61

21 September 2003 Biologisch en chemisch terrorisme deel 321 5 dagen na blootstelling JL Willems. Annales Medicinae Militaris Belgicae 1989;3S1:1-61

22 September 2003 Biologisch en chemisch terrorisme deel 322 5 dagen na blootstelling JL Willems. Annales Medicinae Militaris Belgicae 1989;3S1:1-61

23 September 2003 Biologisch en chemisch terrorisme deel 323 5 dagen na blootstelling JL Willems. Annales Medicinae Militaris Belgicae 1989;3S1:1-61

24 September 2003 Biologisch en chemisch terrorisme deel 324 Zenuwgassen tabun, sarin, soman, VX, GF, … kenmerken kenmerken typische chemische wapens, geen ander gebruik typische chemische wapens, geen ander gebruik gebruikt tijdens het conflict Iran-Irak (tabun en sarin) en in de terroristische actie door de secte Aum Shinrikyo (Matsumoto, 1994 en Tokyo, 1995) gebruikt tijdens het conflict Iran-Irak (tabun en sarin) en in de terroristische actie door de secte Aum Shinrikyo (Matsumoto, 1994 en Tokyo, 1995) vloeistoffen, min of meer vluchtig, damp zwaarder dan lucht vloeistoffen, min of meer vluchtig, damp zwaarder dan lucht blootstelling via damp of vloeistof, door inhalatie of huidcontact, zelfs doorheen de kledij blootstelling via damp of vloeistof, door inhalatie of huidcontact, zelfs doorheen de kledij organofosforzure esters gerelateerd aan organofosforzure insecticiden (parathion, dimethoaat, phosdrin, …) organofosforzure esters gerelateerd aan organofosforzure insecticiden (parathion, dimethoaat, phosdrin, …)

25 September 2003 Biologisch en chemisch terrorisme deel 325 oximes: 2-PAM, Contrathion OPX + AChE OP-Enz AChE + OP + X ACh + AChE ACh-Enz Ch + Ac + AChE atropine diazepam Zenuwgassen: mechanisme inhibitoren van het acetylcholinesterase

26 September 2003 Biologisch en chemisch terrorisme deel 326 Zenuwgassen: cholinerge crisis autonoom zenuwstelsel autonoom zenuwstelsel miosis, accommodatiestoornissen miosis, accommodatiestoornissen dyspnoe, bronchiale hypersecreties, cyanose, longoedeem dyspnoe, bronchiale hypersecreties, cyanose, longoedeem speekselvloed, tranen, urinaire en faecale incontinentie speekselvloed, tranen, urinaire en faecale incontinentie bradycardie en hypotensie (perifere parasympathicus) versus tachycardie en hypertensie (ganglionair orthosympathicus) bradycardie en hypotensie (perifere parasympathicus) versus tachycardie en hypertensie (ganglionair orthosympathicus) motorisch zenuwstelsel motorisch zenuwstelsel spierfasciculaties en contracties spierfasciculaties en contracties veralgemeende spierzwakte, tot spierverlamming veralgemeende spierzwakte, tot spierverlamming gedaalde tot afwezige peesreflexen gedaalde tot afwezige peesreflexen geen gevoelstoornissen geen gevoelstoornissen centraal zenuwstelsel centraal zenuwstelsel hoofdpijn, duizeligheid, onrust, angst, emotioneel labiel, moeilijkheid om zich te concentreren, vertraging geheugen, apathie, slaperigheid, insomnia, verward, teruggetrokken, depressief, ataxie hoofdpijn, duizeligheid, onrust, angst, emotioneel labiel, moeilijkheid om zich te concentreren, vertraging geheugen, apathie, slaperigheid, insomnia, verward, teruggetrokken, depressief, ataxie coma, convulsies, ademhalingsdepressie tot stilstand coma, convulsies, ademhalingsdepressie tot stilstand

27 September 2003 Biologisch en chemisch terrorisme deel 327 Zenuwgassen: gradatie - Eyes and head started to hurt, temporarily blinded, with paralysis of the voice - … on their knees, unable to stand up - … collapsed, rigid, thrashing around like a fish out of water, blood on the face - … immobilized, unconscious, dying Time, 20 March 1995 Niveau 1 klassiek 3 tot 4 niveaus, matig tot zeer ernstig Tokyo: the inhalation of sarin for 10 minutes (or less) was followed by: Niveau 2 Niveau 3 Niveau 4

28 28

29 September 2003 Biologisch en chemisch terrorisme deel 329

30 September 2003 Biologisch en chemisch terrorisme deel 330 JL Willems and D Dons. Annales Medicinae Militaris Belgicae 1993;7:162-168

31 September 2003 Biologisch en chemisch terrorisme deel 331 Zenuwgassen: behandeling symptomatische behandeling symptomatische behandeling zuurstof, geassisteerde ventilatie zuurstof, geassisteerde ventilatie atropine: perifere en centrale werking (1 - 5 mg iv alle 30 minuten tot atropinisatie, nadien onderhoudsdosis 0.5 tot 2 mg/uur) atropine: perifere en centrale werking (1 - 5 mg iv alle 30 minuten tot atropinisatie, nadien onderhoudsdosis 0.5 tot 2 mg/uur) Diazepam: centraal anticonvulsief (5 mg iv of 10 mg rectiole) Diazepam: centraal anticonvulsief (5 mg iv of 10 mg rectiole) causale behandeling: oximes causale behandeling: oximes in de praktijk een behandeling in klinisch milieu in de praktijk een behandeling in klinisch milieu pralidoxime (2-PAM, Contrathion) pralidoxime (2-PAM, Contrathion) Obidoxime (Toxogonin) Obidoxime (Toxogonin)

32 September 2003 Biologisch en chemisch terrorisme deel 332 Incapacitantia Lysergide (LSD) Lysergide (LSD) 3-quinoclinidinyl benzoaat, BZ 3-quinoclinidinyl benzoaat, BZ kenmerken kenmerken intermediair in de farmaceutische synthese, vaste stof, anticholinergicum (zoals atropine) intermediair in de farmaceutische synthese, vaste stof, anticholinergicum (zoals atropine) beschuldiging van gebruik op kolonne burgers die Srebrenica verliet na de val van de enclave in juli 1995 beschuldiging van gebruik op kolonne burgers die Srebrenica verliet na de val van de enclave in juli 1995 effecten effecten vertraagd handelen, minder alert en slaperig, disorientatie, verwardheid en stupor, hallucinaties, toxisch delirium vertraagd handelen, minder alert en slaperig, disorientatie, verwardheid en stupor, hallucinaties, toxisch delirium tachycardie, hypertensie, droge mond en huid, mydriase en wazig zicht, ataxie tachycardie, hypertensie, droge mond en huid, mydriase en wazig zicht, ataxie recupereren in 12-96 uur, met fase van onvoorspelbaar gedrag recupereren in 12-96 uur, met fase van onvoorspelbaar gedrag behandeling: physostigmine en verder symptomatisch behandeling: physostigmine en verder symptomatisch

33 September 2003 Biologisch en chemisch terrorisme deel 333 Incapacitantia opiaten: fentanyl opiaten: fentanyl aërosol, absorbtie via inhalatie en percutaan, snel en kort werkend aërosol, absorbtie via inhalatie en percutaan, snel en kort werkend sterke euforie en sedatie, nausea en braken sterke euforie en sedatie, nausea en braken acute overdosering: coma, respiratoire depressie, miosis acute overdosering: coma, respiratoire depressie, miosis anesthetica: halothaan anesthetica: halothaan gas, snel werkend anestheticum, snelle recovery gas, snel werkend anestheticum, snelle recovery acute overdosering: respiratoire en cardiovasculaire depressie acute overdosering: respiratoire en cardiovasculaire depressie Moskou, oktober 2002 Moskou, oktober 2002 politionele actie bij gijzeling in een theater: vrij efficiënt doch letaal (1/9); geen adequate voorbereiding, training en antidoten politionele actie bij gijzeling in een theater: vrij efficiënt doch letaal (1/9); geen adequate voorbereiding, training en antidoten

34 September 2003 Biologisch en chemisch terrorisme deel 334 Samenvatting en besluit een terroristische actie kan direct of indirect leiden tot verspreiden van toxische stoffen in het milieu een terroristische actie kan direct of indirect leiden tot verspreiden van toxische stoffen in het milieu kandidaatstoffen kandidaatstoffen chemicaliën uit de industrie, bij stockering / vervoer chemicaliën uit de industrie, bij stockering / vervoer stoffen die ooit als chemisch wapen werden ontwikkeld stoffen die ooit als chemisch wapen werden ontwikkeld voornaamste toegangswegen: ademhaling en huid voornaamste toegangswegen: ademhaling en huid belangrijk zijn belangrijk zijn herkennen van een abnormale pathologie, vorm of aantal herkennen van een abnormale pathologie, vorm of aantal stoppen van de blootstelling stoppen van de blootstelling zichzelf beschermen zichzelf beschermen behandeling is in de meeste gevallen symptomatisch behandeling is in de meeste gevallen symptomatisch


Download ppt "September 2003 Biologisch en chemisch terrorisme deel 3 1 Biologisch en chemisch terrorisme Deel 3: chemische agentia FOD Volksgezondheid Hoge Gezondheidsraad."

Verwante presentaties


Ads door Google