De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Ontwikkeling van warmtenetten in Vlaanderen Persconferentie 12 juli 2013 Bart Martens (sp.a), Robrecht Bothuyne (CD&V), Liesbeth Homans (N-VA) Vlaamse.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Ontwikkeling van warmtenetten in Vlaanderen Persconferentie 12 juli 2013 Bart Martens (sp.a), Robrecht Bothuyne (CD&V), Liesbeth Homans (N-VA) Vlaamse."— Transcript van de presentatie:

1 Ontwikkeling van warmtenetten in Vlaanderen Persconferentie 12 juli 2013 Bart Martens (sp.a), Robrecht Bothuyne (CD&V), Liesbeth Homans (N-VA) Vlaamse volksvertegenwoordigers

2 Potentiële bronnen

3 Potentiële afnemers

4 Waarom warmtenetten? Afbouw afhankelijkheid schaarser wordende fossiele brandstoffen (bevoorradingszekerheid) – Netto-import in EU van olie in gas in 2011: 600 mld $ (> totale Griekse staatsschuld) – World Energy Outlook IEA: 2/3 de van economisch winbaar potentieel aan energie-efficiëntie niet benut (“Epische mislukking van het internationale energiebeleid”) Terugdringen uitstoot broeikasgassen (klimaatbeheersing), door: – Vermindering energievraag – Efficiënter inzetten opgewekte energie – Vervangen van fossiele bronnen door hernieuwbare

5 Klimaat: CO2 reductiedoelstelling Vlaanderen: -15% tegen 2020 (non-ETS) Reductiepad 2013-2020

6 Klimaat: CO2 reductiedoelstelling aandeel gebouwen (non-ETS) Gebouwen: 37% van CO2 in 2005 Groei met +16% tegen 2020 bij BAU

7 Klimaat:2020 geen doel op zich Energy roadmap 2050: -80%

8 Productie van groene warmte vergt veel minder steun (max 6 €/MWh) dan productie van groene stroom en helpt dus op goedkopere manier HE- doelstelling te halen Warmtenetten hebben potentieel om op KT-MLT belangrijke verbeteringen in CO2-redcuties te halen met perspectief op latere vergroening

9 Andere landen tonen de weg

10 Ook heel wat in Vlaamse pijplijn MIROM: uitbreiding warmtenet Roeselaere naar verkaveling Licht en Ruimte POM West-Vlaanderen: warmtenet Oostende, Brugge POM Limburg: Ravenshout en Genk-Zuid Antwerpen: Nieuw-Zuid, Blue Gate, Luchtbal…

11 Beleid krijgt gestaag vorm Vlaanderen Sinds 2005: Milieu- en energietechnologie Innovatie Platform (MIP): onderzoeks- en haalbaarheidsstudies Oktober 2011: amendement op energiedecreet: geen verplichte aardgasleiding indien warmte- of biogasnet Juli 2011: Actieplan Groene Warmte September 2012: Besluit minimum aandeel hernieuwbare energie (vanaf 1/1/2014) November 2012: aanpassing ecologiesteun met invoering van categorie “strategische ecologiesteun” – Strategisch karakter te bepalen door WG binnen Agentschap Ondernemen adhv “beoordelingskader” – Tot 1 mln €, hoger voor “superstrategische dossiers” Eind juni 2013: Tweede principiële goedkeuring van Vlaamse steunregeling voor groene warmte en recuperatie restwarmte via warmtenetten. Twee projectoproepen per jaar door VEA

12 Beleid krijgt gestaag vorm Europese Unie Daar is ie: de Europese energie-efficiëntie richtlijn – Art.14: LS maken tegen 31 december 2015 beoordeling van potentieel voor warmtekrachtkoppeling en stadsverwarming en –koeling – Om de vijf jaar actualisatie – Technische geschiktheid en economische haalbaarheid via KBA – Indien rendabel en haalbaar: verplichte uitvoering

13 Verdere beleidsstappen Resolutie Vlaams Parlement 1.Opmaak Warmte Atlas: warmteaanbod en warmtevraag op digitale geografische kaart 2.Op die basis tegen 31/12/2015 inschatting van potentieel WKK, stadsverwarming en –koeling via KBA 3.Verdere ontwikkeling, bundeling en ontsluiting van kennis over warmte- en koudetechnieken 4.Obv proef- en demonstratieprojecten afwegingskaders en rekentools ontwikkelen tbv beleidsmakers, projectontwikkelaars, planologen en DNB’s om # opties collectieve warmte- of koudeleveringen te kunnen afwegen 5.Stabiel en transparant ondersteuningsmechanisme voor warmtenetten en opzetten van demonstratieprojecten in sectoren met minder praktijkervaring 6.Onderzoek naar rol VREG ovv correcte prijsstelling en regulering

14 Verdere beleidsstappen Resolutie Vlaams Parlement 7.Lokale besturen stimuleren tot inzet instrumenten Ruimtelijke Ordening en Stedenbouw: Intekenen reservatiestroken voor warmtetransportleidingen in RUP’s Stedenbouwkundige verordeningen met aansluitplichten warmtenetten bij (ver)nieuwbouw Stedenbouwkundige verordening met voorschriften centrale “stookplaats” appartementsgebouwen/winkelcentra… 8.Wegwerken hinderpalen netbeheerders zodat ook zij actief kunnen worden op vlak van distributie warmte/koude 9.Energieprestatieregelgeving: Correcte energieverliezen in E-peil berekening bij collectieve verwarmingssystemen in groepswoningbouw Opentrekken “systeemgrenzen” EPB om rekening te houden met energiebesparing in opwekking buiten gebouw 10.Voorbeeldfunctie overheid: aansluiten overheidsgebouwen

15 Dank u voor uw aandacht!


Download ppt "Ontwikkeling van warmtenetten in Vlaanderen Persconferentie 12 juli 2013 Bart Martens (sp.a), Robrecht Bothuyne (CD&V), Liesbeth Homans (N-VA) Vlaamse."

Verwante presentaties


Ads door Google