De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

17-7-20141 Het paard als therapeut therapeutisch paardrijden: werkt het eigenlijk wel? jelle drost.

Verwante presentaties


Presentatie over: "17-7-20141 Het paard als therapeut therapeutisch paardrijden: werkt het eigenlijk wel? jelle drost."— Transcript van de presentatie:

1 17-7-20141 Het paard als therapeut therapeutisch paardrijden: werkt het eigenlijk wel? jelle drost

2 Samen Zeyn www.zeyn.nu Leiderschapsontwikkeling

3 Waarom paarden als spiegel? Een paard kan niet liegen. Een paard (ver)oordeelt niet. U kunt een paard niet controleren. Een paard leeft in het NU moment. Een paard is heel duidelijk in zijn communicatie. Paarden gebruiken geen woorden om te communiceren. Ze gebruiken hun lichaamstaal. Hun lichaamstaal kan niet verkeerd geïnterpreteerd worden. Ze is heel duidelijk. Er bestaat geen verwarring. Er zijn geen misverstanden. U weet meteen waar u staat. Denk hier even over na … heeft u ooit een menselijke coach ontmoet die niet kan liegen, die niet (ver)oordeelt, die niet gemanipuleerd kan worden, die altijd in het NU moment leeft en die altijd duidelijk is in zijn communicatie?

4 17-7-20144 Onderzoek en effectmeting Dijkstra, A. (2010) Effectonderzoek naar Equitherapie bij jongeren in een residentiele hulpverlening. Groningen, Rijksuniversiteit Groningen Huitema, E. (2011) Pilot Equitherapie. Leeuwarden, Stichting Zorgpks Chiron Fryslan (www.chiron-fryslan.nl)

5 17-7-20145 Effectmeting Geen uitval (zorgtrouw) Probleemreductie Doelrealisatie Cliënttevredenheid Kwaliteit van bestaan

6 Onderzoeksresultaten Positieve ontwikkeling (0 < 1) Plezierige ervaring Toename zelfvertrouwen

7 17-7-20147 Conclusie en discussie Onderzoeksgroepen te klein Therapie te kort Doelgroepen definiëren Methodiekafbakening Doelafstemming doelgroep en methodiek Observatieprotocol

8 17-7-20148 Fasen tijdens therapie Chiron Fryslan (www.chiron-fryslan.nl) Contact maken Poetsen en opzadelen Warming-up Werken Wensoefening Verzorgen en beloning geven Afscheid nemen

9 trefwoordlopenwijkenafstandlongerenloswerken fysiothera pie controlexxxx lichaamshoudingxxx non-verbaalxxxxx communicerenxxxxx zelfvertrouwenxxxxx impulsregulatiexxx emotiesxxx leidersr olx instructiesx soc. Vaardighedenxx ontspannenx vertrouwenx trefwoordlopenwijkenafstandlongerenloswerkenfysiotherapie controle xxxx lichaamshouding xxx non-verbaal xxxxx communiceren xxxxx zelfvertrouwen xxxxx impulsregulatie xxx emoties xxx leidersrol x instructies x soc. vaardigheden xx ontspannen x vertrouwen x info@equitrust.nl Doelstellingen Praktijk EquiTrust

10 Doelgroepen info@equitrust.nl Gedragsproblemen Schoolgerelateerde problematiek Opvoedingsproblemen Angst / faalangst Sociaal emotionele problematiek ADHD (hyperactiviteit) ADD (o.a. slechte concentratie, niets kunnen afmaken) NLD (Niet verbale leerstoornis) Autisme (Asperger, PDD-NOS)

11 Wie maakt contact?

12 Onderzoeksinstrumenten Strengths and Difficulties Questionnaire (SDQ) Goal Attainment Scaling (GAS)

13 Strengths and Difficulties Questionnaire (SDQ) Vragenlijst Sterke Kanten en Moeilijkheden 25 vragen Verschillende leeftijdsgroepen (3-4; 4-16; 11-16) Follow-up versies Ouders, leerkrachten en jongere (alleen 11-16 jr.) Houdt rekening met gevoelens van anderen Aardig tegen jongere kinderen Is snel angstig Heeft veel zorgen Wordt gepest door andere kinderen (www.sdqscore.net)

14 17-7-201414 info@equitrust.nl

15 Goal Attainment Scaling Yperen, T. van & Steege, M. van der (2007) Voor het goede doel. Amsterdam: SWP Meten van doelrealisatie Hulpverlener en cliënt spreken indicatoren af Hulpverlener en cliënt stellen normen vast Met indicatoren en normen evalueren na afgesproken tijd Scores: -1: situatie ongunstiger 0: situatie als bij start + 1: situatie gunstiger, maar doel niet gehaald + 2: situatie veel gunstiger, doel gehaald

16 Goal Attainment Scale GAS1 e beoordelaar2 e beoordelaar3 e beoordelaar4 e beoordelaar +2 (bereikt) +1 (stap op weg) 0 (beginsituatie) -1 (achteruitgang)

17 17-7-201417 Techniek van het doelen stellen Zo concreet mogelijk Aansluitend bij de wensen en mogelijkheden en krachten van cliënt en hun omgeving Productdoelen (toetsbare eindtermen) Procesdoelen (werkpunten) Middelen en onderbouwing Evaluatie/toetsing Eenvoudig en overzichtelijk

18 17-7-201418 SMARTIES S - Specifiek M - Meetbaar A - Aanvaardbaar R - Realistisch T - Tijdgebonden I - Inspirerend E - Eigen aandeel S - Samenwerken

19 Factor en percentage effect (Lambert, 1992) Cliënt- en omgevingsfactoren40% Algemeen werkzame factoren30% Placebo-effect15% Methodiek 15%

20 Algemeen werkzame factoren Onderling gerelateerd Drie invalshoeken: - cliënt (kind, jongere, volwassene, gezin) - interventie (methode, techniek, theorie) - uitvoering (werker, organisatie)

21 Algemeen werkzame factoren Aansluiten bij motivatie van de cliënt Goede structurering van de interventie Aansluiting type interventie en probleem client Professionaliteit van de hulpverlener Programmatrouw Goede kwaliteit relatie cliënt-hulpverlener Goede werkomstandigheden hulpverlener

22 17-7-201422 info@equitrust.nl

23 Houding Therapeut De cliënt is de moeite waard Echte betrokkenheid tonen Richten op wat goed gaat Respect voor perspectief cliënt Kennis en informatie geven Vertrouwen in veranderbaarheid Inspelen op krachten van cliënt Terugval zien als noodzakelijke heroriëntatie doelen en werkwijze

24 17-7-201424

25 17-7-201425 Dank voor uw aandacht j.y.drost@rug.nl


Download ppt "17-7-20141 Het paard als therapeut therapeutisch paardrijden: werkt het eigenlijk wel? jelle drost."

Verwante presentaties


Ads door Google