De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Het paard als therapeut therapeutisch paardrijden: werkt het eigenlijk wel? jelle drost 4-4-2017.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Het paard als therapeut therapeutisch paardrijden: werkt het eigenlijk wel? jelle drost 4-4-2017."— Transcript van de presentatie:

1 Het paard als therapeut therapeutisch paardrijden: werkt het eigenlijk wel? jelle drost

2 Samen Zeyn Leiderschapsontwikkeling

3 Waarom paarden als spiegel?
Een paard kan niet liegen. Een paard (ver)oordeelt niet. U kunt een paard niet controleren. Een paard leeft in het NU moment. Een paard is heel duidelijk in zijn communicatie. Paarden gebruiken geen woorden om te communiceren. Ze gebruiken hun lichaamstaal. Hun lichaamstaal kan niet verkeerd geïnterpreteerd worden. Ze is heel duidelijk. Er bestaat geen verwarring. Er zijn geen misverstanden. U weet meteen waar u staat. Denk hier even over na … heeft u ooit een menselijke coach ontmoet die niet kan liegen, die niet (ver)oordeelt, die niet gemanipuleerd kan worden, die altijd in het NU moment leeft en die altijd duidelijk is in zijn communicatie?

4 Onderzoek en effectmeting
Dijkstra, A. (2010) Effectonderzoek naar Equitherapie bij jongeren in een residentiele hulpverlening. Groningen, Rijksuniversiteit Groningen Huitema, E. (2011) Pilot Equitherapie. Leeuwarden, Stichting Zorgpks Chiron Fryslan (

5 Effectmeting Geen uitval (zorgtrouw) Probleemreductie Doelrealisatie
Cliënttevredenheid Kwaliteit van bestaan

6 Onderzoeksresultaten
Positieve ontwikkeling (0 < 1) Plezierige ervaring Toename zelfvertrouwen

7 Conclusie en discussie
Onderzoeksgroepen te klein Therapie te kort Doelgroepen definiëren Methodiekafbakening Doelafstemming doelgroep en methodiek Observatieprotocol

8 Fasen tijdens therapie Chiron Fryslan (www.chiron-fryslan.nl)
Contact maken Poetsen en opzadelen Warming-up Werken Wensoefening Verzorgen en beloning geven Afscheid nemen

9 Doelstellingen Praktijk EquiTrust trefwoord lopen wijken afstand
longeren loswerken fysiotherapie controle x lichaamshouding non-verbaal communiceren zelfvertrouwen impulsregulatie emoties leidersrol instructies soc. vaardigheden ontspannen vertrouwen trefwoord lopen wijken afstand longeren loswerken fysiotherapie controle x lichaamshouding non-verbaal communiceren zelfvertrouwen impulsregulatie emoties leidersrol instructies soc. Vaardigheden ontspannen vertrouwen

10 Doelgroepen Gedragsproblemen Schoolgerelateerde problematiek
Gedragsproblemen Schoolgerelateerde problematiek Opvoedingsproblemen Angst / faalangst Sociaal emotionele problematiek ADHD (hyperactiviteit) ADD (o.a. slechte concentratie, niets kunnen afmaken) NLD (Niet verbale leerstoornis) Autisme (Asperger, PDD-NOS)

11 Wie maakt contact?

12 Onderzoeksinstrumenten
Strengths and Difficulties Questionnaire (SDQ) Goal Attainment Scaling (GAS)

13 Strengths and Difficulties Questionnaire (SDQ)
Vragenlijst Sterke Kanten en Moeilijkheden 25 vragen Verschillende leeftijdsgroepen (3-4; 4-16; 11-16) Follow-up versies Ouders, leerkrachten en jongere (alleen jr.) Houdt rekening met gevoelens van anderen Aardig tegen jongere kinderen Is snel angstig Heeft veel zorgen Wordt gepest door andere kinderen (

14

15 Goal Attainment Scaling
Yperen, T. van & Steege, M. van der (2007) Voor het goede doel. Amsterdam: SWP Meten van doelrealisatie Hulpverlener en cliënt spreken indicatoren af Hulpverlener en cliënt stellen normen vast Met indicatoren en normen evalueren na afgesproken tijd Scores: 1: situatie ongunstiger 0: situatie als bij start + 1: situatie gunstiger, maar doel niet gehaald + 2: situatie veel gunstiger, doel gehaald

16 Goal Attainment Scale GAS 1e beoordelaar 2e beoordelaar 3e beoordelaar
+2 (bereikt) +1 (stap op weg) 0 (beginsituatie) -1 (achteruitgang)

17 Techniek van het doelen stellen
Zo concreet mogelijk Aansluitend bij de wensen en mogelijkheden en krachten van cliënt en hun omgeving Productdoelen (toetsbare eindtermen) Procesdoelen (werkpunten) Middelen en onderbouwing Evaluatie/toetsing Eenvoudig en overzichtelijk

18 SMARTIES S - Specifiek M - Meetbaar A - Aanvaardbaar R - Realistisch
T - Tijdgebonden I - Inspirerend E - Eigen aandeel S - Samenwerken

19 Factor en percentage effect (Lambert, 1992)
Cliënt- en omgevingsfactoren 40% Algemeen werkzame factoren 30% Placebo-effect 15% Methodiek %

20 Algemeen werkzame factoren
Onderling gerelateerd Drie invalshoeken: - cliënt (kind, jongere, volwassene, gezin) - interventie (methode, techniek, theorie) - uitvoering (werker, organisatie)

21 Algemeen werkzame factoren
Aansluiten bij motivatie van de cliënt Goede structurering van de interventie Aansluiting type interventie en probleem client Professionaliteit van de hulpverlener Programmatrouw Goede kwaliteit relatie cliënt-hulpverlener Goede werkomstandigheden hulpverlener

22

23 Houding Therapeut De cliënt is de moeite waard
Echte betrokkenheid tonen Richten op wat goed gaat Respect voor perspectief cliënt Kennis en informatie geven Vertrouwen in veranderbaarheid Inspelen op krachten van cliënt Terugval zien als noodzakelijke heroriëntatie doelen en werkwijze

24

25 Dank voor uw aandacht j.y.drost@rug.nl


Download ppt "Het paard als therapeut therapeutisch paardrijden: werkt het eigenlijk wel? jelle drost 4-4-2017."

Verwante presentaties


Ads door Google