De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Academiejaar 20051 Mengen Doel: twee of meerdere stoffen bewerken tot ze een eeindproduct geven dat meer uniform is dan het oorspronkelijk product.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Academiejaar 20051 Mengen Doel: twee of meerdere stoffen bewerken tot ze een eeindproduct geven dat meer uniform is dan het oorspronkelijk product."— Transcript van de presentatie:

1 academiejaar Mengen Doel: twee of meerdere stoffen bewerken tot ze een eeindproduct geven dat meer uniform is dan het oorspronkelijk product

2 academiejaar De mengindex  Als een twee-component mengsel bemonsterd wordt aan het begin van de menging(ongemengd mengsel) dan zullen de meeste monsters bestaan uit één van de componenten  Als menging plaatsgrijpt dan zullen de monsters een meer uniforme samenstelling krijgen die een bepaald gemiddelde benaderd  Een van de methoden om de veranderende samenstelling te evalueren is de standaard deviatie van elke fractie in opeenvolgende monsters te bepalen

3 academiejaar Mengindex ctd  Een manier om de menging te beoordelen is gebruik te maken van de mengindex

4 academiejaar Mengindex

5 academiejaar De mengtijd  I= 1 - M  ln I = - K tm met K de mengsnelheidsconstante die varieert met het type menger en de aard van de componenten met tm (s) de mengsnelheid (variabel)

6 academiejaar min10 min15 min20 min25 min 110,114,518,219,220,4 2 30,718,125,321,020,6 318,126,017,020,220, X S² VC

7 academiejaar 20057

8 8

9 9

10 10 simulaties  ing/ ing/

11 academiejaar Mengen van vloeistoffen  In dit verband moet men het onderscheid maken tussen : - mengbare vloeistoffen ‑ niet mengbare vloeistoffen ‑ verdunde suspensies * convectiestroming : spontaan a.g.v. temperatuursverschil of concentratieverschil * circulatiestroming : menging met roerders, menging is afhankelijk van de dichtheid en van de viscositeit van de vloeistoffen

12 academiejaar Mengen van vloeistoffen  Diverse roerdertypes Blad- of plaatroerders Schroefroerders of propellers Turbineroerders

13 academiejaar

14 academiejaar

15 academiejaar Mengen vloeistof-vast  fluïdum in rust  kracht nodig om een oneindig dun laagje fluïdum t.o.v. het stilstaande fluïdum voort te bewegen met een constante snelheid overeenkomstig het stationair snelheidsprofiel, wordt gegeven door de wet van Newton : F = ‑ A. .dv/dx dv/dx < 0, de snelheid neemt af A : contactoppervlak van fluïdumlaag dx : dikte van fluïdumlaagje dv : snelheidsverval in fluïdumlaagje met dikte dx µ : dynamische viscositeit Voor een totale fluïdumdikte d ( dx : 0  d) wordt F = A. µ.v/d

16 academiejaar  F/A =   = schuifspanning  * [µ] = N.s /m² = kg/m.s * poise = eenheid van dynamische viscositeit = kracht nodig om een dun laagje fluïdum, met 1 cm² contactopper­ vlak, met een snelheid van 1 cm/s te verplaatsen t.o.v. een ander laagje waarvan het 1 cm verwijderd is. 1 poise = 1 dyne.s/cm² = 10 ‑ 5 N.s/cm² = 0.1 kg/m.s * kinematische viscositeit = µ /  [ ] = m²/s ‑ Gassen en vloeistoffen in stationair regime ‑‑ > Newtoniaanse media  = ‑ µ. dv / dx ‑ Suspensies, verven, pasta's en plastics ‑‑ > Niet ‑ Newtoniaanse media  =  0 + µ '(dv/dx) n

17 academiejaar  =  0 + µ '(dv/dx)   0 > 0  N = 1  Zie verder cursus: Fysische eigenschappen van vloeistoffen

18 academiejaar Mengen vast-gas  Fluïdisatie Drogen Vriezen Ventileren  De minimumsnelheid voor fluïdisatie moet berekend worden uitgaande van het moment waarop fluïdisatie intreedt of waarbij  P gelijk is aan het gewicht van de materiaalkolom per eenheidsoppervlak.   P is afkomstig van 2 factoren : * de wrijvingsverliezen  Pw * en/of de kinetische energieverliezen  Pe bijgevolg is  P =  Pw +  Pe

19 academiejaar Fluïdisatie  De minimumsnelheid zal afhankelijk zijn van de aard van de stroming m.a.w. van het Reynoldsgetal D. . v / µ of van de diameter van de deeltjes, de dichtheid de luchtsnelheid.  in laminair regime voor een Re < 10 zij vooral de wrijvingsverliezen van belang  in turbulent regime de kinetische energieverliezen bepalend  De minimumsnelheid (v min)  De maximumsnelheid : om pneumatisch transport te voorkomen  verlies aan materie  Pas op: soms gewenst bij bvb pneumatisch transport, of stofafscheiding

20 academiejaar Fluïdisatie ctd  De belangrijkste voordelen van fluïdisatie zijn : ‑ intense menging : grotere homogeniteit van de vaste fase dan bij statisch opgestapeld materiaal ‑ een snelle en goede warmteoverdracht ‑ een groot contactoppervlak  Mogelijke nadelen van de fluïdisatie : - erosie, slijtage van de apparatuur of duurder beschermd materiaal gebruiken ‑ verlies van fijne deeltjes moet tegengegaan worden  De belangrijkste toepassingen van fluïdisatie: invriezen van losse partikels (diepvrieserwtjes), het drogen van granulaire bakkersgist, men spreekt hier resp. over wervelbed (fluidized bed) drogers en – vriezers. (zie bijlage fluid bed processing)

21 academiejaar

22 academiejaar

23 academiejaar Mengen vloeistof-gas  Vloeistof in gas: verstuiven Bvb. verstuivingsdrogen (sproeidrogen)  Gas in vloeistof: aëreren, beluchten Productie van frisdranken

24 academiejaar

25 academiejaar Toepassing van spray dry: micro- encapsulatie


Download ppt "Academiejaar 20051 Mengen Doel: twee of meerdere stoffen bewerken tot ze een eeindproduct geven dat meer uniform is dan het oorspronkelijk product."

Verwante presentaties


Ads door Google