De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Follow the leader Doel van vanavond: Gebruik je verstand!

Verwante presentaties


Presentatie over: "Follow the leader Doel van vanavond: Gebruik je verstand!"— Transcript van de presentatie:

1

2 Follow the leader Doel van vanavond: Gebruik je verstand!
Denk aan de gevolgen! Bestudeer de bijbel! Respecteer je zelf

3 Wie volg jij…? Doe je mee aan pesten? – gevolgen voor degene die gepest wordt Doe je wat er in clips gezongen/gedaan wordt? Roddel je mee? Vloek je er op los? Heb je seks omdat iedereen het heeft? Heb je seks omdat je gewaardeerd wilt worden door die ene persoon of die groep? Volg jij degene die zegt te weten wanneer Jezus terug komt of waar het spectakel is?

4 Waarom…?

5 Durf jij…? ‘Nee’ is ook een antwoor/reactie.
Al doe je het niet om bijbelse redenen; respecteer jezelf en de ander.

6 Waarom zou je…? Mat 24,36   Doch van die dag en van die ure weet niemand, ook de engelen der hemelen niet, ook de Zoon niet, maar de Vader alleen. 9. Mar 13,32   Maar van die dag of van die ure weet niemand, ook de engelen in de hemel niet, ook de Zoon niet, alleen de Vader. 10. Luc 10,22   Alle dingen zijn Mij overgegeven door mijn Vader en niemand weet, wie de Zoon is, dan de Vader, en wie de Vader is, dan de Zoon, en wie de Zoon het wil openbaren. 11. Joh 7,27   Van deze echter weten wij, vanwaar Hij is, doch wanneer de Christus komt, weet niemand, vanwaar Hij is.

7 Hoe voelt het om niet gevolgd te worden?
Hoe zou Jezus zich gevoeld hebben toen Hij veroordeeld werd? Hoe zou God zich gevoeld hebben toen Mozes…

8 Wat zegt de bijbel? 2 Timoteus 3 Zware tijden breken aan
3 1 Onthoud het volgende goed: wanneer de laatste dagen van deze wereld aanbreken, komen er zware tijden. 2 De mensen zullen egoïstisch zijn en op geld belust, verwaand en hoogmoedig, anderen beledigen en hun ouders de gehoorzaamheid weigeren; ze zullen ondankbaar zijn, niets heilig achten, 3 geen gevoel tonen en onverzoenlijk zijn, kwaadspreken, zichzelf niet beheersen en wreed en onmenselijk zijn tegenover anderen; 4 verraderlijk, roekeloos en opgeblazen, meer gehecht aan genot dan aan God; 5 ze houden zich aan de uiterlijke vorm van onze godsdienst, maar ze verwerpen de kern ervan. Houd dergelijke lieden op een afstand. 6 Sommigen van hen dringen in bepaalde kringen binnen en krijgen goedgelovige vrouwen in hun macht die, gebukt onder hun zondig verleden en gedreven door allerlei verlangens, 7 altijd onderricht willen worden maar nooit in staat zijn de waarheid te erkennen. 8 Zoals Jannes en Jambres tegen Mozes in opstand kwamen, zo verzetten ook zij zich tegen de waarheid; ze hebben een verdorven geest en een onbetrouwbaar geloof. 9 Maar ze zullen maar kort succes hebben, want hun onverstand zal al spoedig iedereen duidelijk worden, zoals dat ook het geval was bij Jannes en Jambres. Laatste aanwijzingen 10 Maar jij bent me steeds gevolgd in mijn leer, mijn manier van leven en mijn streven; in mijn geloof, geduld, liefde en volharding, 11 in vervolgingen en ontberingen, in alles wat mij is overkomen in Antiochië, Ikonium en Lystra. Wat voor vervolgingen heb ik al niet moeten verduren! Maar de Heer heeft mij uit alle moeilijke situaties gered. 12 Overigens, allen die in verbondenheid met Christus Jezus God willen dienen in hun leven, zullen vervolgd worden. 13 Maar schurken en oplichters vervallen van kwaad tot erger; zij misleiden anderen en worden ook zelf misleid. 14 Blijf jij bij wat je geleerd hebt en met overtuiging hebt aangenomen. Je weet wie je leraren waren. 15 Van jongs af ben je vertrouwd met de heilige geschriften, waaruit je wijsheid kunt putten die leidt tot redding door het geloof in Christus Jezus. 16 Alles wat hierin staat, is door God geïnspireerd en bruikbaar voor het onderricht, voor het weerleggen van dwalingen, het herstellen van fouten en voor de opvoeding tot een rechtschapen leven. 17 Zo zal de mens die God dient, berekend zijn voor zijn taak en toegerust voor elk goed werk.

9 Wat zegt de bijbel? (2) 2 Timoteus 2:14-26 Tegen dwaalleraren 14 Blijf dit de gelovigen voorhouden, en bezweer hun bij God niet te twisten over woorden. Het heeft geen enkel nut, het leidt alleen maar tot de ondergang van de toehoorders. 15 Span je in om de toets van God met goed gevolg te doorstaan: zorg dat je je niet hoeft te schamen voor je werk en dat je de boodschap van de waarheid eerlijk brengt. 16 Ga dat heilloze en holle gepraat uit de weg. Wie zich ermee bezighouden, zullen zich steeds verder van God verwijderen, 17 en hun leer zal voortwoekeren als een kankergezwel. Tot hen behoren Hymeneüs en Filetus. 18 Zij zijn van de waarheid afgeweken door te beweren dat de opstanding al heeft plaatsgehad. Daarmee brengen zij het geloof van sommigen aan het wankelen. 19 Maar de fundering die God heeft gelegd, is onwrikbaar. Er staat in gebeiteld: De Heer kent wie hem toebehoren, en: Ieder die zegt dat hij de Heer toebehoort, moet het kwaad uit de weg blijven. 20 Nu zijn er in een groot huis niet alleen voorwerpen van goud en zilver, maar ook van hout en aardewerk. De eerste zijn voor feestelijke gelegenheden, de laatste voor alledaags gebruik. 21 Wie zich van al dit kwaad heeft gereinigd, zal ingezet worden voor een verheven doel; hij zal een toegewijd medewerker zijn, een geschikt instrument dat de eigenaar voor elk goed doel kan gebruiken. 22 Ga de onstuimige verlangens uit de weg die jonge mensen eigen zijn, en streef naar rechtvaardigheid, trouw, liefde en vrede, samen met allen die oprecht de hulp van de Heer inroepen. 23 Laat je niet in met die dwaze en onzinnige strijdvragen. Je weet dat er alleen maar ruzies van komen. 24 Een dienaar van de Heer mag niet ruziemaken. Hij moet tegenover iedereen vriendelijk zijn, een goede en geduldige leraar, 25 die zijn tegenstanders zachtmoedig terechtwijst. Misschien geeft God hun de kans, tot inkeer te komen en de waarheid te erkennen. + 2 Petrus 2: Johannes 4:1

10 Wat zegt de bijbel? (3) Weet wat de bijbel zegt!
Spreuken 3:1-8 Groot Nieuws Bijbel Goede raad: Heb ontzag voor de Heer 3 1 Mijn zoon, vergeet niet wat ik je heb geleerd, onthoud wat ik je heb gezegd. 2 Dan zul je lang leven en vrede zal je deel zijn. 3 Laten liefde en trouw je nooit verlaten, bind ze om je hals, schrijf ze in je hart. 4 Dan zul je genegenheid ondervinden, waardering zul je krijgen, van God en mensen. 5 Vertrouw op de Heer met heel je hart en wees niet eigenzinnig. 6 Houd de Heer voor ogen bij alles wat je doet, dan baant hij voor jou de weg. 7 Wees niet eigenwijs, heb ontzag voor de Heer en ga het kwaad uit de weg. 8 Het zal je goeddoen, het is als balsem op een wond, het zal je pijnen verzachten. Johannes 10:27 27 Mijn schapen luisteren naar mijn stem; ik ken ze en zij volgen mij. 28 Ik geef hun eeuwig leven, en ze zullen nooit verloren gaan; niemand zal ze uit mijn hand roven. 29 Wat mijn Vader mij gegeven heeft, is groter dan alles, en niemand kan iets uit zijn hand roven. Probeer je alleen te focussen op wat God/de bijbel zegt en laat de massa je niet daar vandaan trekken.

11 Wat kies jij?


Download ppt "Follow the leader Doel van vanavond: Gebruik je verstand!"

Verwante presentaties


Ads door Google