De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom in de kleutergroepen !!

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom in de kleutergroepen !!"— Transcript van de presentatie:

1 Welkom in de kleutergroepen !!
Juf Joke, Juf Anneke en Juf Nicole

2 Onderwerpen Willem de Zwijgerschool Wat doen we op een dag? Systemen
Schatkist Overige activiteiten Observaties en toetsen Regels Vragen Even rondkijken

3 Willem de Zwijgerschool

4 Schoolleiding Charlotte Lendfers - directeur 2 bouwcoördinatoren
Nicole van den Hout Groepen 1-2 Yvonne Kranenburg Groepen

5 Nog meer Willem… Ongeveer 180 leerlingen 8 groepen
Intern Begeleider: Lyda Langelaar ICT: Peter Selier MR: 3 leden personeel, 3 ouderleden voor een periode van 3 jaar. Ouder Participatie (OP) Logopediste (als kinderen 5 worden) Schoolarts (als kinderen voor oktober 6 worden) Maatschappelijk werk Milieu Educatief Centrum Stagiaires

6 Overblijven Overblijf wordt extern geregeld via TSO Lunchtijd Leiderdorp. Kinderen blijven in eigen groep over. Leerkracht blijft eerste 15 minuten aanwezig. Dit biedt rust. Verantwoording/ begeleiding van de TSO, niet van de school. Graag de lijsten op de gang invullen op welke dagen uw kind vast overblijft of wanneer uw kind extra overblijft.

7 Klassenouders Klassenouders groep Jip en Janneke:
Linda Verhoeven en Ingrid Ouwerkerk Klassenouders groep Floddertje: vacature!!!

8 OP Ouder Participatie (OP)
Wij hebben uw hulp hard nodig bij diverse activiteiten!! Hutspot drie oktober Sinterklaas Kerst Pleinfeest Plein Intekenen op het verrijdbare schoolbord in de aula.

9 Wat doen we op een dag???

10 Kring Wat gaan we doen vandaag? Dagritmekaarten Welke dag is het?
Welk weer is het? Wat is de datum? Namen opnoemen. Even kletsen. Trefwoord Zending op maandag Stichting Jarige Job Right to Play

11 Werken en spelen Hoeken en werkjes uitleggen.
Kaartjes uitdelen en ophangen. Zelfstandig en stil aan het werk.

12 Nog meer spelen…

13 Keuzebord Eigen verantwoording Controle d.m.v. lachebekjes
Kleur van het lachebekje correspondeert met een vakgebied Hoek een keertje sluiten

14 Wissel PomPom en Sam de beer
Zelfstandig werken PomPom kijkt sip: niet wisselen van hoek PomPom lacht: je mag wisselen Sam op de stoel: de juf niet storen, zelf oplossen. Omgaan met uitgestelde aandacht.

15 Eten en drinken Liedje zingen Netjes eten en drinken
Juf leest een stukje voor Spullen opruimen Woensdag fruitdag

16 Buiten spelen Jassen aantrekken.
Hulpjes mogen als eerste speelgoed kiezen. Kinderen ruimen alles op. In de rij naar binnen, zand afkloppen en stampen

17 Meer buiten spelen…

18 Gym Vaste dagen per klas, dinsdag en donderdag
Gymschoenen met klittenband zelf of door ouders aan laten trekken. Verschillende methodes Klim- en klautermateriaal Klein gymmateriaal Dramalessen Spellessen

19 Activiteiten

20 Schatkist

21 Pompom Het vriendje van de kinderen De klassenknuffel
De intermediair tussen leerkracht en kind

22 Kleuteruitgave Schatkist
Het kind staat centraal Aandacht voor spel, ontdekken, creativiteit, taal, letters en klanken, muziek, de wereld verkennen, getallen, van alles rond rekenen, sociaal-emotionele ontwikkeling. Kinderen op een speelse manier laten ontwikkelen op diverse vlakken. Sluit aan bij groep 3 methode Veilig Leren Lezen

23 Kleuters volgen Aandacht voor de zwakke, de gemiddelde en de snelle kinderen Bijhouden ontwikkeling van het kind door middel van observatie en registratie Aanbod aanpassen aan ontwikkeling van het kind

24 Werken met thema’s 1.Vriendjes 1.Herfst 2.Winter 2.Dieren
3.Feest in december 4.Een nieuw jaar 1.Herfst 2.Dieren 3.Boeken 4.Een nieuw schooljaar 1.Eropuit 2.Buiten spelen 3.Zomer 4.Einde schooljaar 1.Familie 2.Lente 3.De wereld rond 4.Vertel ‘t maar

25 Veel kleurrijke materialen

26 Kleutersetjes Ieder thema eigen kleutersetje
Op een speelse manier aanbieden van taal- en rekenaspecten Kikker in de Kou bevat bijv.: een kartonboekje of prentenboekje met het ankerverhaal (zonder tekst) een audio-cd met daarop het ankerverhaal, de spelinstructie en eventueel correctie bij de spelletjes 2 spellen (kledingspel en sorteerspel)

27 Schatzoekers 16 non-fictieboeken met luister-cd,
laten de kleuters kennismaken met informatieve teksten. PomPom vertelt in het boek en op de cd informatie over het thema. Kijkplaten met bijv. woordweb, tegenstellingen, zoekplaat of een strip.

28 Tijdwijzer Vertrouwd maken met begrippen rondom tijd,
zoals de seizoenen, maanden en de dagen van de week. Houvast bij plannen, vooruit- en terugkijken. Diverse lessen rondom tijd in het Tijdwijzerboek

29 Lettermuur De Lettermuur laat kinderen kennismaken met geschreven
taal. Transparante opbergposter met kaartjes. Ontwikkeling van taalbewustzijn en alfabetisch principe. Lessen en versjes bij de letters in het letterboek.

30 Cijfermuur De Cijfermuur is gericht op tellen en
getalbegrip (beginnende gecijferdheid) Transparante opbergposter met kaartjes. Ontwikkeling van cijfersymbolen 0 t/m 10, hoeveelheden aan cijfers koppelen, kennismaken met verschijningsvormen van ‘natuurlijke' hoeveelheden, actief bezig met het ordenen van voorwerpen en/of afbeeldingen op het aspect hoeveelheid. Lessen en versjes bij de cijfers in het cijferboek.

31 Voor thuis Spelletjes en materialen voor thuis RomPomPom
Een tijdschrift voor de kleuters

32 Extra activiteiten Zending Feestleesmap Schrijven (Pennenstreken)
Kanjerdag Koekeloere Speelgoedmiddag Huisbezoek

33 Observaties en toetsen

34 Kleutervolgsysteem Schatkist
A.d.h.v. observaties, zowel sociaal-emotioneel, als cognitief. Schatkist kleutervolgsysteem toetst sociaal-emotioneel gedrag,taal, rekenen, grove motoriek en fijne motoriek De ontwikkeling van uw kind bespreken wij o.a. tijdens de rapportavond

35 Observaties en Cito Verder observeren wij in de klas zelf ook nog de hele dag door. Even in de poppenhoek luisteren en kijken naar het spel. Pengreep bekijken, houdingen bekijken. Binnen en buiten conflicthanteringen van de kinderen bekijken, enz. Lijsten zijn een handige leidraad, maar de observaties van de juf/meester zijn minstens even belangrijk! Cito toetsen nemen wij in groep 1 en 2 af in januari en juni. Ouderportaal

36 Regels

37 Even wat regels op een rij….
Tussen 8.15 uur en 8.30 uur binnenkomen, wij willen echt graag om 8.30 uur beginnen! Eigen stoeltje opzoeken en gaan zitten. Wilt u erop letten dat uw kind voor schooltijd nog even naar het toilet is geweest?? Geen uitnodigingen(verjaardag e.d.) in de klas uitdelen. Tip voor traktaties: een kleine traktatie én zo gezond mogelijk!! Naast de fiets lopen op het plein. Ouders melden bijzonderheden voor de dag nog even in het schriftje in de gang.

38 Nog meer regels op een rij….
Wij willen u graag te woord staan, maar liever niet tijdens schooltijd. U kunt altijd een afspraak maken. Vrij vragen d.m.v. formulier bij speciale gelegenheden. Wij gaan om uur en uur naar buiten. Wij verzoeken u om op het schoolplein wachten. Dan hoeven de kinderen niet buiten het hek te komen, wat vervelende situaties kan voorkomen. Kijk regelmatig op het mededelingenbord in de gang en houd de website en mail goed in de gaten!!!

39 Vragen????

40 Even rondkijken!


Download ppt "Welkom in de kleutergroepen !!"

Verwante presentaties


Ads door Google