De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

REINTEGRATIE VERBETERONDERZOEK de relevante omgevingen van re-integratiedienstverlening Els Sol Hugo Sinzheimer Instituut Universiteit.

Verwante presentaties


Presentatie over: "REINTEGRATIE VERBETERONDERZOEK de relevante omgevingen van re-integratiedienstverlening Els Sol Hugo Sinzheimer Instituut Universiteit."— Transcript van de presentatie:

1 REINTEGRATIE VERBETERONDERZOEK de relevante omgevingen van re-integratiedienstverlening Els Sol c.c.a.m.sol@uva.nl Hugo Sinzheimer Instituut Universiteit van Amsterdam Kick off meeting Amsterdam 11 december 2007

2 Relatie reintegratieonderzoek - beleidsveld ’Academics too often get away with the enunciation of broad principles, leaving the hard choices involved in policy formulation and implementation to someone else. But it is these hard choices that test and illuminate the underlying principles. Choices that sometimes require the revisiting and revision of the latter.’ LeGrand (2003) Motivation, agency and public policy, p.18

3 Argumenten voor onderzoeksprogramma reintegratieverbeteronderzoek Black box :uitvoering niet nader onderzocht (de markt doet zijn werk wel) Probleem: theorieloosheid domein reintegratie Smalle basis universitair re-integratieonderzoek: gebrek aan collectief leervermogen Kritiek op kwaliteit re-integratiedienstverlening zonder ‘harde bewijzen’; behoefte in beleidsveld aan betere onderbouwing en bewijsvoering Behoefte aan meer kennis over rol en motivatie client

4 Implementatie: NPM en Professionalisme

5 Invalshoek reintegratieverbeteronderzoek Theoretische visie: re-integratie als gevalsbehandeling (herstel en activering) Uitgangspunt: theorie moet nadruk leggen op hoe interventies werken en hoe deze te verbeteren voor client in kwestie Meerwaarde: bepaling van basismechanismen waarvan re- integratiebeleid zich bedient en de specifieke omstandigheden waaronder de mechanismen werken

6 Drie omgevingen van belang voor implementatie van reintegratiedienstverlening

7 Institutionele omgeving Kenmerkenorganisatorisch design, regels, relaties tussen actoren Doel inzicht werkzaamheid strategieen en instrumenten Methoderelateren praktijk van implementatie van re-integratieprogramma’s (caseload, kennis en persoonlijke aandacht client) en hun governance Onderzoekachterliggende oorzaken (in) effectiviteit »Praktische strategieen re-integratiebedrijven »Praktijk van de ketensamenwerking »Re-integratierecht: rechtmatigheid en grondbeginselen »Inzet van vraaggestuurde re-integratie

8 Sociale omgeving Kenmerkenmotivatie, familiebinding (‘uitkeringscultuur’), sociale gemeenschap (‘vrijwilligerswerk’) Uitgangspuntmogelijkheden, wensen en verwachtingen voor de terugkeer naar werk van client zelf Doelgroepgeen of zeer moeilijke relatie tot arbeidsmarkt Meerwaardeinzicht in: »Invulling dubbele rol zieke werknemers bij re-integratie »Verhouding omgevingsfactoren tot psycho sociale en sociaal culturele factoren en capaciteiten clienten met zeer grote afstand tot de arbeidsmarkt, profielen optimale professionele capaciteitsondersteuning »Strategieen en handelingsperspectieven voor re-integratie van allochtone vroegtijdige schoolverlaters

9 Werkomgeving Kenmerkenmedisch herstel, terugkeer naar werk (werkgever, arboprofessional, collega’s) met beperking/aandoening Doelverhogen kennis en communicatie tussen professional, werkgever en client Methodegerandomiseerd experimenteel onderzoek (rct) Meerwaardezicht op effectiviteit van (curatieve) interventies »Een te ontwikkelen participatieve werkgerelateerde reintegratiestrategie (organisatorisch, psychosociaal, ergonomisch) voor werknemers met reumatoide artritis (80.000 werknemers) »Evaluatie interventie ivv individuele begeleiding door oncologisch verpleegkundige bij terugkeer naar werk van werknemers met kanker »Evaluatie relatieve duurzaamheid re-integratietrajecten voor werknemers met aanhoudende vermoeidheidsklachten ihb voor mensen met een etnische afkomst

10 Interacties omgevingen Omgevingen hebben invloed op elkaar Voorbeeld re-integratiemarkt –Institutionele vorminvoering IRO –Sociale contextverbetering motivatie –Werkomgevingmaatwerk –Onbedoeld effectontregeling aanbesteding –Gevolgzoeken verandering van institutionele vorm –Vervolggevolgen naar andere omgevingen etc

11 Integrale benadering Interacties laten zien dat integrale aanpak nodig is

12 Conclusie Implementatieperspectief: openen black box van interventies Nadruk op probleem waarvoor het beleid is opgezet, niet op doelen van beleid Keuze voor integrale benadering ter vermindering van onbedoelde effecten Versterking gedachtenwisseling over implementatie tussen universitair onderzoek en beleidsveld Leveren van handvatten voor beter geinformeerde (beleids)uitvoering ___________

13 REINTEGRATIE VERBETERONDERZOEK Werk in uitvoering 2007-2010


Download ppt "REINTEGRATIE VERBETERONDERZOEK de relevante omgevingen van re-integratiedienstverlening Els Sol Hugo Sinzheimer Instituut Universiteit."

Verwante presentaties


Ads door Google