De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Hoofdlijn ontwerp Intake, Plaatsing en Zorg Versie 0.8, 14 maart 2013 Arjan Jonker/Jan Floris 1.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Hoofdlijn ontwerp Intake, Plaatsing en Zorg Versie 0.8, 14 maart 2013 Arjan Jonker/Jan Floris 1."— Transcript van de presentatie:

1 Hoofdlijn ontwerp Intake, Plaatsing en Zorg Versie 0.8, 14 maart 2013 Arjan Jonker/Jan Floris 1

2 De opdracht voor vanmiddag Komen tot een hoofdlijn procesontwerp voor: Intake & plaatsing Zorg Waarbij… We niet kijken hoe het nu exact werkt in A’dam en Flevoland Komen tot een standaardisatie en uniformering (conform de project-opdracht) Komen tot een ontwerp dat kan worden ondersteund door EduArte 2

3 Uitgangspunten (1) Intake-processen: Focus op trefzeker plaatsen, succesfactoren zijn: motivatie en beroepsbeeld student Passend onderwijs Conform het rode boekje heeft elke student altijd een intakegesprek Intakeprocessen kunnen doorlopen tot in de eerste onderwijs periode (eerste 10 weken) 3

4 Uitgangspunten (2) Zorg-processen: De focus ligt op het realiseren van extra zorgbegeleiding van de studenten De uitvoering van Zorgtrajecten start pas als de bekostiging geregeld is (subsidie gemeente dan wel BRON-inschrijving) Overige uitgangspunten: Registratie van verantwoording (uren,gelden) vallen buiten scope EduArte Verantwoordelijkheid voor processen ligt bij functionarissen, niet bij teams Processen moeten passen in EduArte 4

5 Hoofdlijn proces-ontwerp: twee hoofdstromen 5 Intake & plaatsing Aanmelding door student Uitvoeren en rapporteren Aanmelden toetsen Van aanmelding tot plaatsing Testen & assesments Verlenen Zorg Zorg coördinatie MBO- college Loop Baan Begeleiding Verlenen Zorg

6 Van aanmelding tot plaatsing 6 3B.SpeciaI istische intake 1.Aan- melding 4.Plaatsing Van aanmelding tot plaatsing Aanmeldingen Plaatsing op opleiding Afwijzing 5.LBB 3A.Intake door team 2. Plannen intake

7 1. Aanmelden WatVerantWerkOmschrijving Melden belangstelling Student Student meldt zich aan via bestaande formulieren of één van de websites Registratie aanmelding en bevestiging BSZ Alle aanmeldingen worden gecontroleerd (historie en BSN-check) en geregistreerd. De student ontvangt een bevestiging en een formulier voor aanvullende info (obv checklist): generieke + opleidingsspecifieke info. Verwerken aanmeldings- formulier BSZ De aanvullende informatie wordt geregistreerd. Plaatsing op wachtlijst Opleidings- manager BSZEventueel wordt de student op een wachtlijst geplaatst. BSZ communiceert dit. Voorlichting (optioneel) Opleidings- manager TeamGroepsgewijze voorlichting waarbij eventueel ook een motivatiecheck plaats vindt. Deze processtap verschilt per opleiding 7

8 2. Plannen Intake WatVerantWerkOmschrijving Beoordelen aanmeldingen, maken indeling naar rood en groen Opleidings manager TeamMaken indeling (obv beschikbare info): Groen = intake door team Rood = specialistische intake (Entree, Zorg,…). In geval van Beperkingen en Topsport wordt altijd een specialistische intake gedaan. Bepalen af te nemen testen Opleidings manager IntakersBepalen welke testen afgenomen moeten worden, dit kan verschillen per opleiding. Beschikbaarheid aangeven Intakers Via de email/agenda geven intakers hun beschikbaarheid aan bij BSZ Inplannen gesprekken en testen voor Team en specialisten Opleidings manager BSZOp basis van aanmeldgegevens, soort intake, benodigde testen en beschikbaarheid intakers wordt een planning gemaakt en wordt de student uitgenodigd voor een intakegesprek en eventuele testen Uitnodigen student voor intakegesprek en eventueel tests/ assessment Opleidings manager BSZBrief aan student (met begeleidende info en intake-fml en afspraak voor eventuele toets) Email aan intakers 8

9 3A. Intake door Team WatVerantWerkOmschrijving Maken intake-mapjeBSZ Voor elke intake wordt een intake-mapje gemaakt met aanwezige documenten en checklist voor het gesprek Doorspreken intake- formulier en aanvullen gegevens Opleidings manager Student + intaker Intaker loopt aan de hand van het intake-formulier door alle gegevens van de student, vraagt door en vult gegevens aan. Uitvoeren cq doorverwijzen naar test en/of assessment Opleidings manager IntakerIndien afgesproken cq nodig wordt een student doorverwezen voor een test of assessment Schrijven samenvatting en advies Opleidings manager IntakerDe intaker schrijft een samenvatting (zie fml samenvatting intake) en schrijft een advies. Eventueel wordt doorverwezen naar specialistische intake. Registreren gegevensBSZ Het intakedossier gaat naar BSZ. BSZ vult in EduArte de gegevens aan. 9

10 3B. Specialistische intake WatVerantWerkOmschrijving Maken intake-mapjeBSZ Voor elke intake wordt een intake-mapje gemaakt met aanwezige documenten en checklist Doorspreken intake- fml en aanvullen gegevens Opleidings manager Student + specialist Specialist loopt aan de hand van het fml door alle gegevens van de student. De specialist legt gegevens tijdens intakegesprek vast op het fml. Uitvoeren ca doorverwijzen naar test en/of assessment Opleidings manager specialistIndien afgesproken cq nodig wordt een student doorverwezen voor een test of assessment Schrijven samenvatting, advies en begeleidingsplan Opleidings manager specialistDe specialist schrijft een samenvatting, een advies en begeleidingsplan over plaatsing en zorg. Registreren gegevensBSZ Het intakedossier gaat naar BSZ. BSZ vult in EduArte de gegevens aan. 10

11 4. Plaatsing WatVerantWerkOmschrijving Nemen besluit bij “groene” kandidaten Opleidings- manager Team of plaatsings- commissie Obv dossier (inclusief testen) en advies wordt een besluit tot plaatsing genomen, cq doorverwijzing (terug naar intake !) of een afmelding. Nemen besluit bij “rode” kandidaten Opleidings- manager Specialist of plaatsings- commissie Obv dossier (inclusief testen) en advies wordt een besluit tot plaatsing genomen, cq doorverwijzing (terug naar intake !) of een afmelding. Informeren studentOpl MngrBSZDe student wordt geïnformeerd over besluit Afronden plaatsingBSZ Nadat aan alle administratieve vereisten is voldaan, is de student definitief ingeschreven Toewijzen aan groep en LBB Opl MngrBSZ en teamStudent wordt gekoppeld aan een groep en een LBB Maken OOKBSZ Voor geplaatste studenten wordt een OOK gemaakt, status student wordt door BSZ op Definitief gezet (na tekening OOK) 11

12 5. LoopBaan Begeleiding (“groene” kandidaten) WatVerantwWieOmschrijving LoopBaanBegeleidingLBBStudent en LBB De LBB spreekt de aan hem/haar toegewezen studenten Eventuele doorverwijzing naar zorgcoördinator LBB Als de LBB constateert dat een student aanvullende Zorg nodig heeft, dan meldt de LBB dit aan de zorgcoördinator van het team. 12

13 Testen & assesments 13 3.Rapporteren uitslag 2. Uitvoeren 1.Aanmelden toetsen Testen en Assesment

14 1. Aanmelden voor test (periode-nul testen) WatVerantWerkOmschrijving Bepalen af te nemen test Opleidings manager TeamBepalen dat een potentiële student een toets of assesment moet afleggen (zie bijlage voor lijstje). Inplannen en uitnodigen test Opleidings manager BSZInplannen test en melden aan de student en de testbegeleider 14 SoortVoorbeeldenOpmerking Generieke intake testenTaal/rekenen, Educatie meter,…. In OC als onderwijsproduct onder Periode-Nul Opleidings specifieke intake testen Fitness (defensie), …In OC als onderwijsproduct onder Periode-Nul Specialistische intake testenIn OC als onderwijsproduct

15 2. Uitvoeren test WatVerantWerkOmschrijving Uitvoeren testTesterStudentDe student voert de geplande test conform afspraken uit. 15

16 3. Rapporteren WatVerantwWerkOmschrijving Rapporteren resultaten Opleidings- manager IntakerDe intaker zorgt voor verdere verwerking van de resultaten Terugkoppelen resultaat aan opdrachtgever Opleidings- manager IntakerDe intaker koppelt het resultaat terug aan de opdrachtgever. Toevoegen aan het dossier Opleidings- manager IntakerToevoegen toetsresultaten aan het dossier van de student 16

17 Van zorgcoordinatie tot zorguitvoering 17 1.Zorg coordinatie Van aanmelding tot uitvoering 3A. Specialistis che Zorg door ROC 2.Bepalen Zorg inzet door ROC 3B.Zorg door externen 4.Afronding traject Aanmelding voor Zorg Verleende Zorg

18 1. Zorgcoördinatie WatVerantWerkOmschrijving Inzetten pluscoach Opleidings- manager Plus- coördinator De Pluscoördinator wijst pluscoach toe om het schoolsucces te vergroten. UItvoeren pluscoaching Plus- coördinator Pluscoach De Pluscoach geeft extra onderwijsondersteuning aan de student ter verbetering van de leerprestaties. ZorgaanvraagOpleidings- manager LBBEen LBB constateert dat er Zorg nodig is voor een student en vraagt dit aan bij de zorgcoördinator van het team Beoordelen zorgaanvraag Opleidings- manager Zorg- coördinator De zorgcoördinator beoordeelt de zorgvraag van de LBB. Als er extra Zorg nodig is dan verwijst de zorgcoördinator door naar het ZorgPunt (LEC/MP). 18

19 2. Bepalen zorg inzet WatVerantwWerkOmschrijving Doorverwijzing uit het intakeproces Opleidings- manager Intaker cq Specialist Vanuit de intake kan een student worden aangemeld voor Zorg Doorverwijzing vanuit het onderwijsproces Opleidings- manager Zorg coördinator Elk onderwijsteam heeft een zorg coördinator. Deze kan een student doorverwijzen naar het ZorgPunt Beoordeling zorgaanvraag Manager ZorgPunt Medewerker ZorgPunt Op basis van de (digitale) aanmelding en het dossier van de student beoordeelt de manager ZorgPunt de vervolgstappen Koppelen aan zorgtraject Manager ZorgPunt Medewerker ZorgPunt De student wordt aan een behandeltraject gekoppeld. Ook de uitvoerend specialist wordt gekoppeld. 19

20 3A. Uitvoeren Specialistische Zorg WatVerantwWerkOmschrijving Uitvoeren specialistische Zorg Manager ZorgPunt Specialisten ROC Bijhouden voortgang per traject Afronden specialistische Zorg Manager ZorgPunt Specialisten ROC Afronden van een traject DoorverwijzenOpleidings- manager Manager ZorgPunt Eventueel doorverwijzen naar een volgend zorgtraject dan wel externe zorginstantie 20

21 3B. Uitvoeren Zorg door Externen WatVerantwWerkOmschrijving Afspreken Externe Zorg Manager ZorgPunt Medewerker ZorgPunt Afspreken/contracteren van een extern zorgtraject, briefen van de zorgverlener. Uitvoeren Externe Zorg Medewerker ZorgPunt Externe instanties Uitvoeren extern zorgtraject en bijhouden en bewaken voortgang per traject Afronden Externe Zorg Medewerker ZorgPunt Externe instanties Afsluiten van een traject, rapporteren aan de medewerker ZorgPunt en, indien nodig, aan het ZAT-team 21

22 4. Afronding traject WatVerantwWerkOmschrijving Opmaken balansManager ZorgPunt Zorg- coördinator Op basis van de resultaten van het zorgtraject de balans opmaken en een advies uitbrengen. BesluitvormingOpleidings- manager Opleidings- manager en het team Besluiten tot afronden van het zorgtraject, starten van een nieuw Zorgtraject of het beëindiging van de studieloopbaan. Terugkoppelen keuze Opleidings- manager Manager ZorgPunt Terugkoppelen over besluitvorming 22


Download ppt "Hoofdlijn ontwerp Intake, Plaatsing en Zorg Versie 0.8, 14 maart 2013 Arjan Jonker/Jan Floris 1."

Verwante presentaties


Ads door Google