De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Powerpoint presentaties NCvB

Verwante presentaties


Presentatie over: "Powerpoint presentaties NCvB"— Transcript van de presentatie:

1 Powerpoint presentaties NCvB
Heijermanslezing

2 Teus Brand bedrijfsarts
Reproductie en Arbeid Teus Brand bedrijfsarts

3 Programma Inleiding Negatieve zwangerschapsuitkomsten en verminderde fertiliteit Effecten van werkgebonden factoren (fysieke belasting, stress, ploegendienst en congenitale infecties) op de zwangerschapsuitkomsten en fertiliteit Heijermanslezing

4 Inleiding Veel vrouwen krijgen op steeds latere leeftijd kinderen dan vroeger Ze blijven ook steeds langer in de zwangerschap doorwerken In Nederland is de zuigelingensterfte gestegen Zeker 10% van de stellen met kinderwens ondervindt problemen Er is evidence dat werk een negatief effect kan hebben op de zwangerschapsuitkomsten en soms op de fertiliteit Heijermanslezing

5 Definitie aandachtsgebied reproductie en arbeid
Factoren in het werk die een negatief effect hebben op de vruchtbaarheid, zwangerschap, borstvoeding en/of de ontwikkeling van het kind Ook de invloed van zwangerschap op het verrichten van arbeid valt onder dit aandachtsgebied Heijermanslezing

6 Negatieve zwangerschapsuitkomsten
Spontane abortus, miskraam Vroeggeboorte Intra-uteriene groeivertraging Laag geboortegewicht Hypertensie en pre-eclampsie Aangeboren afwijkingen Doodgeboorte Ontwikkelingsstoornissen Heijermanslezing

7 Parameters van verminderde fertiliteit bij man en vrouw
Verminderd aantal zaadcellen (< 20 x 10 miljoen/ml) Verminderde beweeglijkheid Vormafwijkingen Menstruatiestoornissen Heijermanslezing

8 Fysiek belastend werk Heijermanslezing

9 Fysieke belasting Meta-analyse van E.L. Mozurkewich et al., 2000
Er werden 58 studies geselecteerd die aan hoge kwaliteitseisen moesten voldoen Er vielen er 29 af en bleven er 29 over die systematisch zijn onderzocht en geanalyseerd Het betrof meer dan zwangere werkneemsters Heijermanslezing

10 Effecten van fysiek zwaar werk tijdens de zwangerschap (uit meta-analyse Mozurkewich et al., 2000)
Negatieve zwangerschaps-uitkomst Odds ratio 95% CI Vroeggeboorte 1,22 1,16-1,29 Laag geboortegewicht 1,37 1,30-1,44 Hypertensie & pre-eclampsie 1,60 1,30-1,96 Heijermanslezing

11 Vroeggeboorte is verder geassocieerd met
Langdurig staan (OR = 1,26, 95% CI 1,13-1,40) Hoge vermoeidheidsscore door het werk (OR = 1,63, 95% CI 1,33-1,98) Ploegendienst (OR = 1,24, 95% CI 1,06-1,46) Geen effect tussen lange werkdagen en vroeggeboorte (OR = 1,03, 95% CI 0,92-1,16) (Uit meta-analyse Mozurkewich et al., 2000) Heijermanslezing

12 Saurel et al., 2004 Europop case control onderzoek
In diverse landen in Europa Elke te vroeg geboren baby werd geïncludeerd en 1 op elke 10 à terme geboren baby’s van de deelnemende centra De analyse bevatte 5145 te vroeg geboren en 7911 à terme geboren baby’s, waarvan bij 2369 te vroeg geboren en 4098 à terme geboren baby’s de moeder gedurende de zwangerschap werkte Heijermanslezing

13 Uitkomsten Europop onderzoek
In het algemeen hebben werkende vrouwen geen verhoogd risico op vroeggeboorte Er is wel een verhoogd risico bij bepaalde werkzaamheden, namelijk bij: Meer dan 42 werkuren per week (OR = 1,33, 95%CI 1,1-1,6) Meer dan 6 uur per werkdag staan (OR = 1,26, 95% CI 1,1-1,5) Ontevredenheid met hun werk (OR = 1,27, 95% CI 1,1-1,5) Heijermanslezing

14 Stress en burnout Heijermanslezing

15 Bij werkstress meer risico op de volgende zwangerschapsuitkomsten
Spontane abortus (OR = 2,27, 95% CI 0,97-5,27; Fenster et al., 1995) Vroeggeboorte (OR meest rond 1,5-2; Hedegaard et al., 1993 en 1996) Lager geboortegewicht (Bij stress in 1e trimester 190 g lichter ( g); Oths et al., 2001) Hypertensie en pre-eclampsie (OR = 2,1, 95% CI 1,1-4,1; Marcoux et al., 1999) Heijermanslezing

16 Werkstress en fertiliteit vrouw
Geen effect op de duur van de menstruele cyclus (Fenster et al., 1995) Bij prospectieve studie bij hoge eisen van werk en weinig controle: korte cyclus van <25 d (OR 2,24, 95% CI 1,09-4,59; Fenster et al., 1999) Bij gestresste vrouwen juist lange menstruele cycli >35 dagen (OR 0,1, 95% CI ,4; Hjollund et al., 1999) Toch geen effect op tijd nodig om zwanger te worden (OR 0,9, 95% CI 0,5-1,5; Hjollund et al., 1998) Heijermanslezing

17 Werkstress en fertiliteit man
Geen effect van stress op het werk of door gebruikelijke life events op zaadkwaliteit Wel effect op zaadkwaliteit na recent overlijden van naast familielid. Dit geeft een significante reductie in snelheid en motiliteit van zaadcel (Fenster et al., 1997) Geen effect van werkbelasting en regelmogelijkheden op zaadkwaliteit en vruchtbaarheid (Hjollund et al., 2004) Heijermanslezing

18 Ploegendienst Heijermanslezing

19 Ploegendienst en negatieve zwangerschapsuitkomsten I
Odd’s ratio 95% CI Auteur Spontane abortus 1,25 MacDonald et al., 1988 Late fetal loss 1,85 1,00-3,42 Zhu et al., 2004a Vroeg-geboorte 1,24 1,06-1,46 Mozurkewich et al., 2000 2,0 1,1-3,4 Xu et al., 1994 Postterm Birth 1,35 1,01-1,79 Zhu et al., 2004b Heijermanslezing

20 Ploegendienst en negatieve zwangerschapsuitkomsten II
Odd’s ratio 95% CI Auteur Laag geboorte-gewicht 2,1 1,1-4,1 Xu et al., 1994 1,80 1,10-2,94 Zhu et al., 2004b Small for gestational age 1,09 1,00-1,18 Heijermanslezing

21 Ploegendienst en fertiliteit vrouw
Verminderde fertiliteit bij vroedvrouwen die werken in 2- of 3-ploegendienst-schema (Ahlborg et al., 1996) Langere tijd nodig om zwanger te worden (OR = 2,0 95% CI 1,4-2,8; Bisanti et al., 1996) Diverse auteurs melden menstruatiestoornissen, hoewel deze artikelen wat ouder zijn: R. Iglesias et al., 1980; Miyauvchi et al., 1992 Werkingmechanisme mogelijk via slaap deprivatie, verstoring dag-nachtritme en eventueel stress Heijermanslezing

22 Infectieziekten Heijermanslezing

23 Biologische agentia en negatieve zwangerschapsuitkomsten I
Virus Effect Wie lopen risico Cytomegalie virus Aangeboren afwijkingen, laag geboortegewicht Werkers in gezondheidszorg en op scholen en crêches Hepatitis B virus Laag geboortegewicht Werkers in gezondheidszorg Human immuno-deficiency virus (HIV) Laag geboortegewicht en jeugdkanker Humaan parvovirus B19 Miskraam Heijermanslezing

24 Biologische agentia en negatieve zwangerschapsuitkomsten II
Biologisch agens Effect Wie lopen risico Rubella virus Aangeboren afwijkingen, laag geboortegewicht Werkers in gezondheidszorg en op scholen, crêches Toxoplasmose Miskraam, aangeboren afwijkingen, ontwikkelings-stoornissen Mensen die beroepsmatig in aanraking komen met dieren Varicella-zoster virus Aangeboren afwijkingen Heijermanslezing

25 Overzicht van significante Odds ratio’s en negatieve zwangerschaps-uitkomsten per risicofactor
Fysieke belasting Stress en burn out Ploegendienst Miskraam 2,27 1,25 Vroeggeboorte 1,22 1,5 1,24 Postterm birth 1,35 Groeivertraging 1,09 Late fetal loss 1,85 Laag geb gew 1,37 + 1,80 Pre-eclampsie 1,60 2,1 Heijermanslezing

26 Overzicht van significante Odds ratio’s en negatieve effecten op de fertiliteit bij man en vrouw per risicofactor Vrouw Fysieke belasting Stress en burn out Ploegendienst Verkorte cyclus 2,24 Langere cyclus 0,1 Time to pregnancy 2,0 Man Heijermanslezing

27 Amsterdam Born Children and their Development
Heijermanslezing

28 Vragen aan bedrijfsarts
Zijn de virussen, waarmee ik in aanraking kom in het kinderdagverblijf, schadelijk voor mijn baby? Of mag ik daar niet werken als ik zwanger ben? Bij een aantal collega’s is de baby veel te vroeg geboren. Heb ik ook een verhoogd risico, als ik daar blijf werken? Duurt het langer voor ik zwanger word, als ik onregelmatige diensten draai? NCvB kan bij de beantwoording ondersteunen! Heijermanslezing

29 Heijermanslezing


Download ppt "Powerpoint presentaties NCvB"

Verwante presentaties


Ads door Google