De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Hogeschool PXL – Elfde-Liniestraat 24 – B-3500 Hasselt www.pxl.be - www.pxl.be/facebook 4C-ID designers balanceren in historisch interieur E. Quanten Directeur.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Hogeschool PXL – Elfde-Liniestraat 24 – B-3500 Hasselt www.pxl.be - www.pxl.be/facebook 4C-ID designers balanceren in historisch interieur E. Quanten Directeur."— Transcript van de presentatie:

1 Hogeschool PXL – Elfde-Liniestraat 24 – B-3500 Hasselt www.pxl.be - www.pxl.be/facebook 4C-ID designers balanceren in historisch interieur E. Quanten Directeur onderwijs XIOS/PXL

2 In primeur + Hogeschool PXL

3 Opleiding Sociaal Werk – anno 2011 CURRICULUM is klassiek opgebouwd Klassieke ‘vakkenindeling’ Veel theorie bij aanvang Quasi geen integratie van theorie en praktijk Praktijk vnl. in opleidingsjaar 2+3 TEAM is organisatorisch gericht Docenten ‘geven’ hun ‘vak’ vnl. geïsoleerd Verdeeldheid / geen teamspirit Geen duidelijk leiderschap

4 Sociaal Werk – go for ‘design’ Visitatie Vraag naar vervroegen praktijk Vraag naar meer integratie  Inzien nood nieuw curriculum Ontwikkelingsplan  start ontwerp curriculum Installatie ontwerpteam (najaar 2011) – ‘tabula rasa’ Regelmatige afstemming met de opleidingsraad Keuze voor 4C-ID als ontwerpmodel Begeleiding door dr. Bert Hoogveld

5 ONTWERPTEAM OPLEIDINGSRAAD WERKVELD ALUMNI WERKVELD ALUMNI Randvoorwaarden OVERHEID module = min. 3 stp evaluatie - assesment leerkrediet Randvoorwaarden HOGESCHOOL semesterorganisatie # modules /ac.j balans kennis & vaardigh. omkadering / VTE infrastructuur “historisch interieur” VERANDERINGSPROCES behoud opdracht behoud kennisbasis autonomie voor discipline competentie profiel ONTWERPPRINCIPES 4C/ID betekenisvolle leertaken ↓ cogn. overbelasting ondersteunende info procedure info 1 1 KANS Pijlers voor curriculumontwerp

6 organisatie - werking maatschappij prof. identiteit MW/PW cliënt/medewerker organisatie - beleid werking beleid Pijlers voor curriculum (2011-2012) 1 1

7 Organisato- risch werken Cliënt/werk- nemergericht Prof. identiteit Afronden Beroep / organisatie vertegenwoordigen MW/PW Beleidsmatig werken Overleg voerenSamenwerken Zich professionaliseren Leiding gevenKwaliteitsniveau Organisatie- en werkmodellen evalueren Signaleren Veranderingsplannen opstellen & implementeren Implementeren management Leiding geven / coachen Interne communicatiesystemen ontwikkelen en implementeren Sociaal technische administratie Vertrouwen, vraagverheldering, diagnose … Methodisch gesprekken voeren met cliënten Plan van aanpak in overleg opstellen Uitvoering PVA coördineren

8 Randvoorwaarden OVERHEID module = min. 3 stp evaluatie - assesment leerkrediet ONTWERPTEAM OPLEIDINGSRAAD WERKVELD ALUMNI WERKVELD ALUMNI Randvoorwaarden HOGESCHOOL semesterorganisatie # modules /ac.j balans kennis & vaardigh. omkadering / VTE infrastructuur “historisch interieur” VERANDERINGSPROCES behoud opdracht behoud kennisbasis autonomie voor discipline blauwdruk curriculum competentie profiel ONTWERPPRINCIPES 4C/ID betekenisvolle leertaken ↓ cogn. overbelasting ondersteunende info procedure info 1 1 2 2 KANS DILEMMA KANS ontwerpprincipes versus voorwaarden en team

9 Opleidingsjaar 1 Semester 1Semester 2 Integraal sociaal werk Verkennen werkveld Algemene gespreks-/ rapportagetech- nieken Specifieke gespreks-/ rapportagetech- nieken Meth. werken Methodisch werken SW + HR basics Mens en wetenschap Recht Professionele identiteit Opleidingsjaar 2 Semester 3Semester 4 Integraal sociaal werk Verdie- pen WV Verdiepen werkveld Meth. Werken Toepas- sen Methodisch werken systemisch benaderen Mens weten. Mens en wetenschap Recht Professionele identiteit Opleidingsjaar 3 Semester 5Semester 6 Integraal sociaal werk Stage Beleidsmatig werken Methodisch werken geïntegreerd handelen Recht voor MW/PW Praktijkgericht onderzoek Bachelorproef Blauwdruk curriculum (2011-2012) 2 2 71 stp ≈ 74 stp ≈ 13 stp 22 stp

10 Blauwdruk curriculum: verticale samenhang

11 Randvoorwaarden OVERHEID module = min. 3 stp evaluatie - assesment leerkrediet ONTWERPTEAM OPLEIDINGSRAAD WERKVELD ALUMNI WERKVELD ALUMNI Randvoorwaarden HOGESCHOOL semesterorganisatie # modules /ac.j balans kennis & vaardigh. omkadering / VTE infrastructuur “historisch interieur” VERANDERINGSPROCES behoud opdracht behoud kennisbasis autonomie voor discipline blauwdruk curriculum competentie profiel ontwerp opleidings programma ONTWERPPRINCIPES 4C/ID betekenisvolle leertaken ↓ cogn. overbelasting ondersteunende info procedure info 1 1 2 2 3 3 KANS DILEMMA KANS DILEMMA ontwerpprincipes versus voorwaarden en team

12 Ontwerp opleidingprogramma (2012-2013) 3 3 AlGEMEEN Veelvuldig overleg op vastgelegde tijdstippen Opvolging via intranet INTEGRATIE: uitwerking leertaken & taakklassen Trekkers: ‘overtuigden’ Rekening houden met omkadering & infrastructuur Bepalen ondersteunende info Blijven vertrekken vanuit competenties & doelen Bewaken cognitieve overbelasting Afstemming met leertaken Evaluatie Uitwerking professionele identiteit Trekkers: ‘overtuigden’ Discussie omvang & invulling

13

14 Randvoorwaarden OVERHEID module = min. 3 stp evaluatie - assesment leerkrediet ONTWERPTEAM OPLEIDINGSRAAD WERKVELD ALUMNI WERKVELD ALUMNI Randvoorwaarden HOGESCHOOL semesterorganisatie # modules /ac.j balans kennis & vaardigh. omkadering / VTE infrastructuur “historisch interieur” VERANDERINGSPROCES behoud opdracht behoud kennisbasis autonomie voor discipline blauwdruk curriculum competentie profiel ontwerp opleidings programma realisatie ONTWERPPRINCIPES 4C/ID betekenisvolle leertaken ↓ cogn. overbelasting ondersteunende info procedure info 1 1 2 2 3 3 4 4 KANS DILEMMA KANS DILEMMA

15 Realisatie opleidingsprogramma (2013-2014) 4 4 AlGEMEEN Veelvuldig overleg eerste jaren aanhouden Frequente evaluatie met alle stakeholders Bijsturing waar nodig INTEGRATIE: begeleiding leertaken & taakklassen Wie? Bepalen ondersteunende info Bewaken uitvoering i.f.v. uitwerking Uitwerking professionele identiteit Wie? onderzoek intern. & intercult. duurzaamheid PRINCIPES UDL

16 1.Samenhangend curriculum 2.Integratie theorie en praktijk 3.Inbouwen van professionele identiteit 4.Frequent teamoverleg 5.Versterken betrokkenheid beroepenveld 6.Leerwinst curriculumontwikkeling dienst onderwijs randvoorwaardenontwerpprincipes ‘historisch interieur’ 1.Hoge kwaliteit van programma 2.Tevreden studenten en afgestudeerden 3.Tevreden personeel 4.Tevreden werkveld Resultaten ‘design’ TOEKOMST?

17 Reflectie bij 4C-ID als ontwerpmodel  een ontwerpmodel op metaniveau  definiëring beroepsrollen / competenties  essentie  gefaseerde opbouw  integratie – verhogen authenticiteit ? ontwerpmodel voor het geheel van een curriculum

18 Discussie De hogeschool dient haar voorwaarden voor curriculumontwerp (randvwn) te herzien. De ondersteunende informatie dient in dezelfde modules van de taakklassen te worden geïntegreerd. M.a.w. de opdeling houdt te streng vast aan klassiek ontwerp. De verwevenheid ondersteunende en procedurele informatie doet geen afbreuk aan principes van het 4C-ID model. Elke lector moet betrokken worden bij het uitwerken van leertaken; bij de begeleiding van leertaken. Evaluatie gebeurt na elke leertaak, waarna feedback, en niet enkel op het einde van een module.

19 DANK! Suggesties / vragen: elly.quanten@xios.beelly.quanten@xios.be (vanaf september 2013: elly.quanten@pxl.be )elly.quanten@pxl.be


Download ppt "Hogeschool PXL – Elfde-Liniestraat 24 – B-3500 Hasselt www.pxl.be - www.pxl.be/facebook 4C-ID designers balanceren in historisch interieur E. Quanten Directeur."

Verwante presentaties


Ads door Google