De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

4C-ID designers balanceren in historisch interieur

Verwante presentaties


Presentatie over: "4C-ID designers balanceren in historisch interieur"— Transcript van de presentatie:

1 4C-ID designers balanceren in historisch interieur
E. Quanten Directeur onderwijs XIOS/PXL

2 In primeur + Hogeschool PXL

3 Opleiding Sociaal Werk – anno 2011
CURRICULUM is klassiek opgebouwd Klassieke ‘vakkenindeling’ Veel theorie bij aanvang Quasi geen integratie van theorie en praktijk Praktijk vnl. in opleidingsjaar 2+3 TEAM is organisatorisch gericht Docenten ‘geven’ hun ‘vak’ vnl. geïsoleerd Verdeeldheid / geen teamspirit Geen duidelijk leiderschap

4 Sociaal Werk – go for ‘design’
Visitatie Vraag naar vervroegen praktijk Vraag naar meer integratie  Inzien nood nieuw curriculum Ontwikkelingsplan  start ontwerp curriculum Installatie ontwerpteam (najaar 2011) – ‘tabula rasa’ Regelmatige afstemming met de opleidingsraad Keuze voor 4C-ID als ontwerpmodel Begeleiding door dr. Bert Hoogveld

5 Randvoorwaarden OVERHEID ONTWERPPRINCIPES 4C/ID WERKVELD ALUMNI
KANS Randvoorwaarden OVERHEID module = min. 3 stp evaluatie - assesment leerkrediet ONTWERPPRINCIPES 4C/ID betekenisvolle leertaken ↓ cogn. overbelasting ondersteunende info procedure info WERKVELD ALUMNI KANS ONTWERPTEAM OPLEIDINGSRAAD Randvoorwaarden HOGESCHOOL semesterorganisatie # modules /ac.j balans kennis & vaardigh. omkadering / VTE infrastructuur “historisch interieur” VERANDERINGSPROCES behoud opdracht behoud kennisbasis autonomie voor discipline competentie profiel 1 KANS Pijlers voor curriculumontwerp

6 Pijlers voor curriculum (2011-2012)
organisatie - beleid prof. identiteit MW/PW cliënt/medewerker werking organisatie - werking beleid maatschappij

7 Cliënt/werk-nemergericht Organisato-risch werken
MW/PW Prof. identiteit Cliënt/werk-nemergericht Organisato-risch werken Beleidsmatig werken Leiding geven Kwaliteitsniveau Organisatie- en werkmodellen evalueren Signaleren Veranderingsplannen opstellen & implementeren Implementeren management Leiding geven / coachen Interne communicatiesystemen ontwikkelen en implementeren Overleg voeren Samenwerken Zich professionaliseren Beroep / organisatie vertegenwoordigen Sociaal technische administratie Vertrouwen, vraagverheldering, diagnose … Methodisch gesprekken voeren met cliënten Plan van aanpak in overleg opstellen Uitvoering PVA coördineren Afronden

8 Randvoorwaarden OVERHEID ONTWERPPRINCIPES 4C/ID WERKVELD ALUMNI
KANS Randvoorwaarden OVERHEID module = min. 3 stp evaluatie - assesment leerkrediet ONTWERPPRINCIPES 4C/ID betekenisvolle leertaken ↓ cogn. overbelasting ondersteunende info procedure info WERKVELD ALUMNI KANS ONTWERPTEAM OPLEIDINGSRAAD Randvoorwaarden HOGESCHOOL semesterorganisatie # modules /ac.j balans kennis & vaardigh. omkadering / VTE infrastructuur “historisch interieur” VERANDERINGSPROCES behoud opdracht behoud kennisbasis autonomie voor discipline competentie profiel 1 KANS ontwerpprincipes versus voorwaarden en team blauwdruk curriculum 2 DILEMMA

9 Blauwdruk curriculum (2011-2012)
Opleidingsjaar 1 Semester 1 Semester 2 Integraal sociaal werk Verkennen werkveld Algemene gespreks-/ rapportagetech-nieken Specifieke gespreks-/ rapportagetech-nieken Meth. werken Methodisch werken SW + HR basics Mens en wetenschap Recht Professionele identiteit Opleidingsjaar 2 Semester 3 Semester 4 Integraal sociaal werk Verdie-pen WV Verdiepen werkveld Meth. Werken Toepas-sen Methodisch werken systemisch benaderen Mens weten. Mens en wetenschap Recht Professionele identiteit Opleidingsjaar 3 Semester 5 Semester 6 Integraal sociaal werk Stage Beleidsmatig werken Methodisch werken geïntegreerd handelen Recht voor MW/PW Praktijkgericht onderzoek Bachelorproef 71 stp ≈ 74 stp ≈ 13 stp 22 stp

10 Blauwdruk curriculum: verticale samenhang

11 Randvoorwaarden OVERHEID ONTWERPPRINCIPES 4C/ID WERKVELD ALUMNI
KANS Randvoorwaarden OVERHEID module = min. 3 stp evaluatie - assesment leerkrediet ONTWERPPRINCIPES 4C/ID betekenisvolle leertaken ↓ cogn. overbelasting ondersteunende info procedure info WERKVELD ALUMNI KANS ONTWERPTEAM OPLEIDINGSRAAD Randvoorwaarden HOGESCHOOL semesterorganisatie # modules /ac.j balans kennis & vaardigh. omkadering / VTE infrastructuur “historisch interieur” VERANDERINGSPROCES behoud opdracht behoud kennisbasis autonomie voor discipline competentie profiel 1 KANS ontwerpprincipes versus voorwaarden en team blauwdruk curriculum ontwerp opleidings programma 2 3 DILEMMA DILEMMA

12 Ontwerp opleidingprogramma (2012-2013)
AlGEMEEN Veelvuldig overleg op vastgelegde tijdstippen Opvolging via intranet INTEGRATIE: uitwerking leertaken & taakklassen Trekkers: ‘overtuigden’ Rekening houden met omkadering & infrastructuur Bepalen ondersteunende info Blijven vertrekken vanuit competenties & doelen Bewaken cognitieve overbelasting Afstemming met leertaken Evaluatie Uitwerking professionele identiteit Discussie omvang & invulling

13

14 Randvoorwaarden OVERHEID ONTWERPPRINCIPES 4C/ID WERKVELD ALUMNI
KANS Randvoorwaarden OVERHEID module = min. 3 stp evaluatie - assesment leerkrediet ONTWERPPRINCIPES 4C/ID betekenisvolle leertaken ↓ cogn. overbelasting ondersteunende info procedure info WERKVELD ALUMNI KANS ONTWERPTEAM OPLEIDINGSRAAD Randvoorwaarden HOGESCHOOL semesterorganisatie # modules /ac.j balans kennis & vaardigh. omkadering / VTE infrastructuur “historisch interieur” VERANDERINGSPROCES behoud opdracht behoud kennisbasis autonomie voor discipline competentie profiel 1 KANS blauwdruk curriculum ontwerp opleidings programma 2 3 realisatie 4 DILEMMA DILEMMA

15 Realisatie opleidingsprogramma (2013-2014)
onderzoek intern. & intercult. duurzaamheid AlGEMEEN Veelvuldig overleg eerste jaren aanhouden Frequente evaluatie met alle stakeholders Bijsturing waar nodig INTEGRATIE: begeleiding leertaken & taakklassen Wie? Bepalen ondersteunende info Bewaken uitvoering i.f.v. uitwerking Uitwerking professionele identiteit PRINCIPES UDL

16 ‘historisch interieur’
Resultaten ‘design’ randvoorwaarden ontwerpprincipes ‘historisch interieur’ Samenhangend curriculum Integratie theorie en praktijk Inbouwen van professionele identiteit Frequent teamoverleg Versterken betrokkenheid beroepenveld Leerwinst curriculumontwikkeling dienst onderwijs TOEKOMST? Hoge kwaliteit van programma Tevreden studenten en afgestudeerden Tevreden personeel Tevreden werkveld

17 Reflectie bij 4C-ID als ontwerpmodel
een ontwerpmodel op metaniveau definiëring beroepsrollen / competenties essentie gefaseerde opbouw integratie – verhogen authenticiteit ? ontwerpmodel voor het geheel van een curriculum

18 Discussie De hogeschool dient haar voorwaarden voor curriculumontwerp (randvwn) te herzien. De ondersteunende informatie dient in dezelfde modules van de taakklassen te worden geïntegreerd. M.a.w. de opdeling houdt te streng vast aan klassiek ontwerp. De verwevenheid ondersteunende en procedurele informatie doet geen afbreuk aan principes van het 4C-ID model. Elke lector moet betrokken worden bij het uitwerken van leertaken; bij de begeleiding van leertaken. Evaluatie gebeurt na elke leertaak, waarna feedback, en niet enkel op het einde van een module.

19 DANK! Suggesties / vragen: (vanaf september 2013: )


Download ppt "4C-ID designers balanceren in historisch interieur"

Verwante presentaties


Ads door Google