De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Arbeid en Longaandoeningen

Verwante presentaties


Presentatie over: "Arbeid en Longaandoeningen"— Transcript van de presentatie:

1 Arbeid en Longaandoeningen
Nederlands Kenniscentrum Arbeid en Longaandoeningen “Opgelucht Werken” Universitair Longcentrum Dekkerswald, Groesbeek Drs. Frits van Rooy, Drs. Erik Stigter, bedrijfsartsen Dr. Jos Rooyackers, longarts Prof. dr. Hans Folgering, klinisch fysioloog Vanessa Zaat, dr. ir. Remko Houba, arbeidshygiënisten

2 Registratie beroepslongaandoeningen Peilstation arbeidsgebonden longaandoeningen NCvB 2002
Totaal (2% alle meldingen) (micro)biologische agentia 27 (26%) (Beroeps)astma 31 waarvan HMG (meelstof 9/20) (bakkers, kwekers, telers, hovenier bloemist, boer)

3 Polikliniek “Opgelucht Werken”
tot 01 juni

4 Polikliniek “Opgelucht Werken”

5 Polikliniek “Opgelucht Werken”
astma Beroepsastma: Biologische agentia n = 3

6 Polikliniek “Opgelucht Werken” biologische agentia
primair 7 (5%) beroep schimmels 6 horeca, stanser, lerares, (astma 3 en EAA 2) vuilnisman, verpleegk. organisch stof 1 varkenshouder Potentieel 25 (17%) dierallergenen 5 dierenarts/lab.,biotechnicus, geitenhoudster, huiden organisch stof 3 varkenshouders veevoeders, 2 boer, packing vlees 1 vleesverw.ind. wormen 1 wormenkweker voeding 2 horeca meel/graan 5 bakker, agrariër, bierbr. humaan 3 zorg afvalverwerking 2 vuilnisophalers bloemen 1 bloemist

7 Casus 1 Man, 34 jaar Chauffeur-belader stadsreiniging sinds 10 jaar
Verwijzing BA: relatie werk? Anamnese: sinds 5 jaar kortademigheid, hoesten, piepen, verstopte neus meer last in het voorjaar, bij mist en rook meer last tijdens werk gaat beter in het weekend en vakanties; tijdens verzuim door ongeval geen klachten meer thuis schapen rookt; vroeger geen astma

8 Casus 1 Arbeidsanamnese:
klachten tijdens het beladen van GFT en stof bij huisafval verzuim 3-4 x/jaar, 2-3 weken alleen chaufferen geeft geen verzuim andere werknemers geen klachten

9 Casus 1 Wat is de diagnose? Diagnostiek Is de behandeling optimaal
Bestaat een relatie met het werk? Wat is de oorzaak? Is werkhervatting mogelijk? Diagnostiek Interventie Evaluatie Preventie NEJM 1995: 333; Chan-Yeung & Malo NEJM 1995: 333;

10 Arbeidsrelevant astma

11 Probleemoriëntatie en diagnose: 1.1.2
Onderzoek de relatie tussen het astma en het werk Arbeidsanamnese: tijdsrelatie tussen klachten en werk Piekstroommetingen als men een relatie met het werk vermoedt en terugkeer naar de werkplek mogelijk is! Aanwijzingen voor ontstaan of verergeren van astma door het werk? Werkhervattingsadvies: oorzaak, behandeling, belasting/belastbaarheid Verwijs naar of overleg in een vroeg stadium met een specialist, bij verdenking op immunologisch beroepsastma

12 Casus 1 FEV l (normaal 4,83 l), na Salbutamol 4,05 l, FEV1/IVC 50% (78%)

13 De relatie met het werk Geen blootstelling 2 weken PC 20: 1.25 mg/ml
600 600 l/min o x x x x o x x x x x x x o o o o x o o o o x x x x x x o o o x x x x x x x x x x x x x x x o x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 400 x 400 Geen blootstelling 2 weken PC 20: 1.25 mg/ml Blootstelling 2 weken PC 20: 0.5 mg/ml

14 Casus 1 Intracutaan allergologisch onderzoek Positieve reacties:
huisstofmijt, kippenveren, schaap, schimmels: aspergillus, cladosporium Laboratorium IGE:150 kU/L

15 Casus 1 Conclusie Astma, allergie Behandeling niet optimaal
Relatie met het werk: niet bewezen, work aggravated? immunologisch beroepsastma niet aangetoond Werkhervatting: ja, na optimalisatie, monitoren klachten en peakflow

16 Casus 2 Verwijzing BA: oorzaak? Man, 37 jaar
Medewerker dierenlaboratorium, sinds 8 jaar. Verwijzing BA: oorzaak? Anamnese: Afgelopen 6 weken 4 x na afloop werkdag moe, kortademig, hoesten loopneus en koorts, 2x tot 38,50C, zakt in de loop van de nacht. weekend geen last geen huiduitslag of oogklachten. geen astma of allergie bekend.

17 Casus 2 Arbeidsanamnese: Contact met
Dieren: katten, honden, cavia’s, konijnen, hamsters, ratten, muizen en apen. Overige: halamid, zoutzuur, salpeterzuur, chloor, perazijnzuur, ontsmettingsmiddelen, allugan, organisch stof en beddingmateriaal. Inmiddels verbouwing gestart, andere werkplek

18 Casus 2 Differentiaal diagnose Allergie: astma, bronchitis
extrinsieke allergische alveolitis (hypersensitivity pneumonitis) Infectieus Rhinitis Intoxicatie Hyperventilatie, vocal cord dysfunction, Cardiale aandoeningen

19 Oorzaak van arbeidsgerelateerd astma: 1.1.3
Raadpleeg bronnen, immunologisch onderzoek Risico Inventarisatie & Evaluatie Werkplekonderzoek gegevens Material Safety Data Sheets (cave MSDS) Overzicht Beroepsallergenen Website: huidtesten, RAST of ELISA.

20 Casus 2 Onderzoek (buiten blootstelling) IGE totaal: 75 kU/L
Rast: katten, honden, cavia’s, konijnen, hamsters, ratten, muizen en halamid (Chloramine-T): alle Neg. Niet getest: aap

21 Casus 2 Onderzoek: provocatie EEA protocol
Longfunctie en histamineprov. test: normaal temp, leuco’s, eo’s: normaal X-thorax, HRCT en BAL: normaal Precipitinen: schimmels negatief Waarschijnlijkheidsdiagnose?

22 Casus 2 Organic Dust Toxic Syndrome? Endotoxinen?
Na forse blootstelling biologisch stof Koorts, dyspnoe, hoesten Longfunctie: obstructie Geen restverschijnselen Geen relatie met astma Criteria voor diagnose onscherp Mechanisme?

23 Casus 2 Conclusie Biologische agentia kunnen een veelheid aan afwijkingen geven Diagnostiek complex, niet altijd conclusief Samenhang tussen klachten, agentia en werkomstandigheden meest informatief

24 Message Arbeidshygiënist, bedrijfsarts en longarts
zijn natuurlijke vrienden


Download ppt "Arbeid en Longaandoeningen"

Verwante presentaties


Ads door Google