De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Gehandicapt versus Werk

Verwante presentaties


Presentatie over: "Gehandicapt versus Werk"— Transcript van de presentatie:

1 Gehandicapt versus Werk
Situatie : Ik wil gaan werken als gehandicapte maar is het voordeliger louter financieel gezien. Mijn vergoeding is ongeveer 950 €. Het is opgesplitst in Ivt en It. (z.a.d.) Ik kan maar maximum 80% werken want de andere 20% moet ik aan mijn lichaam werken met name revalideren voor de rest van mijn leven. Financieel moet er voordeliger zijn, maar eigenlijk kijk ik er niet naar omdat mijn voldoening en mijn fierheid afhangt voor wat job dat ik uitvoer.

2 Er zijn twee vergoedingen :
Inkomensvervangende tegemoetkoming : De inkomensvervangende tegemoetkoming wordt toegekend aan personen die, wegens hun handicap, niet meer in staat zijn om meer dan één derde te verdienen van wat een valide persoon, door uitoefening van een beroep op de algemene arbeidsmarkt, kan verdienen. Bij mij : Ongeveer 700 €

3 Integratietegemoetkoming
De integratietegemoetkoming wordt toegekend aan gehandicapte personen die, ten gevolge van een vermindering van hun zelfredzaamheid, bijkomende kosten hebben om zich aan het maatschappelijk leven aan te passen. Naargelang de ernst van de handicap worden 4 categorieën onderscheiden. Bij mij : Ongeveer 250 €

4 Vraagstelling : a) hoeveel mag ik verdienen als student? En
b) hoeveel mag ik verdienen als ik mijn studies heb afgerond en wil gaan werken? zonder of een deel of alles van mijn vergoedingen te verliezen?(bv parttime)

5 Hoe ik ben te werk gegaan?
Met een naar de verschillende instanties en heel veel geduld. Ik heb een opgemaakt waar ik de 2 vragen heb in verwoord. Eerst heb ik uitgelegd wat mijn situatie is en waarschijnlijk blijft en daarna heb ik mijn vragen gestelt.

6 De Email heb ik gestuurd naar
Acerta : Ondernemingsloket, sociaal verzekeringsfonds, sociaal secretariaat, kinderbijslagfonds en consult. Het antwoord : beste Julie, Wij, als sociaal secretariaat, mogen enkel en alleen informatie doorgeven aan  werkgevers. Acerta staat ten dienste van de werkgever. Ik kan u wel een telefoonnummer doorgeven van de 'Inspectie Sociale Wetten' die werken ten dienste van de werknemer. Aangezien u in Lichtaart woont zal ik u het nummer van Turnhout doorgeven- tel. 014/ Ik stel voor om u daar eens te bevragen. met vriendelijke groeten, Anja Van de Kerkhof Administratief medewerker payrollSoc.Sec. LeuvenTel. 016/ Fax. 016/

7 VDAB : De VDAB staat onder toezicht van de Vlaams minister van Werk, Onderwijs en Vorming. Biedt een dienstenpakket aan op het gebied van arbeidsbemiddeling Het antwoord : Beste mevrouw Verbist Wij hebben uw vraag voorgelegd aan de verantwoordelijke van de betrokken VDAB-dienst, die u zo snel mogelijk via op de hoogte zal brengen. Indien u hierover nog vragen en/of opmerkingen heeft en via wenst te reageren, voegt u best uw oorspronkelijk bericht en ons antwoord toe aan uw nieuwe . U kunt steeds contact opnemen met onze Servicelijn op het nummer , elke werkdag van 8u tot 20u. Ook op via de flap 'Carrière' vindt u uitgebreide tips en inlichtingen. Bedankt voor uw interesse in onze diensten. Met vriendelijke groeten VDAB-Servicelijn

8 Het vervolgantwoord van VDAB :
Mevrouw,  Voor een antwoord op deze vragen kunt U zich het best wenden tot de diensten die instaan voor de betaling van deze tegemoetkomingen.U kunt hen bereiken via volgend contactcenter :   Vriendelijke groeten Kaat Rooryck  Voor meer info:

9 De sociale dienst van Hof ter Schelde : de revalidatiekliniek waar ik patient ben. Het antwoord : Greet Van Mechelen, iemand van de sociale dienst, heeft mij aangesproken en heeft gezegd dat ze niet echt op te hoogte is van berekeningen, vergoedingen, … maar ze heeft mij wel een tip gegeven en dat was : van wie ik het geld krijg, daar moet ik het aan vragen dus…

10 VFG : vzw is een erkende socio-culturele vereniging van personen met een handicap, langdurig zieken, invaliden, familie en vrienden. Het Antwoord: Beste,  Wij gaan uw vraag doorsturen naar onze collega's die op de hoogte zijn van deze materie en tevens een berekening kunnen maken van wat u mag verdienen. Hopelijk bent u zo al een stuk op weg geholpen! Veel succes al met het zoeken naar een job!  Met vriendelijke groeten,Els Rombouts VFG Vorming & Informatie  nog geen vervolgantwoord gekregen

11 En zo verder… Er was nog één ding… van welke instantie dat ik mijn vergoedingen krijg… FOD Sociale Zekerheid Dienst Uitkeringen aan personen met een handicap Zwarte Lievevrouwstraat 3c 1000 BRUSSEL Tel 02/ Contactpersoon : Marleen Flaba

12 Vraagstelling : a) hoeveel mag ik verdienen als student? En
b) hoeveel mag ik verdienen als ik mijn studies heb afgerond en wil gaan werken? zonder of een deel of alles van mijn vergoedingen te verliezen?(bv parttime)

13 Het antwoord Op vraag A:
Onze dienst houdt rekening met uw belastbare inkomsten op jaarbasis.  Inkomsten uit studentenarbeid zijn sporadische inkomsten en kunnen in feite niet aanzien worden als een permanent maandelijks inkomen.  Indien u na uw studies een bezoldigd werk uitoefent, moet dit meegedeeld worden aan onze dienst binnen de drie maanden. Is de melding tijdig gebeurd dan zal er bij de herberekening van de tegemoetkoming geen terugvordering aan verbonden zijn.

14 Het antwoord op vraag B is wel complexer :
Bij de berekening van de inkomensvervangende tegemoetkoming wordt er op loon een vrijstelling van 50% toegepast tot een loon bedrag van 4079,92.  Bedragen loon tussen de 4079,92 en 6119,87 wordt er een vrijstelling van 25% toegepast. Loon boven de  6119,87 op jaarbasis  wordt volledig in rekening gebracht.

15 Voor wat de berekening van de integratietegemoetkoming  betreft wordt er op het belastbare loon op jaarbasis een vrijstelling van 18785,99 toegepast.  Boven dit bedrag wordt het resterend loon nog voor de helft vrijgesteld. Ik hoop dat ik de zaken enigszins heb kunnen verduidelijken!! Voor mij nog niet !

16 Geachte In antwoord op uw mail kan ik u meedelen dat, indien u een tewerkstelling aanvaardt, u mijn dienst hiervan binnen een termijn van 3 maanden op de hoogte dient te brengen. Uw tegemoetkoming zal dan ambtshalve worden herzien. Op dit ogenblik is het echter onmogelijk om mee te delen welke invloed een deeltijdse of fulltime tewerkstelling op uw tegemoetkoming zal hebben, dit is slechts mee te delen na een volledig administratief onderzoek.

17 Ik heb een afspraak gemaakt met de sociaal assistente van Ministerie… Mevrouw Ingrid De Boel.
Integratietegemoetkoming is er een vrijstelling van € ,99. Als ik,op basismaand, netto meer dan € verdien, valt mijn IT weg. Dus dat weet ik.

18 Inkomensvervangende tegemoetkoming
Bv € maal 12 maanden is € Max 4.079,92 € aan 50% vrijgesteld dus wordt er 2.039,96 € aangerekend. 2.039,96 € per jaar is 339,99 € per maand Dus € ,96 € = 6.960,04 € Per maand krijg ik dan nog 580 € en van mijn werk 339,99 € is in het totaal 919,99 € Mijn vergoeding en mijn loon wordt dan (IT,IVT en loon) 1.169,99 €

19 Bv 750 € maal 12 maanden is 9000 € Max 6.119,87 € aan 25% vrijgesteld dus wordt er 4.589,90 € aangerekend. 4.589,90 € per jaar is 382,50 € per maand Dus € ,90 € = 4.410,10 € Per maand krijg ik dan nog 367,50 € en van mijn werk 382,50 € is in het totaal 750 € Mijn vergoeding en mijn loon wordt dan (IT,IVT en loon) €

20 Bv 750 € maal 12 maanden is 9. 000 € stel : 16
Bv 750 € maal 12 maanden is € stel : € per jaar geen vrijstelling € per jaar is € netto Dus € speelt geen rol Mijn vergoeding en mijn loon wordt dan (geen IVT,It en loon) €

21 Mijn Conclusie Nu krijg ik 950 € voor niks te doen.
We hebben gezien dat als ik ongeveer 4 dagen per maand ga werken, dus eigenlijk 1 dag per week, kan ik 219,99 € bijverdienen. Ook hebben we gezien dat als ik ongeveer 5 per maand ga werken, doe ik mij financieel een kater aan. Want dan ga ik werken voor 50 €.

22 Mijn Conclusie Dus nu ga ik 1 dag per week werken want ik heb nog te veel te doen met school, revalidatie, stage, … Als ik verder wil met mijn carriere, word ik gewoon betaald als valide mens. Het gaat moeilijk zijn. Louter financieel kan ik rond komen met 950 € (want ik moet geen huur, geen vaste kosten aan het huis betalen) maar de voldoening of de fierheid of de deugd dat ik van mijn werk ga hebben kan je niet betalen denk ik .


Download ppt "Gehandicapt versus Werk"

Verwante presentaties


Ads door Google