De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Social Return 2.0 Rotterdam en Amsterdam als lerende organisaties A Tale of two Cities.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Social Return 2.0 Rotterdam en Amsterdam als lerende organisaties A Tale of two Cities."— Transcript van de presentatie:

1 Social Return 2.0 Rotterdam en Amsterdam als lerende organisaties A Tale of two Cities

2 De twee grootste steden van het land Twee steden met een verschillend economisch profiel Luchthaven versus Wereldhaven Grote economische activiteit, vergelijkbare grootstedelijke problematiek Werkloosheid, Armoede, Achterstand en Integratie Actief beleid gericht op sociale en economische inclusie Rotterdam en Amsterdam is ook 010/020, Rivalen tijdens de klassieker Ajax – Feijenoord, maar…….. Introductie Rotterdam Amsterdam Rene van Wilgenburg Manager Coördinatiepunt Social Return WSP Rotterdam Rijnmond Giancarlo Carboni Manager Stedelijk Bureau Social Return Gemeente Amsterdam A Tale of two Cities

3 Samen in Oranje niet te kloppen Vanaf vandaag voetballen Rotterdam en Amsterdam in een Oranje shirt als het gaat om de ontwikkeling van Social Return

4 Hoe zijn we begonnen welke ideeën (0.0 en 1.0) Wat hebben we geleerd, ook van fouten! Doorontwikkeling van het instrument Social Return: 2.0 Enkele voorbeelden van een 2.0 aanpak Actuele thema’s Praktische samenwerking Rotterdam en Amsterdam Vooral ook vragen en discussie (leren van elkaar) Waar willen we het kort over hebben

5 Sociale doelstellingen verwezenlijken door middel van inkoop Tegen achtergrond Wet Werken naar Vermogen en bezuinigingen Nadruk op juridische implementatie en uitvragen werkplekken Beperkt aantal doelgroepen (mn SW/WWB) – schadelastbeperking Nadruk ligt op matchen van kandidaten WWB of SW bedrijf Matching problematiek (aanbodgerichte benadering) Uitvoering “op de opdracht, gedurende de opdracht” (1.0) Mooie eerste resultaten, maar suboptimaal: weglekken SR €. Ook ongewenste effecten (Zembla) en economische crisis (Bouw) Een ambitieuze start: beelden

6 Intern zaakjes op orde hebben Professionalisering Inkoop en Contractmanagement Marktconsultatie en kennis van arbeidsmarkt Arbeidmarktbeleid en inkooppraktijk op elkaar afstemmen Coördineren, regisseren en slim organiseren: niet weggeven! Combineren met andere arbeidsmarktinstrumenten (arrangeren) Onderdeel integrale (regionale) werkgeversbenadering (ketenregie) Professioneel monitoren resultaat is cruciaal “Het Spel gaat over de Knikkers” (beleid maken is geen Social Return) Leerpunten (1)

7 Samenwerken met markt Oog voor leveranciers en arbeidsmarkt zijn van groot belang Uitvragen van / gunnen op werkplekken werkt niet altijd Vraaggerichte dialoog werkt beter dan aanbodgericht verplichten Soms zijn andere vormen van sociaal rendement effectiever Partners streven ook zelf maatschappelijke doelstellingen na Partners werken in een keten of netwerk (aansluiten) “Talk the Talk”: werken vanuit geldwaarde en business/verdienmodel Bredere duurzame arrangementen levert draagvlak en synergie op Leerpunten (2)

8 Ad hoc, niet uniform Geen invulling/match Resultaten niet inzichtelijk Pionieren Visie/beleid Processen Verbinden Contractbeheer Organiseren Strategisch PPS Regionale samenwerking 100% sociaal rendement Uitbreiding& verduurzaming Innoveren Ontwikkeling richting 2.0 in beeld

9 Social Return 1.0 en…Social Return 2.0 1. Invulling op de opdracht en bij gegunde leverancier 1. Invulling kan opdrachtoverstijgend en de mogelijkheid om meerdere partijen te betrekken 2. Succesvolle invulling is de plaatsing van de kandidaten met een afstand tot de arbeidsmarkt 2. Sociale en/of economische inclusie, niet alleen plaatsingen maar ook andere vormen van meetbaar maatschappelijk resultaat voor de doelgroep. 3. Verplichtingen worden uitgedrukt in een geldwaarde, arbeidsplekken en /of een andere invulling. 3. Verplichting wordt altijd gekapitaliseerd in een % van de opdrachtwaarde. 4. Belangrijkste doel gemeente is het WWB of SW- bestand. 4. Bevorderen of voorkomen van uitkeringsafhankelijkheid van bredere doelgroepen. 5. Projectmatige aanpak Social Return binnen de gemeente 5. Social Return gaat niet alleen over inkopen en werkzoekenden op werkplekken plaatsen, maar over slim organiseren, investeren en duurzaam samenwerken met bedrijfsleven en overheidsinstellingen. De verbindende schakel is het gedeelde belang.

10 Feiten en cijfers Tot en met 2013:- Totaal SR- verplichtingen € 16,9 mln. - Invulling t/m 2 e kwartaal 2013 € 8,3 mln., andere invulling lopend - 2543 arbeidsplekken exclusief overige projecten Totaalvolume Amsterdamse Europese aanbestedingen is € 500 mln. (zonder inbesteden SW!) Jaartal200820112013 (SR 2.0) Invullingpercentage werkplekken 14%50%85% Inclusief overige invulling85%110%

11 Geregistreerde Lopende bestekken per 1/09/2013€ 759.627.552 SR Verplichting€ 45.485.442 Gerealiseerd in verloning€ 18.930.491 Gerealiseerd compensatie orders€ 1.328.566 Feiten en cijfers

12 Kijk voor voorbeelden op www.amsterdam.nl/socialreturn Voorbeelden brede invulling Amsterdam Opleiden door leverancier gericht op werk Arrangementen Bouw en Infra Stages voor scholieren Budgetbeheer, schuldhulpverlening, Taal Sinds kort ook Werk naar Werk

13 Voorbeelden brede invulling Rotterdam ‘MOAP’ menukaart Inzet HBO-studenten bij advocatuur/architecten Vervangende activiteiten recreatiefunctie Mallegatpark georganiseerd door studenten Samenwerking LeerWerkLoket Samenwerking sociaal uitzendbureau/Ro@Work Mobiliteit in zorgsector

14 Inkoop en marktpositie strategisch inzetten (vb aanbesteding UZB 020) Regionalisering (arbeidsregio en provincie) Social Return aanpak Samenwerking met markt via netwerk markt vormgeven Doorpakken systematiek arrangementen met (groepen) leveranciers Duurzame arrangementen met regionaal of landelijk kader (branche) Arrangementen waar we ook zelf in investeren (SR = 1 instrument) Verbinden SR inspanningen semioverheid (buurtgerichte activiteiten) Sociale Firma's, Sociaal Ondernemen en MVO integreren in aanpak Actuele thema’s

15 Uitwisselen informatie SR verplichtingen leveranciers Mogelijkheid uitwisseling SR en SR waarden Verkennen mogelijkheid duurzame arrangementen grote leveranciers Samenwerking BackOffice Amsterdam – Rotterdam (monitoren) Samenwerking met andere G4 gemeenten in Wigo4it Kennisdeling en positiebepaling nieuwe ontwikkelingen (prestatieladders) Praktische samenwerking 010/020 “Geen woorden, maar daden”

16 Vragen en discussie Verschillende mensen, met verschillende achtergronden, overtuigingen en voorkeuren geven kleur aan de stad, het land, het leven en het werk voor de samenleving. Ieder mens kan het verschil maken. Ieder mens mag er zijn! In een kleurrijke samenleving kan van alles tot bloei komen. We zien diversiteit als een bron van innovatiekracht en een duurzame toekomst. De regenboog en de boom drukken dit uit. “Together we stand” Pro Diversiteit Reflectie Persoonlijk initiatief medewerkers SocialReturn020


Download ppt "Social Return 2.0 Rotterdam en Amsterdam als lerende organisaties A Tale of two Cities."

Verwante presentaties


Ads door Google