De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Rotterdam en Amsterdam als lerende organisaties

Verwante presentaties


Presentatie over: "Rotterdam en Amsterdam als lerende organisaties"— Transcript van de presentatie:

1 Rotterdam en Amsterdam als lerende organisaties
A Tale of two Cities Rotterdam en Amsterdam als lerende organisaties Social Return 2.0

2 Introductie A Tale of two Cities Rotterdam Amsterdam
De twee grootste steden van het land Twee steden met een verschillend economisch profiel Luchthaven versus Wereldhaven Grote economische activiteit, vergelijkbare grootstedelijke problematiek Werkloosheid, Armoede, Achterstand en Integratie Actief beleid gericht op sociale en economische inclusie Rotterdam en Amsterdam is ook 010/020, Rivalen tijdens de klassieker Ajax – Feijenoord, maar…….. Rene van Wilgenburg Manager Coördinatiepunt Social Return WSP Rotterdam Rijnmond Giancarlo Carboni Manager Stedelijk Bureau Social Return Gemeente Amsterdam

3 Samen in Oranje niet te kloppen
Vanaf vandaag voetballen Rotterdam en Amsterdam in een Oranje shirt als het gaat om de ontwikkeling van Social Return

4 Waar willen we het kort over hebben
Hoe zijn we begonnen welke ideeën (0.0 en 1.0) Wat hebben we geleerd, ook van fouten! Doorontwikkeling van het instrument Social Return: 2.0 Enkele voorbeelden van een 2.0 aanpak Actuele thema’s Praktische samenwerking Rotterdam en Amsterdam Vooral ook vragen en discussie (leren van elkaar)

5 Een ambitieuze start: beelden
Sociale doelstellingen verwezenlijken door middel van inkoop Tegen achtergrond Wet Werken naar Vermogen en bezuinigingen Nadruk op juridische implementatie en uitvragen werkplekken Beperkt aantal doelgroepen (mn SW/WWB) – schadelastbeperking Nadruk ligt op matchen van kandidaten WWB of SW bedrijf Matching problematiek (aanbodgerichte benadering) Uitvoering “op de opdracht, gedurende de opdracht” (1.0) Mooie eerste resultaten, maar suboptimaal: weglekken SR € . Ook ongewenste effecten (Zembla) en economische crisis (Bouw)

6 Leerpunten (1) Intern zaakjes op orde hebben
Professionalisering Inkoop en Contractmanagement Marktconsultatie en kennis van arbeidsmarkt Arbeidmarktbeleid en inkooppraktijk op elkaar afstemmen Coördineren, regisseren en slim organiseren: niet weggeven! Combineren met andere arbeidsmarktinstrumenten (arrangeren) Onderdeel integrale (regionale) werkgeversbenadering (ketenregie) Professioneel monitoren resultaat is cruciaal “Het Spel gaat over de Knikkers” (beleid maken is geen Social Return)

7 Leerpunten (2) Samenwerken met markt
Oog voor leveranciers en arbeidsmarkt zijn van groot belang Uitvragen van / gunnen op werkplekken werkt niet altijd Vraaggerichte dialoog werkt beter dan aanbodgericht verplichten Soms zijn andere vormen van sociaal rendement effectiever Partners streven ook zelf maatschappelijke doelstellingen na Partners werken in een keten of netwerk (aansluiten) “Talk the Talk”: werken vanuit geldwaarde en business/verdienmodel Bredere duurzame arrangementen levert draagvlak en synergie op

8 Ontwikkeling richting 2.0 in beeld
Pionieren Ad hoc, niet uniform Geen invulling/match Resultaten niet inzichtelijk Organiseren Visie/beleid Processen Verbinden Contractbeheer Innoveren Strategisch PPS Regionale samenwerking 100% sociaal rendement Uitbreiding& verduurzaming

9 Social Return 1.0 en… Social Return 2.0
1. Invulling op de opdracht en bij gegunde leverancier 1. Invulling kan opdrachtoverstijgend en de mogelijkheid om meerdere partijen te betrekken 2. Succesvolle invulling is de plaatsing van de kandidaten met een afstand tot de arbeidsmarkt 2. Sociale en/of economische inclusie, niet alleen plaatsingen maar ook andere vormen van meetbaar maatschappelijk resultaat voor de doelgroep. 3. Verplichtingen worden uitgedrukt in een geldwaarde, arbeidsplekken en /of een andere invulling. 3. Verplichting wordt altijd gekapitaliseerd in een % van de opdrachtwaarde. 4. Belangrijkste doel gemeente is het WWB of SW-bestand. 4. Bevorderen of voorkomen van uitkeringsafhankelijkheid van bredere doelgroepen. 5. Projectmatige aanpak Social Return binnen de gemeente 5. Social Return gaat niet alleen over inkopen en werkzoekenden op werkplekken plaatsen, maar over slim organiseren, investeren en duurzaam samenwerken met bedrijfsleven en overheidsinstellingen. De verbindende schakel is het gedeelde belang.

10 Feiten en cijfers Jaartal 2008 2011 2013 (SR 2.0) Invullingpercentage werkplekken 14% 50% 85% Inclusief overige invulling 110% Totaalvolume Amsterdamse Europese aanbestedingen is € 500 mln. (zonder inbesteden SW!) Tot en met 2013:- Totaal SR-verplichtingen € 16,9 mln. - Invulling t/m 2e kwartaal 2013 € 8,3 mln., andere invulling lopend arbeidsplekken exclusief overige projecten

11 Feiten en cijfers Geregistreerde Lopende bestekken per 1/09/2013
SR Verplichting Gerealiseerd in verloning Gerealiseerd compensatie orders

12 Voorbeelden brede invulling Amsterdam
Opleiden door leverancier gericht op werk Arrangementen Bouw en Infra Stages voor scholieren Budgetbeheer, schuldhulpverlening, Taal Sinds kort ook Werk naar Werk Kijk voor voorbeelden op

13 Voorbeelden brede invulling Rotterdam
‘MOAP’ menukaart Inzet HBO-studenten bij advocatuur/architecten Vervangende activiteiten recreatiefunctie Mallegatpark georganiseerd door studenten Samenwerking LeerWerkLoket Samenwerking sociaal Mobiliteit in zorgsector

14 Actuele thema’s Inkoop en marktpositie strategisch inzetten (vb aanbesteding UZB 020) Regionalisering (arbeidsregio en provincie) Social Return aanpak Samenwerking met markt via netwerk markt vormgeven Doorpakken systematiek arrangementen met (groepen) leveranciers Duurzame arrangementen met regionaal of landelijk kader (branche) Arrangementen waar we ook zelf in investeren (SR = 1 instrument) Verbinden SR inspanningen semioverheid (buurtgerichte activiteiten) Sociale Firma's, Sociaal Ondernemen en MVO integreren in aanpak

15 Praktische samenwerking 010/020
“Geen woorden, maar daden” Praktische samenwerking 010/020 Uitwisselen informatie SR verplichtingen leveranciers Mogelijkheid uitwisseling SR en SR waarden Verkennen mogelijkheid duurzame arrangementen grote leveranciers Samenwerking BackOffice Amsterdam – Rotterdam (monitoren) Samenwerking met andere G4 gemeenten in Wigo4it Kennisdeling en positiebepaling nieuwe ontwikkelingen (prestatieladders)

16 Persoonlijk initiatief medewerkers SocialReturn020
Vragen en discussie Reflectie Persoonlijk initiatief medewerkers SocialReturn020 Pro Diversiteit Verschillende mensen, met verschillende achtergronden, overtuigingen en voorkeuren geven kleur aan de stad, het land, het leven en het werk voor de samenleving. Ieder mens kan het verschil maken. Ieder mens mag er zijn! In een kleurrijke samenleving kan van alles tot bloei komen. We zien diversiteit als een bron van innovatiekracht en een duurzame toekomst. De regenboog en de boom drukken dit uit. “Together we stand”


Download ppt "Rotterdam en Amsterdam als lerende organisaties"

Verwante presentaties


Ads door Google