De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Voka – Kamer van Koophandel Halle-Vilvoorde

Verwante presentaties


Presentatie over: "Voka – Kamer van Koophandel Halle-Vilvoorde"— Transcript van de presentatie:

1 Voka – Kamer van Koophandel Halle-Vilvoorde

2 Hulp bij uw core-business
Focus op uw side-business Ruimtelijke Ordening Globalisering Strategie Mobiliteit Klanten Financieel Milieu Fiscaliteit Sociale onrust Organisatorisch Personeel Wetgeving Onderwijs Subsidiëring Arbeidsmarkt

3 Focus op uw side-business
Ruimtelijke Ordening Globalisering Mobiliteit Milieu Fiscaliteit Sociale onrust Wetgeving Onderwijs Subsidiëring Arbeidsmarkt Bedrijfsterreinen

4 Agenda- setting Opleidingen Europees Advies Relatie netwerk Belgisch Lobbyen Door- verwijzen Vertegen- woordigen Begeleiden Vlaams Informeren Provinciaal Lokaal

5 Vertegenwoordigen Overheidsorganisaties: POM Vlaams-Brabant, SERR en RESOC, RTC Vlaams-Brabant, Tewerkstellingscel, Haviland,Procoro, Handelsrechtbank Brussel, Arbeidsrechtbank van Brussel Werkgevers- en andere private organisaties: Federatie der Belgische Kamers, Vereniging Zeekanaal Schelde-Brussel, Bedrijvencentra, Zennelink, …

6 Agenda-setting Brussel & Rand 2018 Mobiliteit (Start, De Lijn …)
Ruimtelijke Ordening (afbakening Vlaams Stedelijk Gebied en Klein Stedelijke Gebieden, Bekkenbeheer Masterplannen van Machelen-Vilvoorde en van de Zennevallei, ijzeren voorraad van bedrijventerreinen …) Tewerkstelling Vdab – Voka en interregionale mobiliteit (scale transitieplan opleidingen, scholing in logistiek, sollicitantencontracten, adopteer een CV, Jobday…) Parkmanagement Luchthaven & Logistiek

7 Lobbyen Lokale en provinciale belangenbehartiging (fiscaliteit, mobiliteit, RO, milieu, douane, …) Individuele belangenbehartiging (regularisaties, naleving procedures, faciliteren overheidsadmin, …)

8 Wij informeren u Rubriek “achter de schermen” : maandelijks magazine Ondernemers Maandelijks blad Voka-Tribune 3-Maandelijkse Voka-studies Gerichte E- letters Persberichten

9 Agenda- setting Opleidingen Europees Advies Belgisch Relatie netwerk Lobbyen Door- verwijzen Vertegen- woordigen Begeleiden Vlaams Informeren Provinciaal Lokaal

10 U bent lid van een bedrijvennetwerk
Vlaams Economisch Verbond Kamers van Koophandel & LAN’s Vlaamse, nationale en internationale belangenbehartiging & vertegenwoordiging Lokale belangenbehartiging en vertegenwoordiging, netwerking en dienstverlening Voka, Vlaams Netwerk van Ondernemingen Voka in Vlaanderen Voka in Halle-Vilvoorde leden 60% van de private tewerkstelling of werknemers 60% van de toegevoegde waarde of 80 miljard euro 1.500 leden 60% van de private tewerkstelling of werknemers 60% van de toegevoegde waarde of 15 miljard euro

11 … netwerking Businessnetwerking Culturele netwerking
Voka Business Clubs Eindejaarsreceptie Zomerhappening Nostradamus Kennismakingsdrinks Culturele netwerking Cultuurkamer Festival van Vlaanderen ING-nocturne Sportieve netwerking Voka Business Masters golftoernooi Chambers Trophy Politieke netwerking Voka-touché Ondernemers ontmoeten politici Voka congres Rondetafelgesprekken op Vlaams niveau

12 … Lan’s en verbonden

13 Relatienetwerken en events

14 Hulp bij uw core-business
Strategie Klanten Financieel Organisatorisch Personeel

15 Agenda- setting Opleidingen Advies Relatie netwerk Lobbyen Door- verwijzen Vertegen- woordigen Begeleiden Informeren

16 Opleidingen Ruim aanbod: jaarlijks 70-tal seminaries, workshops en infosessies actueel en interactief in eigen regio Kwaliteit aan een betaalbare prijs BEA betaalt mee Volop kansen om te netwerken Op aanvraag ook op maat van het bedrijf, in uw bedrijf

17 Diensten voor : Arbeidsmarkt & Onderwijs Innoveren Juridische dienst
Milieu & Ruimtelijke ordening Internationaal ondernemen

18 Werkgelegenheidsagentschap & Talent+
Arbeidsmarkt & Onderwijs Werkgelegenheidsagentschap & Talent+ Wat ? Permanente informatie- en begeleidingsdesk m.b.t. Tewerkstellingsmaatregelen, loonkostenverminderingen, steunmaatregelen, .. Personeelszaken Leeftijdsbewust personeelsbeleid Doel? Werkgelegenheid en opleiding stimuleren De inzetbaarheid van ‘ouderen’ op de arbeidsmarkt verhogen Hoe? Informeren over ruim aanbod maatregelen, o.a. via website Promoten: bedrijven aanmoedigen om er gebruik van te maken Individueel begeleiden: toepasbaarheid van de maatregelen

19 Arbeidsmarkt & Onderwijs
Jobkanaal initiatief van de Voka en Gent Stad In werking , gesubsidieerd door Vlaamse Overheid en i.s.m. UNIZO en Verso (vroegere VCSPO) Extra en gratis wervingskanaal, alsook advies itv diversiteit, selectie, vacatures, e.d. U maakt uw vacatures bekend bij meer dan 300 organisaties in Vlaanderen die 50+ers, allochtonen en personen met arbeidshandicap toeleiden naar werk Scholing in de logistiek Oprichten van een logistiek platform tussen bedrijven en onderwijs Organisatie van ‘De doedag van de logistiek’

20 Kid@Bizz Jieha! Mini-Ondernemingen
Arbeidsmarkt & Onderwijs Jieha! Mini-Ondernemingen Missie Studerende jongeren vertrouwd maken met ondernemerschap  hiertoe bedrijven en scholen mobiliseren in een win-win relatie. Bijdrage Voka - Kamer Kennis van het bedrijfsleven en het ondernemingsklimaat. Toegang tot het netwerk van ondernemingen en bedrijfsleiders. -> raadgevers, sponsors, sprekers, bedrijvenbezoeken...

21 Innoveren Oprichting vzw Innovatiecentrum Vlaams-Brabant
Eerstelijns advies Ondersteuning bij opstellen van innovatiedossiers Seminaries Lerend netwerk Technologie marketing Plato innovatie management

22 Juridische dienst Ondernemingsloket Administratieve diensten
Inschrijving handelaars in KBO – Kruispuntbank Ondernemingen (sinds 01/07/03) Starters & administratieve formaliteiten Eerstelijnsopvang Week van de Starter Lerend netwerk Starters Administratieve diensten Aanvraag BTW-nummer Neerlegging jaarrekeningen en vennootschapsakten Registratie als aannemer, …

23 Milieu & Ruimtelijke ordening
 Milieudienst informatie- & advies (milieu, RO, ..) Ondersteuning bij milieuvergunningdossiers, milieuverplichtingen, … . Milieuvorming - verplichte bijscholing milieucoördinatoren  miK, milieuinfopunt voor de KMO in opdracht en met de steun van Provincie Vlaams-Brabant GRATIS eerstelijnsadvies Infosessies & workshops Bedrijfsbezoeken Sectorgerichte projecten

24 Wij bieden u lerende netwerken  uniek concept: deelnemers ‘leren met en van maten’
In elke groeifase van een bedrijf Lerend netwerk Starters multithematisch voor startende bedrijven PLATO multi-en monothematisch (HR, Innovatie,…) voor groeibedrijven Lerend netwerk Multinationals multithematisch voor bloeiende internationale bedrijven Thematische lerende netwerken Lerend netwerk Energie - Efficiëntie Lerend netwerk Technologie Marketing

25 Wij bieden u lerende netwerken
Voor verantwoordelijken van internationaal actieve ondernemingen: Globus multithematisch, focus op landen Voor ‘intrapreneurs’ of ondernemende medewerkers: Functiegebonden lerende netwerken Lerend netwerk HRM Lerend netwerk Management assistants Lerend netwerk Milieucoördinatoren Lerend netwerk Productiechefs Lerend netwerk Logistieke chefs

26 Hulp bij uw core-business
Strategie Klanten Financieel Organisatorisch Personeel

27 Dienst : Internationaal ondernemen
Euro Info Centre Lokaal aanspreekpunt voor KMO’s inzake Europese materies Initiatief Europese Commissie 300 EIC’s in de EU en daarbuiten Diensten: Info & Advies Opleidingen & evenementen Projecten (o.a. business cooperation,…) Feedback aan de Europese Commissie

28 Dienst : Internationaal ondernemen
Eerstelijns opvang voor exporteurs en importeurs Certificaten van Oorsprong A.T.A.-carnets Consulaire dienst Zitdagen handelsattaché’s i.s.m. FIT Netwerk en prospectiemissies naar het buitenland Opbouw van netwerken in het buitenland Matching events

29 Hulp bij uw core-business
Strategie Klanten Financieel Organisatorisch Personeel

30 Hulp bij uw core-business
Focus op uw core-business Hulp bij uw core-business 1 ADRES Medialaan 26 B-1800 Vilvoorde Tel Fax

31 Raad van Bestuur Jos Artoos, Artoos Communicatiegroep
Frans Bayens, KBC Regio Brabant Paul Balcaen, Segers & Balcaen Bruno Brants, Fortis Bank Guy De Ceuster, Dexia Thierry De Rudder, Electrabel Jean Delbar, Procter & Gamble Veerle Denaux, FCM Travel André Geeroms, VRC Bedrijfsrevisoren Jos Housen, Tessenderlo Chemie Jo Hofmans, Data Translations Jos Stroobants, Brussels Airport Roger Styfhals, Styfhals & Partners Alain Vandenbrande, Facilicom Paul Vanden Bempt, Belimpex Jean Van den Bergh, Orbius Luk Van der Steen, Antalis Andreas van de Voort, Corphinex Marc Van Impe, Olympia Gerard van Os, van Os-Sonnevelt Etienne Vrebos, Gardena Belgium Jean-Charles Wibo, Vlassenroot Luc Wynant, Van Olmen Wynant Diane Zygas, ING

32 Bestuurscomité Gerard van Os, van Os-Sonnevelt voorzitter
André Geeroms, VRC Bedrijfsrevisoren penningmeester Andreas van de Voort, Corphinex Jean-Charles Wibo, Vlassenroot

33 Structurele partners Sleutelpartners


Download ppt "Voka – Kamer van Koophandel Halle-Vilvoorde"

Verwante presentaties


Ads door Google