De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Sturen op relaties” CVI Conferentie 2013 Door: Jeroen Ankersmit.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Sturen op relaties” CVI Conferentie 2013 Door: Jeroen Ankersmit."— Transcript van de presentatie:

1 Sturen op relaties” CVI Conferentie 2013 Door: Jeroen Ankersmit

2 Wat komt er aan bod? Wat moet aandacht krijgen? Van traditioneel naar nieuw organiseren Best-practice Schiphol College: inspiratie en lessen Sturen op relaties: de kunst van het balanceren – Hoe effectief sturen op relaties? Tips en handvatten eigen praktijk Wie heeft er een casus in te brengen? 2

3 Traditioneel en nieuw organiseren 3

4 Shared Spaces: minder regels betere output 4

5 Wikinomics Hoe samenwerking door iedereen met iedereen alles verandert

6 Waarom? Visie & uitgangspunten Minder uitval Meer rendement Betekenisvollere schooltijd Betere doorstroom arbeidsmarkt & vervolg onderwijs The College Hotel Jan Des Bouvrie College Schiphol College Rail College Ronald Mc Donald Center Haven College

7 Best practice: Schiphol College Wat is en doet Schiphol College? Instroom – Ontwikkeling - Uitstroom 7 Schiphol College is een stichting 50% Schiphol Group, 50% ROC van Amsterdam Bestuur bestaat uit 50% Schiphol Group en 50% ROC van Amsterdam Team bestaat uit 50% Schiphol Group en 50% ROC van Amsterdam

8 De grootste school in m2 8 Ongeveer 60.000 werknemers 544 Bedrijven Ongeveer 30.000 mensen werkzaam bij luchtvaartmaatschappijen 60% van de werknemers komt uit Noord-Holland, 18% uit Amsterdam Veel werk op niveau 2 en 3 (MBO)

9 "If you want to understand how a lion hunts, don't go to the zoo. Go to the jungle."

10 10/8 Wat doet Schiphol College -Ontwikkelt Werk & Leertrajecten gericht op de luchtvaart op maat -Brengt luchthavenbekwame werkzoekenden en bedrijven op de luchthaven bij elkaar -Levert enthousiaste en betrokken stagiaires van vmbo tot universitair niveau -Inventariseert bij bedrijven de behoefte aan gekwalificeerde en gemotiveerde medewerkers -En………. Leren Werken

11 Hoe werken we samen? 11

12 Enkele partners

13 Wat vraagt dit? 1. Onderwijsconcept: werken én leren i.p.v. leren én werken 2. Begeleiding: individueel én gezamenlijke verantwoordelijkheid 3. Digitale portal: faciliteren van ontmoeting en uitwisseling 4. Doorlopende leerlijn: betere aansluiting en keuzes – Betere keuze van leerlingen voor beroep/opleiding (oriëntatietraining) – Intakeprocedure: realiteit en eigen verantwoordelijkheid 5. Stageportal: optimale match tussen vraag en aanbod 6. Dynamisch relatienetwerk: sturen op relaties: vertrouwen én verantwoordelijkheid 13

14 Borging en resultaten Hogere instroom van MBO-deelnemers Lagere uitval Hoger rendement Bestaande en nieuwe opleidingen inrichten volgens Schiphol College concept Schiphol College als community en platform voor arbeidsmarkt en leervraagstukken op Schiphol 14

15 2012 Aantallen 30 werk-leertrajecten; 700 MBO studenten: beveiliging, logistiek, facilitair, assistent; 200 stagiairs op de luchthaven; 150 (vmbo) scholieren beroepenoriëntatie algemeen; 1000 deelnemers trainingen en opleidingen (taal, vaktechnisch, management, persoonlijk). 15

16 Van concept naar uitvoering Leerindex met operationalisering van innovatie-aspecten in highlights (‘de knoppen om aan te draaien’) Van werkgroepen naar bestaande lijnorganisatie (innovatie buiten de staande organisatie) Onderzoeksresultaten direct toepassen in de eigen praktijk Durven bijsturen: digitaal platform, guerilla-learning Aandacht voor relatienetwerken: – Kwaliteit van de relaties tussen alle actoren 16

17 Spelregels

18 Uitdagingen Verdere implementatie van het Schiphol-College-concept bij andere opleidingen Teamsamenstelling en competenties docenten: balans tussen praktijk Van projectorganisatie naar bestaande opleidingsteams 18

19 Sturen op relaties: vertrouwen én verantwoordelijkheid STURING Duidelijke visie Kaders aangeven Voortgang en resultaten monitoren Aandacht wat er in de uitvoering speelt 19 ZELFORGANISATIE Ruimte voor initiatieven Eigen verantwoordelijkheid oppakken Zicht op de eigen resultaten Klant- en resultaatgericht

20 Tips en handvatten voor de eigen praktijk (1) Laat blijken dat u vertrouwen heeft in de kwaliteiten van uw mensen door hun input serieus te nemen. Betrek medewerkers actief bij het ontwikkelen van initiatieven. Doe een beroep op hun expertise en ondernemerschap. Geef feedback. Schroom niet om zowel positieve als minder positieve zaken als aandachtspunten terug te geven. Het is een goede manier om verantwoordelijkheid te vergroten. Stel de juiste vragen. Dit zijn vooral (coachende) vragen die een beroep doen op het probleemoplossend vermogen en de zelfstandigheid van medewerkers 20

21 Tips en handvatten voor de eigen praktijk (2) Stuur op output en voortgang. Wees eenduidig en gefocust op wat u belangrijk vindt. Monitor de bereikte resultaten. Zorg er voor dat u weet wat de uitvoerende professionals bezig houdt. Het directe contact is nog altijd de beste bron. Bevorder ook de horizontale communicatie en uitwisseling tussen de verschillende teams en units. 21

22 Wat werkt? Visie – tot in de haarvaten uitgewerkt (inhoud, organisatie, financiën en communicatie) Eigenaarschap Perspectief is leidend (bedrijfsleven) Kwaliteit van de relatie


Download ppt "Sturen op relaties” CVI Conferentie 2013 Door: Jeroen Ankersmit."

Verwante presentaties


Ads door Google