De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

WIST U DAT ? er zoveel sterren in het universum staan dat elke wereldburger er 44 miljoen zou hebben als we ze zouden verdelen. En dat zijn alleen de sterren.

Verwante presentaties


Presentatie over: "WIST U DAT ? er zoveel sterren in het universum staan dat elke wereldburger er 44 miljoen zou hebben als we ze zouden verdelen. En dat zijn alleen de sterren."— Transcript van de presentatie:

1

2 WIST U DAT ? er zoveel sterren in het universum staan dat elke wereldburger er 44 miljoen zou hebben als we ze zouden verdelen. En dat zijn alleen de sterren waar we van weten. We weten nog niet van de sterren waar we niets van weten.

3 WIST U DAT ? als je het Latijnse woord UNIVERSUM ontleed krijg je
uni = enkel versum = gesproken zin. Dus UNIVERSUM = een enkele gesproken zin. Genesis 1:3  En God zeide: Er zij…

4 WIST U DAT ? De aarde slechts een minuscuul entiteit is in dit gigantisch universum en op zichzelf al een perfect systeem ondanks haar kleine omvang. In tegenstelling tot andere bekende hemellichamen in het heelal, heeft zij een aangename atmosfeer en oppervlakte om leven te herbergen.

5 WIST U DAT ? De aarde met een snelheid van 29,783 km/s = km/u om de zon draait. En als evolutie waar is dat er niemand aan het stuur zit en dat niemand zich daarover verontrust.

6 WIST U DAT ? De “Big Bang Theorie” ons wil doen geloven dat ALLES is ontstaan uit “NIETS” Dan wel dat alle materie in het universum bijeen geperst was en zo klein was al de punt aan het einde van deze zin. ( het moet een druk puntje zijn geweest, en zwaar ook. Ben ook benieuwd waar het gelegen heeft toen er geen ruimte was.) . Ons begin ?

7 WIST U DAT ? Als u gelooft in de evolutie dat het begon 20 miljard jaar geleden met de oerknal (big bang)

8 WIST U DAT ? U dan ook moet geloven dat de oeraarde langzaam afkoelde en het miljoenen jaren regende op de rotsen.

9 WIST U DAT ? U dan ook gelooft dat na al die regen de rotsen soep werden en de soep tot leven kwam zo’n 3 miljard jaar geleden.

10 WIST U DAT ? De wetenschap tot nu toe de leeftijd van de aarde al een paar keer heeft moeten bijstellen. jaar oud miljard jaar oud 1969 3,5 miljard oud miljard jaar oud Dit is een wereldveroudering van 40 jaar per/min.

11 WIST U DAT ? Ruimte, Materie en Tijd gelijktijdig tot het bestaan zijn gekomen. 1 Als je ruimte hebt en tijd, wat stop je er dan in? 2 Als je ruimte hebt en materie, wanneer gaat het dan gebeuren? 3 Als je materie hebt en tijd, waar laat je het dan?

12 WIST U DAT ? de bijbel dit oplost in tien woorden.
Genesis 1:1 In den beginne schiep God de hemel en de aarde. Beginne = tijd de hemel = ruimte de aarde = materie

13 WIST U DAT ? God een drie-eenheid is bestaande uit de Vader de Zoon en
de Heilige Geest

14 WIST U DAT ? Tijd ook drie eenheden heeft, 1 verleden 2 heden
3 toekomst

15 WIST U DAT ? Hemel er ook drie heeft, 1 lengte 2 breedte 3 hoogte

16 Materie er ook drie heeft
WIST U DAT ? VAST VLOEIBAAR GAS

17 WIST U DAT ? in de eerste zin van de bijbel er een drie-eenheid (God) is die een drie-eenheid schept binnen drie-eenheden of zijn het drie-eenheden binnen een drie-eenheid?

18 WIST U DAT ? Water een aanzienlijk deel van de aarde bedekt en de basisvoorwaarde voor leven is en ook in 3 smaken voorkomt? Vast = IJs Vloeibaar = Water Gas = Damp

19 WIST U DAT ? De bijbel zegt dat God de bron van levend water is.
Jer 17,13 HERE, allen die U verlaten, zullen beschaamd worden; wie afwijken, zullen in de aarde geschreven worden, omdat zij de bron van levend water, de HERE, verlieten.

20 WIST U DAT ? De big bang vermeld wordt in de bijbel. 2 pertus 3:10
De dag van de Heer zal komen als een dief. De hemelsferen zullen die dag met luid gedreun vergaan, de elementen gaan in vlammen op

21 WIST U DAT ? De schepping tot de 19de eeuw door de overgrote meerderheid van de mensen als feit geaccepteerd werd.

22 WIST U DAT ? James Hutton (advocaat en arts) in 1785 zijn theorie onder de naam Theory of the Earth publiceerde. In dit artikel schreef hij al dat de Aarde veel ouder moet zijn dan wat in de bijbel staat.

23 WIST U DAT ? Charles Lyell 1797 – 1875 de grondbeginselen van de geologie, die door James Hutton waren opgesteld, bij het grote publiek bekend heeft gemaakt. Zijn belangrijkste bijdrage aan de wetenschap was het verspreiden en aanscherpen van deze grondbeginselen.

24 WIST U DAT ? Charles Darwin 1809 – 1882, op zijn reis met de Beagle een kopie van “Principles of Geology” van James Hutton, bij zich had, wat een van de dingen was die hem naar de evolutietheorie zou leiden.

25 WIST U DAT ? Darwins vader vond dat hij niet veel nuttigs uitvoerde. Zodat hij besloot dat Charles dan maar dominee moest worden en hem in schreef voor een studie theologie aan het Christ's College van de universiteit van Cambridge.

26 WIST U DAT ? Darwin in januari 1831 examen deed. Hij muntte uit in klassieke studies, wiskunde en natuurkunde en deed het goed in theologie, zodat hij de tiende score had van de 178 geslaagden

27 WIST U DAT ? Darwin getrouwd was met zijn nicht Emma Wedgwood Darwin vond dat een vrouw beter was dan een hond maar dat het wel een enorme tijdverspilling was. Emma vanwege haar geloof nooit Darwins ideeën zou accepteren. Ze was bang was dat zijn theorie ervoor zou zorgen dat ze in het hiernamaals gescheiden zouden worden.

28 WIST U DAT ? Charles en Emma Darwin tien kinderen kregen, waarvan (Mary,Charles en Robert) als baby stierven. Net als Charles leden verschillende van de kinderen aan ernstige ziekten en zwaktes. Darwin merkt hen aan als semi invaliden. Anne Elizabeth stierf op tienjarige leeftijd, wat een zware slag was voor haar ouders. Vanwege haar dood hield Darwin op in God te geloven en werd agnost. Henrietta Emma "Etty" stortte geestelijk in op 15 jarige leeftijd.

29 WIST U DAT ? de originele titel van het boek van Darwin heet “the origin of species by means of natural selection met als ondertitel ("or the preservation of favoured races in the struggle for life") Vertaald : de herkomst van de soorten door middel van natuurlijke selectie. (met als ondertitel “of het behoud van favoriete rassen in het gevecht voor leven. Weet u wie of wat: favoriete rassen zijn??

30 WIST U DAT ? de evolutietheorie precies dat is wat het van zich zelf zegt. “Een theorie”

31 WIST U DAT ? wetenschap gaat over dingen die we kunnen bestuderen, testen en demonstreren. Kortom feiten zijn.

32 WIST U DAT ? als wij zo knap zouden zijn dat we de helft zouden weten van alles wat er te weten zou zijn en u geloofde niet in God, het toch nog mogelijk zou zijn dat God bestaat in de helft van de kennis die u nog niet heeft.

33 WIST U DAT ? Er in het begin en aan het einde van de bijbel licht is maar geen zon.

34 WIST U DAT ? Het kortste hoofdstuk in de bijbel Psalm 117 is
het Langste hoofdstuk in de bijbel Psalm 119 het Middelste hoofdstuk van de bijbel Psalm 118 dat er 594 hoofdstukken voor Psalm 118 zijn en 594 hoofdstukken na Psalm 118 = 1188 het Middelste vers van de bijbel Psalm 118:8 is Psalm 118:8 "Het is beter bij de Here te schuilen, dan op mensen te vertrouwen."

35 WIST U DAT ? Het kortste vers in de bijbel 1 Tessalonicenzen 5: 17
Bid zonder ophouden

36 WIST U DAT ? Darwin dacht dat een cel niet meer was dan een zakje gel.

37 WIST U DAT ? Alle organismen uit cellen bestaan.
Een mens bestaat uit miljarden cellen. Een cel ongeveer 15 micro meter (0, m.) groot is. Maar als alle organismen uit cellen bestaan, waar bestaan cellen dan uit, en waaruit dat dan weer… enz. enz.?

38 WIST U DAT ? het enige bewijs van beenderen en fossielen is dat het hoogst waarschijnlijk ooit heeft geleefd. Het bewijst niet dat het kinderen heeft gehad en al helemaal niet dat het iets anders heeft voortgebracht dan zijn eigen soort.

39 WIST U DAT ? Het nog nooit is aangetoond dat een beest een ander beest voortbrengt

40 WIST U DAT ? De wetenschap een nieuwe theorie bedacht heeft.
In plaats van kleine veranderingen over een lange tijd zou het wel eens mogelijk kunnen zijn dat het met grote sprongen ging. Dus in plaats van een dino of een half dino zomaar ineens een vogel bv.. Er is geen bewijs dus dat bewijst het..

41 WIST U DAT ? de wetenschap ons wil doen geloven dat alle leven komt van dode materie.

42 WIST U DAT ? de geologische tijdschaal (kolom) alleen voor komt in de boeken. Als het ergens op aarde zou voorkomen, was de laag 160 km dik

43 WIST U DAT ? we regelmatig sterren zien ontploffen (nova – Supernova)
en dat nog nooit iemand één ster geboren heeft zien worden.

44 WIST U DAT ? Darwin schreef dat alles een gezamenlijke afkomst heeft dus dat bv. Bananen de zelfde afkomst hebben als mensen.

45 WIST U DAT ? Ernst Heinrich Philipp August Haeckel, vooral bekend is van zijn recapitulatietheorie en de tekeningen van embryo’s die hij ter illustratie van zijn theorie maakte.

46 WIST U DAT ? Gebleken is dat Haeckel zijn tekeningen van embryo's had "aangepast" ter ondersteuning van zijn theorie

47 WIST U DAT ? zijn eigen universiteit hem veroordeelde als fraudeur in 1875 maar zijn tekeningen staan nu 129 jaar later nog steeds in de lesboeken

48 WIST U DAT ? Othniel Charles Marsh 1831 – 1899
De evolutie van paarden verzon om de theorie van Darwin te bewijzen Hij gebruikte hiervoor wereldwijd gevonden fossielen.

49 WIST U DAT ? dat in het oog 137 miljoen lichtgevoelige cellen op 6,5 cm2 van de achterwand aangesloten zitten op alle zenuwuiteinden. Hoe is het mogelijk dat blind toeval een ziend oog gemaakt heeft.

50 WIST U DAT ? Er meer verbindingen in de hersenen zijn dat het aantal aansluitingen van Electro draadjes waar dan ook over de gehele wereld bij elkaar.

51 WIST U DAT ? er mensen zijn die geloven dat deze vier beelden niet door stom toeval zouden kunnen ontstaan maar de mens wel?

52 WIST U DAT ? een pantoffeldiertje complexer is dan de space shuttle

53 WIST U DAT ? één menselijke DNA streng uitgelegd 2 meter lang is en 50 triljoen cellen heeft en dat de totale hoeveelheid DNA van een mens past in twee eetlepels.

54 WIST U DAT ? Evolutie beweert dat we afstammen van apen
genetisch verschil tussen mens en aap minder dan 1,6% is Dat dit een verschil is van zeker 48 miljoen nucleotiden. En verschil van 3 fataal is. Recent onderzoek uitwijst dat een verschil van 5% dodelijk is.

55 WIST U DAT ? De enige missing link die het bewijs levert dat de evolutie van de mens waar zou zijn gevonden is tussen onze oren.

56 WIST U DAT ? Als evolutie waar zou zijn er wel eens een andere uitkomst zou kunnen zijn.

57 WIST U DAT ? Al in 1953 werd bewezen dat Piltdown man opzettelijk bedrog was . De tanden waren gefijld en de botten chemisch voorzien van vlekken om het uiterlijk aan te passen.

58 WIST U DAT ? Toen de Nebraska mens werd gebouwd uit één gevonden tand dit werd gezien als bewijs voor evolutie tijdens de befaamde Scopes rechtszaak. Nebraska mens bleek een bedrog gebaseerd op een enkele tand van een zeldzaam soort varken.

59 WIST U DAT ? De Neanderthaler hoogstwaarschijnlijk een normaal mens was die een medisch probleem had – mogelijk artritis, rachitis of grove lichaamsdelen (acromegalie). De wetenschappers beschouwen hem nu als gewoon mens.

60 WIST U DAT ? De Neanderthaler vernoemd is naar het dal waar hij gevonden is, het Neanderdal, welk weer vernoemd is naar Joachim Neander (1650 – 1680) Hij was een Duitse gereformeerde predikant en componist/tekstdichter. Hij schreef o.a. Lobe den Herren, den mächtigen König (Loof de Here, de machtige Koning)

61 WIST U DAT ? De Ramapithecus algemeen erkend werd als een directe voorouder van de mens. Het is nu vastgesteld dat deze slechts een uitgestorven soort orang-oetang was

62 WIST U DAT ? Java mens gebaseerd was op wazig bewijs bestaande uit een dijbeen, een schedelkap en drie tanden die in een groot gebied over een periode van een jaar werden gevonden. Het is gebleken dat de botten werden gevonden in een gebied met veel menselijke resten, en tegenwoordig wordt aangenomen dat het dijbeen van een mens is en de schedelkap van een grote aap.

63 WIST U DAT ? Australopithecus afarensis, of "Lucy", jarenlang beschouwd werd als een ontbrekende schakel. Maar studies van het binnenoor, de schedel en botten hebben aangetoond dat zij slechts een pygmee-chimpansee was die een beetje meer rechtop liep dan enkele andere apen. Maar zij was niet op weg om meer menselijk te worden.

64 WIST U DAT ? De Homo erectus over de hele wereld gevonden word. Hij is kleiner dan de gemiddelde hedendaagse mens, met een proportioneel kleiner hoofd en schedelholte. Maar de hersenafmetingen zijn binnen de marges van de mensen die vandaag de dag leven en studies van het middenoor hebben aangetoond dat hij net als de huidige Homo Sapiens was. Uit niets blijkt dat hij een voorvader is van de mens. Even voor alle duidelijkheid, de wetenschap noemt ons nu “Homo Sapiens Sapiens”

65 WIST U DAT ? Australopithecus africanus en Peking mens werden jarenlang gepresenteerd als ontbrekende schakels tussen aap en mens, maar worden nu beschouwd als Homo erectus.

66 WIST U DAT ? Homo habilis nu algemeen word beschouwd als een samenstel van verschillende andere soorten wezens, zoals Australopithecus en Homo erectus, en wordt in het algemeen niet meer als een geldige classificatie beschouwd.

67 WIST U DAT ? Ignaz Phillip Semmelweis tegenwoordig bekend staat als de vader van de antiseptische methode.

68 WIST U DAT ? Hij er achter kwam dat handen gewassen moesten worden nadat je een lijk had aangeraakt. Dat kraamvrouwenkoorts een veelvoorkomende ziekte was waaraan tot wel 25% van de kraamvrouwen in ziekenhuizen in die tijd overleed. Nadien het percentage zakte naar 1%.

69 WIST U DAT ? Omdat men het niet eens was met zijn ideeën werd hij ontslagen. In 1865 kreeg hij een mentale inzinking en niet lang daarna stierf hij op 47-jarige leeftijd aan bloedvergiftiging van een wond die hij bij een onderzoek opliep. Semmelweis bleek bij lijkschouwing te lijden aan een vorm van hersenvliesontsteking of meningitis die zijn hersenen ernstig aangetast had. Pas na de ontdekking door Louis Pasteur van de bacterie kreeg zijn methode de nodige theoretische onderbouwing.

70 WIST U DAT ? Als men het boek leviticus, in de bijbel, serieus had genomen dan was dit alles niet nodig geweest. Je dient je te wassen als je iets heb aangeraakt dat dood is.

71 WIST U DAT ? Micro-organismen zoals bacteriën en virussen kunnen zich verspreiden via de handen. Bij verkoudheid de verspreiding via de handen een belangrijkere rol speelt dan de verspreiding via de lucht.

72 WIST U DAT ? de laatste 40 jaar geweldplegingen vertienvoudigd zijn.

73 WIST U DAT ? een meerderheid van stemmen van een leugen geen waarheid maakt

74 WIST U DAT ? de stamboom van evolutie slechte takken en vruchten heeft zoals marxisme, communisme, socialisme, nazisme en racisme.

75 WIST U DAT ? Jozef Stalin 1878 – 1953 tijdens zijn dictatoriale regime aan miljoenen mensen het leven koste Het bevel gaf om krijgsgevangenen, Poolse officiers te executeren terwijl dat tegen het verdrag van Geneve inging.

76 WIST U DAT ? Adolf Hitler 1889 – 1945
6 miljoen joden en vele anderen uitroeide

77 WIST U DAT ? Pol Pot een Cambodjaanse dictator (van 1975 tot 1978) en leider van de Rode Khmer, een derde tot de helft van zijn eigen volk executeerde.

78 WIST U DAT ? Aboriginals werden afgeschoten als vee om hun schedels ten toon te stellen in musea

79 WIST U DAT ? indianen bijeen werden gedreven en massaal vermoord.

80 WIST U DAT ? George Wald 1906 – 1997 Nobelprijswinnaar en wetenschapper ooit heeft gezegd “Ik wil de schepping niet geloven, omdat ik niet in God wil geloven. Daarom geloof ik in iets dat wetenschappelijk onmogelijk is. Spontane ontwikkeling optredend in evolutie.”

81 WIST U DAT ? Op de Georgia Guidestones, dit zijn grote granieten zuilen op een heuvel in Elber County, Georgia, VS. Die Soms ook de "Amerikaanse Stonehenge" worden genoemd,10 hoofdpunten worden weergegeven in acht moderne talen. Het bericht bestaat uit aanwijzingen voor de overlevenden van een toekomstige Apocalyps die een nieuwe en vooral betere beschaving moeten zien op te bouwen. De structuur zelf is tegelijkertijd een kompas, kalender en klok. Over het ontstaan van het monument bestaat veel geheimzinnigheid: het is niet duidelijk wie ertoe opdracht heeft gegeven en waarom. Het eerste punt is de wereld bevolking onder de 500,000,000 houden.

82 WIST U DAT ? Dokters uit de middeleeuwen aparte ideeën hadden over de oorzaken van bijvoorbeeld hoofdpijn, misselijkheid of andere ziekten. Zo dachten ze bijvoorbeeld ook dat je ziek werd doordat je teveel bloed had.

83 WIST U DAT ? Als ze Leviticus 17 hadden gelezen dan wisten ze dat dit niet zo slim was. Leviticus 17:11, Want de ziel van het vlees is in het bloed

84 WIST U DAT ? Adam en eva vanaf de schepping 0 jaar waren en toch al volwassen.

85 WIST U DAT ? Schepping en evolutie in tegenstelling zijn !
Schepping Evolutie Licht voor zon Zon voor licht Aarde voor de zon Zon voor de aarde Water voor land Land voor water Vogels voor reptielen Reptielen voor vogels Vis voor insecten Insecten voor vis Dood na de mens Dood voor de mens

86 WIST U DAT ? Dit verhaal pas stopt als u die keus maakt

87 WIST U DAT ? Jezus de weg en de waarheid en het leven is ?

88 Kies voor Hem ! Je zal nooit meer eenzaam zijn.

89 Welkom ! pjotr


Download ppt "WIST U DAT ? er zoveel sterren in het universum staan dat elke wereldburger er 44 miljoen zou hebben als we ze zouden verdelen. En dat zijn alleen de sterren."

Verwante presentaties


Ads door Google