De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Westduinpark Den Haag, januari 2010 Arnoud van der Meulen |

Verwante presentaties


Presentatie over: "Westduinpark Den Haag, januari 2010 Arnoud van der Meulen |"— Transcript van de presentatie:

1 arnoud@duinbehoud.nl | 071-5143719
Westduinpark Den Haag, januari 2010 Arnoud van der Meulen | Duinbehoud 2010

2 Organisaties Stichting Duinbehoud - natuurbelang Kust & Zee
- belang van natuurgerichte recreant - NL Kust & Zee - samenwerkingsverband/intermediair - natuur- en kennisorganisaties, overheid en privaat - internationaal Duinbehoud 2010

3 Westduinpark omgeven door stedelijk gebied
toch meer echt duingebied dan park natuurwaarden: zeedorpenlandschap + duineikenbos EHS beschermd natuurmonument Natura 2000 Duinbehoud 2010

4

5

6

7 Westduinpark stadspark of natuurgebied? gemeente Den Haag:
- “natuurwaarden centraal” (beheersvisie en beheerplan) - “stadspark en recreatiegebied” (adviesgroep N2000 beheerplan) naam veranderen in “Westduinen” Duinbehoud 2010

8 Gemeente als natuurbeheerder
los van hoe Den Haag het doet: is “de gemeente” een geschikt orgaan? EU en nationale natuurbeleidsdoelen strijdigheid met belangen van gemeente zelf bestuur onder druk van lokale belangen Duinbehoud 2010

9 Knelpunten 1 toenemende recreatiedruk oneigenlijk gebruik randen
toenemende verkeersdruk stikstofdepositie aantasting landschappelijk schoon / verrommeling Duinbehoud 2010

10 Recreatiedruk schadelijk voor natuurwaarden ook voor belevingswaarde
groepen recreanten zitten elkaar in de weg (bv hondenbezitters en overige recreanten) Duinbehoud 2010

11

12

13

14 Oneigenlijk gebruik randen
tuinen Zeewindelaan uitbreiding AWZI (duin afgegraven) aanleg rioolbuis AWZI (eiken verwijderd) bouwverkeer Duindorp en straks waarschijnlijk Norfolkterrein Duinbehoud 2010

15

16

17 Verkeersdruk / vergrassing verstruiking

18 Aantasting landschap

19 Knelpunten 2 tekortschieten handhaving
gebrek aan financiën (politieke keuze) discrepantie tussen plannen en uitvoering pakt nadelig uit voor natuur Duinbehoud 2010

20

21

22 Knelpunten 3 bouwplannen gemeente -> meer bewoners = grotere recreatiedruk, grotere verkeersdruk en N-depositie + hoogbouw = aantasting natuurschoon schrijnend tekort aan recreatieruimte geen aandacht voor natuurgerichte recreant bedreiging nieuwe zonering door ontstaan sluippaden (gebrekkige handhaving) Duinbehoud 2009

23 Suggesties voor verbetering
Versterking zonering in het gebied - extensief in waardevolle stukken - intensiever waar mogelijk (randen) - versterken oost-west geleiding - honden aan de lijn: opruimplicht Handhaving, handhaving, handhaving Bufferzone buiten begrenzingen natuur Regionaal: meer recreatieruimte / minder woningen (hondenuitlaatgebieden in de wijk). Duinbehoud 2009

24

25 Is de gemeente Den Haag een goede natuurbeheerder?
kritische presentatie over knelpunten niet alles veroorzaakt en/of te verhelpen door de gemeente veel positieve dingen in het Westduinpark, zie volgende presentatie(s) Prikkelende vraag voor de discussie: Is de gemeente Den Haag een goede natuurbeheerder? Duinbehoud 2010


Download ppt "Westduinpark Den Haag, januari 2010 Arnoud van der Meulen |"

Verwante presentaties


Ads door Google