De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Den Haag, januari 2010 Arnoud van der Meulen | 071-5143719 Duinbehoud 2010 Westduinpark.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Den Haag, januari 2010 Arnoud van der Meulen | 071-5143719 Duinbehoud 2010 Westduinpark."— Transcript van de presentatie:

1 Den Haag, januari 2010 Arnoud van der Meulen arnoud@duinbehoud.nl | 071-5143719 Duinbehoud 2010 Westduinpark

2 Organisaties  Stichting Duinbehoud - natuurbelang - belang van natuurgerichte recreant - NL  Kust & Zee - samenwerkingsverband/intermediair - natuur- en kennisorganisaties, overheid en privaat - internationaal Duinbehoud 2010

3 Westduinpark  omgeven door stedelijk gebied  toch meer echt duingebied dan park  natuurwaarden: zeedorpenlandschap + duineikenbos  EHS  beschermd natuurmonument  Natura 2000 Duinbehoud 2010

4

5

6

7 Westduinpark  stadspark of natuurgebied?  gemeente Den Haag: - “natuurwaarden centraal” (beheersvisie en beheerplan) - “stadspark en recreatiegebied” (adviesgroep N2000 beheerplan)  naam veranderen in “Westduinen” Duinbehoud 2010

8 Gemeente als natuurbeheerder  los van hoe Den Haag het doet: is “de gemeente” een geschikt orgaan?  EU en nationale natuurbeleidsdoelen  strijdigheid met belangen van gemeente zelf  bestuur onder druk van lokale belangen Duinbehoud 2010

9 Knelpunten 1  toenemende recreatiedruk  oneigenlijk gebruik randen  toenemende verkeersdruk  stikstofdepositie  aantasting landschappelijk schoon / verrommeling Duinbehoud 2010

10 Recreatiedruk Duinbehoud 2010  schadelijk voor natuurwaarden  ook voor belevingswaarde  groepen recreanten zitten elkaar in de weg (bv hondenbezitters en overige recreanten)

11

12

13

14 Oneigenlijk gebruik randen  tuinen Zeewindelaan  uitbreiding AWZI (duin afgegraven)  aanleg rioolbuis AWZI (eiken verwijderd)  bouwverkeer Duindorp en straks waarschijnlijk Norfolkterrein Duinbehoud 2010

15

16

17 Verkeersdruk / vergrassing verstruiking

18 Aantasting landschap

19 Knelpunten 2  tekortschieten handhaving  gebrek aan financiën (politieke keuze)  discrepantie tussen plannen en uitvoering pakt nadelig uit voor natuur Duinbehoud 2010

20

21

22 Knelpunten 3  bouwplannen gemeente -> meer bewoners = grotere recreatiedruk, grotere verkeersdruk en N-depositie + hoogbouw = aantasting natuurschoon  schrijnend tekort aan recreatieruimte  geen aandacht voor natuurgerichte recreant  bedreiging nieuwe zonering door ontstaan sluippaden (gebrekkige handhaving) Duinbehoud 2009

23 Suggesties voor verbetering  Versterking zonering in het gebied - extensief in waardevolle stukken - intensiever waar mogelijk (randen) - versterken oost-west geleiding - honden aan de lijn: opruimplicht  Handhaving, handhaving, handhaving  Bufferzone buiten begrenzingen natuur  Regionaal: meer recreatieruimte / minder woningen (hondenuitlaatgebieden in de wijk). Duinbehoud 2009

24

25  kritische presentatie over knelpunten  niet alles veroorzaakt en/of te verhelpen door de gemeente  veel positieve dingen in het Westduinpark, zie volgende presentatie(s)  Prikkelende vraag voor de discussie: Is de gemeente Den Haag een goede natuurbeheerder? Duinbehoud 2010


Download ppt "Den Haag, januari 2010 Arnoud van der Meulen | 071-5143719 Duinbehoud 2010 Westduinpark."

Verwante presentaties


Ads door Google