De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

SPELEN RAVOTTEN & IN SPELEN RAVOTTEN & Groene speelruimte:

Verwante presentaties


Presentatie over: "SPELEN RAVOTTEN & IN SPELEN RAVOTTEN & Groene speelruimte:"— Transcript van de presentatie:

1 SPELEN RAVOTTEN & IN SPELEN RAVOTTEN & Groene speelruimte:

2 SPELEN RAVOTTEN & IN SPELEN RAVOTTEN & Typologieën binnen het speelweefsel DE QUICKSCAN

3 SPELEN RAVOTTEN & IN SPELEN RAVOTTEN & SPELEN RAVOTTEN & SPELEN RAVOTTEN & In een lokale situatie komen diverse types speelruimte voor. Denk maar aan de skatesite, het voetbalveldje, het buurtspeelplein. Ook bestaan er speelruimtes met een uitgesproken groen karakter zoals bijvoorbeeld een speelbos, of een ander soort ruig speellandschap waar natuur de hoofdrol speelt. De quickscan helpt u een terrein te benoemen (een typering te geven). Dat is zinvol om een bestaande toestand in kaart te brengen., welke types speelterreinen hebben we en hoe zijn deze gespreid? Dat is zinvol om aan een gewenste toestand te werken. welk(e) nieuw(e) type(s) willen we creëren? De quickscan is eenvoudig te hanteren. Een 15-tal types worden voorgesteld d.m.v. een heel korte beschrijving en enkele foto’s. Dit laat toe om vlot het gepaste type te ‘selecteren’ (= een inschatting te maken over de vraag “met welk type site hebben we hier te doen?”. Noot: Een specifiek terrein kan een combinatie vormen van meerdere types. Vb. een terrein heeft een zone ‘speelplein’ met aanliggend een voetbalveldje. TER INLEIDING QUICKSCAN SPEELWEEFSEL

4 SPELEN RAVOTTEN & IN SPELEN RAVOTTEN & SPELEN RAVOTTEN & SPELEN RAVOTTEN & Kinderen als eerste gebruiker Type speelplein – niveau A / niveau B. Type speelbos – niveau A / niveau B Type speelnatuur (ander natuurlandschap : water, grasland, heide/duinen, …) Type speelweide Type verhard speelveld Type sportveldje Type skateterrein niveau A / niveau B. Speelruimten gericht op specifieke doelgroepen/functies Type speelruimte jeugdwerk (vrij toegankelijk / gesloten) Jeugdlokaal (met bijhorende buitenspeelruimte) Kampplaats Speelpleinwerking Type speelruimte kinderopvang (vrij toegankelijk / gesloten) Type schoolspeelplaats (vrij toegankelijk / gesloten) Type informatie / ontmoeting Jeugdhuis Jeugddienst Natuur-educatief centrum Kinderen als medegebruiker Type park Type speels plein Type passageplek Type sportplein QUICKSCAN SPEELWEEFSEL

5 SPELEN RAVOTTEN & IN SPELEN RAVOTTEN & SPELEN RAVOTTEN & SPELEN RAVOTTEN & Kinderen als eerste gebruiker Type speelplein – niveau A / niveau B. Type speelbos – niveau A / niveau B Type speelnatuur (ander natuurlandschap : water, grasland, heide/duinen, …) Type speelweide Type verhard speelveld Type sportveldje Type skateterrein niveau A / niveau B. Schaalniveau Het is aan te raden om voor de bovenstaande speelterreinen meteen een inschatting te maken van het schaalniveau van het terrein. Schaalniveau A: terrein met grotere draagkracht. Grotere oppervlakte + bereikbaarheid vanuit wijdere omgeving + meer uitgebreide inrichting / uitrusting. Schaalniveau B: terrein met beperkte draagkracht. Terreinradius beperkt tot directe omgeving. Beperktere oppervlakte, bereikbaarheid beperkt tot omwonenden, eerder rudimentaire inrichting. QUICKSCAN SPEELWEEFSEL

6 SPELEN RAVOTTEN & IN SPELEN RAVOTTEN & SPELEN RAVOTTEN & SPELEN RAVOTTEN & Kinderen als eerste gebruiker Type ‘speelplein’ Terrein met een zeker ‘speeltuinkarakter’. Speellandschap dat voornamelijk wordt gekenmerkt door een geheel aan speeltoestellen. Veelal is de basis van zo’n terrein groen, maar ook in een stenige context kan een kwaliteitsvol ‘speelplein’ worden geïntegreerd. Niveau A: groter terrein, meerdere groeperingen van toestellen. Niveau B: eenvoudige, en eerder gering aantal toestellen. Groene variant - stenige variant. QUICKSCAN SPEELWEEFSEL

7 SPELEN RAVOTTEN & IN SPELEN RAVOTTEN & SPELEN RAVOTTEN & SPELEN RAVOTTEN & Kinderen als eerste gebruiker Type speelbos Terrein met natuurrijk karakter. Het landschappelijke vormt de basis van de speel- en belevingskansen. De natuurspeelplek ‘speelbos’ wordt voornamelijk gekenmerkt door bosflora. Eventueel kunnen speelse constructies deel uitmaken van het speelterrein QUICKSCAN SPEELWEEFSEL

8 SPELEN RAVOTTEN & IN SPELEN RAVOTTEN & SPELEN RAVOTTEN & SPELEN RAVOTTEN & Kinderen als eerste gebruiker Type speelnatuur Terrein met natuurrijk karakter. Het landschappelijke vormt de basis van de speel- en belevingskansen. Deze natuurspeelplek wordt niet bepaald door boslandschap, maar kent een andere vorm van ‘speelnatuur’. Diverse mogelijkheden: water, grasland, heide/duinen, …) Ook speelse constructies kunnen deel uitmaken van het speelterrein. QUICKSCAN SPEELWEEFSEL

9 SPELEN RAVOTTEN & IN SPELEN RAVOTTEN & SPELEN RAVOTTEN & SPELEN RAVOTTEN & Kinderen als eerste gebruiker Type speelweide Terrein dat voornamelijk wordt gekenmerkt door gras(vlakte). Een eenvoudige weide als speelveld (zonder verdere speelvoorzieningen). Dit type is vaak aanliggend aan een andere jeugdgerichte voorziening, of socio-culturele voorziening, maar kan in enkele gevallen ook op zich bestaan. QUICKSCAN SPEELWEEFSEL

10 SPELEN RAVOTTEN & IN SPELEN RAVOTTEN & SPELEN RAVOTTEN & SPELEN RAVOTTEN & Kinderen als eerste gebruiker Type verhard speelveld Terrein dat er uitziet als een eenvoudige verharde vlakte (zonder verdere speelvoorzieningen of speelzones). Dit type is vaak aanliggend aan een andere socio-culturele voorziening, vormt één zone van een groter speelterrein, of, maar kan in enkele gevallen ook op zich bestaan. QUICKSCAN SPEELWEEFSEL

11 SPELEN RAVOTTEN & IN SPELEN RAVOTTEN & SPELEN RAVOTTEN & SPELEN RAVOTTEN & Kinderen als eerste gebruiker Type sportveldje Terrein dat is uitgerust met 1 of meerdere basis- sportvoorzieningen. In de regel zijn de beoogde sporten voetbal en/of basketbal. Vaak heeft dit terrein niet-officiële afmetingen. QUICKSCAN SPEELWEEFSEL

12 SPELEN RAVOTTEN & IN SPELEN RAVOTTEN & SPELEN RAVOTTEN & SPELEN RAVOTTEN & Kinderen als eerste gebruiker Type skateterrein Terrein dat is uitgerust voor skaten (en waarschijnlijk ook voor andere gebruikers: skeeling, rolschaatsen, bmx, …). Diverse vormen kunnen: van heel basale voorzieningen tot uitgebouwde skatebowls. Vaak zullen de terreinen met beperkte voorzieningen van het schaalniveau B zijn. QUICKSCAN SPEELWEEFSEL

13 SPELEN RAVOTTEN & IN SPELEN RAVOTTEN & SPELEN RAVOTTEN & SPELEN RAVOTTEN & Speelruimten gericht op specifieke doelgroepen/functies Type speelruimte jeugdwerk (vrij toegankelijk / gesloten) Type speelruimte kinderopvang (vrij toegankelijk / gesloten) Type schoolspeelplaats (vrij toegankelijk / gesloten) Kinderen als eerste gebruiker Die zijn terreinen die zijn voorzien voor jeugdwerk, kinderopvang of onderwijs. De precieze verschijningsvorm ligt niet vast. Er is een onderscheid te maken tussen: -terrein exclusief voor het betreffende initiatief. -Gedeeld gebruik met ander initiatief -Terrein dat ‘buiten de werkingsuren’ een publieke toegankelijkheid kent. QUICKSCAN SPEELWEEFSEL

14 SPELEN RAVOTTEN & IN SPELEN RAVOTTEN & SPELEN RAVOTTEN & SPELEN RAVOTTEN & Speelruimten gericht op specifieke doelgroepen/functies Type speelruimte jeugdwerk (vrij toegankelijk / gesloten) jeugdlokaal (met bijhorende buitenspeelruimte) Lokaal en buitenterrein waar de werking van een jeugdbeweging doorgaat. Kampplaats Locatie waar kampen van jeugdbewegingen (en andere groepen) doorgaan. Dit kan gaan om tentenkampen of kampen in gebouwen of een combinatie van beide. Speelpleinwerking Locatie waar open en laagdrempelige speelinitiatieven voor kinderen doorgaan, vaak gevestigd op gedeelde locaties (vb. school, jeugdlokaal). Kinderen als eerste gebruiker QUICKSCAN SPEELWEEFSEL

15 SPELEN RAVOTTEN & IN SPELEN RAVOTTEN & SPELEN RAVOTTEN & SPELEN RAVOTTEN & Speelruimten gericht op specifieke doelgroepen/functies Type speelruimte kinderopvang (vrij toegankelijk / gesloten) Type schoolspeelplaats (vrij toegankelijk / gesloten) Kinderen als eerste gebruiker QUICKSCAN SPEELWEEFSEL

16 SPELEN RAVOTTEN & IN SPELEN RAVOTTEN & SPELEN RAVOTTEN & SPELEN RAVOTTEN & Speelruimten gericht op informatie / ontmoeting Jeugdhuis Locatie waar een jeugdhuis is gevestigd. Meestal is een jeugdhuis opgericht door een vereniging van jongeren en wordt het ook door hen uitgebaat. Jeugddienst Locatie waar de gemeentelijke jeugddienst is gevestigd (soms is dit in het gemeente- of stadhuis, vaak op een andere locatie). Type Natuur-educatief centrum Locatie waar een natuur-educatieve dienst gevestigd is. Kinderen als eerste gebruiker QUICKSCAN SPEELWEEFSEL

17 SPELEN RAVOTTEN & IN SPELEN RAVOTTEN & SPELEN RAVOTTEN & SPELEN RAVOTTEN & Kinderen als medegebruiker Type park Park dat door de aanleg en de voorzieningen specifieke kansen biedt aan spelende kinderen. Ook zonder dat dit park integraal een formeel speelterrein is. QUICKSCAN SPEELWEEFSEL

18 SPELEN RAVOTTEN & IN SPELEN RAVOTTEN & SPELEN RAVOTTEN & SPELEN RAVOTTEN & Kinderen als medegebruiker Type speels plein Plein dat door de aanleg, de voorzieningen en de verkeersaanpak specifieke kansen biedt aan spelende kinderen. Ook zonder dat dit plein een formeel speelterrein is. QUICKSCAN SPEELWEEFSEL

19 SPELEN RAVOTTEN & IN SPELEN RAVOTTEN & SPELEN RAVOTTEN & SPELEN RAVOTTEN & Kinderen als medegebruiker Type passageplek QUICKSCAN SPEELWEEFSEL Plek die voor kinderen betekenis heeft wegens ligging langs een vaak gebruikte verbinding of route, die aanleiding geeft tot korte verpozing, ontmoeting, spel. Herkenningsnpunt.

20 SPELEN RAVOTTEN & IN SPELEN RAVOTTEN & SPELEN RAVOTTEN & SPELEN RAVOTTEN & Kinderen als medegebruiker Type sportplein QUICKSCAN SPEELWEEFSEL Plein met sportfaciliteiten, waar kinderen, ook los van clubverband, gebruik van kunnen maken.


Download ppt "SPELEN RAVOTTEN & IN SPELEN RAVOTTEN & Groene speelruimte:"

Verwante presentaties


Ads door Google