De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De kracht van erfgoed Conferentie 100 % ondernemen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "De kracht van erfgoed Conferentie 100 % ondernemen."— Transcript van de presentatie:

1 De kracht van erfgoed Conferentie 100 % ondernemen

2 kans of bedreiging Bedreiging: Weblog Monumentje: ‘Krimp niet perse slecht voor erfgoed’ Kans: Wat kan erfgoed betekenen voor krimpgebied?

3 een brede maatschappelijke doelstelling u regisseert

4 1 Er is geen ruimte zonder erfgoed; de ruimte is ermee doordesemd. Dat is geen last, maar een geluk. Dat historische karakter is immers van grote waarde voor de samenleving: een ‘unique selling point’ voor economie en toerisme, een rijke referentie voor sociale binding en een onuitputtelijke bron voor onze culturele ontplooiing. Identificatie en herkenning van betekenis in de ruimtelijke omgeving spelen ook een grote rol in de gebiedsontwikkeling. Het erfgoed blijkt hierbij vaak dé verbindende factor te zijn. The Missing Link heeft een methode ontwikkeld om de kracht van erfgoed te benutten bij o.a. gebiedsontwikkeling, toerisme en sociale vraagstukken. economische ontwikkelkracht met erfgoed waarom

5 2 The Missing Link vertaalt de geschiedenis naar een begrijpelijk en gestructureerd verhaal dat kan worden toegepast bij de realisatie van vele maatschappelijke doelstellingen. Uitgangspunt vormt hierbij de identiteit van de plek, die wij in beeld brengen met verhaallijnen en moodboards. Onze ervaring is dat deze beelden mensen aanspreken en ze in hun ambitie weten te verbinden. Het stelt mensen in staat letterlijk en figuurlijk een ruimte met elkaar te ‘delen’. Met behulp van inspiratiesessies wordt de gezamenlijke ambitie voor erfgoed in het plangebied vast gesteld. Daarbij verbinden wij het verhaal van de plek aan de agenda van de plek. Op die manier creëren wij samen de beste oplossing voor de plek. Zo kan erfgoed bijvoorbeeld worden ingezet ten behoeve van economische vitaliteit, recreatieve doeleinden, ruimtelijke kwaliteit, etc. Door passende keuzes te maken kan de plek zich onderscheiden van andere locaties. naar een bruikbaar concept erfgoed vertaald

6 Het stappenplan is eenvoudig en biedt een goed handvat. De uitwerking is te allen tijde maatwerk. De methode garandeert enerzijds een professionele inventarisatie en anderzijds een integrale maatschappelijke weging van de aanwezige erfgoedwaarden. I.Wie zijn wij? Als eerste stap inventariseren we de identiteit van het gebied, gevat in erfgoedthematiek. De topografische weerslag vormt hier een belangrijk onderdeel van. Vervolgens gebruiken wij bij de vertaling naar een bruikbaar concept. II.Waar gaan we naartoe? In stap twee staat de ambitie van de stakeholders centraal en wordt bepaald welke rol het erfgoed in de ontwikkeling zal spelen. Het aanwezige erfgoed wordt geselecteerd aan de hand van de doelen die men ermee voor ogen heeft. III.Hoe laten we dat zien? De laatste stap zet de keuzes om naar een ontwerp en uitvoeringsprogramma. Dit kan verschillende vormen aannemen, waarbij de identiteit van het gebied als inspiratiebron fungeert voor o.a. de ruimtelijke vormgeving van het gebied. proces

7 inventarisatie reconstructie betekenisverlening toekomst archeologie gebouwen landschap verhalen, gebruiken etc het verhaal doelgroep verleden vertalen: benuttingsanalyse identiteit & erfgoed

8 Erfgoed als economische motor: Cuijk

9 de Romeinen in Cuijk tastbaar maken maakbare maatschappij, samenlevingen en mensen verbinden, mobiliteit, handel, vindingrijkheid, organisatie de brug historische verbinding toen en nu

10 archeologisch verhaal cuijk

11 resten romeinse brug

12

13 reconstructie brugpijler

14 valentinianus: historische verbinding toen

15 vierdaagse: historische verbinding nu

16 erfgoed zichtbaar maken en verbeelden

17 stakeholders

18 Health Campus Boxmeer

19 Pleisterplaats

20 xxxxxxxx ThemaRestanten (archeologie – monumenten – landschap – tradities)Personages Oorspronkelijke Poort  Soevereiniteit  Individualiteit  Bestuur  Trots  Kasteel Boxmeer  Heerlijkheid Boxmeer  11 dorpen  Wapen van Boxmeer  Dialecten  Magdalena de Cusance  Jan de Bok van Meer I  … Pleisterplaats  Religie  Zorg en Verzorging  Bezinning  Rust  St. Petrusbasiliek  Kapellen  Karmelietenklooster  Karmelietessenklooster  De Weijer  Reliek (doek met bloeddruppen) + Schrijn  De Vaart (bloedprocessie)  Eeuwenlang gebruik grafveld Sterckwijck  Antonius Peelen  Pater Benedictus Buns  Zuster … van het Karmelietessenklooster  … Vruchtbare Vallei  Landbouw  Werken en Bewerken  Natuur / landschap  Maasheggen(landschap)  NK Maasheggenvlechten  De Vilt  Maas(vallei)  Boerderijen (woonvormen Sterckwijck, Maasbroeksche Blokken)  Streekproducten (zilverwerk)  Gildefeesten  Boer  … Een Bewogen Weg  Grenzen  Verbinding  Bereikbaarheid  Transport  Vooruitstrevendheid  Verdediging en Strijd  Spoor + stations van het Duits lijntje  Liberty Park (Operation Market Garden)  Archeologische sporen van Romeinse heerbaan Nijmegen Tongeren  Maas  Brits Generaal-Majoor L.C. Whistler  … verhaallijnen

21 Het verhaal van Boxmeer kan verbeeld worden in ruimtelijke structuren van een nieuwe ontwikkeling, markeringen in het wegdek, op informatieborden bij fietsroutes. Maar het erfgoed kan ook goed beleefbaar worden gemaakt met bijvoorbeeld een facebook-pagina of QR-codes. beleving uitingen socialmedia beleven, delen en toevoegen

22 fysieke wereld digitale wereld metworstrennen visie Waterfront religieus weekend - Bloedvaart Liberation Route

23 rendement Door gebruikmaking van de waarde van erfgoed kan een bijdrage geleverd worden aan de maatschappelijke doelstellingen die u als ontwikkelaar of overheid wilt realiseren. Het rendement hiervan ligt in de aansluiting op de bestaande identiteit en versterking ervan. Dit zorgt voor meerwaarde in diverse opzichten; maatschappelijk, politiek en financieel.  De integratie van erfgoed in het ruimtelijk plan zorgt voor een hogere ruimtelijke kwaliteit. Duurzaam omgaan met de plek en het aanwezige erfgoed zorgt voor een gedragen en kwalitatief hoogstaand plan.  Door bewoners en bezoekers van de gemeente deelgenoot te maken van de geschiedenis voelen mensen zich verbonden met deze plek. Met de inzet van social media kunnen gebruikers op een makkelijke manier hun identiteit of geschiedenis maken, beleven, laten groeien en delen. Die participatie bevordert de sociale cohesie in de gemeente.  Naast sterkere betrokkenheid en tevredenheid van bewoners leidt het inzetten van erfgoed doorgaans ook tot economische vitaliteit van het gebied. Dit is terug te vinden in de economische waarde van het vastgoed en inkomsten uit bijvoorbeeld toerisme en recreatie.


Download ppt "De kracht van erfgoed Conferentie 100 % ondernemen."

Verwante presentaties


Ads door Google