De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Brieven aan Laurent Thys

Verwante presentaties


Presentatie over: "Brieven aan Laurent Thys"— Transcript van de presentatie:

1 Brieven aan Laurent Thys

2 Brieven van onze scholen

3

4 VBS Mater-Dei Leuven

5 VBS Mater-Dei Leuven

6

7

8 Sint-Jozefinstituut “Voor ons was Laurent als
een eenvoudig, geblutst 2pk-tje met een Porschemotor onder de kap en een aanhangwagen vol trouwe medewerkers!”

9 Sint-Jozefinstituut “Voor de onderwijsfreaks wil ik hem vergelijken
met een geboren leraar. Zo eentje die de kunst verstaat om het graag en eenvoudig uit te leggen, maar die ook kan luisteren, zelfs naar woorden die nooit zijn uitgesproken.” Jeannine Engelbosch, gewezen directeur

10

11 Sancta-Maria De professionaliteit, integriteit en je objectieve kijk
kleuter- en lagere school De professionaliteit, integriteit en je objectieve kijk op de dingen zijn eigenschappen die in jou en de gehele CLB-werking terug te vinden zijn. De tijd waarin het toenmalige PMS vaak bij scholen en ouders een negatieve bijklank had, is reeds jaren voorbije tijd. Nog steeds hoor ik van de leerkrachten én ouders hoeveel waarde ze hechten aan de CLB-werking. Directie en schoolteam

12

13 … duidelijk wat u voor uw team betekende, en welk
een stuwende kracht u was voor alles waar het VCLB voor staat: prima begeleiding voor alle betrokken scholen, een uitstekende service waar men als school altijd kan op rekenen. Bedankt, voor alles wat u hebt verwezenlijkt tijdens uw loopbaan! Martine Van der Auwera Directie VBS De Twijg

14

15 De begeleiding van leerkrachtenteams bij het omgaan
H.-HARTCOLLEGE-TERVUREN vzw Albertlaan 44 1970 Wezembeek-Oppem tel. Middelbare afdeling : 02/ tel. Basisschool : 02/ fax. : 02/ website : De begeleiding van leerkrachtenteams bij het omgaan met leerlingen met leerstoornissen, de vakkundige ondersteuning in soms kritische situaties en de vlotte bereikbaarheid van alle medewerkers heeft vele leerlingen een zicht op een nieuwe of betere toekomst gegeven.

16 Het VCLB draagt niet alleen zorg voor scholen in de
H.-HARTCOLLEGE-TERVUREN vzw Albertlaan 44 1970 Wezembeek-Oppem tel. Middelbare afdeling : 02/ tel. Basisschool : 02/ fax. : 02/ website : Het VCLB draagt niet alleen zorg voor scholen in de brede betekenis van het woord (leerlingen,ouders en leerkrachten), maar speelt meer en meer een maatschappelijk onmisbare rol. Uw sleutelrol bij de zo belangrijke succeservaringen in uw team heeft meer dan u vermoedt bijgedragen tot het welbevinden van duizenden leerlingen die al die jaren door uw team begeleid werden. Mijn oprechte bewondering en welgemeende dank daarvoor namens al die jongeren! Jean-Paul Van den Abeele, directeur

17

18 GBS De regenboog (Kortenberg)
Door zijn personeelsleden op handen gedragen worden... Dat kan alleen betekenen dat het inhoudelijk goed zat, dat je heel communicatief was in je opdracht! Niemand is onmisbaar, maar jij blijft voor VCLB Leuven vast en zeker onWisbaar ! Johan Vandenbergen Directeur

19

20 Miniemeninstituut … rustig, doordacht en met een filosofie die
Handels- en toerismeonderwijs … rustig, doordacht en met een filosofie die getuigt van heel wat levenservaring. Nu jij beslist hebt om de fakkel door te geven, willen wij in naam van het Miniemeninstituut dank u zeggen voor de goede samenwerking. directie, leerlingenbegeleidsters en leerkrachten

21

22 VBS O.- L.- Vrouw Jezus-Eik
“Je ongedwongen , maar professionele stijl was kenmerkend voor je!”

23

24 “Laurent was een rustige, zoekende, duidelijke bezieler.”
Scholengemeenschap De Kraal (Herent – Winksele) “Laurent was een rustige, zoekende, duidelijke bezieler.”

25 Scholengemeenschap De Kraal (Herent – Winksele)
“Het CLB en zijn medewerkers werden op korte tijd onze “binnenste buitenstaanders”. Jo Roels, Reinhilde Vanderlinden, Stef Vandersteen, Hugo Solia

26

27 Sint-Pieterscollege We hebben op het gebied van studiebegeleiding,
studiekeuze, socio-emotionele problematiek en gezondheidsvragen echt kunnen rekenen op het CLB.

28 Sint-Pieterscollege “Namens die leerlingen wil ik je van harte danken!” Danny Pijls, directeur

29

30 HDC Met spijt in het hart zagen we je vertrekken als PMSer,
Heilige-Drievuldigheidscollege Met spijt in het hart zagen we je vertrekken als PMSer, maar we begrijpen ondertussen dat jij de geschikte man was om in onze Leuvense regio het PMS en MST om te vormen tot het CLB in zijn huidige vorm. Claire De Bruyne, directeur

31

32 Het is fijn te ondervinden hoe het eerder negatief
klinkende PMS de voorbije jaren omgevormd is tot een heel positief klinkend CLB. Voor onze school een onmisbare partner!

33

34 Gemeentelijke Basisschool
Tervuren en Moorsel Onze zorgvisie: ‘We kunnen niet van iedereen een ster maken, maar willen er wel voor zorgen dat ieder kind zijn glans kan bewaren’ krijgt concreet vorm dankzij de nauwe samenwerking met het VCLB. …als het over kinderen met extra zorg en zorgbeleid ging, dan was het verhaal voor ons beiden nooit af. Karine Dierickx Directie GBS Tervuren - Moorsel

35

36 Sancta Mariainstituut Leuven
“Mijn laatste ontmoeting met Laurent was een kort maar krachtig gesprek in de winkelstraat. Het was een vrolijk gesprek met een vriend die intens geduldig kan luisteren en de woorden tijd wil geven die met een krachtige handdruk en een open blik ruimte geeft aan mensen om grootse idealen vorm en levenskracht te geven.” Willy Lemmens Directeur

37

38 Katholiek Secundair Onderwijs Leuven
Scholengemeenschap Katholiek Secundair Onderwijs Leuven dankt je voor… je gedrevenheid en inzet voor het welbevinden van elke jongere en in het bijzonder van de kwetsbare jongere. je ruime en gezonde kijk op onderwijsontwikkelingen en je bereidheid er constructief mee om te gaan. je zorg voor mensen en je luisterbereidheid. je zin voor humor en je wijze woorden. Agnes Claeys, coördinerend directeur

39

40 Gesprekken met Laurent kenmerkten zich door
een grote luisterbereidheid en een zoeken naar synthese. Vaak hoorde ik Laurent, na een discussie of betoog vragen: Wat doen we daar nu mee ? Stefaan Tanghe, coördinerend directeur

41

42 We hebben vooral je gedrevenheid onthouden om
Buitengewoon Basisonderwijs Type 3 Geïntegreerd Onderwijs Type 3 en Type 7 autisme Klein Park 6 – 3360 BIERBEEK Tel. 016/ – Fax 016/ Ten Desselaer We hebben vooral je gedrevenheid onthouden om de aandacht voor kinderen, die om allerlei redenen minder kansen krijgen, op de voorgrond te brengen. We hebben onthouden dat werken met ouders en kinderen uit de kansarmoede een noodzaak is om goed onderwijs waar te maken. Bedankt voor je inzet, je gedrevenheid, je bereidheid om samen met ons aan oplossingen te werken. Wouter JAECQUES, directeur

43

44 Windekind vzw dankt je voor je Warmte Inspiratie Nabij zijn
Centrum voor buitengewone zorg dankt je voor je Warmte Inspiratie Nabij zijn Dankbaarheid Enthousiasme Kindgerichtheid Innerlijke kracht Nodige rust Doorzettingsvermogen Griet Smeets, directeur

45

46 “Als buitengewone school hebben wij het gevoel (gekregen) om te mogen
samenwerken met een buitengewoon CLB. Wij zijn Laurent dan ook dankbaar om zijn visie, zijn inzet en engagement dat zijn uitstraling kreeg bij de ankers met wie we mochten samenwerken.” Jan De Ceulaer Directeur Ter Bank

47

48 mede namens onze studenten en personeelsleden
Beste Laurent, mede namens onze studenten en personeelsleden wil ik je danken voor je niet aflatende inzet gedurende je hele loopbaan. Je hebt een onuitwisbare stempel gedrukt op alles wat te maken heeft met studie- en studentenbegeleiding in Vlaanderen. Je hebt dit steeds gedaan vanuit een duidelijke visie, met een groot menselijk hart en met een authentiek engagement naar de maatschappij toe. Dank hiervoor! Katrien Staessens, directeur

49

50 Laurent heeft altijd extra aandacht gehad voor jongeren
die uit de schoolse boot vallen. Tradities in vraag stellen en onbetreden paden bewandelen behoorden gelukkig ook tot één van zijn specialiteiten. Mede dank zij het CLB, ging de Treffen-vlieger op ! Heel erg bedankt ! Namens Arktos en Het Treffen, Dirk De Rijdt

51

52 Brieven van netwerkpartners

53 “Wij kennen je al zeer veel jaren als diegene
die steeds opnieuw aan de kar trekt, die vaak tegen de stroom in blijft signaleren en vooral als iemand die werkt namens en met de mensen in armoede!”

54 “Dank voor de manier waarop je vele jaren
gezocht hebt hoe de mensen die het meest maatschappelijk uitgesloten worden in de samenleving gehoord kunnen worden!”

55 “Dank voor dit volgehouden engagement,
dank omdat je een doorbijter bent! ”

56

57 “Met heel veel respect en liefde voor de ouders,
VZW L E R E N O N D E R N E M E N “Met heel veel respect en liefde voor de ouders, de kinderen en de jongeren kwam een dialoog op gang met de CLB medewerkers. Zo sterk, zo mooi, zo overtuigend. Want eigenlijk zeg jij, het is zo eenvoudig om te praten met mensen in armoede, doe het gewoon. Zet als CLB medewerker de eerste stap. Voor al deze gewone eenvoudige dingen zijn we u ontzettend dankbaar.” Moo Laforce

58

59 Afdeling kinder- en jeugdpsychiatrie
UZ Leuven: Prof. Dr. M. Danckaerts

60

61 Met een zeker gemak namen we contact om één
of andere samenwerking op stapel te zetten. Centraal in dit alles, waren de leerlingen, de zwakke groepen in de maatschappij. Zij verdienden het beste van het beste.

62 Laurent Thijs is een man met een integratieve visie.
Samenwerken, integreren, opbouwen, uitbouwen, ontwikkelen zijn werkwoorden die hij niet heeft uitgevonden, maar hij heeft ze zeker inhoud gegeven. We zullen hem op het werkveld missen. Mimi Deboiserie Directeur CGG PassAnt vzw

63

64 Niet alleen was jij de bezieler van de
Laurent, Niet alleen was jij de bezieler van de professionele groei van het VCLB, je was ook een enthousiaste en gedreven gangmaker van allerhande samenwerkingsvormen en netwerkingen. Jacques De la Marche

65

66 Brieven van CLB-collega’s

67 VCLB Aarschot “Hij was niet alleen Piaget, hij was ook Socrates,
een virtuoos in het bespelen van zijn gesprekspartners in een gezamenlijke mentale zoektocht naar concepten en modellen waarmee hij met veel gemak allerlei problemen wist te vermenigvuldigen, te delen en op te lossen.”

68 VCLB Aarschot “Dat maakte van hem een authentiek denker.
Met een groot hart voor de minder bedeelden. Zoals Laurent hebben ze (maar) ene kunnen maken. God zij dank.” René Jacquemyn, directeur

69

70 “Voor mijn eigen beleid onthoud ik uit
uw CLB-cultuur : openheid.”

71 “Telkens zag u opportuniteiten tot deskundigheids-
bevordering. De resultaten en inzichten deelde u en uw CLB steeds gul met collega’s uit de sector, waarvoor dank!” Tom Walgrave, directeur

72

73 “Je keek vooruit, naar achter, opzij, in de hoogte,
Vrij CLB Diest - Tessenderlo Vrij Centrum voor Leerlingenbegeleiding “Je keek vooruit, naar achter, opzij, in de hoogte, in de toekomst, naar de hemel, in de sterren, … Sinds enkele maanden moeten we dat zelf doen, maar je geest zweeft dan toch nog in ons midden: Zou Laurent dat goed gevonden hebben? Houden we wel écht rekening met de kansarme medemens? …” Raf Biesmans, directeur

74

75 Bewogen door de ongelijkheid in de maatschappij,
door de kansen die sommigen moesten derven om tot volle ontplooiing van hun talenten te komen. Gedreven om die situatie om te buigen, om te motiveren om kansen te creëren voor wie ze in zijn milieu niet vond. Ik wens u toe dat gij met de vrijheid die ge krijgt door op pensioen te gaan verder creatief en gemotiveerd via andere wegen dezelfde idealen moogt nastreven. Abel Vallaeys, directeur

76

77 CLB GO Leuven - Tienen - Landen
Centrum voor Leerlingenbegeleiding GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap Geachte collega, beste Laurent, U heeft steeds de mogelijkheden tot samenwerking over de grenzen van diensten, voorzieningen en netten heen, ten volle benut. Dit alles ten bate van onze cliënten: leerlingen, ouders en school! Steeds was onze samenwerking ingegeven door de opdrachten van de decreetgever en door de verantwoordelijkheden die wij op het terrein delen.

78 CLB GO Leuven - Tienen - Landen
Centrum voor Leerlingenbegeleiding GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap Tijdens deze samenwerking hebben wij openheid en respect ervaren, een goede basis voor de beste collegiale verhoudingen tussen onze beiderzijdse medewerkers. Georges BAETEN Directeur CLB GO Leuven – Tienen – Landen

79

80 een denker en een doener voor mij confronterend en inspirerend
Laurent: een denker en een doener voor mij confronterend en inspirerend Philippe Lamoral directeur Vrij CLB regio Gent

81

82 “Ik was steeds dubbel attent als jij het woord nam,
want: no nonsense, steeds to the point en tussenkomsten met visie!”

83 “Voor mij was Laurent “Thys” vooral Laurent “wijs” !
Paul De Tant, directeur

84

85 Laurent verheft de ander
Provinciale Vormings- en Ondersteuningscel Website: Kwalitatief narratief onderzoek van Laurent Thys Na jarenlang grondig analytisch onderzoek van zijn hart, ziel en verstand, kunnen we zijn persoonlijkheid in vier woorden samenvatten: Laurent verheft de ander Onderzoeksteam: PVOC-Brabant

86

87 Je inspireert, bevestigt, komt op voor je gedacht,
ondersteunt. Weinigen kunnen dat als jij. Je geeft mensen vooral kansen, dat doet mensen groeien. Je zorg voor kinderen en jongeren die het om de een of andere reden moeilijk hebben, is een constante in je loopbaan geweest. Ook jij was niet de man die kinderen en jongeren wou afzonderen omdat ze wat anders waren, het tegendeel is waar. Eric Vercammen Begeleider op pensioen

88

89 We kennen je als pleitbezorger voor de kansarmen.
Je maakte het een prioriteit binnen onze werking, je was de drijvende kracht achter de inschakeling van ervaringsdeskundigen. Je bracht ons de presentietheorie op onvergetelijke en niet te evenaren wijze. Je bracht ons bij.

90 Voor ons ben je de denker onder de CLB’ers,
de filosoof van de VCLB, de kritische vriend die onze geesten laat groeien. Kortom, je zet ons aan het denken. Je bent de bezieler voor ons allen. Je begeestert CLB’ers overal.

91 En daarvoor, Laurent Thys, een welgemeend en ongeveinsd: Dankjewel!
Els Palmaers Guido Dumon Directeur VCLB-Koepel Voorzitter VCLB-Koepel

92

93 Brieven van overheidspartners

94 LOP Basisonderwijs Leuven
Zorg voor leerlingen en gelijke kansen… het zijn jouw doelstellingen die je tot de doelen van het CLB maakte.

95 LOP Basisonderwijs Leuven
Laurent, niets blijft duren… maar wat wel kan blijven is de herinnering aan bijzondere mensen. En zo ben jij er eentje voor veel mensen en organisaties in Leuven. Bedankt daarvoor en … het ga je nog goed in de tijd die komt. Marleen Wouters

96

97 LOP BaO en SO Leuven Je inhoudelijke deskundigheid, je diplomatisch
handelen en je gedrevenheid, zorgden ervoor dat je gedurende een jaar de rol van waarnemend moderator van het LOP secundair onderwijs waarnam. Deze kwaliteiten werden door alle participanten zeer gerespecteerd. Bedankt voor de toffe samenwerking! Jan Boon Deskunige-ondersteuner LOP

98

99 Ode aan Laurent Wij herinneren ons Laurent vooral om zijn kritische kijk Hij kon goed relativeren, zijn fantasie was heel rijk Een denker, een hippie, een meesterfilosoof En vol energie, je vroeg je soms af wat hij ‘snoof’ Waarmee we natuurlijk niets willen insinueren Maar ... je zag hem toch zelden in ‘mandaathouderskleren’

100 Ode aan Laurent Hij had het ook niet zo op met ons ambtenarees
En hij was het die telkens naar de werkvloer verwees Zijn hart was bij de leerlingen, te allen tijde Tot technische discussies kon je hem dan weer zelden verleiden Dan liever een goed gesprek tussen pot en pint Over de situatie van het maatschappelijk kwetsbare kind

101 Ode aan Laurent Zo hebben we hem vaak op vergaderingen gezien Vol ongeduld wachtend met een vraag of tien Soms moeilijke vragen, maar altijd gedegen Niet zelden zaten we dan zelf om een antwoord verlegen En dat gebeurt ons eigenlijk niet vaak[1] Maar bij Laurent was het meer dan eens raak [1] Dichterlijke vrijheid ....

102 Laurent, een man met engagement
Ode aan Laurent Maar nu moeten we stoppen met schrijven in verleden tijd Laurent, het lijkt al of ge overleden zijn Die gedrevenheid is niet gestopt bij uw pensioen Daar zult ge nog grootse dingen mee doen En als ooit de tijd gekomen is voor een echt monument Staat daar op te lezen: Laurent, een man met engagement Evi Verduyckt André Verdegem Ann Verhaegen


Download ppt "Brieven aan Laurent Thys"

Verwante presentaties


Ads door Google