De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

1 1830 De proletarische revolutie in België De geschiedenis van de strijd voor democratie en socialisme in België van 1789 tot 1848. Manneken Pis in de.

Verwante presentaties


Presentatie over: "1 1830 De proletarische revolutie in België De geschiedenis van de strijd voor democratie en socialisme in België van 1789 tot 1848. Manneken Pis in de."— Transcript van de presentatie:

1 1 1830 De proletarische revolutie in België De geschiedenis van de strijd voor democratie en socialisme in België van 1789 tot 1848. Manneken Pis in de leer bij Karl Marx ….

2 2 1830 De proletarische revolutie in België Drie delen 1.Breken met het nationalisme 2.De geschiedenis van de proletarische revolutie in België in 1830 3.De strijd voor democratie en socialisme van 1830 tot de mislukte revolte van 1848.

3 3 De Proletarische Opstand van 1830 De mythe België Verovert België in 1830 zijn onafhankelijkheid na bijna tweeduizend jaar vreemd bewind? Of is België een kunstmatige staat, het product van de Europese grootmachten in de 19° eeuw? En is ons ware vaderland Vlaanderen, Wallonië, Brussel of Limburg?

4 4 De Proletarische Opstand van 1830 De mythe België Of is België het resultaat van de eeuwenlange internationale en plaatselijke klassenstrijd, van economische en sociale factoren, waarbij “ras”, taal en cultuur maar een secundaire rol spelen? Wij denken van wel

5 5 De Proletarische Opstand van 1830 De mythe België Het separatisme bedreigt de eenheid van de werkers Het Vlaams nationalisme is het gevaarlijkste nationalisme vandaag in België “België is een kunstmatige staat” Met deze slogan trachten de nationalisten België te ondermijnen

6 6 De Proletarische Opstand van 1830 De mythe België “Wallons, flamands ne sont que des prénoms. Belges est notre vrai nom” Henri Pirenne, de vader van de Belgische geschiedenis

7 7 De Proletarische Opstand van 1830 De mythe België De Oude Belgen waren: “de dapperste van alle Galliërs” Volgens J. Caesar

8 8 De Proletarische Opstand van 1830 De mythe België De Oude Belgen waren: Kelten……

9 9 De Proletarische Opstand van 1830 De mythe België Het huidige België was eeuwenlang verdeeld in oost en west Het Verdrag van Verdun 843

10 10 De Proletarische Opstand van 1830 De mythe België Het huidige België was eeuwenlang verdeeld in oost en west Het Verdrag van Verdun 843

11 11 De Proletarische Opstand van 1830 De mythe België Het huidige België was eeuwenlang verdeeld in oost en west De eeuwenlange verdeling in onze gewesten (14de eeuw)

12 12 De Proletarische Opstand van 1830 De mythe België Een zekere eenmaking vanaf de 15de eeuw Het Bourgondische rijk (1475)

13 13 De Proletarische Opstand van 1830 De mythe België De Lage Landen aan de zee in de 16de en 17de eeuw De Zeventien Provincies onder Karel V (1555)

14 14 De Proletarische Opstand van 1830 De mythe België De Lage Landen in de 16de en 17de eeuw België = De Nederlanden De Leo Belgicus (1609)

15 15 De Proletarische Opstand van 1830 De mythe België De Spaanse Nederlanden Na de mislukte revolutie in het zuiden De Zuidelijke Nederlanden (1580)

16 16 De Proletarische Opstand van 1830 De mythe België De Oostenrijkse Nederlanden en de Brabantse omwenteling De Zuidelijke Nederlanden (1580)

17 17 De Proletarische Opstand van 1830 De mythe België Het Franse bewind creëert de negen Provincies Deze worden Franse departementen Het Ancien Regime wordt gebroken door de revolutie en Napoleon

18 18 De Proletarische Opstand van 1830 De mythe België Het MWF droomt van een aansluiting bij Frankrijk

19 19 De Proletarische Opstand van 1830 De mythe België Frankrijk creëert het Koninkrijk Holland

20 20 De Proletarische Opstand van 1830 De mythe België Het Congres van Wenen hertekent de kaart van Europa

21 21 De Proletarische Opstand van 1830 De mythe België De Verenigde Nederlanden onder Willem I Een bufferstaat tegen Frankrijk

22 22 De Proletarische Opstand van 1830 De mythe België Het België van vandaag ontstond in 1830 Het terrein waar de werkers in België samen strijden

23 23 De Proletarische Opstand van 1830 De ware geschiedenis van de Belgische revolutie

24 24 De Proletarische Opstand van 1830 België 175 jaar Wat valt er eigenlijk te vieren in een land dat nauwelijks nog bestaat? -Zeker niet 175 jaar kapitalistische uitbuiting en onderdrukking door de Belgische staat -Zeker niet de verdeeldheid van de werkers in het noorden en het zuiden van het land

25 25 De Proletarische Opstand van 1830 België 175 jaar Wat we wel herdenken -De moedige strijd die de werkers 175 jaar geleden gevoerd hebben voor een beter leven, voor werk, voor gelijkheid en democratie -Het begin van 175 jaar gemeenschappelijke strijd en verworvenheden van de werkers in België Het is noodzakelijk dat de arbeidersbeweging haar eigen geschiedenis kent

26 26 De Proletarische Opstand van 1830 België 175 jaar Wat we verdedigen is: het België van de werkers -Vlamingen, Walen, Brusselaars en vreemdelingen; samen staan we sterk in België. Zo kunnen we de hand reiken naar de werkers in Europa en de wereld -Tegen de Belgische burgerij en haar staat -Tegen het separatisme “Eendracht maakt macht”

27 27 D e Proletarische Opstand van 1830 Wat voorafging -De Franse periode (1792/94-1814/15) -Het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden (1814/15-1830)

28 28 De Proletarische Opstand van 1830 Het Verenigd Koninkrijk De dreigende leeuw van Waterloo gericht tegen Frankrijk

29 29 De Proletarische Opstand van 1830 Het Verenigd Koninkrijk Koning Willem I De koning kapitalist en zakenman wilde van de “hereniging” “het meest volmaakte amalgaam” maken

30 30 De Proletarische Opstand van 1830 Het Verenigd Koninkrijk Willem I wilde echte eenmaking Richtte Koninklijk Paleis in Brussel op

31 31 De Proletarische Opstand van 1830 Het Verenigd Koninkrijk Grote mogelijkheden voor de nieuwe staat -Zuiden: industrie en moderne administratie -Noorden: kapitaal, handel, grote markt Grote verschillen sinds de 16de eeuw -Zuiden: katholiek, (overwegend) Franstalig -Noorden: protestants, Hollands

32 32 De Proletarische Opstand van 1830 Het Verenigd Koninkrijk Grote frustraties in het Zuiden -Gelijke vertegenwoordigers in de Staten Generaal, al was de bevolking dubbel zo groot. -Zware schulden van het noorden worden ook door het zuiden betaald, zware belastingen -Ondervertegenwoordiging van het zuiden in het staatsapparaat. -Nederlandse taal (Hollands) wordt opgedrongen -Godsdienstvrijheid bedreigt monopolie van de Kerk.

33 33 De Proletarische Opstand van 1830 Het Verenigd Koninkrijk Kapitaal en industrie varen wel bij de eenmaking van de Nederlanden -Stichting van de “Sociéte Générale” (1822) -Ontwikkeling van de metaal- en de textielindustrie Daarom was de grote burgerij overwegend Oranje gezind ook tijdens en na de revolutie van 1830

34 34 De Proletarische Opstand van 1830 Het Verenigd Koninkrijk Onderwijspolitiek -Was vooruitstrevend Scholing van het volk, nodig voor de industrie Veel aandacht voor lager onderwijs en onderwijzers -Reactie van de liberalen en de kerk tegen de vernederlandsing en tegen het staatsonderwijs

35 35 De Proletarische Opstand van 1830 Het Verenigd Koninkrijk De Cockerill dynastie ontwikkelde de Waalse metaalindustrie

36 36 De Proletarische Opstand van 1830 Het Verenigd Koninkrijk Taalpolitiek Willem I wilde “één rijk, één taal” Het Nederlands werd de officiële taal Weerstand zowel in het Franstalige als in het Nederlandstalige zuiden. - Het Frans was dé cultuurtaal in het zuiden - Het Nederlands is “Hollands”, een vreemde taal ook voor de Nederlandstaligen in het zuiden

37 37 De Proletarische Opstand van 1830 Het Verenigd Koninkrijk Groeiende oppositie van: -de Katholieke kerk: wil monopolie behouden op de cultus, het onderwijs, de caritas. -de Liberale klein-burgerij: wil de constitutionele vrijheden (parlementaire democratie, vrijheid van pers en vereniging, vrijheid van taal). De oppositie met tegenstrijdige belangen wil zich kost wat kost verenigen

38 38 De Proletarische Opstand van 1830 Het Verenigd Koninkrijk De Potter was het symbool van de liberale oppositie en de initiatiefnemer van het “monsterverbond”

39 39 De Proletarische Opstand van 1830 Het Verenigd Koninkrijk De Potter werd vervolgd, gevangen gezet en verbannen. Zijn populariteit nam toe

40 40 De Proletarische Opstand van 1830 Het Verenigd Koninkrijk De krachtigste oppositie ging uit van het volk -Koning was nooit populair bij het volk “de koperen koning” -Het regime en de koning werden verantwoordelijk gesteld voor de groeiende uitbuiting, miserie en honger Het volk is niet georganiseerd. Het heeft vertrouwen in de democraat De Potter

41 41 De Proletarische Opstand van 1830 Volkshulde aan De Potter De Potter zijne wet Is in mijn hart gezet Al wie de Potter dient Is mijn beste vriend De Potter en zijn geslacht Bescherm ik met al mijn kracht Dat hij de hemel erft Die voor de Potter sterft.

42 42 De Proletarische Opstand van 1830 De Belgische Opstand begint in Parijs….

43 43 De Proletarische Opstand van 1830 ….en steekt de lont aan het vuur in Brussel Het Muntplein “De Stomme van Portici”

44 44 De Proletarische Opstand van 1830 De Belgische Opstand kent twee grote volksbewegingen:augustus en september 1830 In augustus zal de burgerij de volksbewegingen onderdrukken om beter te kunnen onderhandelen met Willem I In september zal de burgerij uiteindelijk de revolutie kunnen controleren en recupereren

45 45 De Proletarische Opstand van 1830 De opstand van augustus, dag na dag… 22 augustus: de revolutie wordt aangekondigd 25 en 26 augustus: betogingen, gevechten en vernietigingen in het centrum van Brussel – Er vallen doden. 26 augustus: de lichamen van de doden worden doorheen Brussel gedragen, rode en Franse vlaggen worden meegedragen. De fabrieken worden bezet en de machines vernietigd.

46 46 De Proletarische Opstand van 1830 De opstand van augustus, dag na dag… De boekenwinkel van een pro-oranje uitgever werd in brand gestoken in de Magdalenastraat

47 47 De Proletarische Opstand van 1830 De opstand van augustus, dag na dag… De opstand werd toegeschreven aan Franse agitatoren De schilder en revolutionair David leefde in Brussel

48 48 De Proletarische Opstand van 1830 De opstand van augustus, dag na dag… 26 en 27 augustus, de burgerij in de tegenaanval -Oprichting van een burgerwacht -Verwijderen van de Franse driekleur -Neerslaan van de arbeidersrevolte (ontwapening en neerschieten van arbeiders) Gendebien “we hebben ons kanonnenvlees verloren…”

49 49 De Proletarische Opstand van 1830 De opstand van augustus, dag na dag… De Brabantse kleuren van de burgerwacht De vervaardiging van de Belgische vlag

50 50 De Proletarische Opstand van 1830 De burgerij tracht te onderhandelen met Willem I om vanuit haar machtspositie voordelen te verkrijgen. -Onderhandelingen in Den Haag en bij de Staten Generaal. Willem I wilt op niets toegeven. -Onderhandelingen met Prins Willem die met zijn leger oprukt naar Brussel. Hij wil in overleg met de burgerij de orde herstellen

51 51 De Proletarische Opstand van 1830 Kroonprins Willem was redelijk populair in het zuiden Kroonprins Willem geraakt gewond in Waterloo

52 52 De Proletarische Opstand van 1830 De burgerij bakt zoete broodjes met de kroonprins -31 augustus, ontmoeting van de Brusselse burgerwacht met de kroonprins in Vilvoorde (waar 6000 soldaten klaar staan) - 1 september, Prins Willem bezoekt Brussel; goed onthaal door de burgerij, maar slecht door het volk Een grote vernedering voor het Hollands koningshuis en voor de Brusselse burgerij

53 53 De Proletarische Opstand van 1830 De prins moet zich verschansen in zijn paleis en verlaat Brussel Het paleis van de kroonprins aan het park van Brussel

54 54 De Proletarische Opstand van 1830 Begin september 1830 De burgerij zit tussen twee vuren en speelt dubbel spel Oprichting van “ Commission de sûreté publique ” -Burgerwacht kleedt zich in arbeiderskiel -Werklozen worden aan het werk gezet Maar koning Willem I geeft minder dan ooit toe en zijn troepen bedreigen Brussel

55 55 De Proletarische Opstand van 1830 Begin september 1830 De volksbeweging staat niet stil -Vanuit alle hoeken van het land stromen de vrijwilligers toe (Luik, Leuven, Brussel….) -De Potter doet een oproep voor de Republiek -De liberale burgerij verlaat het “ Commission ” en richt het “ Réunion Centrale” op. (Charles Rogier) (15 september)

56 56 De Proletarische Opstand van 1830 Begin september 1830 De Luikenaars komen de Brusselaars ter hulp. Charles Rogier vertrekt vanuit Luik met de vrijwilligers

57 57 De Proletarische Opstand van 1830 Begin september 1830 Charles Rogier was een spilfiguur van de revolutie en haar recuperatie ….. Het monument van Rogier in Brussel

58 58 De Proletarische Opstand van 1830 Begin september 1830 Charles Rogier was een spilfiguur van de revolutie en haar recuperatie ….. Het monument van Rogier in Luik (in goed gezelschap)

59 59 De Proletarische Opstand van 1830 Eind september begint de tweede opstand -19 september, de Luikenaars gaan in het offensief en veroveren een dertigtal paarden van de Hollanders. Het “ Commission “ eist teruggave en excuses -De Brusselaars schreeuwen “verraad” -20 september, het volk bestormt het stadhuis en verjaagt de “Commission” -Het “ Commission ”, de notabelen en de burgerij vluchten naar Frankrijk uit angst voor de werkers -Het volk heeft de macht in Brussel en staat nu oog in oog met de Hollandse troepen

60 60 De Proletarische Opstand van 1830 Eind september begint de tweede opstand Het stadhuis het machtscentrum van de wankelende burgerij

61 61 De Proletarische Opstand van 1830 Het volk verslaat de Hollandse troepen in Brussel 21, 22 september -Barricades in geheel Brussel -Nu vlucht ook het “ Réunion Centrale ” -De Hollandse troepen rukken op naar Brussel -Nu vlucht ook Rogier -d’Hoogvorst, Pleitinckx en Schavye blijven

62 62 De Proletarische Opstand van 1830 Het volk verslaat de Hollandse troepen in Brussel 23, 24, 25 en 26 september -De Hollandse troepen worden enthousiast onthaald in de betere wijken -In de volkswijken stuiten ze op groot verzet. -De troepen slagen erin het Park van Brussel te bereiken -De Brusselaars en de vrijwilligers omsingelen de troepen

63 63 De Proletarische Opstand van 1830 Het volk verslaat de Hollandse troepen in Brussel De troepen geraken niet door de benedenstad

64 64 De Proletarische Opstand van 1830 Het volk verslaat de Hollandse troepen in Brussel De Hollanders zitten vast in het Park van waaruit ze het Koningsplein bestoken

65 65 De Proletarische Opstand van 1830 Het volk verslaat de Hollandse troepen in Brussel De Hollanders hadden het Koningsplein moeten bezetten met hun kannonen

66 66 De Proletarische Opstand van 1830 Het volk verslaat de Hollandse troepen in Brussel Met hun kanonnen hadden de Hollanders de benedenstad in hun greep kunnen nemen

67 67 De Proletarische Opstand van 1830 Het volk verslaat de Hollandse troepen in Brussel Maar nu stonden de Brusselaars op het Koningsplein De Hollanders zaten in de val

68 68 De Proletarische Opstand van 1830 Het volk verslaat de Hollandse troepen in Brussel Vanuit het Koningsplein worden de Hollanders door de “Patriotten” bestookt

69 69 De Proletarische Opstand van 1830 Het volk verslaat de Hollandse troepen in Brussel De legendarische kanonnier Charlier met houten been

70 70 De Proletarische Opstand van 1830 De kansen keren en de burgerij haalt de buit van de overwinning binnen 25,26 september -Samenstelling van de “Voorlopige Regering” door Rogier -Verklaring van de "Voorlopige regering” om in de chaos van de overwinning orde te scheppen -De Potter wordt aan het hoofd van de “Voorlopige Regering” gezet omwille van zijn populariteit

71 71 De Proletarische Opstand van 1830 De burgerij haalt de buit van de overwinning binnen De “Voorlopige Regering”, een samenraapsel

72 72 De Proletarische Opstand van 1830 De kansen keren en de burgerij haalt de buit van de overwinning binnen 27, 28, 29 september -De Hollanders trekken zich terug -De Potter verschijnt op het balkon van het stadhuis -Iedereen erkent dat de overwinning te danken is aan het volk (maar daar moet het bij blijven…) “ Het volk had de overwinning met zijn bloed betaald. Zoals het zijn brood elke dag met zijn zweet betaalde ”

73 73 De Proletarische Opstand van 1830 De strijd en de offers van het volk worden een mythe Schilderij van Wappers “de septemberdagen 1830”

74 74 De Proletarische Opstand van 1830 De strijd en de offers van het volk worden een mythe Het Martelarenplein wordt ingericht als begraafplaats

75 75 De Proletarische Opstand van 1830 De strijd en de offers van het volk worden een mythe Het Martelarenplein vandaag met monument en crypte

76 76 De Proletarische Opstand van 1830 De Hollanders worden overal verjaagd Er is geen weg terug, ook nu Willem I wil onderhandelen en een deel van de burgerij blijft aansturen op een compromis: “administratieve scheiding” 4 oktober -De “Voorlopige Regering” roept de onafhankelijkheid uit van België 28 oktober -De Hollanders bombarderen vanuit de citadel de Antwerpse volkswijken. Ook de Oranje gezinde steden keren zich nu af van Oranje.

77 77 De Proletarische Opstand van 1830 De Hollanders worden overal verjaagd Antwerpen in brand door het Hollands bombardement

78 78 De Proletarische Opstand van 1830 Elk kamp heeft zijn helden. België Frederic De Mérode sneuvelt bij Antwerpen Het graf van De Mérode in de St Michielskathedraal

79 79 De Proletarische Opstand van 1830 Elk kamp heeft zijn helden België Frederic De Mérode sneuvelt bij Antwerpen Het monument van De Mérode In Berchem “Vrij België”….

80 80 De Proletarische Opstand van 1830 Elk kamp heeft zijn helden. Holland Commandant Van Speyck blaast zichzelf, zijn schip, zijn bemanning en de Belgen op “Geen overgave”

81 81 De Proletarische Opstand van 1830 Elk kamp heeft zijn helden. Holland Van Speyck zelfmoordterrorist of martelaar?

82 82 De Proletarische Opstand van 1830 De vorming van de Belgische staat. Het Nationaal Congres en het grondwetsvoorstel sluiten het volk uit Alleen een elite kan deelnemen aan het Congres 31 oktober ontwerp van een nieuwe grondwet - Reactie van De Potter: "Het was niet de moeite zoveel bloed te laten vloeien voor zo een mager resultaat". - Reactie van Gendebien: “Le peuple a fait la révolution et la bourgeoisie l’a confisquée”

83 83 De Proletarische Opstand van 1830 De vorming van de Belgische staat. De Potter weigert deelname aan het Nationaal Congres Omdat -De revolutie van het volk geheel in het voordeel van het volk moest zijn. -De republiek de meest democratische en goedkoopste staatsvorm moet zijn -De belastingen moeten verlaagd worden voor het volk De Potter had de macht kunnen grijpen maar hij was geen Robespierre

84 84 De Proletarische Opstand van 1830 De vorming van de Belgische staat. De Potter zal gepest, belasterd en bedreigd worden Hij gaat in vrijwillige ballingschap

85 85 De Proletarische Opstand van 1830 De vorming van de Belgische staat. 3 november, verkiezingen Nationaal Congres op basis van de cijns. Ondanks de belofte van het Voorlopig bewind van algemeen stemrecht 10 november, eerste bijeenkomst Nationaal Congres De katholieken zijn massaal vertegenwoordigd. De klein-burgerij is nauwelijks nog aanwezig. De burgerij verdeeld in pro-Belgisch, pro-Franse en pro-Oranje fracties 18 november, bevestiging van de onafhankelijkheid 22 november, 174 voor, 13 tegen instellen monarchie

86 86 De Proletarische Opstand van 1830 België en haar erkenning door de Europese grootmacht. -Vrij België in strijd met het Congres van Wenen -Willem I wil terugkeer Verenigde Nederlanden -Tsaar wil interventie maar kan niet: Polen -Oostenrijk wil tussenkomst maar kan niet: Italië Toont aan dat de Belgische revolutie deel uitmaakte van een reeks democratische opstanden in geheel Europa; Frankrijk, België, Italië, Griekenland. Ook oproer in het Rijnland

87 87 De Proletarische Opstand van 1830 België en haar erkenning door de Europese grootmacht. 20 november, Congres van Londen zet zaken op orde 20 december, formele erkenning van onafhankelijkheid Engeland was voorstander, verzwakking Holland Frankrijk was voorstander,verzwakking buffer Congres legt België zware voorwaarde op Verlies Zeeuws-Vlaanderen Verlies delen Limburg en Luxemburg

88 88 De Proletarische Opstand van 1830 België en haar erkenning door de Europese grootmacht. Britse spotprent over het Congres van Londen

89 89 De Proletarische Opstand van 1830 België dankt zijn bestaan aan het grootkapitaal. -De Générale loopt snel over naar België (Willem I zal jaren mogen wachten achter zijn geld) Controleert de staatfinancies (drukken van geld) Controleert de industrie (investeringsbedrijven 1840) -De Rotschilds; geldschieters van de Belgische staat -Staatsleningen brengen op -België zorgt voor Europees evenwicht en vrede

90 90 De Proletarische Opstand van 1830 België op zoek naar een Koningshuis - 7 februari 1831 definitieve goedkeuring grondwet (waarbij de klein-burgerij wordt uitgeschakeld) -Surlet De Chokier wordt regent -Verschillende kandidaten voor de troon -Een kleinzoon van Josephine de Beauharnais.. -Duc de Nemours, zoon van de Franse Koning Afgewezen, gevaar van annexatie door Frankrijk -Leopold van Saxen-Coburg Kandidaat van Engeland en de Rotschilds

91 91 De Proletarische Opstand van 1830 België op zoek naar een Koningshuis Wie kent nog onze Regent Surlet de Chockier?

92 92 De Proletarische Opstand van 1830 België op zoek naar een Koningshuis Wie kent het bier Surlet de Chockier?

93 93 De Proletarische Opstand van 1830 België op zoek naar een Koningshuis Leopold van Saxen Coburg stelt zijn eisen

94 94 De Proletarische Opstand van 1830 België op zoek naar een Koningshuis Leopold I aanvaardt de troon op 4 juni 831 Spotprent van de overtocht van Leopold

95 95 De Proletarische Opstand van 1830 België op zoek naar een Koningshuis Leopold I bestijgt de troon op 21 juli 1831

96 96 De Proletarische Opstand van 1830 Het voortbestaan van de Constitutionele monarchie wordt verzekerd tot en met vandaag Koning Leopold I en de ongelukkige Marie-Louise

97 97 De Proletarische Opstand van 1830 De Belgische leeuw van kapitaal, adel en kerk is Eindelijk vrij. Hij stort zich nu als een roofdier op het volk

98 98 De Proletarische Opstand van 1830 De “modelstaat België” wordt een hel voor het volk De aardappeleters van Vincent Van Gogh

99 99 De Proletarische Opstand van 1830 De “modelstaat België” wordt een hel voor het volk Marx over de modelstaat België (1869) “Er bestaat slecht een klein land in de beschaafde wereld waar de gewapende macht dient om de arbeiders die staken uit te moorden (…). Dat kleine, gezegend, unieke land heet België, de modelstaat van het continentaal grondwettelijk bestel, het comfortabele paradijs, het privé jachtterrein van de grootgrondbezitters, kapitalisten en pastoors”

100 100 De Proletarische Opstand van 1830 BILAN -De revolutie van 1830 was het werk van de proletariërs. -Het instellen van een democratische republiek leek mogelijk -Maar de klein-burgerij nam haar verantwoordelijkheid niet op (De Potter) of pleegde verraad (Rogier) -Zo kon de burgerij de revolutie recupereren en haar dictatuur vestigen tot op heden

101 101 De Proletarische Opstand van 1830 BILAN De strijd voor democratie en sociale gelijkheid was in 1830 goed begonnen. De strijd zal nog hard en langdurig zijn. Maar dat is ook zijn verhaal….. Hoe het verder ging? Neem deel aan de “Marx in Brussel” wandelingen

102 102 De Proletarische Opstand van 1830 Neem deel aan de wandelingen “1830 De proletarische opstand in Brussel” Een twee à drie uur durende wandeling doorheen Brussel waar het allemaal gebeurde…


Download ppt "1 1830 De proletarische revolutie in België De geschiedenis van de strijd voor democratie en socialisme in België van 1789 tot 1848. Manneken Pis in de."

Verwante presentaties


Ads door Google