De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Ondersteuning van groepen in samenwerking CMC 2007: Groupware 2.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Ondersteuning van groepen in samenwerking CMC 2007: Groupware 2."— Transcript van de presentatie:

1 Ondersteuning van groepen in samenwerking CMC 2007: Groupware 2

2 Huishoudelijke mededelingen  Consultatie: 24 oktober –Elke groep: 2 – 3 slides om in 5 – 10 minuten onderzoeksopzet en voortgang te presenteren  Feedbacksessie: 31 oktober –Elke groep geeft en ontvangt feedback aan/van een andere groep + f2f feedback docenten  Survey –Resultaten worden ter beschikking gesteld  Tentamen: 29 oktober (09.00 – 11.00u)

3 Literatuur  Andriessen, J. H. E. (2003) Working with Groupware. Understanding and Evaluating Collaboration Technology. London:Springer. Ch. 5  Gutwin, C., Greenberg, S.(2002) A Descriptive Framework of Workspace Awareness for Real-Time Groupware. Computer Supported Cooperative Work 11: 411–446, 2002  Brennan, S., Lockridge, C. (2006) Computer-Mediated Communication: A Cognitive Science Approach. Encyclopedia of Language and Linguistics, article 00861  Erickson, T., Kellogg, W. (2000) Social Translucence: An Approach to Designing Systems that Support Social Processes. ACM Transactions on Computer-Human Interaction, Vol. 7, No. 1, March 2000, Pages 59–83.  Aarseth, E. (2003/2004) Playing Research: Methodological approaches to game analysis. Papers from spilforskning.dk Conference, august 28.-29. 2003 Spilforskning.dk 2004

4 Tentamen issues  Uitleg, interpretatie, toepassing –groep-, team- taakvariabelen –issues in communicatie rondom taken –grounding, grounding constraints, kosten –media keuze, taak-media fit –awareness (soorten, gebruik, vormgeving)

5 Voorbeelden groupware  http://www.youtube.com/watch?v=MYvLhz77 rgc&mode=related&search http://www.youtube.com/watch?v=MYvLhz77 rgc&mode=related&search  Polikom ’92 dl1 en 2  http://www.youtube.com/watch?v=Uei- TLCyJCc http://www.youtube.com/watch?v=Uei- TLCyJCc  http://www.youtube.com/watch?v=dGKZrDbv Aks (in het Duits) http://www.youtube.com/watch?v=dGKZrDbv Aks  Probeer samen; http://www.opencoast.org/download/puzzle/i ndex.htm http://www.opencoast.org/download/puzzle/i ndex.htm

6 Teams  Intensiteit interactie  Duur interactie  Formeel lidmaatschap  Omvang  Samenstelling –expertise, rollen, leiderschap, motivatie  Fase –initiatie, taakproblemen en conflicten, uitvoering Netwerk Community Team

7 Communicatie in Groepen ontleend aan Andriessen, 2003 conversatie taak Coordinatie: taakafhankelijkheden controle integratie en overdraagbaarheid Cooperatie: afstemming taak – media grounding awareness structuur toegang Groepsvorming Kennis delen en leren kritieke massa wie doet het werk, wie profiteert dynamiek added value formele en informele structuren/ communicatie

8 Gemedieerde communicatie heeft specifieke mogelijkheden en beperkingen t.a.v coordinatie proces en inhoud van communicatie, bij het opbouwen van Common Ground. Grounding karakteristieken van media maken bepaalde grounding mechanismen namelijk (on)mogelijk: bevestiging relevante volgende beurt aandacht wijzen letterlijk herhalen of spellen Grounding

9 Coordinatie proces en inhoud 1. A: Well, that young gentleman from the park B: Joe Joe Wright you mean?...(laughs) A: yes (laughs) yes B: God, I only saw him twice before 2. A: How would you describe the color of this flower B: You mean this one A: Mm B: It’s off yellow

10 Grounding constraints Grounding constraintVoorbeeld fysieke copresencef2f visibilityvideo conference cotemporalitytelefoon simultaneityvoice chat sequentialitywalkie talkie reviewabilityIM - text revisabilityBBS audabilitypodcast

11 Kosten bij grounding  Subtaken in grounding brengen moeite met zich mee  kosten –Startup: aandacht gesprekspartner krijgen –Production: presentatie boodschap in woorden/tekst/gebaren –Reception: ontvangen boodschap –Asynchrony: timing feedback –Speaker change: volgende beurt geven/nemen/bijhouden –Display: wijzen, voordoen, gebaren –Repair: correctie –Monitoring: aandacht en handelingen partner volgen –Face management: respect in relatie onderhouden

12 Keuze media en constraints (alternatief voorbeeld) Standaard (startup) Adressering (production) Permanent (monito- ring) Context (produc- tion, reception monito- ring, speaker change) Thematisch ( production reception, monitoring) Tele- presence (production reception, monitoring display) Email+1/1;1/n+--- Mailinglijst+1/n;n/n+- (+)+/-- BBS-n/n+ (-)+++ Chat-1/1;n/n- (+)+/- + MUD-n/n- (+)+/- ++

13 Taak typologieën  Taak: activiteiten om een doel te bereiken  Dimensies –complexiteit en integratie: differentiatie in expertise, integratie in omgeving  taakspecifieke tools, communicatie en coordinatie support –taakafhankelijkheden: pooled, sequentieel, wederzijds, team  keuze (a)synchrone tools, coordinatie support (coordinatie mechanismen) –cooperatie vs competitie, ‘denken’ vs ‘doen’ (taakcircumplex)  rijkheid media,, taakspecifieke tools

14 Taakafhankelijkheden pooled sequentieel rol 1 rol 2 rol 4 rol 3 wederzijds team

15 Coordinatiemechanismen  Supervisie –privileges  Standaardisatie –taken, vaardigheden, output, normen&waarden –workflow, training, sjablonen, verhalen  Overleg –Communciatie, shared documents, workspace

16 Taakcircumplex (McGrath, Hollinghead, 1994) cooperatie conflict cognitief ‘denken’ handelen ‘doen’ genereren onderhandelen kiezen uitvoeren 1. Brainstormen 2. Probleemoplossen en beslissen 3. Conflicten oplossen 4. Uitvoeren 1. 2. 3. 4. 3. 4. 1. 2.

17 Taak – media fit (media choice, media richness)  Kenmerken taak –complexiteit, analyseerbaarheid  vrijheid –onzekerheid, ambiguiteit  info + interpretatie  Kenmerken media –nabijheid, social presence –bandbreedte, kanaal eigenschappen  Fit –meer complexiteit, onzekerheid etc.  meer bandbreedte nodig

18 Media Synchronicity  2 fundamentele communicatietaken: –info overbrengen, consensus verkrijgen  2 fundamentele eigenschappen van media –mate van directe feedback, gelijktijdige info-uitwisseling (synchronicity, concurrency)  Media synchronicity: media  mate samenwerken aan zelfde activtiteit, met zelfde info en op zelfde tijd  Info overbrengen  weinig feedback, veel gelijktijdige info-uitwisseling (low synchronicity)  Consensus verkrijgen  veel directe feedback, minder gelijktijdig info-uitwisseling (high synchronicity)  Vergelijk b.v. tekst en video chat voor brainstorm of besluitvormingstaak

19 Awareness  Awareness: “wat gebeurt er hier” –tijd/plaats gebonden, dynamisch, interactief, instrumenteel –beschikbaarheid, proces, activiteiten, objecten, perspectieven, externe omgeving –perceptie (verzamelen), begrip (integreren), voorstelling (anticiperen op oorzaak en gevolg)  Situation Awareness (SA) –up-to-the minute cognizance required to operate or maintain a system

20

21

22

23

24 Gemeenschappelijk Werkveld (Shared Workspace)  Toegang tot gemeenschappelijk taakdomein  Manipulatie/Observatie  Maar ook wederzijdse observatie –wat ziet de ander? –wijzen  Voorbeelden: –samen een document schrijven –een operatietafel –samen een apparaat repareren –stenen op Mars opbergen –… AB SW

25 Shared Workspace  Synchronisatie van taal en acties  Complexe interactie en coördinatie  Problemen met afstand en tijd (delays)  Wederzijdse observatie noodzakelijk, maar ingewikkeld  Manipulatie dikwijls niet op natuurlijke wijze

26 Voorbeeld Shared Workspace (maar niet heus!) ABCDEFGHIABCDEFGHI DEFGHIJKLDEFGHIJKL ‘De laatste paragraaf kan weg’ ‘Deze (  ) paragraaf kan weg en die (  ) moet blijven’

27 Workplace awareness: wat? Gutwin, Greenberg, 2002 Speciaal geval SA: gemeenschappelijk werkveld Representatie Activiteiten − elementen: wie, wat waar − tijd: historie, nu − afhankelijkheden representatie: mate van interactie, mate van verandering in elementen, same/different place/time,.....

28 Workplace Awareness: hoe?  ‘Consequential communication’ –Activiteiten van anderen zien en horen icoon, avatar, video (expressive, embodiment)  Artifacten (feedtrough) –Visueel: (re)presentatie, ruimtelijke relaties –Auditief: acties typerend (symbolisch of ‘onomatopee’), temporele relaties  Intentionele communciatie –Verbaal, non-verbaal, expliciet/impliciet geadresseerd

29 Awareness/presence: social cues Erickson, Kellog, 2000  Social cues: vergelijk consequential en intentional communication –Realistic Teleconferencing, media spaces voordelen productie en interpretatie cues maar: problemen met resolutie, vertraging (bandbreedte), camera positie, kosten, schaal –Mimetic (embodied avatars) Grafische MUD, VR minder problemen bandbreedte, maar wel met schaal en bewust produceren van cues –Abstract Chat, bbs (visueel, tekstueel) pragmatisch, geen problemen met schaal

30 Awareness: gebruik in acties  Coupling: samen of alleen aan het werk?  Common ground: deixis, demonstraties, manifestaties, visuele indicaties  Coordinatie: rondom personen (‘fysieke nabijheid’), rondom objecten (locking, sociale protocollen)  Anticipatie: patronen  Assistentie: wel/niet op verzoek  Zie voor uitwerking bijv. Erickson, Kellog, 2000

31 Wenselijke Uitbreiding  Coordinatie versus sociale relaties –in type activiteiten vergelijk expliciete/impliciete addressering –in politiek van samenwerking vergelijk ‘presence’ met ‘social translucence’ –in sociale toegankelijkheid vergelijk ‘topic view’ en ‘people view’  Relatie externe context –wat stel je op welke manier beschikbaar zie hergebruik conversaties, Erikcson, Kellog, 2000

32 Sociale relaties en type activiteiten multimedia fliers

33 Plasma Posters (multimedia fliers)

34 Material on the table Persons at the table Theme of the table Discussions at the table Theme table

35 Algemene feedback opdracht  Focus op spel: –Gameplay: handelingen, strategieen, motieven –Game-structure: spelregels –Game-world: fictie, topology, attributen –Zie Aarseth, 2003  Gebruik literatuur –Aanpak kwalitatief onderzoek: zie opdrachtomschrijving –Motivatie hypotheses

36 Onderzoeksproject (Serious) Networkgame  Context: cohesie in wijken, kennismanagement, migrantenondernemers, arbeidsmarkt  Doel: in kaart brengen eisen –Inventarisatie spellen scenario’s domeinen cross-media platform –Onderzoek social network sites, CoP software soorten activiteiten ondersteuning  Contact: eleonore@cs.uu.nl

37 Onderzoeksproject: evaluatie van een virtuele training  Stagebedrijf: VSTEP BV, Rotterdam  onderzoek van virtuele scenariotraining  trainees: bedrijfshulpverleners van de NS  evaluatie van interface en de virtuele omgeving  observatie en interviews bij eerste gebruik van de training in 2008  contact: Joske Houtkamp (joske.houtkamp@cs.uu.nl)


Download ppt "Ondersteuning van groepen in samenwerking CMC 2007: Groupware 2."

Verwante presentaties


Ads door Google